Een VARIANT-ID zoeken

Variant-ID's zijn soms nodig om thema code-aanpassingen te maken die gericht zijn op specifieke productvarianten. Als je een VARIANT-ID moet zoeken, kun je dit doen vanuit je Shopify-beheercentrum.

  1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Producten > Alle producten.
![Products](/manual/customize/products.jpg)
  1. Klik op een product.

  2. Controleer de URL-balk van je browser wanneer je een product bekijkt. Je zou een van de volgende URL'S moeten zien:

http://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567

Voeg .xml aan het einde van de URL toe.

Met behulp van de voorbeeld-URL hierboven ziet het resultaat er als volgt uit:

https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567.xml
  1. Druk op de Enter-toets, zodat je browser wordt omgeleid naar een nieuwe pagina.

    Je ziet een XML-bestand met alle variant gegevens voor dat product. De gegevens voor alle varianten bevinden zich binnen een openings <variants type="array">-tag en een sluit </variants>-tag. Binnen het <variants>-element is de informatie voor elke unieke variant genest in zijn eigen <variant> -element. Je ziet dat elk <variant>-element andere elementen bevat, zoals <id>, <title>, <price>, enzovoort.

  2. Zoek naar de <title>-tag binnen een <variant>-element. In dit geval is de titel een samenvatting van de productopties waaruit de variant bestaat, waarbij de opties zijn gescheiden door /'s. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar de ID voor een variant met opties voor kleur, stof en grootte en de waarden voor deze opties blauw, katoen en klein zijn, ziet de XML-code er als volgt uit:

<title>Blue / Cotton / Small</title>
  1. Zodra je de <title> voor de variant hebt gevonden, zoek naar een <id>-tag binnen hetzelfde <variant>-element. De <id>-tag bevindt zich op de <title>-tag en ziet er ongeveer zo uit:
<id type="integer">657848769</id>

Het getal in het <id>-element is de variant-ID. In het bovenstaande voorbeeld is de variant-ID 657848769.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis