Beschikbare secties in Dawn

In Dawn kun je secties toevoegen op elke pagina. Er zijn een paar standaardsecties die op elke pagina worden weergegeven, zoals de aankondigingsbalk, de koptekst en de voettekst.

Aankondigingsbalk

Met de aankondigingsbalk kun je vanaf elke pagina belangrijke informatie aan je klanten doorgeven. De sectie heeft geen eigen instellingen, maar je kunt maximaal 12 verschillende aankondigingsblokken aanpassen om weer te geven. Je kunt een link naar een aankondigingsbalk toevoegen om deze klikbaar te maken en klanten naar een specifieke pagina te leiden.

Aankondigingsblok

De instellingen voor het mededelingenblok in het mededelingenbalkgedeelte
Instellingen Beschrijving
Tekst De aankondiging die je aan je klanten wil weergeven.
Kleurschema Het kleurenschema dat je voor de aankondigingsbalk wil gebruiken.
Link De link waarnaar je klanten wilt laten navigeren als ze op de aankondigingsbalk klikken.

Koptekst

De koptekst verschijnt op alle pagina's in je thema.

Sectie-instellingen

De instellingen voor het koptekstgedeelte
Instellingen Beschrijving
Afbeelding van logo Het logo voor je winkel.
Aangepaste logo-breedte De breedte van het logo. Kan worden vermenigvuldigd met 10, van 50 px tot 250 px. De standaard is 100 px.
Positie van logo op groot scherm

Waar het logo wordt weergegeven in de koptekst wanneer een klant de site op een groot scherm bekijkt, zoals een desktop.

 • Midden links - Geeft het logo inline weer met het hoofdmenu, verticaal gecentreerd en links uitgelijnd.
 • Linksboven - Geeft het logo weer boven het hoofdmenu en aligneert het logo en de menuopties aan de linkerkant.
 • Midden links (standaard) - Geeft het logo weer boven het hoofdmenu en lijnt het logo en de menuopties in het midden uit.
Menu Het menu dat je voor je hoofdmenu wil gebruiken.
Scheidingsregel tonen Toont een regel om de koptekst visueel te scheiden van de content van de pagina.
Sticky header inschakelen De koptekst wordt opnieuw weergegeven wanneer de klant terug naar boven scrolt. Verdwijnt wanneer de klant naar beneden scrolt.

Voettekst

De voettekst wordt op alle pagina's in je thema weergegeven.

Sectie-instellingen

De instellingen voor het voettekstgedeelte
Instellingen Beschrijving
Kleurschema De achtergrond van de voettekst kan gekozen worden uit Accent 1, Accent 2, Achtergrond 1, Achtergrond 2 of Omgekeerd.
Aanmelding voor het ontvangen van e-mail weergeven Bevat een formulier voor aanmelding(en) voor het ontvangen van e-mail waar klanten zich kunnen abonneren op je nieuwsbrieven en marketing.
Opschrift De titel voor het Aanmeldingsformulier voor het ontvangen van e-mail weergeven. Als Aanmelding voor het ontvangen van e-mail niet is ingeschakeld, wordt dit niet weergegeven.
Pictogrammen voor social media Geeft pictogrammen weer voor alle sociale-mediaplatforms waarvoor je een profiellink hebt ingevoerd in je thema-instellingen.
Kiezer voor land/regio inschakelen Voegt een kiezer toe waar een klant de landen en regio's kan kiezen die je hebt ingeschakeld in je betalingsinstellingen, zodat klanten je productprijzen kunnen zien in de valuta van hun keuze.
Taalkiezer inschakelen Voegt een kiezer toe waar een klant de landen en regio's kan kiezen die je hebt ingeschakeld in je taalinstellingen, zodat klanten door je winkel kunnen bladeren in de taal van hun keuze.
Betalingspictogrammen weergeven Toont de pictogrammen voor alle betaalmethoden die in je winkel zijn ingeschakeld.
De instellingen voor het menublok in de voettekstsectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van het blok.
Menu Het menu om weer te geven in het blok

Tekstblok

Het Tekstblok kan worden gebruikt om belangrijke informatie te markeren, zoals winkeldetails, promoties of contactgegevens.

De instellingen voor het tekstblok in de voettekstsectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van het blok.
Subtekst De tekst om weer te geven in het blok.

Afbeeldingsblok

De instellingen voor het afbeeldingsblok in de voettekst
Instellingen Beschrijving
Afbeelding De afbeelding die in het blok wordt weergegeven.
Breedte afbeelding Stelt de breedte van de afbeelding in. Kan een veelvoud van 5 zijn, van 50 px tot 200 px. Standaard is 100 px.
Uitlijning van afbeelding op groot scherm

Lijnt de afbeelding in het blok uit:

 • Links - Lijnt de afbeelding uit aan de linkerkant van het blok.
 • Centreer (standaard) - Lijnt de afbeelding uit op het midden van het blok.
 • Rechts - Lijnt de afbeelding rechts van het blok uit.

Blogberichten

Als je een blog in je Shopify-winkel hebt, kun je een blogpost gedeelte gebruiken om berichten van die blog te markeren. Elke blogpost in het gedeelte Blogposts toont de eerste 55 woorden een fragment van een post. Als de blogpost geen fragment bevat, worden in plaats daarvan de eerste 30 woorden van de post weergegeven.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de blogpostsectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie.
Blog Van welke blog je blogposts wilt weergeven. Standaardinstelling is het eerste blog op je gealfabetiseerde pagina Blogs.
Blogberichten Het aantal blogposts dat je in de sectie wilt weergeven. Maximaal: 3 berichten.
Uitgelichte afbeelding weergeven Geeft de uitgelichte afbeelding voor de blogpost weer. Voorgestelde beeldverhouding: 2:3.
Datum weergeven Geeft de datum weer waarop het blogbericht is gemaakt.
Auteur weergeven Toont de auteur van de blogpost.
Secundaire achtergrond tonen Past de achtergrondkleur aan op basis van de Tekstkleur.
Schakel de knop 'Alles weergeven' in als de blog meer blogberichten bevat dan wordt getoond Als het blog meer blogposts heeft dan in het veld Blogpost is ingesteld, wordt er een knop 'Alles weergeven' weergegeven waarmee de klanten naar de blogpagina gaan.

Selecteer een blog

 1. Klik in je themabewerker op de titel van de sectie blogposts.
 2. Klik in de sectie Blog op Wijzigen.
 3. Selecteer het blog.
 4. Klik op Selecteren en vervolgens op Opslaan

Collage

Je kunt een collage maken van video's, afbeeldingen, producten en collecties. Elk Collage-gedeelte bevat drie blokken. Standaard bevat de sectie een video-, product- en collectieblok.

Voeg extra collagesecties onder de eerste toe als je een collage van meer dan drie blokken wilt maken en voeg geen waarde in de Kop toe aan de lagere collagesecties. De collagesecties verschijnen als één sectie samen te flowen.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de collagesectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie.
Opmaak bureaublad

Hoe de blokken worden weergegeven op desktop.

 • Groot links blok (standaard) - Het eerste blok in de sectie wordt links weergegeven en groter dan alle andere blokken.
 • Groot blok rechts: het laatste blok in de sectie wordt aan de rechterkant weergegeven en groter dan elk ander blok.
 • Opmaak voor mobiele layout

  Hoe de blokken worden weergegeven in de mobiele layout.

  • Collage - Geeft de afbeeldingen weer in een collage-opmaak:
   • Als Groot blok links is ingeschakeld in Opmaak bureaublad, dan verschijnt het eerste blok in de sectie bovenaan en groter dan alle andere blokken.
   • Als Groot blok rechts is ingeschakeld in Opmaak bureaublad, dan verschijnt het laatste blok in de sectie onderaan en groter dan alle andere blokken.
  • Kolom: geeft de afbeeldingen allemaal even groot en in een kolom weer.

  Videoblok

  De instellingen voor het videoblok in de collagesectie
  Instellingen Beschrijving
  Coverafbeelding De afbeelding die wordt weergegeven voordat een klant de video af speelt.
  Link De YouTube- of Vimeo-link naar de video. De video moet publiekelijk beschikbaar zijn.
  Alt-tekst video De alt-tekst voor de video. Beschrijft de video voor klanten die schermlezers gebruiken.
  Opvulling voor afbeeldingen toevoegen Voegt extra ruimte toe die nodig is om je beeld niet bij te snijden. Om bijsnijden van afbeeldingen te voorkomen, upload je een Coverafbeelding met een breedteverhouding van 16:9.

  Productblok

  De instellingen voor het productblok in de collagesectie
  Instellingen Beschrijving
  Product Het product dat je wilt weergeven.
  Secundaire achtergrond tonen Past de achtergrondkleur aan op basis van de Tekstkleur.
  Tweede afbeeldingen tonen als je de aanwijzer erboven houdt Als een klant met zijn cursor over de productafbeelding zweeft, verschijnt de tweede productafbeelding, als er een aanwezig is.
  Opvulling voor afbeeldingen toevoegen Voegt extra ruimte toe die nodig is om je beeld niet bij te snijden. Om bijsnijden van afbeeldingen te voorkomen, upload je een productafbeelding met een breedteverhouding van 16:9.

  Collectieblok

  De instellingen voor het collectieblok in de collagesectie
  Instellingen Beschrijving
  Collectie De collectie die je wilt weergeven.
  Opvulling voor afbeeldingen toevoegen Voegt extra ruimte toe die nodig is om je beeld niet bij te snijden. Om bijsnijden van afbeeldingen te voorkomen, upload je een productafbeelding met een breedteverhouding van 16:9.
  Kleurschema De achtergrond van de collectiebloksectie Kan worden gekozen uit Accent 1, Accent 2, Achtergrond 1, Achtergrond 2 of Omgekeerd.

  Afbeeldingsblok

  De instellingen voor het afbeeldingenblok in de collagesectie
  Instellingen Beschrijving
  Afbeelding De afbeelding die je wilt weergeven.
  Opvulling voor afbeeldingen toevoegen Voegt extra ruimte toe die nodig is om je beeld niet bij te snijden. Om bijsnijden van afbeeldingen te voorkomen, upload je een productafbeelding met een breedteverhouding van 16:9.
  Kleurschema De achtergrondkleur van het afbeeldingenblok. Kan worden gekozen uit Accent 1, Accent 2, Achtergrond 1, Achtergrond 2 of Omgekeerd.

  Collectielijst

  Je kunt een lijst toevoegen met collecties die je wilt uitlichten. Je kunt tot 16 collectieblokken toevoegen aan een collectielijst.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor de collectielijstsectie
  Instellingen Beschrijving
  Opschrift De titel van de sectie
  Breedte-/hoogteverhouding van afbeeldingen De afbeeldingsverhouding voor de uitgelichte afbeeldingen van de collecties:
  • Aanpassen aan afbeeldingen: gebruikt de breedteverhouding van de afbeelding. Hiermee voorkom je dat de afbeelding wordt bijgesneden.
  • Portret: snijdt de afbeeldingen bij om een breedteverhouding van 2:3 te gebruiken.
  • Vierkant (standaard) - Snijdt de afbeeldingen bij tot een 1:1-ratio.
  Kleurschema De achtergrondkleur van de collectielijstsectie en opvulling voor afbeeldingen. Kan worden gekozen uit Accent 1, Accent 2, Achtergrond 1, Achtergrond 2 of Omgekeerd.
  Swipen op mobiel inschakelen Wijzigt de mobiele weergave van een kolom in een rij, waar klanten zijwaarts kunnen swipen om meer collectieblokken te zien.
  Opvulling voor afbeeldingen toevoegen Voegt extra ruimte toe die nodig is om je beeld niet bij te snijden. Om bijsnijden van afbeeldingen te voorkomen, upload je een productafbeelding met een breedteverhouding van 16:9.
  Schakel de knop 'Alles weergeven' in als de lijst meer collecties bevat dan wordt getoond Als de collectielijst meer collecties heeft dan ingesteld in het veld Maximale aantal collecties om weer te geven, wordt de knop 'Alles weergeven' weergegeven waarmee de klanten naar de lijst met collecties gaan.

  Kies collecties

  1. Klik in je themabewerker op het Collectieblok waar je een collectie aan wilt toevoegen.
  2. Klik op Collectie selecteren.
  3. Klik op een collectie en klik vervolgens op Selecteren.

  Contactformulier

  Je contactformulier verzendt alle inzendingen naar het e-mailadres van de afzender van je winkel. Je kunt het e-mailadres van de afzender wijzigen in de Algemene instellingen van je Shopify-beheercentrum.

  Het formulier heeft de volgende velden:

  • Naam
  • E-mailadres (vereist)
  • Telefoonnummer
  • Reactie

  Het contactformulier gebruikt het volgende kleurenschema:

  • De achtergrondkleur is de kleur van Achtergrond 1.
  • De omlijningskleuren van de tekst en het tekstveld zijn de kleur van Tekst.
  • De kleur van de knop 'verzenden' is de kleur van Accent 1.

  Aangepaste Liquid

  Je kunt je eigen Liquid-code toevoegen om een aangepaste sectie te maken.

  • Voeg app-fragmenten toe in de instructies van je gedownloade apps om eenvoudig apps aan je pagina's toe te voegen.
  • Voeg aangepaste Liquid-code rechtstreeks in de editor toe.

  Aanmelding voor het ontvangen van e-mail

  Je kunt een gedeelte toevoegen waar klanten hun e-mailadres kunnen invoeren en zich kunnen abonneren op je nieuwsbrief of marketing. Wanneer een klant zich abonneert, wordt er een klantaccount aangemaakt in je Shopify-beheercentrum.

  De sectie wordt geleverd met drie standaardblokken:

  • Opschrift
  • Subkop
  • E-mailformulier

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor aanmelding(en) voor het ontvangen van e-mail
  Instellingen Beschrijving
  Kleurschema De achtergrondkleur van de sectie voor het aanmelden voor het ontvangen van e-mail. Kan worden gekozen uit Accent 1, Accent 2, Achtergrond 1, Achtergrond 2 of Omgekeerd.
  Volledige breedte voor sectie gebruiken Maakt de sectie de volledige breedte van het browservenster.

  Blok met koptekst

  De instellingen voor het blok koptekst in de collectielijstsectie
  Instellingen Beschrijving
  Opschrift De titel van de sectie.

  Blok met subkop

  De instellingen voor het subkopblok in de collectielijstsectie
  Instellingen Beschrijving
  Beschrijving De beschrijving voor de sectie.

  E-mailformulier

  In het blok e-mailformulier wordt een veld weergegeven waarin een klant een e-mailadres kan invoeren om zich aan te melden voor je marketing. Het blok heeft geen aanpasbare instellingen.

  Uitgelicht product

  Je kunt een sectie toevoegen met een specifiek product.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor het gedeelte met aanbevolen producten
  Instellingen Beschrijving
  Product Het product dat je in de sectie wilt uitlichten.
  Secundaire achtergrond tonen Geeft het uitgelichte product weer in je secundaire achtergrondkleur.
  Video-looping inschakelen Hiermee kan de video nogmaals worden afgespeeld. Klanten moeten klikken om opnieuw af te spelen.

  Sectieblokken

  In Dawn kun je de volgende blokken toevoegen in de sectie Uitgelicht product.

  De blokken die beschikbaar zijn in het gedeelte met uitgelichte producten
  Blok Instellingen
  Tekst Voer tekst in voor je uitgelichte product:
  • Tekst: accepteert tekst of dynamische bron.
  • Tekststijl: kies tussen Body, Subtitle of Uppercase.
  Titel Dit blok heeft geen aanpasbare instellingen.
  Prijs Dit blok heeft geen aanpasbare instellingen.
  Variantkiezer Kies tussen knoppen of een vervolgkeuzemenu.
  Hoeveelheidskiezer Dit blok heeft geen aanpasbare instellingen.
  Dynamische checkout-knoppen weergeven Toont alle dynamische checkout-opties die je in je instellingen Betalingen hebt ingeschakeld.
  Delen Klikbare tekst waarmee klanten het product op hun sociale media kunnen delen.
  Productbeoordeling Toont de gemiddelde productbeoordeling in sterren met het aantal recensies tussen haakjes, bijvoorbeeld: ★★★★★ (8). Er is ook een app voor productrecensies nodig, zoals Productbeoordelingen Shopify en metavelddefinities voor reviews.rating_count en reviews.rating.
  Aangepaste Liquid Aangepaste Liquid- of HTML-code toevoegen.

  Uitgelichte collectie

  Je kunt een sectie toevoegen waarin producten in één collectie worden weergegeven.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor de sectie met uitgelichte collectie
  Instellingen Beschrijving
  Opschrift De titel van de sectie.
  Collectie Van welke collectie je producten wilt weergeven.
  Maximum aantal producten om te tonen Het aantal producten uit de collectie dat je wilt weergeven. Moet een even getal zijn. Minimaal: 2. Maximaal: 12.
  Schakel de knop 'Alles weergeven' in als collectie meer producten heeft dan wordt getoond Als de collectie meer producten heeft dan ingesteld in het veld Maximum weer te geven producten, wordt de knop 'Alles weergeven' weergegeven waarmee de klanten naar de collectiepagina gebracht worden.
  Swipen op mobiel inschakelen Verandert de mobiele weergave van een kolom in een rij, waar klanten naar links of rechts kunnen vegen om meer producten te zien.
  Breedte-/hoogteverhouding van afbeeldingen De afbeeldingsverhoudingen voor de productafbeeldingen:
  • Aanpassen aan afbeeldingen: gebruikt de breedteverhouding van de afbeelding. Hiermee voorkom je dat de afbeelding wordt bijgesneden.
  • Portret: snijdt de afbeeldingen bij om een breedteverhouding van 2:3 te gebruiken.
  • Square: snijdt de afbeeldingen bij om een breedteverhouding van 1:1 te gebruiken.
  Tweede afbeeldingen tonen als je de aanwijzer erboven houdt Als de klant met zijn cursor over de productafbeelding zweeft, verschijnt de tweede productafbeelding, als er een aanwezig is.
  Opvulling toevoegen Voegt opvulling toe aan de afbeelding om ervoor te zorgen dat je afbeelding niet wordt bijgesneden.
  Toon afbeeldingsrand Voegt een dunne omranding toe aan de productafbeeldingen.
  Verkoper weergeven Toont de verkopers van de producten.
  Geef productbeoordeling weer Toont de gemiddelde productbeoordeling in sterren met het aantal recensies tussen haakjes, bijvoorbeeld: ★★★★★ (8). Er is ook een app voor productrecensies nodig, zoals Productbeoordelingen Shopify en metavelddefinities voor reviews.rating_count en reviews.rating.

  Bannerafbeelding

  De sectie afbeeldingsbanner ondersteunt een of twee afbeeldingen en een tekstvak met knoppen. Als er twee afbeeldingen worden gebruikt, worden ze naast elkaar weergegeven op desktop. Op mobiel kun je kiezen of de afbeeldingen naast elkaar of als een kolom worden weergegeven.

  Op desktop dekt het tekstvak de afbeelding gedeeltelijk. Op mobiel wordt het tekstvak weergegeven onder de afbeelding.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor de afbeeldingsbannersectie
  Instellingen Beschrijving
  Eerste afbeelding De hoofdafbeelding van de banner. Als er twee afbeeldingen aan de sectie worden toegevoegd, dan verschijnt deze afbeelding links of bovenaan. Dit hangt af van de klant en of hij of zij een desktop of mobiel gebruikt.
  Tweede afbeelding De tweede afbeelding van de banner. Als er twee afbeeldingen aan de sectie worden toegevoegd, dan verschijnt deze afbeelding rechts of onderaan. Dit hangt af van de klant en of hij of zij een desktop of mobiel gebruikt.
  Sectiehoogte aanpassen aan grootte eerste afbeelding Stelt de hoogte van de sectie in op de hoogte van de eerste afbeelding. Op mobiel passen beide afbeeldingen aan de hoogte van de eerste afbeelding aan.
  Geef het tekstvak weer op het bureaublad Toont een tekstvak op de bannerafbeelding voor klanten die vanaf een desktop winkelen.
  Tekstpositie bureaublad

  De positie van het tekstvak op de afbeelding wanneer het op desktop wordt weergegeven.

  • Bovenaan - Geeft het tekstvak aan de bovenkant van de afbeelding weer.
  • Gecentreerd - Geeft het tekstvak weer in het midden van de afbeelding.
  • Onderaan - Geeft het tekstvak weer onderaan de afbeelding.

  Het tekstvak wordt altijd gecentreerd en horizontaal weergegeven.

  Doorzichtigheid van afbeeldingsoverlay Dimt de bannerafbeeldingen met een overlay. Gebruik de schuifregelaar om de dekking van de overlay in te stellen. Standaard ingesteld op 0%.
  Kleurschema De achtergrondkleur van de sectie met bannerafbeelding en opvulling voor afbeeldingen. Kan worden gekozen uit Accent 1, Accent 2, Achtergrond 1, Achtergrond 2 of Omgekeerd. Het geselecteerde kleurenschema is alleen zichtbaar wanneer het tekstvak op desktop is geselecteerd.
  Afbeeldingen stapelen op mobiel Als er twee afbeeldingen aan de sectie zijn toegevoegd, worden de afbeeldingen weergegeven in een kolom in plaats van naast elkaar.
  Geef tekst weer onder afbeeldingen Toont tekst onder afbeeldingen op mobiel.

  Blok met koptekst

  De instellingen voor het koptekstblok in de afbeeldingsbannersectie
  Instellingen Beschrijving
  Opschrift Grote tekst voor de titel van het tekstvak.
  Grootte hoofdtekst Wijzigt de grootte van de koptekst. Kies gemiddeld of groot.

  Tekstblok

  De instellingen voor het tekstblok in de sectie voor de afbeeldingsbanner
  Instellingen Beschrijving
  Beschrijving Toont tekst in alineastijl.

  Blok met knop

  De instellingen voor het knoppenblok in de sectie voor de afbeeldingsbanner
  Instellingen Beschrijving
  Eerste knoplabel De tekst die wordt weergegeven op de eerste knop.
  Eerste knoplink De URL waar je de eerste knop naar wilt linken.
  Gebruik toelichten voor knopstijl Past de knopstijl aan zodat de knop als contour wordt weergegeven in plaats van met een effen achtergrond.
  Tweede knoplabel De tekst die wordt weergegeven op de tweede knop.
  Tweede knoplink De URL waarnaar je de tweede knop wilt laten verwijzen.
  Gebruik toelichten voor knopstijl Past de knopstijl aan zodat de knop als contour wordt weergegeven in plaats van met een effen achtergrond.

  Afbeelding met tekst

  Je kunt een sectie met een afbeelding en een tekstblok toevoegen met een optionele knop om klanten aan een nieuwe pagina te koppelen. Plaats een afbeelding bij tekst om de aandacht op je gekozen product, collectie of blogpost te richten. Voeg details over beschikbaarheid en stijl toe of plaats een productrecensie.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor de afbeelding met tekstsectie
  Instellingen Beschrijving
  Afbeelding De afbeelding voor de sectie.
  Breedte-/hoogteverhouding van afbeeldingen De afbeeldingsverhouding voor de afbeelding:
  • Aanpassen aan afbeeldingen: gebruikt de breedteverhouding van de afbeelding. Hiermee voorkom je dat de afbeelding wordt bijgesneden.
  • Portret: snijdt de afbeelding bij om een breedteverhouding van 2:3 te gebruiken.
  • Square: snijdt de afbeelding bij om een breedteverhouding van 1:1 te gebruiken.
  Kleurschema De achtergrondkleur van de afbeelding met tekst en opvulling voor afbeeldingen. Kan worden gekozen uit Accent 1, Accent 2, Achtergrond 1, Achtergrond 2 of Omgekeerd.
  Opmaak bureaublad De opmaak voor de sectie op desktop:
  • Afbeelding eerst - Geeft de afbeelding aan de linkerkant weer.
  • Tekst eerst - Geeft de tekst aan de linkerkant weer.

  Blok met koptekst

  De instellingen voor het koptekstblok in de sectie afbeelding met tekst
  Instellingen Beschrijving
  Opschrift Grote tekst voor de titel van de sectie.

  Tekstblok

  De instellingen voor het tekstblok in de sectie afbeelding met tekst
  Instellingen Beschrijving
  Beschrijving Toont tekst in alineastijl in de tekstsectie.

  Blok met knop

  De instellingen voor het knoppenblok in de sectie afbeelding met tekst
  Instellingen Beschrijving
  Knop met tekstlabel De tekst die wordt weergegeven op de knop.
  Knop met link De URL waarnaar je de knop wilt laten verwijzen.

  Meerdere kolommen

  Je kunt de sectie met meerdere kolommen gebruiken om content weer te geven in een opmaak van de kolom en een knop onder de kolommen toe te voegen om de klant naar een nieuwe pagina te brengen. Plaats een afbeelding bij tekst om de aandacht op je gekozen product, collectie of blogpost te richten. Voeg details over beschikbaarheid en stijl toe of plaats een productrecensie.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor de sectie met meerdere kolommen
  Instellingen Beschrijving
  Opschrift De titel van de sectie.
  Breedte afbeelding

  De breedte van afbeeldingen die aan de kolommen zijn toegevoegd.

  • Volledige breedte van kolom - De breedte van de afbeelding is de volledige breedte van de kolom.
  • Halve breedte kolom - De breedte van de afbeelding is de helft van de breedte van de kolom.
  • Een derde breedte van kolom - De breedte van de afbeelding is een derde van de breedte van de kolom.
  Breedte-/hoogteverhouding van afbeeldingen

  De afbeeldingsverhouding voor de afbeelding:

  • Aanpassen aan afbeeldingen: gebruikt de breedteverhouding van de afbeelding. Hiermee voorkom je dat de afbeelding wordt bijgesneden.
  • Portret: snijdt de afbeelding bij om een breedteverhouding van 2:3 te gebruiken.
  • Square: snijdt de afbeelding bij om een breedteverhouding van 1:1 te gebruiken.
  • Cirkel - Snijdt de afbeelding bij tot een cirkel
  Uitlijning kolom

  De uitlijning van de afbeeldingen en tekst binnen de kolommen:

  • Links (standaard) - Lijnt de afbeeldingen en tekst links uit.
  • Centreer - Lijnt de afbeeldingen en tekst gecentreerd uit.
  Secundaire achtergrond

  Past de opmaak voor de sectie aan op basis van de achtergrond:

  • Geen - De achtergrond van de kolom en sectie blijft de kleur van Achtergrond 1 en de kolommen hebben geen opvulling.
  • Als kolomachtergrond tonen - De achtergrond voor de kolommen is de ondoorzichtige kleur van de tekst en voegt opvulling toe aan de kolommen.
  • Als achtergrond van sectie tonen: de achtergrond voor de sectie is de ondoorzichtige kleur van de tekst, de achtergrond voor de kolommen is Achtergrond 1 en opvulling wordt toegevoegd aan de kolommen.
  Knop met tekstlabel De tekst die wordt weergegeven op de knop.
  Knop met link De URL waarnaar je de knop wilt laten verwijzen.
  Swipen op mobiel inschakelen Verandert de mobiele weergave van een kolom in een rij, waar klanten naar links of rechts kunnen vegen om meer kolomblokken te zien.

  Kolomblok

  Je kunt maximaal 12 kolommen in één sectie hebben. Als je één, twee of drie kolomblokken hebt, worden ze in één rij weergegeven op desktop. Als je vier of meer kolomblokken hebt, worden deze weergegeven in een opmaak van twee kolommen. Op een mobiel apparaat worden de kolomblokken in een enkele kolom weergegeven, tenzij Swipen op mobiel inschakelen is ingeschakeld.

  De instellingen voor het kolomblok in de sectie met meerdere kolommen
  Instellingen Beschrijving
  Afbeelding De afbeelding die je wilt weergeven.
  Opschrift De titel van de kolom.
  Beschrijving De alineatekst in de kolom.

  Pagina

  Je kunt ervoor kiezen om de content van een aangepaste pagina weer te geven in een sectie. Hiermee wordt de volledige content van de pagina in de sectie geplaatst, maar wordt er geen Liquid-code van een sjabloon toegevoegd.

  Het kleurenschema van de sectie gebruikt de volgende instellingen:

  • Standaard is tekst de kleur van Tekst. Elke specifieke stijl die op tekst op de pagina wordt toegepast, wordt naar de sectie gebracht.
  • Hyperlinks hebben de kleur van Accent 1.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor de paginasectie
  Instellingen Beschrijving
  Pagina De pagina van je onlinewinkel die je wilt weergeven.

  Tekst met opmaak

  Je kunt een sectie voor tekst met opmaak toevoegen met koptekst, alinea-content, en een knop om klanten naar een nieuwe pagina te linken.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor de tekst met opmaak-sectie
  Instellingen Beschrijving
  Kleurschema De achtergrond van de tekst met opmaak. Kan worden gekozen uit Accent 1, Accent 2, Achtergrond 1, Achtergrond 2 of Omgekeerd.
  Volledige breedte voor sectie gebruiken Secties zijn standaard volledige breedte.

  Blok met koptekst

  De instellingen voor het koptekstblok in de sectie tekst met opmaak
  Instellingen Beschrijving
  Opschrift De titel van de sectie.
  Grootte lettertype kop

  De grootte van de koptekst:

  • Klein
  • Gemiddeld
  • Groot

  Tekstblok

  Het blok Tekst is een goede manier om informatie over je merk met je klanten te delen. Je kunt de voordelen van je producten beschrijven, aankondigingen doen, klanten verwelkomen in je winkel of over je merkwaarden praten.

  De instellingen voor het tekstblok in de sectie tekst met opmaak
  Instellingen Beschrijving
  Beschrijving Tekst in alineastijl voor de hoofdcontent van de sectie.

  Blok met knop

  De instellingen voor het knoppenblok in de sectie tekst met opmaak
  Instellingen Beschrijving
  Knop met tekstlabel De tekst die wordt weergegeven op de knop.
  Knop met link De URL waarnaar je de knop wilt laten verwijzen.
  Gebruik toelichten voor knopstijl Past de knopstijl aan zodat de knop als contour wordt weergegeven in plaats van met een effen achtergrond.

  Video

  Je kunt een videosectie toevoegen om een video van YouTube of Vimeo in te voegen op een pagina in je winkel.

  Sectie-instellingen

  De instellingen voor de videosectie
  Instellingen Beschrijving
  Opschrift De titel van de sectie.
  Coverafbeelding De afbeelding die wordt weergegeven voordat een klant de video af speelt.
  URL De YouTube- of Vimeo-link naar de video. De video moet publiekelijk beschikbaar zijn.
  Alt-tekst video De alt-tekst voor de video.
  Volledige breedte voor sectie gebruiken Verwijdert de standaard opvulling en maakt de sectie de volledige breedte van de pagina.

  Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

  Probeer het gratis