Thema-instellingen voor Debut

Debut bevat de volgende thema-instellingen:

 • Kleuren
 • Typografie
 • Zoeken
 • Social media
 • Favicon
 • Afrekenen

Kleuren

Je kunt de kleuren kiezen voor de verschillende delen van je onlinewinkel.

Je kleurinstellingen aanpassen

 1. Klik naast Debut op Aanpassen.

 2. Klik op Thema-instellingen.

 3. Klick op Kleuren.

 4. Klik voor elk type content op het kleurstaal om de kleurkiezer te gebruiken. Het gedeelte Onlangs geselecteerd geeft de kleuren aan die je onlangs hebt geselecteerd voor je thema. Het gedeelte Op dit moment gebruikt geeft de kleuren aan die je momenteel gebruikt in andere delen van je thema.

  Als je de kleur transparant wilt maken, klik op Geen.

 5. Klik op Opslaan.

Typografie

Je kunt het lettertype en de lettergrootte instellen voor de tekst in je onlinewinkel.

Je typografie-instellingen aanpassen

 1. Klik naast Debut op Aanpassen.

 2. Klik op Thema-instellingen.

 3. Klik op Typografie.

 4. Klik voor elk type tekst op Wijzigen om de lettertypekiezer te gebruiken.

 5. Verken lettertypen met het zoekveld of door te klikken op Meer laden.

  Ga naar de lettertypenbibiliotheek van Shopify om alle beschikbare lettertypen te bekijken.

 6. Klik op de naam van het lettertype dat je wilt gebruiken.

 7. Als je het lettertype wilt veranderen, bijvoorbeeld vet of cursief, klik je op Normaal. Klik vervolgens op de stijl die je wilt gebruiken en klik dan op Selecteren.

 8. Klik op Opslaan.

Zoeken

Debut bevat voorspellende zoekopdrachten, waarin productsuggesties worden weergegeven wanneer klanten in het zoekveld beginnen te typen. Met productsuggesties kunnen klanten hun zoekopdrachten articuleren en verfijnen en nieuwe manieren ontdekken om een onlinewinkel te verkennen. Ze kunnen klanten ook snel door overeenkomsten laten bladeren zonder hun huidige pagina te verlaten om een afzonderlijke lijst met zoekresultaten te bekijken.

De instellingen wijzigen voor het voorspelbaar zoeken naar woorden:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Online winkel > Thema's.
 2. Klik in het gedeelte Debut op Aanpassen.
 3. Klik op Thema-instellingen.
 4. Klik op Zoeken en breng de gewenste wijzigingen aan:

- Productsuggesties inschakelen: productsuggesties in- of uitschakelen. - Toon leverancier: leveranciers weergeven of verbergen bij productsuggesties. - Prijs weergeven: prijzen weergeven of verbergen bij productsuggesties.

 1. Klik op Opslaan.

Raadpleeg voorspelbaar zoeken voor meer informatie over het werken met productsuggesties.

Social media

Je kunt knoppen voor sociaal delen voor je producten en blogposts, en links naar je sociale media-accounts toevoegen.

De instellingen voor social media aanpassen:

 1. Klik naast Debut op Aanpassen.

 2. Klik op Thema-instellingen.

 3. Klik op Social media.

 4. Klik in het gebied Afbeelding voor sociaal delen op Afbeelding selecteren of Gratis afbeeldingen ontdekken als je een afbeelding voor sociaal delen wilt uploaden.

 5. Je kunt knoppen voor sociaal delen aan je producten en blogposts toevoegen door in het gebied Opties voor delen een of meer selectievakjes in te schakelen. Je kunt de volgende knoppen voor delen toevoegen:

- Delen op Facebook - Twitteren op Twitter - Pinnen op Pinterest (niet beschikbaar voor delen van blogposts)

 1. Geef in het gebied Accounts in de desbetreffende velden de links naar je accounts op als je links naar je sociale media-accounts wilt toevoegen. Voer volledige links in, zoals https://instagram.com/shopify of https://twitter.com/shopify.

  Links naar je sociale media-accounts worden in de voettekst van je onlinewinkel weergegeven.

 2. Klik op Opslaan.

Favicon

Je kunt een pictogram voor favorieten, ook wel favicon genoemd, uploaden, waarmee je je onlinewinkel kunt promoten door je logo op de volgende plaatsten weer te geven:

 • op het tabblad van je webbrowser
 • de geschiedenis van je webbrowser
 • als pictogrammen op je bureaublad
 • naast de naam van je onlinewinkel wanneer deze is gemarkeerd als bladwijzer.

De beste afbeeldingsgrootte voor een favicon voor Debut is 32 x 32 pixels.

Een favicon uploaden:

 1. Klik in het gedeelte Debut op Aanpassen.

 2. Klik op het tabblad Thema-instellingen.

 3. Klik op Flavicon.

 4. Klik in het gedeelte Faviconafbeelding op Afbeelding selecteren en voer een van de volgende acties uit:

- Als je een afbeelding wilt selecteren die je al hebt geüpload naar het Shopify-beheercentrum, klik op het tabblad Bibliotheek. - Als je een afbeelding wilt selecteren vanaf je computer, klik op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op de plusknop.

 1. Klik op Opslaan.

Melding Toevoegen aan winkelwagen

Je kunt een melding met een link naar de winkelwagenpagina weergeven wanneer klanten artikelen aan zijn/haar winkelwagen toevoegt.

Een productpagina met een pop-upmelding in de rechterbovenhoek waarin wordt aangegeven welk item zojuist aan de winkelwagen is toegevoegd

Als deze melding is uitgeschakeld, worden klanten direct naar de winkelwagenpagina gebracht nadat ze een item aan hun winkelwagen hebben toegevoegd.

Je kunt als volgt deze melding inschakelen:

 1. Klik in het gedeelte Debut op Aanpassen.

 2. Klik op het tabblad Thema-instellingen.

 3. Klik op Melding Toevoegen aan winkelwagen.

 4. Kies of je de Melding weergeven wanneer artikel aan winkelwagen is toegevoegd.

 5. Klik op Opslaan.

Afrekenen

Je kunt de betaalpagina aanpassen met het volgende:

 • een aangepaste afbeeldingsbanner bovenaan de pagina
 • je winkellogo
 • een achtergrondafbeelding of -kleur in het hoofdcontentgebied
 • aangepaste tekstlettertypen en -kleuren.

Ga naar de betaalpagina in de themabewerker als je de wijzigingen wilt zien terwijl je deze toepast.

Toegang tot de instellingen van de betaalpagina

 1. Klik in het gedeelte Debut op Aanpassen.

 2. Klik op het tabblad Thema-instellingen.

 3. Klik op Afrekenen.

Een banner afbeelding toevoegen

 1. Schakel in het gebied Banner het selectievakje Aangepaste achtergrond gebruiken in.

 2. Klik op Bestand kiezen om een afbeeldingsbestand te uploaden.

Een logo toevoegen

 1. Selecteer in het gebied Logo de optie Aangepast in het vervolgkeuzemenu Afbeelding.

 2. Klik op de link Bestand kiezen om een afbeeldingsbestand te uploaden.

 3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Positie of de afbeelding links, rechts of in het midden moet worden weergegeven.

 4. Selecteer in de lijst Logogrootte een grootte voor het logo.

Het hoofd-inhoudsgebied aanpassen

 1. Schakel in het gebied Hoofdcontentsgebied het selectievakje Aangepaste achtergrond gebruiken in.

 2. Doe een van de volgende dingen:

- Klik op Bestand kiezen om een afbeeldingsbestand te uploaden. - Klik op de staal Achtergrondkleur om een nieuwe kleur in een palet te kiezen.

 1. Geef met het vervolgkeuzemenu Formuliervelden aan of velden wit of transparant moeten zijn.

De pagina met Besteloverzicht aanpassen

 1. Schakel in het gebied Besteloverzicht het selectievakje Aangepaste achtergrond gebruiken in.

 2. Doe een van de volgende dingen:

- Klik op Bestand kiezen om een afbeeldingsbestand te uploaden. - Klik op de staal Achtergrondkleur om een nieuwe kleur in een palet te kiezen.

Lettertype-opties instellen

 • Selecteer in het gebied Typografie in de vervolgkeuzelijsten het lettertype dat voor de kop en hoofdtekst moet worden gebruikt.

Kleuropties instellen

 • Klik in het gebied Kleuren op de kleurstaal Accenten, Knoppen of Fouten om een nieuwe kleur van een palet te kiezen.

De themastijl wijzigen

Je kunt de algemene instellingen van een thema terugzetten naar hun standaardwaarde. Wanneer je de stijl van een thema opnieuw instelt, gaan alle wijzigingen die je hebt aangebracht in het tabblad Algemene instellingen verloren, maar content als tekst en afbeeldingen blijft behouden.

 1. Klik ophet tabblad Algemene instellingen.

 2. Klik op Themastijl wijzigen.

 3. Klik op de knop Themastijl wijzigen hieronder. De naam van deze knop is meestal de naam van het thema.

 4. Klik op Stijl wijzigen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis