Beschrijvingen van CSV-productkolommen

Beschrijvingen van de kolommen voor het CSV-productenbestand.

Om producten te importeren in Shopify met de Transporter-app, hebt u een CSV-bestand nodig dat alleen dit recordtype bevat.

Voorbeeld van een CSV-bestand

Download een voorbeeld van een CSV-productenbestand: producten.csv.

Je kunt de Transporter-opdrachtregeltool gebruiken om dit CSV-bestand te genereren, of je kunt de onderstaande indeling volgen om het zelf te maken.

Kolombeschrijvingen

In de volgende tabel worden de kolomkoppen voor het CSV-bestand beschreven.

Kolom Beschrijving
Handle
(vereist)
De unieke ID voor het product. Gebruik een beschrijvende naam zonder spaties. Meestal bestaat de handle uit de titel van het product in kleine letters waarbij spaties en speciale tekens zijn vervangen door streepjes (-). Bijvoorbeeld titan-t-shirt. De handle wordt weergegeven in de URL voor de productpagina in je online winkel (bijvoorbeeld https://titan.plus/products/titan-t-shirt). Deze kolom is vereist.
Title
(vereist)
De naam van het product. Bijvoorbeeld Titan T-shirt. Deze kolom is vereist.
Body Een beschrijving van het product. Je kunt HTML-opmaaktags toevoegen in deze beschrijving. Bijvoorbeeld "Je zult geheid bekijks hebben in dit T-shirt van <b>100% katoen</b>".
Vendor De naam van de verkoper van het product. De standaardwaarde is de naam van je winkel. Bijvoorbeeld Titan NV.
Type Je kunt het producttype gebruiken als voorwaarde voor een geautomatiseerde collectie of om u te helpen uw producten te filteren in het Shopify-beheercentrum. Een product kan slechts één producttype hebben.
Tags Een reeks door komma's gescheiden tags die worden gebruikt voor filteren en zoeken. Elke door komma's gescheiden tag kan maximaal 255 tekens bevatten. Bijvoorbeeld "Emotief, Flashgeheugen, MP3, Muziek". De standaardwaarde is "".
Template Suffix Het achtervoegsel van de Liquid-sjabloon dat uw online-storefront gebruikt om het product en zijn varianten weer te geven. De standaardsjabloon heet product.liquid, zonder achtervoegsel. Als u deze standaardsjabloon wilt gebruiken, laat u de kolom leeg. Als u een ander sjabloon wilt gebruiken, voert u de naam van het achtervoegsel van de sjabloon in. Als u bijvoorbeeld een sjabloon met de naam product.mijnachtervoegsel.liquid wilt gebruiken, voert u mijnachtervoegsel in.
Published Scope

Geeft aan of het product beschikbaar is voor het Shopify POS-kanaal (Point of Sale). Geldige waarden:

 • web - het product is niet beschikbaar voor het Shopify POS-kanaal.
 • global - het product is beschikbaar voor het Shopify POS-kanaal. Dit is de standaardwaarde.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Published Of het product beschikbaar is voor de online winkel. Geldige waarden:
 • true - het product is beschikbaar voor de online winkel.
 • false - het product is niet beschikbaar voor de online winkel (wanneer deze kolom is ingesteld op false, moet u geen waarde opgeven voor Published At.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Published At De datum en tijd (ISO 8601-indeling) waarop het product beschikbaar is gemaakt voor de online winkel. Bijvoorbeeld 2007-12-31T19:00:00-05:00. Geef geen waarde op voor deze kolom wanneer Published is ingesteld op false.
Option1 Name De naam van de aangepaste producteigenschap. Bijvoorbeeld Maat, Kleur en Materiaal. Maximumlengte: 255 tekens.
Option1 Value De waarde van de aangepaste productoptie. Bijvoorbeeld small, rood en wol.
Option2 Name De naam van de aangepaste producteigenschap, zoals Maat, Kleur en Materiaal. Maximumlengte: 255 tekens.
Option2 Value De waarde van de aangepaste productoptie.
Option3 Name De naam van de aangepaste producteigenschap, zoals Maat, Kleur en Materiaal. Maximumlengte: 255 tekens.
Option3 Value De waarde van de aangepaste productoptie.
Variant SKU Een unieke ID voor de productvariant in je winkel. Als je winkel een afhandelingsservice gebruikt (dat wil zeggen, Variant Fulfillment Service is opgenomen in het bestand), is deze kolom vereist. Bijvoorbeeld IPOD2008PINK
Metafields Global Title Tag De naam van het product (inclusief de varianten) gebruikt voor SEO-doeleinden. Als u geen waarde opgeeft, wordt standaard de waarde in de kolom Title gebruikt. De waarde Metafields Global Title Tag verschijnt in de metatag voor de titel (<meta name='title'>) op de productpagina in de storefront. Als uw product varianten heeft, neemt u informatie over de varianten op in deze titel (aangezien er geen afzonderlijke metatag voor een variant is). Maximaal: 70 tekens.
Metafields Global Description Tag De beschrijving van het product (inclusief de varianten) gebruikt voor SEO-doeleinden. Als je geen waarde opgeeft voor deze kolom, wordt standaard de waarde uit de kolom Body gebruikt. De waarde van Metafields Global Description Tag wordt gebruikt in de metatag voor de beschrijving (<meta name='description-of-product'>) op de productpagina in de storefront. Als je product varianten heeft, neemt je informatie over de varianten op in deze beschrijving (er zijn geen afzonderlijke metatags voor varianten). Maximaal: 320 tekens.
Metafield Namespace Een container voor een reeks metavelden. Als u metavelden wilt importeren, moet u waarden opgeven in de volgende vier kolommen voor metavelden: Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value en Metafield Value Type. Je moet een aangepaste naamruimte voor uw metavelden definiëren om ze te onderscheiden van naamruimten die worden gebruikt door apps en Shopify (inclusief de standaardnaamruimte global). Maximumlengte: 20 tekens.
Metafield Key De naam van het metaveld. Deze kolom is vereist wanneer andere metaveldkolommen zijn opgenomen. Maximumlengte: 30 tekens.
Metafield Value De gegevens die als metagegevens moeten worden opgeslagen. Deze kolom is vereist wanneer andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Metafield Value Type Het gegevenstype van het metaveld. Geldige waarden:
 • string
 • integer
 • json_string
Waarden zijn hoofdlettergevoelig. Deze kolom is vereist als andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Variant Grams Het gewicht van de productvariant in gram. Als u deze kolom leeg laat, wordt de waarde standaard ingesteld op 0. Voer alleen het gewicht in, zonder de gewichtseenheid (g). Gebruik de kolom Variant Weight voor andere gewichtseenheden dan gram. Gebruik de kolom Variant Weight Unit met deze kolom.
Variant Inventory Tracker Beschrijft hoe de voorraad van de productvariant wordt bijgehouden. Geldige waarden:
 • Shopify - Wijzigingen in de voorraadhoeveelheid worden bijgehouden door Shopify.
 • fulfillment-service-handle - Voorraadwijzigingen worden buiten Shopify bijgehouden door een afhandelingsservice. De waarde in deze kolom moet overeenkomen met de waarde in de kolom Variant Fulfillment Service.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Variant Inventory Qty De hoeveelheid (positief geheel getal) van de productvariant die beschikbaar is voor verkoop. Bijvoorbeeld, 5. De standaardwaarde is 0. Als u deze kolom leeg laat, wordt de waarde ervan ingesteld op 0. Als je voorraad niet wordt bijgehouden door Shopify  (dat is de kolom Variant Inventory Tracker ingesteld op false), laat deze kolom dan leeg. Voorraadhoeveelheid wordt toegepast op de standaardlocatie van de winkel. Zie Voorraad exporteren of importeren met een CSV-bestand voor informatie over het wijzigen van voorraadhoeveelheden op verschillende locaties.
Variant Inventory Policy Of klanten een bestelling voor de productvariant kunnen plaatsen wanneer deze niet op voorraad is. Geldige waarden:
 • deny - Klanten kunnen de productvariant niet bestellen als deze niet op voorraad is. Dit is de standaardwaarde.
 • continue - Klanten kunnen de productvariant ook bestellen als deze niet op voorraad is.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Variant Fulfillment Service De afhandelingsservice waarmee de productvariant wordt uitgeleverd wanneer deze wordt besteld. Geldige waarden:
 • manual - Je handelt bestellingen voor de productvariant handmatig af. Dit is de standaardwaarde. Als u deze kolom leeg laat, wordt standaard deze waarde toegewezen.
 • handle van de afhandelingsservice - Een afhandelingsservice handelt de bestellingen voor de productvariant af. Als u een afhandelingsservice gebruikt, moet u ook de kolom Variant SKU opnemen.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Variant Price De prijs van de productvariant.
Vergelijkingsprijs van variant Een vergelijkingsprijs of voorgestelde prijs van de productvariant.
Variant Inventory Cost Een registratie van de kosten van de productvariant.
Variant Requires Shipping Of de variant moet worden verzonden. Geldige waarden:
 • true - De klant moet een adres opgeven bij bestelling van deze productvariant. Dit is de standaardwaarde.
 • false - Een klantadres is optioneel.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Variant Taxable Of er btw wordt geheven wanneer de productvariant wordt verkocht. Geldige waarden:
 • true - er wordt btw in rekening gebracht. Dit is de standaard.
 • false - er wordt geen btw in rekening gebracht.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig
Variant Barcode De streepjescode, de UPC of het ISBN-nummer voor de productvariant.
Image Attachment Een met Base64 gecodeerde afbeelding.
Image Src

De URL voor de productafbeelding (bijvoorbeeld http://titan.plus/images/product-image.png). URL's zonder HTTP worden niet ondersteund. De Transporter-app downloadt de afbeeldingen tijdens het importeren en uploadt ze naar je winkel. Afbeeldingen kunnen de indeling .png, .gif of .jpg hebben. Nadat de afbeelding is geüpload, kan de bestandsnaam niet meer worden gewijzigd. Als je andere afbeeldingen voor varianten hebt, voegt je deze toe aan de kolom Variant Image.

Als u meerdere afbeeldingen voor één product wilt uploaden, maakt u voor elke afbeelding een nieuwe rij. Voer in elke rij in de kolom Handle de handle in voor het product en de JeRL voor de afbeelding in deze kolom. Als u andere gegevens voor die afbeelding wilt opnemen (zoals de positie), voert u deze gegevens in de bijbehorende afbeeldingskolom in.

Image Position Voer het nummer in dat overeenkomt met de volgorde waarin je de afbeelding wilt weergeven op de productpagina in je storefront. Voer bijvoorbeeld 1 in als je wilt dat de afbeelding als eerste voor dat product wordt weergegeven.
Image Alt Text Alternatieve tekst (vaak alt-tekst genoemd) die de afbeelding kort beschrijft. Als een afbeelding om wat voor reden dan ook niet kan worden geladen, wordt in plaats daarvan de alternatieve tekst weergegeven in je storefront. Alt-tekst wordt ook gebruikt door zoekmachines voor SEO en door ondersteunende technologieën om een afbeelding te beschrijven voor een klant met een visuele beperking. Maximaal: 512 tekens.
Variant Image De URL voor een afbeelding van de productvariant. Voer in een van de rijen van de productvariant de URL in voor de afbeelding bij de productvariant in deze kolom. Een productvariant kan slechts één afbeelding hebben.
Variant Weight Het gewicht van de productvariant. Gebruik deze kolom niet samen met de kolom Variant Grams. De standaardwaarde is 0. Neem de gewichtseenheid niet op in de waarde. Gebruik de kolom Variant Weight Unit om de gewichtseenheid op te geven. Als het product bijvoorbeeld 100 pond (lb) weegt en Variant Weight Unit is ingesteld op lb, voer u 100 in deze kolom in.
Variant Weight Unit De maateenheid die van toepassing is op het gewicht van de productvariant in de kolom Variant Weight. Geldige waarden zijn g, kg, oz en lb. De standaardwaarde is de maateenheid die standaard wordt gebruikt in uw winkel. Gebruik Variant Weight Unit niet samen met de kolom Variant Grams.
Variant Tax Code De Avalara-belastingcode voor het product. Deze parameter is alleen van toepassing op winkels die gebruikmaken van de app Avalara AvaTax. De belastingcode voor fysieke goederen is bijvoorbeeld P000000.

Opmerkingen

Bestandsnaam

De naam van uw CSV-bestand moet het woord product bevatten (de naam van het objecttype dat het bevat), bijvoorbeeld mijnproducten.csv. Het bestand moet de indeling UTF-8 hebben.

Meerdere productvarianten

Als u meer dan één productvariant hebt, moet u voor elke variant een rij maken om deze te beschrijven.

In de productrij:

 • Voer de optienamen in de kolommen met de optienaam in (bijvoorbeeld Option1 Name).
 • Herhaal de optienamen niet in de productvariantrijen.

In de rijen met productvarianten:

 • Voer de handle van het product in de kolom Handle in.
 • Voer de optiewaarden in de kolommen met optiewaarden in (bijvoorbeeld Option1 Value).

Bijvoorbeeld:

Schermafbeelding van een product met meerdere varianten

Meerdere afbeeldingen

Als u meerdere afbeeldingen voor één product (zonder varianten) wilt uploaden, maakt u een rij voor elke afbeelding. Voer in elke rij in de kolom Handle de handle in voor het product en in de kolom Image Src de JeRL voor de afbeelding. Als u andere gegevens voor die afbeelding wilt opnemen (zoals de positie), voert u deze gegevens in de bijbehorende kolom in (bijvoorbeeld in de kolom Image Position).

Als u afbeeldingen wilt uploaden voor een product met productvarianten, maakt u een rij voor elke productvariant. Voer in elke rij van een productvariant in de kolom Handle de handle in voor de variant en in de kolom Variant Image de JeRL voor de productvariant. Je kunt slechts één afbeelding per productvariant importeren.

Bijvoorbeeld:

Schermafbeelding van een product met meerdere afbeeldingen en meerdere productvarianten

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis