Klanten aanmelden

Vind nieuwe klanten door potentiële klanten toe te staan zich te registreren voor een account voor je groothandel. Je kunt ervoor kiezen iedereen die zich registreert automatisch goed te keuren of elke registratie te controleren voordat je deze goedkeurt.

Belangrijkste functies en mogelijkheden

Wanneer je groothandelsaccountregistratie instelt, kun je de volgende functies kiezen:

 • De registraties controleren en goedkeuren of alle registraties automatisch goedkeuren (nadat een klant is goedgekeurd, kan hij of zij inloggen bij je groothandel).
 • Standaardprijslijsten instellen voor deze klanten.
 • Een minimale bestelhoeveelheid instellen die deze klanten moeten behalen of overschrijden.
 • Deze klanten toestaan om voor sommige of alle bestellingen te betalen via afrekenen voor je groothandel. Wanneer je deze optie inschakelt, kun je het bedrag beperken dat ze bij de checkout kunnen betalen en toestaan dat bestellingen die dit bedrag overschrijden als conceptbestellingen worden ingediend.
 • Extra velden aan het aanmeldformulier toevoegen om extra gegevens van klanten te verzamelen, zoals het adres of telefoonnummer van hun bedrijf. Je kunt deze gegevens gebruiken om je te helpen hun registratie goed te keuren en meer over hen te weten te komen.

Aanmelden voor een groothandelsaccount activeren

Activeer groothandelsaccountregistratie, zodat je klanten zich kunnen aanmelden voor hun eigen account. Er wordt dan een link naar een aanmeldformulier aan de inlogpagina van je groothandel toegevoegd. Je kunt ervoor kiezen iedereen die zich registreert automatisch goed te keuren of elke registratie te controleren voordat je deze goedkeurt. Nadat klanten zijn goedgekeurd, kunnen zij inloggen bij je groothandel.

Aanmelden voor een groothandelsaccount activeren:

 1. Open Voorkeuren op het groothandelskanaal.
 2. Als je potentiële klanten wilt goedkeuren voordat je ze toestaat een account aan te maken, klik je op Instellingen beheren > Accountregistratie inschakelen > Nieuwe klanten handmatig goedkeuren. Anders worden alle registraties automatisch goedgekeurd.
 3. Optioneel: Als je extra gegevens van je potentiële klanten wilt verzamelen, volg dan de instructies om extra velden aan het formulier toe te voegen.
 1. Voer de prijslijsttags in die je aan deze klanten wilt geven wanneer ze zich voor een account registreren.
 2. Volg de instructies om andere instellingen aan deze klanten toe te voegen, zoals een minimaal aankoopbedrag en groothandel-checkout.
 3. Klik op Opslaan.

Er wordt een link naar het aanmeldformulier toegevoegd aan de inlogpagina van je groothandel.

Je klanten moeten standaard hun naam en e-mailadres invoeren voordat ze het aanmeldformulier kunnen indienen. Als je Nieuwe klanten handmatig goedkeuren niet hebt ingeschakeld, worden je klanten gevraagd een wachtwoord voor hun groothandelsaccount te maken.

Registraties goedkeuren of afwijzen

Als je ervoor kiest alle nieuwe klanten handmatig goed te keuren, moet je hun registraties controleren voordat ze bij je groothandel kunnen inloggen. Wanneer een potentiële klant zijn of haar aanmeldformulier indient, ontvang je een e-mailmelding om hem of haar goed te keuren in het groothandelskanaal. Je kunt klanten één voor één goedkeuren of je kunt Bulkacties gebruiken om meerdere klanten tegelijk goed te keuren.

Ga als volgt te werk om een registratie goed te keuren:

 1. Klik op de pagina Klanten op het groothandelskanaal op het tabblad In afwachting van goedkeuring.
 2. Als je een individuele klant wilt goedkeuren, open zijn of haar account en controleer zijn of haar registratie. Als je om aanvullende informatie hebt gevraagd, worden de antwoorden van de klant op deze pagina weergegeven.
 3. Kies een van de volgende opties:
Opties om te selecteren wanneer een klant zich aanmeldt voor een groothandelsaccount.
Optie Actie
De klant goedkeuren Klik op Goedkeuren. De klant ontvangt een e-mailmelding om zijn account te maken, en zijn groothandelsstatus wordt ingesteld op Ingeschakeld.
De klant afwijzen Klik op Afwijzen. Zijn groothandelsstatus wordt ingesteld op Afgewezen. Als je contact wilt opnemen met de klant (om uit te leggen waarom hij is afgewezen), moet je hem buiten Shopify om een e-mail sturen. Anders wordt hij niet op de hoogte gesteld dat zijn registratie is afgewezen.

Extra velden

Potentiële klanten moeten standaard hun naam en e-mailadres invoeren om zich te registreren voor een groothandelsaccount. Als je extra gegevens van deze klanten nodig hebt (zoals het adres, het telefoonnummer of een beschrijving van hun bedrijf), kun je extra velden aan het aanmeldformulier toevoegen. Klanten moeten voor elk veld in het aanmeldformulier antwoorden invoeren voordat ze het kunnen indienen. Wanneer je de velden aan het formulier toevoegt, kun je de volgorde ervan instellen door ze te slepen en neer te zetten.

Veelgestelde vragen over klanten

Wat gebeurt er nadat een klant het formulier heeft ingediend (en ik ervoor heb gekozen aanmeldingen automatisch goed te keuren)?

Nadat een potentiële klant het aanmeldformulier heeft ingediend, gebeurt het volgende:

 • Er wordt in Shopify een nieuwe klant toegevoegd, die de naam, het e-mailadres en het adres van de klant bevat (als je om deze gegevens heeft gevraagd). Dit adres wordt aanvankelijk als het standaard bezorgadres ingesteld. De prijslijsttags die je hebt opgegeven, worden aan deze klant toegevoegd.
 • Er wordt ook een groothandelsaccount voor de klant toegevoegd aan het groothandelskanaal. Als je extra velden hebt gemaakt om extra gegevens te verzamelen, worden deze waarden aan het groothandelsaccount van de klant toegevoegd.
 • Er wordt een e-mailmelding verzonden naar het e-mailadres van de groothandel, zodat je weet dat er een nieuw groothandelsaccount is aangemaakt.
 • De klant kan zich inloggen bij je groothandel.

Wat gebeurt er nadat een klant het formulier heeft ingediend (en ik ervoor heb gekozen aanmeldingen handmatig goed te keuren)?

Nadat een potentiële klant het aanmeldformulier heeft ingediend, gebeurt het volgende:

 1. Er wordt een tijdelijk groothandelsaccount voor de klant gemaakt. Als je extra velden hebt gemaakt om extra gegevens te verzamelen, worden deze waarden aan het groothandelsaccount van de klant toegevoegd.
 2. Er wordt een e-mailmelding verzonden naar het e-mailadres van de groothandel, zodat je de registratie kunt controleren. Je kunt de klant goedkeuren via de pagina Klanten op het groothandelskanaal.
 3. Nadat je een klant hebt goedgekeurd, ontvangt deze persoon een e-mail om de registratie te voltooien (een wachtwoord voor de groothandel te maken).
 4. Nadat de klant zijn of haar account heeft gemaakt, ontvang je een e-mailmelding.

Wat gebeurt er wanneer ik de aanmelding van een klant goedkeur?

Wanneer je een klant goedkeurt:

 • wordt de status van zijn groothandelsaccount ingesteld op Goedgekeurd;
 • wordt er in Shopify een account voor de klant toegevoegd;
 • ontvangt de klant een e-mailmelding om zijn groothandelsaccount te voltooien door een wachtwoord te maken;
 • kun je namens de goedgekeurde klant groothandelsconceptbestellingen maken.

Wat gebeurt er wanneer ik de aanmelding van een klant afwijs?

Wanneer je een klant afwijst:

 • wordt de status van zijn groothandelsaccount ingesteld op Afgewezen. Deze record van hun registratie is beschikbaar in het groothandelskanaal, zodat je ernaar kunt terugverwijzen en deze later zelfs kunt goedkeuren (als je van gedachten verandert). In Shopify is geen record van de klant beschikbaar;
 • kun je geen groothandelsconceptbestellingen voor de klant maken;
 • wordt er geen e-mailmelding naar de klant verzonden. Als je contact wilt opnemen met de klant (om uit te leggen waarom hij is afgewezen), moet je hem buiten Shopify om een e-mail sturen.

Wat gebeurt er wanneer ik de aanmeldingsaanvraag van een klant verwijder?

Wanneer je een registratie verwijdert:

 • wordt het groothandelsaccount voor de klant verwijderd en is er geen record van de klant beschikbaar in Shopify;
 • wordt er geen e-mailmelding naar de klant verzonden. Als je contact wilt opnemen met de klant (bijvoorbeeld om uit te leggen waarom hij is afgewezen), moet je hem buiten Shopify om een e-mail sturen.

Als ik de aanmelding van klanten afwijs (of verwijder), krijgen zij dan een e-mailmelding?

Nee. Als je wilt uitleggen waarom hij is afgewezen, kun je hem buiten Shopify om een e-mail sturen. Als je een klant afwijst, wordt zijn of haar status ingesteld op Afgewezen en blijft zijn of haar record in je groothandelskanaal staan, zodat je naar zijn of haar registratie kunt terugverwijzen en er later voor kunt kiezen hem goed te keuren. Als je een klant verwijdert, wordt deze uit je groothandelskanaal verwijderd.

Ik heb een klant al een uitnodiging gestuurd. Kan hij of zij zich nog steeds zelf aanmelden?

Ja. Je klant kan je uitnodiging negeren en zich voor een groothandelsaccount aanmelden via het aanmeldformulier. Wanneer de klant het registratieproces heeft voltooid, heeft hij/zij de prijslijsttags die je voor hem/haar hebt ingesteld (toen je de oorspronkelijke uitnodiging stuurde), evenals de standaard prijslijsttags die je geeft aan je klanten die groothandelsaccountregistratie gebruiken.

Kan iedereen zich aanmelden, of alleen klanten van mijn winkel?

Iedereen kan zich aanmelden voor je groothandel. Als de klant niet in je winkel bestaat, wordt er in Shopify een nieuwe klant toegevoegd en krijgt deze de prijslijsttags en instellingen van de groothandel.

Wat gebeurt er wanneer bestaande klanten zich aanmelden?

Als een bestaande klant zich registreert voor groothandel, wordt zijn klantprofiel in Shopify bijgewerkt met de prijslijsttags en instellingen van de groothandel. Als een bestaande groothandelsklant zich probeert aan te melden, wordt hij gevraagd in te loggen met zijn bestaande inloggegevens.

Een klant heeft zich voor een groothandelsaccount aangemeld met een ander e-mailadres dan bij mij in Shopify bekend was. Nu heb ik dubbele klanten in mijn Shopify-winkel. Kan ik deze gegevens samenvoegen?

Je kunt geen klanten samenvoegen in Shopify. Je kunt ook geen klanten verwijderen als zij een bestelling hebben (maar wel als zij alleen een conceptbestelling hebben). Als je nieuwe groothandelsklant geen bestelling heeft, kun je die klantvermelding verwijderen en je klant vragen zich opnieuw aan te melden.

Als de klant een bestelling heeft, kun je:

 1. Een notitie aan hun klantprofiel toevoegen met een link naar de dubbele klantvermelding.
 2. De naam van de dubbele vermelding wijzigen, zodat je deze niet per ongeluk gebruikt (laat de achternaam van de klant bijvoorbeeld voorafgaan door zzzz).
 3. De klant vragen zich opnieuw aan te melden.

Hoe weet ik wanneer een nieuwe klant zich heeft aangemeld?

Nadat een klant het aanmeldformulier heeft ingediend, wordt een e-mailmelding verzonden naar het e-mailadres van je groothandel. Als je Nieuwe klanten handmatig goedkeuren hebt geactiveerd, kun je de aanmelding beoordelen op de pagina Klanten op het groothandelskanaal.

Kan ik conceptbestellingen aanmaken voor klanten die zich aanmelden?

Ja. Er is geen verschil tussen klanten die zich aanmelden en klanten die je uitnodigt. Je kunt altijd bestellingen maken namens je groothandelsklanten.

Veelgestelde vragen over aanpassing

Kan ik sommige van de extra aanmeldingsvelden als optioneel instellen?

Nee. Alle velden in het aanmeldformulier moeten worden ingevuld voordat een potentiële klant het formulier kan indienen. Klanten kunnen het formulier niet indienen als er een veld leeg is.

Kunnen sommige extra velden alleen getallen accepteren?

Nee. Er is geen manier om het gegevenstype van een registratieveld te beperken. Je kunt echter wel het gewenste gegevenstype in de titel van het extra veld vermelden.

Kan ik een achtergrondafbeelding aan de aanmeldingspagina toevoegen?

De registratiepagina voor klanten gebruikt dezelfde instellingen als de inlogpagina voor groothandels. Als je een aangepaste registratiepagina nodig hebt, overweeg dan je eigen registratiepagina aan te maken in je webshop.

Alleen in de titel van een extra veld. Als je een aangepaste registratiepagina nodig hebt, overweeg dan je eigen registratiepagina te maken in je webshop.

Wat gebeurt er als ik de extra velden in het aanmeldingsformulier wijzig?

Wanneer een klant zich registreert voor een account, worden zijn antwoorden opgeslagen in zijn groothandelsklantenaccount. Als je velden in het formulier wijzigt of verwijdert, heeft dit geen invloed op bestaande groothandelsaccounts.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis