Groothandelsklanten

Een groothandelsklant is een klant waaraan minstens één prijslijst is toegewezen. Via het Shopify-beheercentrum kun je groothandelsbestellingen maken voor deze klanten. Je kunt deze klanten ook toegang tot je groothandel geven door hen uit te nodigen om groothandelsaccounts te maken (die anders zijn dan onlinewinkel-accounts). Klanten met een groothandelsaccount kunnen inloggen bij je groothandel en hun eigen bestellingen maken.

Je kunt informatie over een groothandelsklant vinden door zijn klantenpagina op de pagina Klanten in het groothandelskanaal te openen.

Je kunt de volgende taken voor een klant uitvoeren via zijn groothandelsklantenpagina:

Groothandelsklanten toevoegen

Klanten kunnen op een van de volgende manieren aan het groothandelskanaal worden toegevoegd:

Statussen van groothandelsklanten

Je kunt je groothandelsklanten volgen via de pagina Klanten in het groothandelskanaal.

In de volgende tabel worden de verschillende statussen beschreven die een groothandelsklant kan hebben:

Statusbeschrijvingen van groothandelsklanten
Status Beschrijving
Niet uitgenodigd Je hebt de klant aan een prijslijst toegewezen, maar de klant is niet uitgenodigd om een account voor je groothandel te maken. Je kunt namens hem groothandelsbestellingen maken in het Shopify-beheercentrum.
Uitgenodigd Je hebt de klant aan een prijslijst toegewezen en je hebt deze persoon een uitnodiging voor je groothandel gestuurd. De klant is een groothandelsklant en je kunt namens hem of haar bestellingen maken in het Shopify-beheercentrum. Nadat de klant je uitnodiging heeft geaccepteerd, kan deze persoon inloggen bij je winkel en zijn of haar status in Ingeschakeld veranderen.
In afwachting van goedkeuring Handmatige accountregistratie is ingeschakeld voor je winkel. De klant heeft zich geregistreerd voor een groothandelsaccount, maar je hebt hem/haar nog niet goedgekeurd. Je kunt geen bestellingen voor hem maken en hij/zij kan niet inloggen bij je groothandel. Je kunt ervoor kiezen zijn/haar aanvraag goed te keuren en hem/haar een uitnodiging voor je groothandel te sturen, of zijn/haar aanvraag te weigeren.
Geregistreerd Handmatige accountregistratie is ingeschakeld voor je winkel. De klant heeft zich geregistreerd voor een groothandelsaccount en je hebt zijn/haar aanvraag geaccepteerd. De klant heeft een uitnodiging ontvangen, maar heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd. Je kunt bestellingen voor hem/haar maken, maar hij/zij kan niet inloggen bij je groothandel. Nadat hij/zij je uitnodiging heeft geaccepteerd, kan hij/zij inloggen bij je winkel en verandert zijn/haar status in Ingeschakeld.
Afgewezen Handmatige accountregistratie is ingeschakeld voor je winkel. De klant heeft zich geregistreerd voor een groothandelsaccount, maar je hebt zijn aanvraag geweigerd. Je kunt geen bestellingen voor hem maken en hij kan niet inloggen bij je groothandel.
Ingeschakeld De klant is een groothandelsklant en kan inloggen bij je groothandel en bestellingen maken.
Uitgeschakeld De klant kan niet inloggen bij je groothandel en je kunt geen groothandelsbestellingen namens hem maken in het Shopify-beheercentrum.

Wat is het verschil tussen groothandelsaccounts en onlinewinkel-accounts?

Je groothandel is met een wachtwoord beveiligd, dus niemand (inclusief de eigenaar van de Shopify-winkel) kan er toegang toe krijgen zonder een groothandelsaccount. Een groothandelsaccount is anders dan een onlinewinkel-account. Een klant kan niet inloggen bij de groothandel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor de onlinewinkel. Een klant kan zowel een onlinewinkel-account als een groothandelsaccount hebben.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis