Prijslijsten importeren

Wanneer je een groothandelsprijslijst maakt, kun je ervoor kiezen prijzen uit een CSV-bestand (dat door komma's gescheiden waarden bevat) te importeren.

Een prijslijst importeren is een goede optie wanneer je een extern systeem, zoals een ERP of spreadsheet, gebruikt om prijslijsten aan te maken en te onderhouden. Als je het groothandelskanaal gebruikt om je prijzen te onderhouden, importeer dan je prijslijsten niet.

Geïmporteerde prijslijsten ondersteunen de volgende prijsfuncties:

 • prijzen voor specifieke producten en varianten instellen
 • minimale en maximale bestelhoeveelheden, volumeprijzen per variant en hoeveelheidstoenames

Geïmporteerde prijslijsten hebben de volgende regels:

 • Ze kunnen alleen worden gewijzigd door de prijslijst opnieuw te importeren. Wanneer je prijzen opnieuw importeert in een bestaande prijslijst, worden alle prijzen en productvarianten die in de prijslijst worden vermeld, vervangen door de nieuwe import.
 • Ze kunnen niet worden geconverteerd naar een handmatig onderhouden prijslijst.
 • Ze kunnen lijsten importeren met volumeprijzen per variant, maar ze kunnen niet worden gebruikt voor volumeprijzen per product.

Prijslijsten importeren

Je moet een CSV-bestand maken en uploaden met de producten en productvarianten die je in de prijslijst wilt opnemen, samen met de groothandelsprijzen waartegen je ze wilt aanbieden.

Voordat je het CSV-bestand importeert, moet je ervoor zorgen dat er voor alle producten en productvarianten die je wilt importeren, een barcode of SKU wordt vermeld in je Shopify-winkel. Het importproces maakt gebruik van de SKU of barcode om de producten en productvarianten in je CSV-bestand te koppelen aan die in je winkel.

Maak een prijslijst en kies Prijslijst importeren als je prijzen wilt importeren.

CSV-voorbeeldbestanden

Je kunt CSV-voorbeeldbestanden downloaden en bekijken die je als templates kunt gebruiken om je eigen importbestand te maken:

Als je een voorbeeldbestand gebruikt om je eigen prijzen te maken, zorg er dan voor dat je alle voorbeeldgegevens verwijdert.

Indeling van de CSV-bestanden

Je CSV-bestand moet de volgende gegevens bevatten:

 • De eerste regel moet de namen van de kolommen (de kolomkoppen) vermelden die je hebt gekozen om te importeren.
 • Elke extra regel moet de prijsgegevens voor een specifieke productvariant bevatten. Elke productvariant moet in Shopify bestaan en een gekoppelde barcode of SKU hebben.

In de volgende tabel worden de kolommen beschreven die je in je CSV-bestand kunt gebruiken:

CSV-kolomkoppen van prijslijst importeren
Kolom Verplicht Beschrijving
sku Deze kolom is verplicht voor productvarianten zonder barcodes. Als al je productvarianten barcodes hebben, hoef je deze kolom niet in je CSV-bestand op te nemen. De SKU (Stock Keeping Unit) die aan de productvariant is gekoppeld. Deze SKU-waarde moet overeenkomen met de SKU van de productvariant in Shopify. Voor nauwkeurige voorraadtracking en -rapportage moeten de SKU's die je toevoegt, uniek zijn.
barcode Deze kolom is verplicht voor productvarianten zonder SKU's. Als geen van je productvarianten barcodes hebben, hoef je deze kolom niet in je CSV-bestand op te nemen. De barcode die aan de productvariant is gekoppeld. Deze waarde moet overeenkomen met de barcode van de productvariant in Shopify. Als je CSV-bestand zowel SKU's als barcodes voor de productvarianten bevat, wordt de barcode gebruikt om de productvariant in je winkel te matchen.
wholesale_price Verplicht

De groothandelsprijs voor de productvariant in je prijslijst.

Deze waarde accepteert een getal met maximaal twee decimalen. Afhankelijk van de valuta van je winkel kun je een punt of komma als decimaal scheidingsteken gebruiken om dollars en centen te scheiden. Gebruik een punt, komma of spatie als scheidingsteken voor duizendtallen als je getallen in groepen van drie wilt scheiden. Voorbeelden van acceptabele waarden: 1 000 000, 1.000.000 en 1,000,000.

Gebruik een punt als de valuta een punt als decimaal scheidingsteken gebruikt. Voorbeelden van acceptabele waarden: 55, 55.1 en 56.20.

Gebruik een komma als de valuta een komma als decimaal scheidingsteken gebruikt. Voorbeelden van acceptabele waarden: 75, 57,2 en 75,20.

De volgende voorbeelden zijn allemaal geldig voor drieduizend honderdeenenveertig dollar en negenenvijftig cent: 3,141.59, 3 141.59 en 3.141,59.

Als je een komma gebruikt als scheidingsteken voor decimalen of duizendtallen, moeten je groothandelsprijzen tussen rechte dubbele aanhalingstekens staan zodat ze correct worden geïmporteerd (bijvoorbeeld "1,000,000" en "1 000 000,52").

Maak dit getal niet op met een dollarteken ($) of centteken (¢).

minimum_units Deze kolom is optioneel Het minimale aantal eenheden per bestelling. Dit nummer moet een geheel getal zijn.
maximum_units Deze kolom is optioneel Het maximale aantal eenheden per bestelling. Dit nummer moet een geheel getal zijn dat groter is dan de waarde die is ingevoerd voor minimum_units.
increments Deze kolom is optioneel Het veelvoud waarin de groothandelsklant de productvariant kan bestellen. Als dit getal bijvoorbeeld 12 is, kan de klant 12, 24 of 36 eenheden kopen, maar niet 4 of 15. Hier kan alleen een geheel getal worden gebruikt. Als deze kolom niet wordt opgegeven, is de standaard hoeveelheidstoename 1.

Volumeprijzen per variant

Volumeprijzen per variant bieden verschillende prijzen per eenheid voor alle bestelde eenheden, afhankelijk van het aantal dat is gekocht. Je kunt prijzen met volume-uitsplitsingen importeren met een CSV-bestand dat de volgende kolommen bevat:

Kolomkoppen voor het importeren van prijzen met volume-uitsplitsingen met een CSV-bestand
Kolom Verplicht Beschrijving
sku Deze kolom is verplicht voor productvarianten zonder barcodes. Als al je productvarianten barcodes hebben, hoef je deze kolom niet in je CSV-bestand op te nemen. De SKU (Stock Keeping Unit) die aan de productvariant is gekoppeld. Deze SKU-waarde moet overeenkomen met de SKU van de productvariant in Shopify.
barcode Deze kolom is verplicht voor productvarianten zonder SKU's. Als geen van je productvarianten barcodes hebben, hoef je deze kolom niet in je CSV-bestand op te nemen. De barcode die aan de productvariant is gekoppeld. Deze waarde moet overeenkomen met de barcode van de productvariant in Shopify. Als je CSV-bestand zowel SKU's als barcodes voor de productvarianten bevat, wordt de barcode gebruikt om de productvariant in je winkel te matchen.
wholesale_price_1 Verplicht

Deze waarde accepteert een getal met maximaal twee decimalen. Afhankelijk van de valuta van je winkel kun je een punt of komma als decimaal scheidingsteken gebruiken om dollars en centen te scheiden. Gebruik een punt, komma of spatie als scheidingsteken voor duizendtallen als je getallen in groepen van drie wilt scheiden. Voorbeelden van acceptabele waarden: 1 000 000, 1.000.000 en 1,000,000.

Gebruik een punt als de valuta een punt als decimaal scheidingsteken gebruikt. Voorbeelden van acceptabele waarden: 55, 55.1 en 56.20.

Gebruik een komma als de valuta een komma als decimaal scheidingsteken gebruikt. Voorbeelden van acceptabele waarden: 75, 57,2 en 75,20.

De volgende voorbeelden zijn allemaal geldig voor drieduizend honderdeenenveertig dollar en negenenvijftig cent: 3,141.59, 3 141.59 en 3.141,59.

Als je een komma gebruikt als scheidingsteken voor decimalen of duizendtallen, moeten je groothandelsprijzen tussen rechte dubbele aanhalingstekens staan zodat ze correct worden geïmporteerd (bijvoorbeeld "1,000,000" en "1 000 000,52").

Maak dit getal niet op met een dollarteken ($) of centteken (¢).

from_quantity_1 Deze kolom is vereist wanneer wholesale_price_1 is opgegeven. Het minimale aantal eenheden van de productvariant dat je groothandelsklant moet bestellen. Deze waarde moet een geheel getal zijn.
to_quantity_1 Deze kolom is vereist wanneer wholesale_price_1 is opgegeven. Het maximale aantal eenheden dat je klant kan kopen voor de prijs per eenheid van wholesale_price_1. Deze hoeveelheid is het einde van de eerste drempelwaarde voor de volume-uitsplitsing. Klanten die meer dan dit aantal eenheden kopen, betalen een lagere prijs per eenheid voor alle eenheden die ze kopen. Dit aantal moet een geheel getal zijn dat ten minste 1 groter is dan de waarde die is ingevoerd voor from_quantity_1.
wholesale_price_2 Deze kolom is optioneel De prijs per eenheid van de productvariant die je groothandelsklanten betalen wanneer hun bestelhoeveelheid tussen from_quantity_2 en to_quantity_2 ligt. Deze prijs moet lager zijn dan de waarde van wholesale_price_1 en het moet een getal zijn met maximaal twee decimalen. Bijvoorbeeld: 55, 55,1, en 55,10.
from_quantity_2 Deze kolom is vereist wanneer wholesale_price_2 is opgegeven. Het maximale aantal eenheden dat je klant moet kopen om de prijs per eenheid van wholesale_price_2 te betalen. Dit aantal moet een getal zijn dat 1 groter is dan de waarde die is ingevoerd voor to_quantity_1.
to_quantity_2 Deze kolom is vereist wanneer wholesale_price_2 is opgegeven. Het maximale aantal eenheden dat je klant kan kopen voor wholesale_price_2. Dit aantal moet een getal zijn dat ten minste 1 groter is dan de waarde die is ingevoerd voor from_quantity_2.
wholesale_price_3 Deze kolom is optioneel De prijs per eenheid van de productvariant die je groothandelsklanten betalen wanneer hun bestelhoeveelheid tussen from_quantity_3 en to_quantity_3 ligt. Deze prijs moet lager zijn dan de waarde van wholesale_price_2 en het moet een getal zijn met maximaal twee decimalen. Bijvoorbeeld: 55, 55,1, en 55,10.
from_quantity_3 Deze kolom is vereist wanneer wholesale_price_3 is opgegeven. Het maximale aantal eenheden dat je klant moet kopen om de prijs per eenheid van wholesale_price_3 te betalen. Dit aantal moet een getal zijn dat 1 groter is dan de waarde die is ingevoerd voor to_quantity_2.
to_quantity_3 Deze kolom is vereist wanneer wholesale_price_3 is opgegeven. Het maximale aantal eenheden van de productvariant dat je klant kan kopen in één bestelling. Dit aantal moet een getal zijn dat ten minste 1 groter is dan de waarde die is ingevoerd voor from_quantity_3.
increments Deze kolom is optioneel Het veelvoud waarin de groothandelsklant de productvariant kan bestellen. Als dit getal bijvoorbeeld 12 is, kan de klant 12, 24 of 36 eenheden kopen, maar niet 4 of 15. Hier kan alleen een geheel getal worden gebruikt. Als deze kolom niet wordt opgegeven, is de standaard hoeveelheidstoename 1.

Beperkingen en details van CSV-bestanden

De volgende lijst bevat details over het CSV-bestand dat je moet opgeven:

 • De eerste regel in het CSV-bestand moet de namen van de kolomkoppen bevatten. Alle andere regels in het CSV-bestand moeten prijsgegevens voor één productvariant bevatten.
 • De volgorde van de kolommen is belangrijk en elke rij moet dezelfde reeks kolommen hebben. Voor kolommen die optioneel zijn, moeten alle voorgaande kolommen (inclusief andere optionele kolommen) worden opgegeven. Als je bijvoorbeeld de kolom maximum_units wilt opgeven, moet de kolom minimum_units in je CSV-bestand ook opgeven worden.
 • De import vergelijkt de regels in je CSV-bestand met productvarianten in je winkel aan de hand van de barcode, of de SKU als er geen barcode is. Als de import geen overeenkomst in de winkel kan vinden, worden de prijsgegevens voor die regel niet geïmporteerd. Beide kolommen kunnen in je CSV-bestand worden opgenomen, maar als al je productvarianten barcodes hebben, hoef je de SKU-kolom niet op te nemen. En als al je productvarianten SKU's hebben, hoef je de barcodekolom niet op te nemen. Beide kolommen moeten worden opgenomen als sommige productvarianten alleen barcodes hebben en andere alleen SKU's.
 • Als je geen barcodes gebruikt om je productvarianten in het CSV-bestand te identificeren, moet elke productvariant in je winkel een unieke SKU hebben. Als dit niet het geval is, krijgen alle productvarianten met dezelfde SKU dezelfde prijs. Als er verschillende prijzen zijn, wordt de laagste prijs gebruikt.
 • Gebruik UTF-8-codering om te voorkomen dat er ongewenste speciale tekens in je bestand worden gegenereerd.
 • Scheid kolommen met komma's en scheid elke regel met een regeleinde (\r\n).
 • Als een barcode of SKU speciale tekens bevat, zoals een komma, gebruik je als escape-teken dubbele aanhalingstekens om de barcode of SKU tussen te zetten. Zorg ervoor dat je bestand rechte aanhalingstekens (" ") gebruikt en geen slimme aanhalingstekens (gekrulde aanhalingstekens) die vaak in spreadsheetprogramma's worden gebruikt.

Voorbeelden

 • In het volgende voorbeeld hebben alle productvarianten in de prijslijst unieke SKU's en zijn er geen minimale of maximale hoeveelheden of hoeveelheidstoenames:
sku,wholesale_price
22311233,12.55
12345311233,8
 • In het volgende voorbeeld hebben alle productvarianten in de prijslijst unieke barcodes, een minimale hoeveelheid, een maximale hoeveelheid en hoeveelheidstoenames:
barcode,wholesale_price,minimum_units,maximum_units,increments
22313555563,12.55,1,10,2
12345311233,8,1,
99999998889,9,,,
80980980980,1000,,,6
 • In het volgende voorbeeld hebben de productvarianten SKU's maar geen barcodes. Twee productvarianten hebben hetzelfde SKU-nummer. In dit voorbeeld zijn er twee verschillende prijzen ingevoerd voor hetzelfde SKU-nummer. De laagste waarde wordt gebruikt om de groothandelsprijs toe te wijzen aan elke productvariant in de prijslijst met deze SKU:
sku,wholesale_price
90210333,12.55
90210333,8

Wanneer dit CSV-bestand naar het groothandelskanaal wordt geüpload, krijgt elke productvariant met de SKU 90210333 de groothandelsprijs van $ 8.

 • In het volgende voorbeeld heeft het eerste product één volume-uitsplitsing:
sku, wholesale_price1, from_quantity_1, to_quantity_1, increments
80980980980,10,2,50,2
99999998889,25,,1

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis