Thema-instellingen voor Narrative

Narrative bevat de volgende thema-instellingen:

 • Kleuren
 • Typografie
 • Winkelwagenoptie
 • Sociaal
 • Favicon
 • Afrekenen

Kleuren

Je kunt de kleuren kiezen voor de verschillende delen van je onlinewinkel.

Je kleurinstellingen aanpassen

 1. Klik naast Narrative op Aanpassen.

 2. Klik op Thema-instellingen.

 3. Klick op Kleuren.

 4. Klik voor elk type content op het kleurstaal om de kleurkiezer te gebruiken. Het gedeelte Onlangs geselecteerd geeft de kleuren aan die je onlangs hebt geselecteerd voor je thema. Het gedeelte Op dit moment gebruikt geeft de kleuren aan die je momenteel gebruikt in andere delen van je thema.

  Als je de kleur transparant wilt maken, klik op Geen.

 5. Klik op Opslaan.

Typografie

Je kunt het lettertype en de lettergrootte instellen voor de tekst in je onlinewinkel.

Je typografie-instellingen aanpassen

 1. Klik naast Narrative op Aanpassen.

 2. Klik op Thema-instellingen.

 3. Klik op Typografie.

 4. Klik voor elk type tekst op Wijzigen om de lettertypekiezer te gebruiken.

 5. Verken lettertypen met het zoekveld of door te klikken op Meer laden.

  Ga naar de lettertypenbibiliotheek van Shopify om alle beschikbare lettertypen te bekijken.

 6. Klik op de naam van het lettertype dat je wilt gebruiken.

 7. Als je het lettertype wilt veranderen, bijvoorbeeld vet of cursief, klik je op Normaal. Klik vervolgens op de stijl die je wilt gebruiken en klik dan op Selecteren.

 8. Klik op Opslaan.

Winkelwagenoptie

Je kunt de instellingen van de winkelwagenoptie voor je onlinewinkel aanpassen:

 • Stel je winkelwagen in op de ladestijl. Er wordt een winkelwagenoptie vanaf de rechterkant van de pagina uitgeschoven. Dit betekent dat klanten producten aan de winkelwagen kunnen toevoegen zonder de productpagina te verlaten.
 • Laat klanten een notitie toevoegen aan hun bestelling. Klanten kunnen notities voor winkelwagen gebruiken om speciale instructies te geven over het gereedmaken of afleveren van een bestelling:

Een tekstveld met het label 'Speciale instructies voor verkoper' dat wordt weergegeven op de winkelwagenoptie. Het veld wordt weergegeven naast het subtotaal van de bestelling en de knop Afrekenen.

De instellingen van de winkelwagenoptie aanpassen:

 1. Klik naast Narrative op Aanpassen.

 2. Klik op Thema-instellingen.

 3. Klik op Winkelwagenoptie.

 4. Stel je winkelwagen in op de ladestijl door Winkelwagenoptie weergeven in te schakelen. Als je dit selectievakje niet inschakelt, wordt er een winkelwagen op een volledige pagina gebruikt.

 5. Voeg een notitieveld toe aan je winkelwagenoptie door op Notitie voor winkelwagen weergeven te klikken.

 6. Klik op Opslaan.

Sociaal

Je kunt knoppen voor sociaal delen voor je producten en blogposts, en links naar je sociale media-accounts toevoegen.

De instellingen voor social media aanpassen:

 1. Klik naast Narrative op Aanpassen.

 2. Klik op Thema-instellingen.

 3. Klik op Sociaal.

 4. Klik in het gebied Afbeelding voor sociaal delen op Afbeelding selecteren of Gratis afbeeldingen ontdekken als je een afbeelding voor sociaal delen wilt uploaden.

 5. Je kunt knoppen voor sociaal delen aan je producten en blogberichten toevoegen door in het gebied Sociaal delen een of meer selectievakjes aan te vinken.

  Je kunt de volgende knoppen voor delen toevoegen:

- Delen op Facebook - Twitteren op Twitter - Pinnen op Pinterest (niet beschikbaar voor delen van blogposts)

 1. Geef in het gebied Accounts in de desbetreffende velden de links naar je accounts op als je links naar je sociale media-accounts wilt toevoegen. Voer volledige links in, zoals https://instagram.com/shopify of https://twitter.com/shopify.

  Links naar je sociale media-accounts worden in de voettekst van je onlinewinkel weergegeven.

 2. Klik op Opslaan.

Favicon

Je kunt een pictogram voor favorieten, ook wel favicon genoemd, uploaden, waarmee je je onlinewinkel kunt promoten door je logo op de volgende plaatsten weer te geven:

 • op het tabblad van je webbrowser
 • de geschiedenis van je webbrowser
 • als pictogrammen op je bureaublad
 • naast de naam van je onlinewinkel wanneer deze is gemarkeerd als bladwijzer.

De beste favicon-afbeeldingsgrootte voor Narrative is 32 x 32 px.

Een favicon uploaden:

 1. Klik op Aanpassen.

 2. Klik op het tabblad Thema-instellingen.

 3. Klik op Flavicon.

 4. Klik in het gedeelte Faviconafbeelding op Afbeelding selecteren en voer een van de volgende acties uit:

- Als je een afbeelding wilt selecteren die je al hebt geüpload naar het Shopify-beheercentrum, klik op het tabblad Bibliotheek. - Als je een afbeelding wilt selecteren vanaf je computer, klik op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op de plusknop.

 1. Klik op Opslaan.

Afrekenen

Je kunt de betaalpagina aanpassen met het volgende:

 • een aangepaste afbeeldingsbanner bovenaan de pagina
 • je winkellogo
 • een achtergrondafbeelding of -kleur in het hoofdcontentgebied
 • aangepaste tekstlettertypen en -kleuren.

Ga naar de betaalpagina in de themabewerker als je de wijzigingen wilt zien terwijl je deze toepast.

Toegang verkrijgen tot de instellingen van de betaalpagina:

 1. Klik op Aanpassen.

 2. Klik op het tabblad Thema-instellingen.

 3. Klik op Afrekenen.

Een bannerafbeelding toevoegen:

 • Klik in het gebied Banner op Afbeelding selecteren en voer een van de volgende handelingen uit: - Als je een afbeelding wilt selecteren die je al hebt geüpload naar het Shopify-beheercentrum, klik op het tabblad Bibliotheek.
  • Als je een stockafbeelding wilt selecteren uit de collectie met stockafbeeldingen van Shopify Burst, klik op het tabblad Gratis afbeeldingen. Hier kun je een zoekterm opgeven of door de afbeeldingscategorieën bladeren.
  • Als je een afbeelding wilt selecteren vanaf je computer, klik op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op de plusknop.

Een logo toevoegen:

 1. Klik in het gebied Logo op Afbeelding selecteren en voer een van de volgende handelingen uit:

- Als je een afbeelding wilt selecteren die je al hebt geüpload naar het Shopify-beheercentrum, klik op het tabblad Bibliotheek. - Als je een afbeelding wilt selecteren vanaf je computer, klik op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op de plusknop.

 1. Selecteer in de lijst Positie waar je de afbeelding wilt weergeven: rechts, links of in het midden.

 2. Selecteer in de lijst Logogrootte een grootte voor het logo.

De achtergrond van de betaalpagina wijzigen:

Je kunt een achtergrondafbeelding op de betaalpagina weergeven of een achtergrondkleur kiezen. Voor achtergrondafbeeldingen wordt de afbeelding weergegeven in een rasterpatroon.

 1. Klik in het gebied Hoofdcontentgebied op Afbeelding selecteren en voer een van de volgende handelingen uit:

- Als je een afbeelding wilt selecteren die je al hebt geüpload naar het Shopify-beheercentrum, klik op het tabblad Bibliotheek. - Als je een stockafbeelding wilt selecteren uit de collectie met stockafbeeldingen van Shopify Burst, klik op het tabblad Gratis afbeeldingen. Hier kun je een zoekterm opgeven of door de afbeeldingscategorieën bladeren. - Als je een afbeelding wilt selecteren vanaf je computer, klik op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op de plusknop. - Klik op de staal Achtergrondkleur om een nieuwe kleur in een palet te kiezen.

 1. Selecteer in de lijst Formuliervelden of velden wit of transparant zijn.

De achtergrond van de pagina Besteloverzicht wijzigen:

 1. Klik in het gebied Besteloverzicht op Afbeelding selecteren en voer een van de volgende handelingen uit: - Als je een afbeelding wilt selecteren die je al hebt geüpload naar het Shopify-beheercentrum, klik op het tabblad Bibliotheek.
  • Als je een stockafbeelding wilt selecteren uit de collectie met stockafbeeldingen van Shopify Burst, klik op het tabblad Gratis afbeeldingen. Hier kun je een zoekterm opgeven of door de afbeeldingscategorieën bladeren.
  • Als je een afbeelding wilt selecteren vanaf je computer, klik op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op de plusknop.
  • Klik op de staal Achtergrondkleur om een nieuwe kleur in een palet te kiezen.

Opties voor het lettertype instellen:

 • Selecteer in de lijsten van het gebied Typografie het lettertype dat je wilt gebruiken voor kop- en hoofdtekst.

Kleuropties instellen:

 • Klik in het gebied Kleuren op de kleurstaal Accenten, Knoppen of Fouten om een nieuwe kleur van een palet te kiezen.

Themastijl wijzigen

Je kunt de algemene instellingen van een thema terugzetten naar hun standaardwaarde. Wanneer je de stijl van een thema opnieuw instelt, gaan alle wijzigingen die je hebt aangebracht in het tabblad Algemene instellingen verloren, maar content als tekst en afbeeldingen blijft behouden.

 1. Klik ophet tabblad Algemene instellingen.

 2. Klik op Themastijl wijzigen.

 3. Klik op de knop Themastijl wijzigen hieronder. De naam van deze knop is meestal de naam van het thema.

 4. Klik op Stijl wijzigen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis