Migreren van WooCommerce naar Shopify

Wanneer u uw winkel migreert van WooCommerce naar Shopify, kunt u uw bestaande product- en klantgegevens importeren in Shopify. Voordat u uw gegevens importeert in Shopify, moet u ze exporteren uit WooCommerce.

Uw winkelgegevens exporteren uit WooCommerce

Voordat je je bestaande winkelgegevens importeert, moet je ze exporteren uit je WooCommerce-winkel. Wanneer je export is voltooid, heb je een opgeslagen XML-bestand op je computer dat je kunt gebruiken om je gegevens te importeren in Shopify.

Stappen:

  1. Klik in het WooCommerce-beheercentrum op Tools (Hulpmiddelen) > Export (Exporteren).

  2. Selecteer All content (Alle inhoud).

  3. Klik op Download Export File (Exportbestand downloaden).

Uw winkelgegevens importeren in Shopify

Nadat je je winkelgegevens hebt geëxporteerd uit WooCommerce, moet u ze importeren in Shopify.

Stappen:

  1. Ga vanuit de app Winkel importeren in Shopify naar Selecteer uw platform > Importeren uit WooCommerce.

  2. Klik op Bestand toevoegen.

  3. Selecteer het XML-bestand met WooCommerce-gegevens dat u hebt gedownload.

  4. Klik op Importeren.

  5. Controleer je import.

Een import van winkelgegevens verwijderen

Als u niet tevreden bent met het importeren van gegevens, kunt u deze verwijderen. Als uw gegevensimport bijvoorbeeld veel mislukte items bevat, kan het nuttig zijn om die import te verwijderen en het opnieuw te proberen. Je kunt alleen uw laatste import verwijderen en wachten tot de gegevens volledig zijn verwijderd voordat u met een nieuwe import begint.

Stappen

  1. Klik op de pagina Importeren voltooid op Import verwijderen.

Knop Import verwijderen op de pagina Import voltooid.

  1. Klik in het dialoogvenster Import verwijderen op Import verwijderen.

Nadat al uw geïmporteerde bestanden zijn verwijderd, klikt u op Nieuwe import starten om een nieuwe import te starten.

Uw geïmporteerde gegevens controleren en bijwerken

Als uw gegevensimport is gelukt, moet u uw product- en klantgegevens in het Shopify-beheercentrum kunnen zien. Als sommige van uw producten of klanten niet zijn geïmporteerd, kunt u na uw gegevensimport handmatig een product toevoegen of een klant toevoegen.

Importeren is gelukt met wijzigingen

Wanneer uw import is voltooid, toont de pagina met het importoverzicht de details van uw import. Als sommige van uw producten of klanten zijn geïmporteerd met wijzigingen, ziet u specifieke foutberichten in de sectie Products to review (Producten om te controleren) van het importoverzicht. Je kunt je producten en klanten handmatig bewerken door naast deze berichten op View items (Items bekijken) te klikken.

Producten zijn geïmporteerd maar niet gepubliceerd

Als je productzichtbaarheid in WooCommerce was ingesteld op Verborgen, is je product niet beschikbaar voor aankoop in je winkel. Je kunt je producten beschikbaar stellen door ze beschikbaar te stellen voor een verkoopkanaal.

Afmetingen van geïmporteerde producten zijn verloren gegaan

Als je klanten de afmetingen van je product nodig hebben, voegt u de afmetingen rechtstreeks toe aan de productbeschrijving.

Sommige producten of klanten zijn niet geïmporteerd

Als sommige van je producten of klanten niet zijn geïmporteerd, kunt u handmatig een product toevoegen of een klant toevoegen.

Klanten met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer worden overgeslagen tijdens een import. Alleen de meest recente klantvermelding waarvoor dubbele gegevens bestaan, wordt geïmporteerd.

Gebundelde producten zijn niet geïmporteerd

Als enkele van uw producten zijn gebundeld op WooCommerce, moet u deze producten handmatig toevoegen aan Shopify. Voor het bundelen van producten moet u een app gebruiken. Je kunt een productbundelings-app installeren via de Shopify App Store.

Digitale producten zijn geïmporteerd maar niet gepubliceerd

Als je product een digitale download is, wordt het niet in je winkel gepubliceerd. Voor het verkopen van digitale producten moet je een app gebruiken. Je kunt de app Digital Downloads installeren om je producten beschikbaar te stellen in je winkel.

Productvarianten zijn niet geïmporteerd

Als je product varianten heeft en voor een van de varianten een optie ontbreekt, wordt het product niet geïmporteerd. Je moet dit product handmatig toevoegen aan Shopify. Als je bijvoorbeeld T-shirts verkoopt met maat en kleur als opties en een van je varianten wel maat maar niet kleur als optie heeft, wordt je product niet geïmporteerd.

Tags toegepast op geïmporteerde records

De App Import Store past Tags toe op geïmporteerde records. Met tags kunt u gemakkelijker de items vinden die u hebt geïmporteerd, ze controleren op fouten of aanpassingen maken.

Tags die automatisch worden toegepast op elke geïmporteerde record, bevinden zich in de volgende indeling: import_<date>_<import_id>. Tags voor eventuele importfouten kunnen verschillen, afhankelijk van uw platform of fout type. bijvoorbeeld missing-image of duplicate-variants.

U kunt deze tags in uw geïmporteerde records houden, maar dit kan problemen opleveren als u tags gebruikt als een organisatie methode voor uw winkel. Dit zijn bijvoorbeeld de tags die uw klanten in uw online winkel kunnen zien. U kunt dit voorkomen door ze te verwijderen zodra u uw geïmporteerde records hebt gecontroleerd op fouten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis