Rangschik beschrijvingen van CSV-productkolommen in Transporter

Beschrijvingen van de kolommen voor het CSV-bestellingenbestand.

Om bestellingen te importeren in Shopify met de Transporter-app, heb je een CSV-bestand nodig dat alleen dit recordtype bevat.

Voorbeeld van een CSV-bestand

Download een voorbeeld van een CSV-bestellingenbestand: bestellingen.csv.

Je kunt de Transporter-opdrachtregeltool gebruiken om dit CSV-bestand te genereren, of je kunt de onderstaande indeling volgen om het zelf te maken.

Kolombeschrijvingen

In de volgende tabel worden de kolomkoppen voor het CSV-bestand beschreven.

CSV-kolomkoppen van bestelling
Kolom Beschrijving
Name (Required)
De ID van de bestelling die je in het Shopify-beheercentrum ziet en die je klant op zijn factuur ziet. Deze ID moet uniek zijn in je winkel. Bijvoorbeeld #1001, 1001-A en SH1001. Deze kolom is vereist.
Email Het e-mailadres van de klant.
Financial Status De status van betalingen die aan de bestelling zijn gekoppeld. Geldige waarden:
 • pending - De betalingen zijn in behandeling. De betaling kan nog mislukken met deze status. Controleer nogmaals om te bevestigen of de betalingen met succes zijn verwerkt.
 • authorized - De betalingen zijn geautoriseerd.
 • partially_paid - De bestelling is gedeeltelijk betaald.
 • paid - De betalingen zijn verwerkt.
 • partially_refunded - De betalingen zijn gedeeltelijk terugbetaald.
 • refunded - De betalingen zijn terugbetaald.
 • voided - De betalingen zijn vervallen.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Fulfillment Status De status van de bestelling wat betreft afgehandelde orderregels. Geldige waarden:
 • fulfilled - Elk orderregel van de bestelling is afgehandeld.
 • partial - Ten minste één orderregel van de bestelling is afgehandeld.
 • restocked - Elke orderregel van de bestelling is terug op voorraad geboekt en de bestelling is geannuleerd.
 • Als je deze kolom leeg laat, wordt de status van de bestelling: Openstaand.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig. De fulfilmentstatus van de bestelling moet zijn gebaseerd op de status van (het) afzonderlijke orderregel(s). Raadpleeg de Fulfilmentstatus van de bestelling hieronder voor meer informatie.
Currency De drieletterige code (ISO 4217-indeling) voor de valuta die voor de betaling wordt gebruikt. Bijvoorbeeld USD of EUR.
Buyer Accepts Marketing Of een klant ervoor heeft gekozen om marketing te ontvangen. Geldige waarden:
 • TRUE - De klant is aangemeld voor het ontvangen van marketing.
 • FALSE - De klant is afgemeld voor het ontvangen van marketing.
Cancel Reason De reden waarom de bestelling is geannuleerd. Geldige waarden:
 • customer - De klant heeft de bestelling geannuleerd.
 • fraud - De bestelling was frauduleus.
 • inventory - Artikelen in de bestelling waren niet op voorraad.
 • declined - De betaling is geweigerd.
 • other - Een reden die niet in deze lijst staat.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Cancelled At De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop de bestelling is geannuleerd.
Closed At De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop de bestelling is gesloten.
Tags Een reeks door komma's gescheiden tags die worden gebruikt voor filteren en zoeken. Elke door komma's gescheiden tag kan maximaal 255 tekens bevatten. Bijvoorbeeld "Gecontroleerd, Verpakt, Bezorgd".
Note Een optionele aantekening bij de bestelling. Deze aantekening kan door de klant worden bekeken. Bijvoorbeeld "Klant is van gedachten veranderd."
Phone Het unieke telefoonnummer (E.164-indeling) van de klant. Een telefoonnummer kan worden ingevoerd met verschillende indelingen, maar elke indeling moet een nummer vertegenwoordigen dat overal in de wereld kan worden gebeld. De volgende indelingen zijn allemaal geldig:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Referring Site De website waar de klant op een link heeft geklikt die hem of haar naar je winkel heeft geleid. Bijvoorbeeld "http://www.anexample.com"
Processed At

De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop de bestelling oorspronkelijk is gemaakt op het andere platform. Deze waarde wordt weergegeven bij de bestelling in het Shopify-beheercentrum en is de datum die wordt gebruikt in verkooprapporten. De standaardwaarde is de datum en tijd waarop de bestelling is geïmporteerd.

Raadpleeg Transaction Processed At voor waarden die van invloed zijn op de analyses voor financiën en betalingen.

Source name Waar de bestelling vandaan komt (bijvoorbeeld de naam van het platform). Deze waarde kan na het importeren niet meer worden bewerkt. Bijvoorbeeld Transporter.
Total weight De som van alle regelitemgewichten (opgemaakt als een geheel getal) in gram. Bijvoorbeeld 11.
Total Tax De som van alle belastingen (Belastingprijs 1, ..., Verzendingsbelastingtarieven 1) die op de bestelling zijn toegepast (moet een positief getal zijn). Deze kolom is vereist wanneer een belasting wordt geheven als onderdeel van de bestelling (bijvoorbeeld als er een waarde in de kolom 'Belastingprijs 1' staat). Als je geen waarde opneemt voor deze kolom, bevat de totale waarde van je bestelling geen belastingen.
Shipping Company De naam van het bedrijf, als er een is gekoppeld aan het bezorgadres.
Shipping Name De volledige naam van de persoon die is gekoppeld aan het bezorgadres. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Shipping Name te gebruiken of door Shipping First Name en Shipping Last Name te gebruiken.
Shipping Phone Het telefoonnummer (E.164-indeling) dat is gekoppeld aan het bezorgadres. Een telefoonnummer kan worden ingevoerd met verschillende indelingen, maar elke indeling moet een nummer vertegenwoordigen dat overal in de wereld kan worden gebeld. De volgende indelingen zijn allemaal geldig:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name De voornaam van de persoon die aan het bezorgadres is gekoppeld. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Shipping First Name en Shipping Last Name te gebruiken of door Shipping Name te gebruiken.
Shipping Last Name De achternaam van de persoon die aan het bezorgadres is gekoppeld. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Shipping First Name en Shipping Last Name te gebruiken of door Shipping Name te gebruiken.
Shipping Address1 De eerste adresregel van het bezorgadres. Deze kolom is vereist voor een adres. Bijvoorbeeld Hoofdstraat 150.
Shipping Address2 Een optionele adresregel van het bezorgadres. Bijvoorbeeld Unit 202.
Shipping City De naam van de plaats van het bezorgadres. Deze kolom is vereist voor een bezorgadres. Bijvoorbeeld Ottawa of Sydney.
Shipping Province De naam van de regio (zoals de provincie, de staat, de prefectuur of het territorium) waar de klant zich bevindt. Als je deze kolom opneemt, is de kolom Shipping Province Code verplicht. Bijvoorbeeld Mexico-Stad, Tasmanië, New South Wales of New York.
Shipping Province Code De code (ISO 3166-2) die is toegewezen voor de deelsector voor de regio, zoals de staat, de provincie, de prefectuur of het territorium, in het land. Deze kolom is verplicht wanneer je de kolom Shipping Province opneemt. Een ISO3116-2-code heeft de volgende onderdelen:
 • Landcode van 2 tekens - neem dit deel niet op.
 • Koppelteken (-) dat de twee delen van de code scheidt - neem het koppelteken niet op.
 • Onderverdelingscode van 1 tot 3 tekens - neem alleen dit deel op.
Subdivisiecodes
ISO 3166-2 onderverdelingscode Provinciecode
MX-MEX (Mexico-Stad, Mexico) MEX
NY-US (New York, Verenigde Staten) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentinië) B
FR-21 (Côte-d'Or, Frankrijk) 21
Shipping Zip De postcode van het klantadres. Bijvoorbeeld K2P 1L4, 90210 of 110 012.
Shipping Country De naam van het land van het bezorgadres. Deze kolom is vereist voor een adres. Bijvoorbeeld Canada, India of Australië.
Shipping Country Code De tweeletterige ISO-code (ISO 3166-1 alpha-2) voor het land van het klantadres. Bijvoorbeeld CA voor Canada. Geef Shipping Country code ook op wanneer je Shipping Country opgeeft.
Billing Company Het bedrijf van de persoon die aan het factuuradres is gekoppeld.
Billing Name De volledige naam van de klant die aan de betaling is gekoppeld. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Billing Name te gebruiken of door Billing First Name en Billing Last Name te gebruiken.
Billing Phone Het telefoonnummer (E.164-indeling) dat aan het factuuradres is gekoppeld. Een telefoonnummer kan worden ingevoerd met verschillende indelingen, maar elke indeling moet een nummer vertegenwoordigen dat overal in de wereld kan worden gebeld. De volgende indelingen zijn geldig:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Billing First Name De voornaam van de persoon die is gekoppeld aan de betaalmethode. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Billing First Name en Billing Last Name te gebruiken of door Billing Name te gebruiken.
Billing Last Name De achternaam van de persoon die aan de betaalmethode is gekoppeld. Aan een adres moet een naam zijn gekoppeld. Je kunt dat doen door Billing First Name en Billing Last Name te gebruiken of door Billing Name te gebruiken.
Billing Address1 De eerste adresregel van het factuuradres. Bijvoorbeeld Hoofdstraat 150. Deze kolom is vereist voor een factuuradres.
Billing Address2 Een optionele adresregel van het factuuradres. Bijvoorbeeld Unit 202.
Billing City De naam van de plaats van het factuuradres. Deze kolom is vereist voor een factuuradres. Bijvoorbeeld Ottawa, Delhi en Auckland.
Billing Province De naam van de regio (zoals de provincie, de staat, de prefectuur of het territorium) waar het factuuradres zich bevindt. Als je deze kolom opneemt, is de kolom Shipping Province Code verplicht. Bijvoorbeeld Mexico-Stad, New York, Nunavut en New South Wales.
Billing Province Code De code (ISO 3166-2) voor de deelsector voor de regio, zoals de staat, de provincie, de prefectuur of het territorium, in het land. Deze kolom is vereist wanneer je de kolom Billing Province opneemt. Een ISO3116-2-code heeft de volgende onderdelen:
 • Landcode van 2 tekens - neem dit deel niet op.
 • Koppelteken (-) dat de twee delen van de code scheidt - neem het koppelteken niet op.
 • Onderverdelingscode van 1 tot 3 tekens - neem alleen dit deel op.
Subdivisiecodes
ISO 3166-2 onderverdelingscode Provinciecode
MX-MEX (Mexico-Stad, Mexico) MEX
US-NY (New York, Verenigde Staten) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentinië) B
FR-21 (Côte-d'Or, Frankrijk) 21
Billing Zip De postcode van het factuuradres. Bijvoorbeeld K2P 1L4.
Billing Country De naam van het land van het factuuradres. Deze kolom is vereist voor een factuuradres. Bijvoorbeeld Canada, India en Duitsland.
Billing Country Code De tweeletterige ISO-code (ISO 3166-1 alpha-2) voor het land van het factuuradres. Bijvoorbeeld CA voor Canada. Geef Country code ook op wanneer je Country opgeeft.
Lineitem name (Required)
De naam van de productvariant die is besteld. Bijvoorbeeld Blauw overhemd. Deze kolom is vereist.
Lineitem variant ID De ID van de productvariant die is besteld. Gebruik deze kolom om het artikel in deze bestelling te koppelen aan een productvariant die in je winkel bestaat. Bijvoorbeeld: 7513594 . Je moet ervoor zorgen dat de ID in deze kolom overeenkomt met een productvariant-ID in je winkel of deze kolom leeg laten. Als de transporter-app geen productvariant in je winkel kan vinden die overeenkomt met de ID in deze kolom, heeft dit geen invloed op de import. Het product wordt nog steeds aan de bestelling toegevoegd, maar wordt niet gematcht met een product in je winkel voor analysedoeleinden.
Lineitem quantity Het aantal productvarianten dat is besteld. Deze kolom accepteert alleen positief gehele getallen. De standaardwaarde is 1. Bijvoorbeeld 3.
Lineitem price (Required)
De prijs van de productvariant voordat eventuele kortingen zijn toegepast. Bijvoorbeeld 10,50 of ,25 of 30. Deze kolom is vereist.
Lineitem variant title De specifieke productvariant. Bijvoorbeeld Klein.
Lineitem compare at price Een vergelijkingsprijs of voorgestelde prijs van de productvariant. Bijvoorbeeld 15.
Lineitem sku Het SKU-nummer (Stock Keeping Unit) van het artikel (productvariant).
Lineitem requires shipping Of de productvariant moest worden verzonden. Geldige waarden:
 • true - Het artikel moet worden verzonden
 • false - Het artikel hoeft niet te worden verzonden
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Lineitem taxable Of de productvariant belastbaar was. Geldige waarden:
 • true - Het artikel is belastbaar
 • false - Het artikel is niet belastbaar
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Lineitem fulfillment status De afhandelingsstatus van afzonderlijke regelitems in een bestelling. Geldige waarden:
 • fulfilled -Elk product in de orderregel is afgehandeld.
 • Als je deze kolom leeg laat, krijg je de status openstaande orderregels.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig. De fulfilmentstatus van afzonderlijke regelitems moet worden gebruikt om de status van de bestelling als geheel te bepalen. Raadpleeg de status van de fulfilmentstatus hieronder voor meer informatie. Raadpleeg de Fulfilmentstatus van de bestelling hieronder voor meer informatie.
Taxes Included Of de belastingen zijn opgenomen in de oorspronkelijke bestelling. Geldige waarden:
 • true - Belastingen zijn inbegrepen in het subtotaal. Wanneer deze waarde is ingesteld op true, zijn alle belastingen inbegrepen in de prijs, inclusief belastingen op regelniveau en eventuele btw op verzendkosten.
 • false - Belastingen zijn niet inbegrepen in het subtotaal. Dit is de standaardwaarde.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Tax 1 Title De naam van de eerste belasting die in rekening wordt gebracht. Bijvoorbeeld: HST of VAT.
Tax 1 Price Het bedrag (ISO 4217) aan belasting dat in rekening moet worden gebracht voor de orderregels. Bijvoorbeeld 1,50. Wanneer er een waarde is opgegeven voor deze kolom, moet je ook de kolom Total Tax opnemen.
Tax 1 Rate Het percentage (decimaal) van de belasting die in rekening wordt gebracht voor de orderregels. Bijvoorbeeld ,07 voor een belastingpercentage van 7%.
Tax 2 Title De naam van de tweede belasting die in rekening wordt gebracht.
Tax 2 Price Het bedrag (ISO 4217) aan belasting dat in rekening moet worden gebracht. Wanneer er een waarde is opgegeven voor deze kolom, moet je ook de kolom Total Tax opnemen.
Tax 2 Rate Het percentage van de belasting die in rekening wordt gebracht voor de orderregels.
Tax 3 Title De naam van de derde belasting die in rekening wordt gebracht.
Tax 3 Price Het bedrag (ISO 4217) aan belasting dat in rekening moet worden gebracht voor de orderregels. Wanneer er een waarde is opgegeven voor deze kolom, moet je ook de kolom Total Tax opnemen.
Tax 3 Rate Het percentage van de belasting die in rekening wordt gebracht voor de orderregels.
Transaction Amount Het geldbedrag (decimaal) van de transactie. Bijvoorbeeld 50,00. Deze kolom is vereist wanneer je een gedeeltelijke betaling of gedeeltelijke terugbetaling verwerkt.
Transaction Kind Het type transactie. Deze kolom is vereist wanneer een of meer van de transactiekolommen zijn opgenomen. Geldige waarden:
 • authorization - Het geld dat de klant heeft afgesproken te betalen is welgeautoriseerd, maar niet vastgelegd. De autorisatieperiode kan tussen 7 en 30 dagen bedragen (afhankelijk van je betalingsservice), terwijl een winkel wacht op het vastleggen van een betaling.
 • capture - Een overdracht van geld dat is gereserveerd tijdens de autorisatie.
 • sale - De autorisatie en vastlegging van een betaling uitgevoerd in één stap.
 • void - De annulering van een vastlegging of autorisatie in behandeling.
 • refund - Het gedeeltelijk of volledig terugbetalen van vastgelegd geld aan de klant.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Transaction Status De status van de transactie. Geldige waarden:
 • success - De transactie is met succes voltooid door de betalingsgateway. Dit is de standaardwaarde.
 • pending - De gateway heeft de transactiegegevens ontvangen, maar heeft een antwoord teruggestuurd dat aangeeft dat er meer tijd nodig is om de transactie te voltooien.
 • failure - De gateway heeft een antwoord gestuurd dat de transactie niet is gelukt (bijvoorbeeld omdat de kaart is geweigerd of omdat de winkel de betalingsgateway niet correct heeft ingesteld).
 • error - Er is een communicatiefout opgetreden (het antwoord van de gateway is bijvoorbeeld niet ontvangen of de gateway heeft het verzoek niet ontvangen).
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Transaction Processed At

De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop de transactie oorspronkelijk op het andere platform werd uitgevoerd. Deze waarde wordt weergegeven bij de bestelling in het Shopify-beheercentrum en is de datum die wordt gebruikt in financiële rapporten. De standaardwaarde is de datum en tijd waarop de bestelling is geïmporteerd.

Als je de betaling hebt ontvangen op het moment dat de bestelling is gemaakt, moeten de waarden van Transaction Processed At en Processed At hetzelfde zijn.

Transaction Gateway De naam van de gateway via welke de transactie is uitgevoerd. Een lijst met gateways is te vinden op de Shopify-pagina met betalingsgateways.
Transaction Location ID De ID van de locatie waar de transactie is uitgevoerd. Dit ID moet overeenkomen met een locatie-ID die in je winkel is ingesteld. Waarden die niet overeenkomen met transactielocatie-id's in de winkel, worden niet geïmporteerd).
Transaction Source Name De herkomst van de transactie. Voorbeeldwaarden: web, pos, iphone en android.
Shipping Line Code Een verwijzing naar de verzendmethode. De standaardwaarde is de Shipping line title.
Shipping Line Price De waarde van de verzendmethode. Deze kolom is vereist wanneer de Shipping line title kolom is inbegrepen.
Shipping Line Source De herkomst van de verzending.
Shipping Line Title De titel van de verzendmethode. Deze kolom is vereist wanneer de kolom Shipping line price is opgenomen.
Shipping Line Carrier Identifier De ID van de vervoerder die het verzendtarief heeft opgegeven. Er is meestal een waarde nodig wanneer een externe vervoerder wordt gebruikt.
Shipping Line Requested Fulfillment Service ID De ID van de fulfilmentservice die de verzendmethode heeft aangevraagd. Er is meestal een waarde nodig wanneer de verzendmethode moet worden verwerkt door een externe fulfilmentservice.
Shipping Tax 1 Title De naam van de belasting die wordt berekend voor de verzendregel. Bijvoorbeeld HST.
Shipping Tax 1 Rate Het percentage van de belasting (decimaal) die in rekening wordt gebracht voor het verzendingsregelitem. Bijvoorbeeld 0,15 voor een verzendbelastingpercentage van 15%.
Shipping Tax 1 Price Het bedrag (ISO 4217-indeling) aan belasting dat in rekening moet worden gebracht voor de verzendregel. Wanneer er een waarde is opgegeven voor deze kolom, moet je ook de kolom Total Tax opnemen. Bijvoorbeeld 1.50.
Discount Code De kortingscode. Als je de kolom Discount type opneemt, is deze kolom vereist.
Discount Amount

De waarde in de valuta van de winkel van de korting op de bestelling. Als je de kolom Discount type opneemt, is deze kolom vereist.

Zorg ervoor dat het ingevoerde bedrag overeenkomt met de Discount type. Als het type percentageis, voer je de procentuele waarde van de korting in. Als het type fixed_amountis, voer je de waarde in voor het totaalbedrag van de korting.

Discount Type

Het type korting. Geldige waarden:

 • fixed_amount - De kortingscode was voor een bepaald bedrag. Dit is de standaardwaarde.
 • percentage - De kortingscode was voor een percentage.
 • shipping - De korting was een aanbieding voor gratis verzending zolang de verzendkosten lager zijn dan de waarde ingesteld in amount. Als Discount amount bijvoorbeeld 30 is en de verzendkosten $ 30 zijn, bedraagt de korting $ 30. Als Discount amount 30 is en de verzendkosten $ 100 zijn, geldt er geen korting.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig. Kortingen kunnen niet worden toegepast op bepaalde artikelen in een bestelling. Zie Kortingen importeren voor meer informatie.

Metafield Namespace Een container voor een reeks metavelden. Als je metavelden wilt importeren, moet je waarden opgeven in alle vier de kolommen voor metavelden (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value en Metafield Type). Definieer een aangepaste naamruimte voor je metavelden om ze te onderscheiden van naamruimten die worden gebruikt door apps en Shopify (inclusief de standaard naamruimte global). Maximumlengte: 20 tekens.
Metafield Key De naam van het metaveld. Maximumlengte: 30 tekens. Deze kolom is vereist als andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Metafield Value De gegevens die als metagegevens moeten worden opgeslagen. Deze kolom is vereist als andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Metafield Type Het gegevenstype van het metaveld. Geldige waarden:
 • string
 • integer
 • json_string
Waarden zijn hoofdlettergevoelig. Deze kolom is vereist als andere metaveldkolommen zijn opgenomen.

Bestandsnaam

De naam van je CSV-bestand moet het woord order bevatten (de naam van het objecttype dat het bevat), Bijvoorbeeld mijnorders.csv. Het bestand moet de indeling UTF-8 hebben.

Adressen

Het bezorgadres in een bestelling wordt het standaardadres van de klant. Wanneer je een bestelling importeert waaraan een klant is gekoppeld, controleert de Transporter-app of de klant in je Shopify-winkel bestaat:

 • Als Transporter de klant vindt, is de bestelling aan de klant gekoppeld en wordt het bezorgadres in de bestelling ingesteld als het standaardadres van de klant.
 • Als Transporter de klant niet vindt, wordt de klant toegevoegd en wordt de bestelling aan de klant gekoppeld.

Meerdere transacties

Er kunnen extra transacties aan een bestelling worden toegevoegd door voor elke transactie afzonderlijke rijen te maken. De Order name moet in elke rij worden opgenomen om de transacties aan de bestelling te koppelen.

Status van afhandeling van bestellingen

De afhandelingsstatus van een bestelling moet worden bepaald op basis van de afhandelingsstatus van de regelitems die de bestelling vormen:

 • Als alle regelitems niet zijn afgehandeld, moet de status van de fulfillmenttatus leeg worden gelaten om aan te geven dat de bestelling niet is afgehandeld.
 • Als de regelitems een combinatie van statussen (fulfilled of unfulfilled) hebben, moet de status van de bestelling worden partial.
 • Als alle regelitems zijn afgehandeld, moet de fulfillmenttatus worden fulfilled.

Kortingen importeren

Kortingen kunnen alleen worden toegepast op bestelniveau en kunnen niet worden toegepast op specifieke artikelen in een bestelling. Als je een bestelling hebt waarvoor kortingen zijn toegepast op bepaalde artikelen, bepaal jij het totale kortingsbedrag en pas je het toe op de volledige bestelling. Dit helpt ervoor te zorgen dat je verkooprapporten kloppen.

Meer informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis