Beschrijvingen van CSV-bestellingskolommen

Beschrijvingen van de kolommen voor het CSV-bestellingenbestand.

Om bestellingen te importeren in Shopify met de Transporter-app, hebt u een CSV-bestand nodig dat alleen dit recordtype bevat.

Voorbeeld van een CSV-bestand

Download een voorbeeld van een CSV-bestellingenbestand: bestellingen.csv.

Je kunt de Transporter-opdrachtregeltool gebruiken om dit CSV-bestand te genereren, of u kunt de onderstaande indeling volgen om het zelf te maken.

Kolombeschrijvingen

In de volgende tabel worden de kolomkoppen voor het CSV-bestand beschreven.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig Waarden zijn hoofdlettergevoelig

Kolom Beschrijving
Name
(vereist)
Het id van de bestelling dat u in het Shopify-beheercentrum ziet en dat je klant op zijn factuur ziet. Dit id moet uniek zijn in je winkel. Bijvoorbeeld #1001, 1001-A en SH1001. Deze kolom is vereist.
Email Het e-mailadres van de klant.
Financial Status De status van betalingen die aan de bestelling zijn gekoppeld. Geldige waarden:
 • pending - De betalingen zijn in behandeling. De betaling kan nog mislukken met deze status. Controleer nogmaals om te bevestigen of de betalingen met succes zijn verwerkt.
 • authorized - De betalingen zijn geautoriseerd.
 • partially_paid - De bestelling is gedeeltelijk betaald.
 • paid - De betalingen zijn verwerkt.
 • partially_refunded - De betalingen zijn gedeeltelijk terugbetaald.
 • refunded - De betalingen zijn terugbetaald.
 • voided - De betalingen zijn vervallen.
Fulfillment Status De status van de bestelling wat betreft vervulde regelitems. Geldige waarden:
 • fulfilled - Elk artikelregelvan de bestelling is afgehandeld.
 • partial - Ten minste één artikelregelvan de bestelling is afgehandeld.
 • restocked - Elk regelartikel van de bestelling is terug op voorraad geboekt en de bestelling is geannuleerd.
Currency De drieletterige code (ISO 4217-indeling) voor de valuta die voor de betaling wordt gebruikt. Bijvoorbeeld USD of EUR.
Cancel Reason De reden waarom de bestelling is geannuleerd. Geldige waarden:
 • customer - De klant heeft de bestelling geannuleerd.
 • fraud - De bestelling was frauduleus.
 • inventory - Artikelen in de bestelling waren niet op voorraad.
 • declined - De betaling is geweigerd.
 • other - Een reden die niet in deze lijst staat.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Cancelled At De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop de bestelling is geannuleerd.
Closed At De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop de bestelling is gesloten.
Note Een optionele aantekening bij de bestelling. Deze aantekening kan door de klant worden bekeken. Bijvoorbeeld "Klant is van gedachten veranderd."
Tags Een reeks door komma's gescheiden tags die worden gebruikt voor filteren en zoeken. Elke door komma's gescheiden tag kan maximaal 255 tekens bevatten. Bijvoorbeeld "Gecontroleerd, Verpakt, Afgeleverd".
Phone Het unieke telefoonnummer ([E.164]-(https://en.wikipedia.org/wiki/E.164) indeling) voor de klant. Een telefoonnummer kan worden opgemaakt met verschillende indelingen, maar elke indeling moet een nummer vertegenwoordigen dat overal in de wereld kan worden gebeld. De volgende indelingen zijn allemaal geldig:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Referring site De website waar de klant op een link heeft geklikt die hem naar je winkel heeft geleid. Bijvoorbeeld "http://www.eenvoorbeeld.com"
Processed At De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop de bestelling oorspronkelijk is gemaakt op het andere platform. Deze waarde wordt weergegeven bij de bestelling in het Shopify-beheercentrum en is de datum die wordt gebruikt in de analyserapporten. De standaardwaarde is de datum en tijd waarop de bestelling is geïmporteerd.
Source Name Waar de bestelling vandaan komt (bijvoorbeeld de naam van het platform). Deze waarde kan na het importeren niet meer worden bewerkt. Bijvoorbeeld Transporter.
Total Weight De som van alle regelitemgewichten (opgemaakt als een geheel getal) in gram. Bijvoorbeeld 11.
Total Tax Deze kolom is vereist wanneer een belasting wordt geheven als onderdeel van de bestelling (bijvoorbeeld als er een waarde in de kolom 'Belastingprijs 1' staat). De som van alle belastingen (Belastingprijs 1, ..., Verzendingsbelasting 1) die op de bestelling zijn toegepast (moet een positief getal zijn). Als u geen waarde opneemt voor deze kolom, bevat de totale waarde van uw bestelling geen belastingen.
Shipping Company De naam van het bedrijf, als er een is gekoppeld aan het verzendadres.
Shipping Name De volledige naam van de persoon die is gekoppeld aan het verzendadres. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. U kunt dat doen door Shipping Name te gebruiken of door Shipping First Name en Shipping Last Name te gebruiken.
Shipping Phone Het telefoonnummer (E.164-indeling) dat is gekoppeld aan het verzendadres. Een telefoonnummer kan worden opgemaakt met verschillende indelingen, maar elke indeling moet een nummer vertegenwoordigen dat overal in de wereld kan worden gebeld. De volgende indelingen zijn allemaal geldig:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name De voornaam van de persoon die aan het verzendadres is gekoppeld. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Shipping First Name en Shipping Last Name te gebruiken of door Shipping Name te gebruiken.
Shipping Last Name De achternaam van de persoon die aan het verzendadres is gekoppeld. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Shipping First Name en Shipping Last Name te gebruiken of door Shipping Name te gebruiken.
Shipping Address1 De eerste adresregel van het verzendadres. Deze kolom is vereist voor een adres. Bijvoorbeeld Hoofdstraat 150.
Shipping Address2 Een optionele adresregel van het verzendadres. Bijvoorbeeld Unit 202.
Shipping City De naam van de plaats van het verzendadres. Deze kolom is vereist voor een verzendadres. Bijvoorbeeld Ottawa of Sydney.
Shipping Province De naam van de regio (zoals de provincie, de staat, de prefectuur of het territorium) waar de klant zich bevindt. Als u deze kolom opneemt, is de kolom Shipping Province Code verplicht. Bijvoorbeeld Mexico-Stad, Tasmanië, New South Wales of New York.
Shipping Province Code Deze kolom is verplicht wanneer je de kolom Shipping Province opneemt. De code (ISO 3166-2) die is toegewezen voor de deelsector voor de regio, zoals de staat, de provincie, de prefectuur of het territorium, in het land. Een ISO3116-2-code heeft de volgende onderdelen:
 • Landcode van 2 tekens - neem dit deel niet op.
 • Koppelteken (-) dat de twee delen van de code scheidt - neem het koppelteken niet op.
 • Onderverdelingscode van 1 tot 3 tekens - neem alleen dit deel op.
ISO 3166-2 onderverdelingscode Provinciecode
MX-MEX (Mexico-Stad, Mexico) MEX
NY-US (New York, Verenigde Staten) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentinië) B
FR-21 (Côte-d'Or, Frankrijk) 21
Shipping Country De naam van het land van het verzendadres. Deze kolom is vereist voor een adres. Bijvoorbeeld Canada, India of Australië.
Shipping Country Code De tweeletterige ISO-code (ISO 3166-1 alpha-2) voor het land van het klantadres. Bijvoorbeeld CA voor Canada. Geef Shipping Country code ook op wanneer u Shipping Country opgeeft.
Shipping Zip De postcode van het klantadres. Bijvoorbeeld K2P 1L4, 90210 of 110 012.
Billing Company Het bedrijf van de persoon die aan het factuuradres is gekoppeld.
Billing Name De volledige naam van de klant die aan de betaling is gekoppeld. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Billing Name te gebruiken of door Billing First Name en Billing Last Name te gebruiken.
Billing Phone Het telefoonnummer (E.164-indeling) dat aan het factuuradres is gekoppeld. Een telefoonnummer kan worden opgemaakt met verschillende indelingen, maar elke indeling moet een nummer vertegenwoordigen dat overal in de wereld kan worden gebeld. De volgende indelingen zijn allemaal geldig:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Billing First Name De voornaam van de persoon die is gekoppeld aan de betaalmethode. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Billing First Name en Billing Last Name te gebruiken of door Billing Name te gebruiken.
Billing Last Name De achternaam van de persoon die aan de betaalmethode is gekoppeld. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Billing First Name en Billing Last Name te gebruiken of door Billing Name te gebruiken.
Billing Address1 De eerste adresregel van het factuuradres. Bijvoorbeeld Hoofdstraat 150. Deze kolom is vereist voor een factuuradres.
Billing Address2 Een optionele adresregel van het factuuradres. Bijvoorbeeld Unit 202.
Billing City De naam van de plaats van het factuuradres. Deze kolom is vereist voor een factuuradres. Bijvoorbeeld Ottawa, Delhi en Auckland.
Billing Province De naam van de regio (zoals de provincie, de staat, de prefectuur of het territorium) waar het factuuradres zich bevindt. Als u deze kolom opneemt, is de kolom Shipping Province Code verplicht. Bijvoorbeeld Mexico-Stady, New York, Nunavut en New South Wales.
Billing Province Code Deze kolom is vereist wanneer u de kolom Billing Province opneemt. De code (ISO 3166-2) die is toegewezen voor de deelsector voor de regio, zoals de staat, de provincie, de prefectuur of het territorium, in het land. Een ISO3116-2-code heeft de volgende onderdelen:
 • Landcode van 2 tekens - neem dit deel niet op.
 • Koppelteken (-) dat de twee delen van de code scheidt - neem het koppelteken niet op.
 • Onderverdelingscode van 1 tot 3 tekens - neem alleen dit deel op.
ISO 3166-2 onderverdelingscode Provinciecode
MX-MEX (Mexico-Stad, Mexico) MEX
US-NY (New York, Verenigde Staten) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentinië) B
FR-21 (Côte-d'Or, Frankrijk) 21

Billing Zip De postcode van het factuuradres. Bijvoorbeeld K2P 1L4.
Billing Country De naam van het land van het factuuradres. Deze kolom is vereist voor een factuuradres. Bijvoorbeeld Canada, India en Duitsland.
Billing Country Code De tweeletterige ISO-code (ISO 3166-1 alpha-2) voor het land van het factuuradres. Bijvoorbeeld CA voor Canada. Geef Country code ook op wanneer u Country opgeeft.
Lineitem Name
(vereist)
De naam van het artikel (productvariant) dat is besteld. Bijvoorbeeld Blauw overhemd. Deze kolom is vereist.
Lineitem Variant ID Het id van het artikel (productvariant) dat is besteld. Gebruik deze kolom om het artikel in deze bestelling te koppelen aan een productvariant die in je winkel bestaat. Je moet ervoor zorgen dat het id in deze kolom overeenkomt met een productvariant-id in je winkel, of je moet deze kolom leeg laten. Als de Transporter-app geen productvariant in je winkel kan vinden die overeenkomt met het id in deze kolom, heeft dit geen invloed op de import. Het id wordt genegeerd, maar je ontvangt geen melding dat er een probleem was. Bijvoorbeeld 7513594.
Lineitem Quantity Het aantal artikelen (productvarianten) dat is besteld. Deze kolom accepteert een positief geheel getal. De standaardwaarde is 1. Bijvoorbeeld 3.
Lineitem Price
(vereist)
De prijs (decimaal) van het artikel (productvariant) voordat eventuele kortingen zijn toegepast. Bijvoorbeeld 10,50 of ,25 of 30.
Lineitem Compare At Price Een vergelijkingsprijs of voorgestelde prijs van het artikel (productvariant). Bijvoorbeeld 15.
Lineitem SKU Het SKU-nummer (Stock Keeping Unit) van het artikel (productvariant).
Lineitem Requires Shipping Of het artikel (productvariant) moest worden verzonden. Geldige waarden:
 • true - het artikel moet worden verzonden
 • false - het artikel hoeft niet te worden verzonden
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Lineitem Taxable Of het artikel (productvariant) belastbaar was. Geldige waarden:
 • true - het artikel is belastbaar
 • false - het artikel is niet belastbaar
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Lineitem Fulfillment Status In hoeverre een bestelling is afgehandeld. Geldige waarden:
 • fulfilled
 • partial
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Taxes Included Of de belastingen zijn opgenomen in de oorspronkelijke bestelling. Geldige waarden:
 • true - belastingen zijn inbegrepen in het subtotaal. Wanneer deze waarde is ingesteld op true, zijn alle belastingen inbegrepen in de prijs, inclusief belastingen op regelniveau en eventuele btw op verzendkosten.
 • false - belastingen zijn niet inbegrepen in het subtotaal. Dit is de standaardwaarde.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Tax 1 Title De naam van de eerste belasting die in rekening wordt gebracht. Bijvoorbeeld: HST of VAT.
Tax 1 Price Het bedrag (ISO 4217) aan belasting dat in rekening moet worden gebracht voor de regelartikelen. Bijvoorbeeld 1,50. Wanneer er een waarde is opgegeven voor deze kolom, moet u ook de kolom Total Tax opnemen.
Tax 1 Rate Het percentage (decimaal) van de belasting die in rekening wordt gebracht voor de regelitems. Bijvoorbeeld ,07 voor een belastingpercentage van 7%.
Tax 2 Title De naam van de tweede belasting die in rekening wordt gebracht.
Tax 2 Price Het bedrag (ISO 4217) aan belasting dat in rekening moet worden gebracht. Wanneer er een waarde is opgegeven voor deze kolom, moet u ook de kolom Total Tax opnemen.
Tax 2 Rate Het percentage van de belasting die in rekening wordt gebracht voor de regelitems.
Tax 3 Title De naam van de derde belasting die in rekening wordt gebracht.
Tax 3 Price Het bedrag (ISO 4217) aan belasting dat in rekening moet worden gebracht voor de regelartikelen. Wanneer er een waarde is opgegeven voor deze kolom, moet u ook de kolom Total Tax opnemen.
Tax 3 Rate Het percentage van de belasting die in rekening wordt gebracht voor de regelitems.
Transaction processed at De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop de transactie oorspronkelijk op het andere platform werd uitgevoerd. Deze waarde wordt weergegeven in de bestelling in de Shopify-beheerder en is de datum die wordt gebruikt in uw Shopify-analyses. De standaardwaarde is de datum en tijd waarop de bestelling is geïmporteerd.
Transaction amount Het geldbedrag (decimaal) van de transactie. Bijvoorbeeld 50,00. Deze kolom is vereist wanneer u een gedeeltelijke betaling of gedeeltelijke terugbetaling verwerkt.
Transaction kind Het type transactie. Deze kolom is vereist wanneer een of meer van de transactiekolommen zijn opgenomen. Geldige waarden:
  • authorization - Het geld dat de klant heeft afgesproken te betalen is welgeautoriseerd, maar niet vastgelegd. De autorisatieperiode kan tussen 7 en 30 dagen bedragen (afhankelijk van je betalingsservice), terwijl een winkel wacht op het vastleggen van een betaling.
  • capture - Een overdracht van geld dat is gereserveerd tijdens de autorisatie.
  • sale - De autorisatie en vastlegging van een betaling uitgevoerd in één stap.
  • void - De annulering van een openstaande autorisatie of vastlegging.
  • refund - Het gedeeltelijk of volledig terugbetalen van vastgelegd geld aan de klant.
  Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Transactiestatus De status van de transactie. Geldige waarden:
 • success - De transactie is met succes voltooid door de betalingsgateway. Dit is de standaardwaarde.
 • pending - De gateway heeft de transactiegegevens ontvangen, maar heeft een antwoord teruggestuurd dat aangeeft dat er meer tijd nodig is om de transactie te voltooien.
 • failure - De gateway heeft een antwoord gestuurd dat de transactie niet is gelukt (bijvoorbeeld omdat de kaart is geweigerd of omdat de winkel de betalingsgateway niet correct heeft ingesteld).
 • error - Er is een communicatiefout opgetreden (het antwoord van de gateway is bijvoorbeeld niet ontvangen of de gateway heeft het verzoek niet ontvangen).
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Transaction gateway De naam van de gateway via welke de transactie is uitgevoerd. Een lijst met gateways is te vinden op de Shopify-pagina met betalingsgateways.
Transaction location ID Het id van de locatie waar de transactie is uitgevoerd. Dit id moet overeenkomen met een locatie-id die in je winkel is ingesteld (waarden die niet overeenkomen met transactielocatie-id's in de winkel, worden niet geïmporteerd).
Transaction Source Name De herkomst van de transactie. Voorbeeldwaarden: web, pos, iphone en android.
Shipping line code Een verwijzing naar de verzendmethode. De standaardwaarde is de Shipping line title.
Shipping line price De waarde van de verzendmethode. Deze kolom is vereist wanneer de Shipping line title kolom is inbegrepen.
Shipping line title De titel van de verzendmethode. Deze kolom is vereist wanneer de kolom Shipping line price is opgenomen.
Shipping line carrier identifier Het id van de vervoerder die het verzendtarief heeft opgegeven. Er is meestal een waarde nodig wanneer een externe vervoerder wordt gebruikt.
Shipping line requested fulfillment service ID Het id van de afhandelingsservice die de verzendmethode heeft aangevraagd. Er is meestal een waarde nodig wanneer de verzendmethode moet worden verwerkt door een externe afhandelingsservice.
Shipping Tax 1 Title De naam van de belasting die wordt berekend voor de verzendregel. Bijvoorbeeld HST.
Shipping Tax 1 Rate Het percentage van de belasting (decimaal) die in rekening wordt gebracht voor het verzendingsregelitem. Bijvoorbeeld 0,15 voor een verzendbelastingpercentage van 15%.
Shipping Tax Price Het bedrag (ISO 4217-indeling) aan belasting dat in rekening moet worden gebracht voor de verzendregel. Wanneer er een waarde is opgegeven voor deze kolom, moet u ook de kolom Total Tax opnemen. Bijvoorbeeld 1.50.
Discount code De kortingscode. Als u de kolom Discount type opneemt, is deze kolom vereist.
Discount amount De waarde (in de valuta van de winkel) van de korting op de bestelling. Als je de kolom Discount type opneemt, is deze kolom vereist.
Discount type

Het type korting. Geldige waarden:

 1. fixed_amount - de kortingscode was voor een bepaald bedrag. Dit is de standaardwaarde.
 2. percentage - de kortingscode was voor een percentage.
 3. shipping - de korting was een aanbieding voor gratis verzending zolang de verzendkosten lager zijn dan de waarde ingesteld in amount. Als Discount amount bijvoorbeeld 30 is en de verzendkosten $ 30 zijn, bedraagt de korting $ 30. Als Discount amount 30 is en de verzendkosten $ 100 zijn, geldt er geen korting.
 4. Waarden zijn hoofdlettergevoelig

Metafield Namespace Een container voor een reeks metavelden. Als u metavelden wilt importeren, moet u waarden opgeven in alle vier de kolommen voor metavelden (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value en Metafield Value Type). U moet een aangepaste naamruimte voor uw metavelden definiëren om ze te onderscheiden van naamruimten die worden gebruikt door apps en Shopify (inclusief de standaardnaamruimte global). Maximumlengte: 20 tekens.
Metafield Key De naam van het metaveld. Maximumlengte: 30 tekens. Deze kolom is vereist als andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Metafield Value De gegevens die als metagegevens moeten worden opgeslagen. Deze kolom is vereist als andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Metafield Value Type Het gegevenstype van het metaveld. Geldige waarden:
 • string
 • integer
 • json_string
Waarden zijn hoofdlettergevoelig. Deze kolom is vereist als andere metaveldkolommen zijn opgenomen.

Opmerkingen

Bestandsnaam

De naam van je CSV-bestand moet het woord order bevatten (de naam van het objecttype dat het bevat), Bijvoorbeeld mijnorders.csv. Het bestand moet de indeling UTF-8 hebben.

Adressen

Het verzendadres in een bestelling wordt het standaardadres van de klant. Wanneer u een bestelling importeert waaraan een klant is gekoppeld, controleert de Transporter-app of de klant in uw Shopify-winkel bestaat:

 • Als Transporter de klant vindt, is de bestelling aan de klant gekoppeld en wordt het verzendadres in de bestelling ingesteld als het standaardadres van de klant.
 • Als Transporter de klant niet vindt, wordt de klant toegevoegd en wordt de bestelling aan de klant gekoppeld.

Meerdere transacties

Er kunnen extra transacties aan een bestelling worden toegevoegd door voor elke transactie afzonderlijke rijen te maken. De Order name moet in elke rij worden opgenomen om de transacties aan de bestelling te koppelen.

Meer informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis