Transporter-app

Gebruik de Transporter-app om klant-, product- en bestelrecords te importeren in uw Shopify-winkel. Deze app accepteert CSV-bestanden (Comma-Separated Values) voor elk van deze recordtypen, verwerkt de records en importeert ze vervolgens als objecten in Shopify.

De Transporter-app maakt deel uit van een reeks tools waarmee u makkelijker onlinewinkels van andere platforms kunt migreren naar Shopify Plus. Deze reeks bevat de volgende tools:

 • U kunt de Transporter-opdrachtregeltool gebruiken om records van het ene platform te extraheren en te converteren naar CSV-bestanden die door de Transporter-app worden ondersteund. Ontwikkelaars kunnen de bronbestanden voor deze tool bewerken en gegevens van andere platforms converteren naar CSV-bestanden. De opdrachtregeltool is een open-source Ruby gem, die kan worden gedownload en geïnstalleerd via github.com/Shopify/shopify_transporter.
 • U kunt de Transporter-app gebruiken om product-, klant-en bestelgegevens te importeren in Shopify. Deze app uploadt CSV-bestanden en is beschikbaar in de Shopify App Store.

CSV-voorbeeldbestanden en beschrijvingen

Om klanten, producten en bestellingen te kunnen importeren in Shopify, hebt u voor elk recordtype een apart CSV-bestand nodig. Je kunt de opdrachtregeltool Transporter gebruiken om dit CSV-bestand te genereren, of u kunt de indeling in het CSV-voorbeeldbestand volgen om het zelf te maken.

Voor elk object zijn voorbeeldbestanden en beschrijvingen van ondersteunde kolommen beschikbaar.

Lijst met voorbeeldbestanden en beschrijvingen van ondersteunde kolommen
Voorbeeldbestanden Kolombeschrijvingen
Producten.csv Productbeschrijvingen
Klanten.csv Klantbeschrijvingen
Bestellingen.csv Bestellingsbeschrijvingen

CSV-bestandsregels

Als u de Transporter-opdrachtregeltool gebruikt om uw CSV-bestanden te maken, voldoen uw bestanden al aan de volgende regels:

 • De naam van uw CSV-bestand moet de naam bevatten van het objecttype (producten, klanten, bestellingen) dat het bestand bevat. Een bestand dat de klantrecords bevat, moet bijvoorbeeld het woord 'klanten' bevatten (bijvoorbeeld mijnklanten.csv).
 • Het CSV-bestand moet JeTF-8-codering gebruiken om te voorkomen dat er ongewenste speciale tekens in je bestand worden gegenereerd. Als je je bestand opslaat zonder JeTF-8-codering te gebruiken, worden je gegevens beschadigd wanneer u het als nieuwe spreadsheet uploadt. Shopify kan beschadigde bestanden niet voor u herstellen.

En, zoals voor de meeste CSV-bestanden geldt:

 • De eerste regel in het CSV-bestand moet de namen van de kolomkoppen bevatten.
 • De volgorde van de kolommen is niet belangrijk, maar elke rij moet dezelfde volgorde van kolommen volgen.
 • Elke kolom in het bestand moet worden gescheiden door een komma en elke regel moet worden gescheiden door een regeleinde.
 • Als een waarde speciale tekens bevat, zoals een komma (,), een aanhalingsteken (') of een dubbel aanhalingsteken ("), moet u de hele waarde tussen dubbele aanhalingstekens zetten. Bijvoorbeeld "Unit 8, 150 Elgin Street" (niet Unit 8"," 150 Elgin Street). Als u binnen deze waarde dubbele aanhalingstekens moet gebruiken, gebruik dan twee dubbele aanhalingstekens:" ""8th Floor"", 150 Elgin Street".
 • Zorg ervoor dat je rechte aanhalingstekens gebruikt in plaats van slimme aanhalingstekens (ook wel 'gekrulde aanhalingstekens' genoemd).

Als je je CSV-bestanden bewerkt of een ander proces gebruikt om uw CSV-bestanden te maken, moet u ervoor zorgen dat uw CSV-bestanden aan deze regels voldoen. Als u problemen ondervindt bij het werken met uw CSV-bestanden, kunt u Google Spreadsheets gebruiken.

De volgorde van uw imports bepalen

De volgorde waarin je je producten, klanten en bestellingen importeert, is belangrijk. Je moet ze in de volgende volgorde importeren:

 1. Producten
 2. Klanten
 3. Bestellingen

Testimports uitvoeren

Probeer eerst een paar records te importeren voordat u een groot aantal records importeert in Shopify. Vaak is een iteratieve benadering nodig, waarbij u bijvoorbeeld een klein aantal records importeert, de resultaten ervan controleert (in de app en in de beheerder), het CSV-bestand corrigeert en de objecten vervolgens opnieuw importeert. Voordat u objecten opnieuw kunt importeren, moet u ze uit Shopify verwijderen. Je kunt de Transporter-app gebruiken om de objecten te verwijderen door een CSV-bestand op te geven met de objecten die moeten worden verwijderd.

E-mail meldingen

Wanneer bestellingen worden geïmporteerd in Shopify met behulp van de Transporter-app, geldt het volgende:

 • Meldingen worden niet naar uw klanten verzonden.
 • meldingen worden niet naar uw team verzonden.

Dit heeft geen invloed op de meldingsinstellingen voor nieuwe bestellingen die zijn geplaatst nadat de import is voltooid. Desgewenst kunt u medewerkers-meldingen voor bestellingen uitschakelen in uw Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Klik op Instellingen > Meldingen.
 2. Klik onder Medewerker-bestelmeldingen op Uitschakelen.

Producten, klanten en bestellingen importeren

Vergeet niet om eerst producten, dan klanten en dan bestellingen te importeren.

Stappen:

 1. Controleer in de Transporter-app of Bestand uploaden is ingeschakeld voor de Actie.
 2. Voer uw CSV-bestand in.

Nadat uw bestand is geüpload, begint de app uw objecten te importeren.

Testproducten, -klanten en -bestellingen verwijderen

Je kunt producten, klanten en bestellingen bulksgewijs uit uw Shopify-winkel verwijderen met behulp van de Transporter-app. Je kunt hetzelfde CSV-bestand gebruiken dat u hebt gebruikt om de objecten te importeren, maar dit CSV-bestand heeft alleen de kolom nodig die de unieke sleutel van het object bevat:

Tabel met de vereiste unieke sleutelkolommen voor specifieke objecttypen
Objecttype Vereiste kolom met unieke sleutel
Producten (inclusief alle bijbehorende productvarianten) Handle
Klanten E-mail of Telefoonnummer
Bestellingen Naam

De Transporter-app kan alleen objecten verwijderen, geen delen van objecten. De app kan bijvoorbeeld producten (inclusief de bijbehorende varianten) verwijderen, maar niet afzonderlijke varianten.

Stappen:

 1. Selecteer Delete records from Shopify (Records verwijderen uit Shopify) in de vervolgkeuzelijst Acties.
 2. Klik op Bestand uploaden en voer het CSV-bestand in.

Nadat het bestand is geüpload, begint de Transporter-app de objecten te verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis