Beschrijvingen van CSV-productkolommen in Transporter

Beschrijvingen van de kolommen voor het CSV-productenbestand.

Om producten te importeren in Shopify met de Transporter-app, heb je een CSV-bestand nodig dat alleen dit recordtype bevat.

Voorbeeld van een CSV-bestand

Download een voorbeeld van een CSV-productenbestand: producten.csv.

Je kunt de Transporter-opdrachtregeltool gebruiken om dit CSV-bestand te genereren, of je kunt de onderstaande indeling volgen om het zelf te maken.

Kolombeschrijvingen

In de volgende tabel worden de kolomkoppen voor het CSV-bestand beschreven.

Tabel met een beschrijving van afzonderlijke CSV-kolomkoppen
Kolom Beschrijving
Handle
(vereist)
De unieke ID voor het product. Gebruik een leesbaar naam zonder spaties. Meestal bestaat de handle uit de titel van het product in kleine letters waarbij spaties en speciale tekens zijn vervangen door streepjes (-). Bijvoorbeeld titan-t-shirt. De handle wordt weergegeven in de URL voor de productpagina in je onlinewinkel (bijvoorbeeld https://titan.plus/products/titan-t-shirt). Deze kolom is vereist.
Title
(vereist)
De naam van het product. Bijvoorbeeld Titan T-shirt. Deze kolom is vereist.
Body Een beschrijving van het product. Je kunt HTML-opmaaktags toevoegen in deze beschrijving. Bijvoorbeeld "Je zult geheid bekijks hebben in dit T-shirt van <b>100% katoen</b>".
Vendor De naam van de verkoper van het product. De standaardwaarde is de naam van je winkel. Bijvoorbeeld Titan NV.
Category Een productcategorie die als een voorwaarde voor een geautomatiseerde collectie kan worden gebruikt om je te helpen producten te filteren in het Shopify-beheercentrum en om belastingen te berekenen. Een product kan slechts één productcategorie hebben.
Tags Een reeks door komma's gescheiden tags die worden gebruikt voor filteren en zoeken. Elke door komma's gescheiden tag kan maximaal 255 tekens bevatten. Bijvoorbeeld Emotief, Flashgeheugen, MP3, Muziek. De standaardwaarde is "".
Template Suffix Het achtervoegsel van de template die je online storefront gebruikt om het product en de bijbehorende varianten weer te geven. De standaardtemplate is product.liquid, zonder achtervoegsel. Laat de kolom leeg als je deze standaardtemplate wilt gebruiken. Voer de naam van het achtervoegsel van de template in als je een andere template wilt gebruiken. Als je bijvoorbeeld een template met de naam product.mysuffix wilt gebruiken, voer je mysuffix in.
Published Scope

Geeft aan of het product beschikbaar is voor het Shopify POS-kanaal (Point of Sale). Geldige waarden:

 • web - het product is niet beschikbaar voor het Shopify POS-kanaal.
 • global - het product is beschikbaar voor het Shopify POS-kanaal. Dit is de standaardwaarde.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Published Of het product beschikbaar is voor de onlinewinkel. Geldige waarden:
 • true - het product is beschikbaar voor de onlinewinkel.
 • false - het product is niet beschikbaar voor de onlinewinkel (wanneer deze kolom is ingesteld op false, geef dan geen waarde op voor Published At.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Published At De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop het product beschikbaar is gemaakt voor de onlinewinkel. Bijvoorbeeld 2007-12-31T19:00:00-05:00. Geef geen waarde op voor deze kolom wanneer Published is ingesteld op false.
Option1 Name De naam van de aangepaste producteigenschap. Bijvoorbeeld Maat, Kleur en Materiaal. Maximumlengte: 255 tekens.
Option1 Value De waarde van de aangepaste productoptie. Bijvoorbeeld small, rood en wol.
Option2 Name De naam van de aangepaste producteigenschap, zoals Maat, Kleur en Materiaal. Maximumlengte: 255 tekens.
Option2 Value De waarde van de aangepaste productoptie.
Option3 Name De naam van de aangepaste producteigenschap, zoals Maat, Kleur en Materiaal. Maximumlengte: 255 tekens.
Option3 Value De waarde van de aangepaste productoptie.
Variant SKU Een unieke ID voor de productvariant in je winkel. Als je winkel een fulfilmentservice gebruikt (dat wil zeggen, Variant Fulfillment Service is opgenomen in het bestand), is deze kolom vereist. Bijvoorbeeld IPOD2008PINK
Metafields Global Title Tag De naam van de productvariant voor SEO-doeleinden, gebruikt voor de naam die in zoekmachines wordt weergegeven. Als je geen waarde opgeeft, wordt standaard de waarde in de kolom Title gebruikt.

De Metafields Global Title Tag waarde wordt weergegeven in de metatag (<meta name='title'>) in de code van de pagina van je product in je winkel. Neem informatie over de varianten op in deze titel als je productvarianten hebt omdat er geen afzonderlijke metatag voor een variant is. Als je deze waarde later wilt wijzigen, kun je dit doen op de pagina van je product. Zie trefwoorden voor SEO toevoegen aan je Shopify-winkel voor meer informatie. Maximaal: 70 tekens.
Metafields Global Description Tag De beschrijving van de productvariant voor SEO-doeleinden, gebruikt voor de beschrijving die in zoekmachines wordt weergegeven. Als je geen waarde opgeeft, wordt standaard de waarde in de kolom Body gebruikt.

De Metafields Global Description Tag waarde wordt gebruikt in de metatag voor de beschrijving (<meta name='description-of-product'>) in de code van de productvariantpagina in je winkel. Als je productvarianten hebt, neem informatie over de varianten op in deze beschrijving omdat er geen afzonderlijke metatag voor een variant is. Als je deze waarde later wilt wijzigen, kun je dit doen op de pagina van je product in het Shopify-beheercentrum. Zie trefwoorden voor SEO toevoegen aan je Shopify-winkel voor meer informatie. Maximaal: 320 tekens.
Metafield Namespace Een container voor een reeks metavelden. Geef waarden op in de volgende vier kolommen voor metavelden als je metavelden wilt importeren: Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value en Metafield Type. Je dient een aangepaste naamruimte voor je metavelden te definiëren om ze te onderscheiden van naamruimten die worden gebruikt door apps en Shopify (inclusief de standaard naamruimte global). Maximumlengte: 20 tekens.
Metafield Key De naam van het metaveld. Deze kolom is vereist wanneer andere metaveldkolommen zijn opgenomen. Maximumlengte: 30 tekens.
Metafield Value De gegevens die als metagegevens moeten worden opgeslagen. Deze kolom is vereist wanneer andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Metafield Type Het gegevenstype van het metaveld. Geldige waarden:
 • string
 • integer
 • json_string

Waarden zijn hoofdlettergevoelig. Deze kolom is vereist als andere metaveldkolommen zijn opgenomen.

Variant Grams Het gewicht van de productvariant in gram. Als je deze kolom leeg laat, wordt de waarde standaard ingesteld op 0. Voer alleen het gewicht in, zonder de gewichtseenheid (g). Gebruik de kolom Variant Weight voor andere gewichtseenheden dan gram. Gebruik de kolom Variant Weight Unit met deze kolom.
Variant Inventory Tracker Beschrijft hoe de voorraad van de productvariant wordt bijgehouden. Geldige waarden:
 • Shopify - Wijzigingen in de voorraadaantallen worden bijgehouden door Shopify.
 • fulfillment-service-handle - Voorraadwijzigingen worden buiten Shopify bijgehouden door een fulfilmentservice. De waarde in deze kolom moet overeenkomen met de waarde in de kolom Variant Fulfillment Service.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Variant Inventory Qty De hoeveelheid (positief geheel getal) van de productvariant die beschikbaar is voor verkoop. Bijvoorbeeld, 5. De standaardwaarde is 0. Als je deze kolom leeg laat, wordt de waarde ervan ingesteld op 0. Als je voorraad niet wordt bijgehouden door Shopify  (dat is de kolom Variant Inventory Tracker ingesteld op false), laat deze kolom dan leeg. Voorraadaantallen wordt toegepast op de standaardlocatie van de winkel. Zie Voorraad exporteren of importeren met een CSV-bestand voor informatie over het wijzigen van voorraadaantallen op verschillende locaties.
Variant Inventory Policy Of klanten een bestelling voor de productvariant kunnen plaatsen wanneer deze niet op voorraad is. Geldige waarden:
 • deny - Klanten kunnen de productvariant niet bestellen als deze niet op voorraad is. Dit is de standaardwaarde.
 • continue - Klanten kunnen de productvariant ook bestellen als deze niet op voorraad is.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Variant Inventory Cost Een registratie van de kosten van de productvariant.
Variant Fulfillment Service De fulfilmentservice waarmee de productvariant wordt uitgeleverd wanneer deze wordt besteld. Geldige waarden:
 • manual - Je handelt bestellingen voor de productvariant handmatig af. Dit is de standaardwaarde. Als je deze kolom leeg laat, wordt standaard deze waarde toegewezen.
 • handle of the fulfillment service - Een fulfilmentservice handelt de bestellingen voor de productvariant af. Als je een fulfilmentservice gebruikt, moet je ook de kolom Variant SKU opnemen.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Variant Price De prijs van de productvariant.
Vergelijkingsprijs van variant Een vergelijkingsprijs of voorgestelde prijs van de productvariant.
Variant Requires Shipping Of de variant moet worden verzonden. Geldige waarden:
 • true - De klant moet een adres opgeven bij bestelling van deze productvariant. Dit is de standaardwaarde.
 • false - Een klantadres is optioneel.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Variant Taxable Of er btw wordt geheven wanneer de productvariant wordt verkocht. Geldige waarden:
 • true - er wordt btw in rekening gebracht. Dit is de standaard.
 • false - er wordt geen btw in rekening gebracht.

Waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Variant Barcode De barcode, de UPC of het ISBN-nummer voor de productvariant.
Image Attachment Een met Base64 gecodeerde afbeelding.
Image Src

De URL voor de productafbeelding (bijvoorbeeld http://titan.plus/images/product-image.png). URL's zonder HTTP worden niet ondersteund. De Transporter-app downloadt de afbeeldingen tijdens het importeren en uploadt ze naar je winkel. Afbeeldingen kunnen de indeling .png, .gif of .jpg hebben. Nadat de afbeelding is geüpload, kan de bestandsnaam niet meer worden gewijzigd. Als je variant-specifieke afbeeldingen hebt , voeg deze toe aan de kolom Variant Image.

Maak voor elke afbeelding een nieuwe rij als je meerdere afbeeldingen voor één product wilt uploaden. Voer in elke rij in de kolom Handle de handle in voor het product en de URL voor de afbeelding in deze kolom. Als je andere gegevens voor die afbeelding wilt opnemen (zoals de positie), voer deze gegevens in de bijbehorende afbeeldingskolom in.

Image Position Het nummer dat overeenkomt met de volgorde waarin je de afbeelding wilt weergeven op de productpagina in je webwinkel. Voer bijvoorbeeld 1 in als je wilt dat de afbeelding als eerste voor dat product wordt weergegeven.
Image Alt Text Alternatieve tekst (vaak alt-tekst genoemd) die de afbeelding kort beschrijft. Als een afbeelding om wat voor reden dan ook niet kan worden geladen, wordt in plaats daarvan de alt-tekst weergegeven in je webwinkel. Alt-tekst wordt ook gebruikt door zoekmachines voor SEO en door ondersteunende technologieën om een afbeelding te beschrijven voor een klant met een visuele beperking. Maximaal: 512 tekens.
Variant Image De URL voor een afbeelding van de productvariant. Voer in een van de rijen van de productvariant de URL in voor de afbeelding bij de productvariant in deze kolom. Een productvariant kan slechts één afbeelding hebben.
Variant Weight Het gewicht van de productvariant. Gebruik deze kolom niet samen met de kolom Variant Grams. De standaardwaarde is 0. Neem de gewichtseenheid niet op in de waarde. Gebruik de kolom Variant Weight Unit om de gewichtseenheid op te geven. Als het product bijvoorbeeld 100 pond (lb) (45 kg) weegt en Variant Weight Unit is ingesteld op lb, voer 100 in deze kolom in.
Variant Weight Unit De maateenheid die van toepassing is op het gewicht van de productvariant in de kolom Variant Weight. Geldige waarden zijn g, kg, oz en lb. De standaardwaarde is de maateenheid die standaard wordt gebruikt in je winkel. Gebruik Variant Weight Unit niet samen met de kolom Variant Grams.
Variant Tax Code De Avalara-belastingcode voor het product. Deze parameter is alleen van toepassing op winkels die gebruikmaken van de app Avalara AvaTax. De belastingcode voor fysieke goederen is bijvoorbeeld P000000.

Bestandsnamen

De naam van je CSV-bestand moet het woord product bevatten (de naam van het objecttype dat het bevat). bijvoorbeeld mijnproducten.csv. Het bestand moet de indeling UTF-8 hebben.

Meerdere productvarianten

Als je meer dan één productvariant hebt, maak dan voor elke variant een rij om de variant te beschrijven.

In de productrij:

 • Voer de optienamen in de kolommen met de optienaam in (typ bijvoorbeeld Color in Option1 Name).
 • Voer de gegevens in die van toepassing zijn op het algehele product, zoals Handle, Title en Type.

In de rijen met productvarianten:

 • Voer de handle van het product in de kolom Handle in.
 • Herhaal de optienamen niet (bijvoorbeeld Option1 Name, Option2 Name) in de rijen met productvarianten.
 • Voer de optiewaarden in de kolommen optiewaarde in (als je bijvoorbeeld Color als je naam hebt ingevoerd in Option1 Name, kun je in Option1 Value waarden invoeren, zoals White, Black of Blue).

Bijvoorbeeld:

Screenshot of a product with multiple variants

Meerdere afbeeldingen

Maak een rij voor elke afbeelding als je meerdere afbeeldingen voor één product (zonder varianten) wilt uploaden. Voer in elke rij in de kolom Handle de handle in voor het product en in de kolom Image Src de URL voor de afbeelding. Als je andere gegevens voor die afbeelding wilt opnemen (zoals de positie), voer deze gegevens in de bijbehorende kolom in (bijvoorbeeld in de kolom Image Position).

Maak een rij voor elke productvariant als je afbeeldingen wilt uploaden voor een product met productvarianten. Voer in elke rij van een productvariant in de kolom Handle de handle in voor de variant en in de kolom Variant Image de URL voor de productvariant. Je kunt slechts één afbeelding per productvariant importeren.

Bijvoorbeeld:

Screenshot of a product that has multiple images and multiple product variants

Meerdere meta-velden

Maak een rij voor elk meta-veld als je meerdere meta-velden voor één product wilt importeren. Voer in elke rij de handle in voor het product in de kolom Handle en meta-veldgegevens in de juiste kolommen. Elke nieuwe regel mag alleen gegevens bevatten in de kolommen Handle en alle meta-veldkolommen.

Met de volgende artikelen wordt bijvoorbeeld een product geïmporteerd met drie varianten. Het product heeft twee meta-velden met de naam Surf Shoe Co and Rubber. Elke variant heeft één meta-veld.

Schermafbeelding van een product met meta-veldvarianten

Je kunt een voorbeeld van een CSV-bestand van een product met meerdere meta-velden downloaden en bekijken om als template te gebruiken.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis