Bestellingen zoeken, bekijken en afdrukken

Standaard worden al je bestellingen weergegeven op de pagina Bestellingen. Je kunt je besteloverzichten aanpassen of nieuwe overzichten maken met de filters, sortering en kolomindelingen die je helpen om in de toekomst snel groepen bestellingen te openen en te prioriteren.

Details van de lijst met bestellingen weergeven

Wanneer je met de muisaanwijzer op delen van de lijst bestellingen zweeft, kun je de bestelgegevens snel bekijken in pop-ups.

Pop-ups zijn beschikbaar voor de volgende kolommen:

 • Klant
 • Artikelen
 • Tags

Je kunt bijvoorbeeld op de naam van een klant klikken voor informatie over de locatie van de klant, het aantal bestellingen en de contactgegevens.

De pictogrammen naast je bestelnummer bieden ook extra informatie. Je kunt bijvoorbeeld zien of er aantekeningen of opmerkingen over de bestelling zijn of dat de bestelling een hoog frauderisicoheeft. Beweeg je cursor over een pictogram om de pop-upvensters te openen.

Bestellingenweergaven

Besteloverzichten worden aangemaakt met opgeslagen filters, kolomkeuzes, kolomvolgorde en sorteervolgorde. Besteloverzichten worden weergegeven als tabbladen bovenaan de pagina Bestellingen. Je kunt besteloverzichten aanpassen en overzichten aanmaken, hernoemen of verwijderen. Als je een nieuw besteloverzicht aanmaakt, wordt het toegevoegd als een nieuw tabblad op de pagina Bestellingen.

De volgende besteloverzichten zijn standaard:

 • Alle
 • Openstaand
 • Onbetaald
 • Gesloten
 • Open
 • Lokale bezorging wordt ook weergegeven als Locaties is ingeschakeld voor je winkel.

In elk besteloverzicht, behalve Alle, kun je de volgende wijzigingen aanbrengen en ze opslaan in het huidige overzicht of ze opslaan als een nieuw overzicht:

 • filters selecteren
 • kolommen weergeven of verbergen
 • kolommen opnieuw ordenen
 • de sorteercriteria en sorteervolgorde selecteren
 • filteren met een aangepaste zoekterm
 • de naam van het overzicht wijzigen
 • het overzicht verwijderen

Hoewel je het overzicht Alle niet kunt wijzigen of verwijderen, kun je wel een nieuw overzicht aanmaken dat is gebaseerd op het overzicht Alle.

De bestellingen in opgeslagen weergaven worden automatisch bijgewerkt. Als je bijvoorbeeld een filter voor Betaalde bestellingen hebt opgeslagen, dan worden bestellingen automatisch in die weergave opgenomen zodra ze betaald zijn.

Wijzigingen opslaan in het huidige besteloverzicht

Je kunt wijzigingen in elk overzicht opslaan, behalve in Alle.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Wijzig de filters, de kolommen of de sorteervolgorde.

 3. Klik op Opslaan.

Een nieuw besteloverzicht aanmaken

Je maakt nieuw besteloverzicht aan op basis van bestaande besteloverzichten.

Je kunt de filters, kolommen en sorteervolgorde wijzigen voordat of nadat je een nieuw overzicht opslaat.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik in een besteloverzicht op ... en doe dan een van de volgende dingen:

 • Om een nieuw besteloverzicht aan te maken op basis van het huidige besteloverzicht, klik je op Opslaan als.
 • Om een nieuw besteloverzicht aan te maken op basis van het besteloverzicht Alle, klik je op Overzicht aanmaken.
 1. Typ de naam van het overzicht en klik op Overzicht opslaan of op Overzicht aanmaken.

Een besteloverzicht verwijderen

Je kunt het besteloverzicht Alle niet verwijderen, maar je kunt wel alle andere overzichten verwijderen die je niet gebruikt.

Als je een standaardoverzicht verwijdert en later beslist dat je het toch nodig hebt, dan kun je het opnieuw aanmaken op dezelfde manier als je een nieuw overzicht aanmaakt. Voor informatie over instellingen, zieStandaardinstellingen voor besteloverzichten.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op het besteloverzichttabblad dat je wilt verwijderen.

 3. Klik op ... en daarna op Overzicht verwijderen.

 4. Klik op Overzicht verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

Bestellingen filteren

In het Shopify-beheercentrum kun je verschillende soorten filters gebruiken om te wijzigen welke bestellingen worden weergegeven en om bulkacties uit te voeren op meerdere bestellingen. Je kunt je bestellingen ook filteren met een aangepaste zoekopdracht. Sla deze op als besteloverzichten als je filters of combinatiefilters nog een keer wilt gebruiken.

Je kunt de volgende handelingen uitvoeren met bestel filters:

Je bestellingen filteren

Filters bepalen welke bestellingen worden weergegeven in een besteloverzicht. Het overzicht Alles heeft bijvoorbeeld geen filters. Het standaardoverzicht Openstaand gebruikt het filter Fulfilmentstatus met de waarde Openstaand om je alle openstaande bestellingen van je winkel te laten zien.

Als je filters selecteert, kun je ze ook combineren om bestellingen te zien die aan meerdere criteria voldoen. Je kunt bijvoorbeeld de filters Laag risico en Onbetaald combineren om een lijst weer te geven met de bestellingen van je winkel die zowel laag risico als onbetaald zijn.

Je kunt de volgende filters voor je lijst met bestellingen gebruiken:

 • Bezorgmethode: lokale bezorging, lokaal ophalen, verzenden naar klant
 • Status: openstaand, gearchiveerd, geannuleerd
 • Betaalstatus: geautoriseerd, betaald, gedeeltelijk betaald, gedeeltelijk terugbetaald, in behandeling, terugbetaald, onbetaald, ongeldig verklaard
 • Fulfilmentstatus: afgehandeld, openstaand, gedeeltelijk afgehandeld, gepland, gepauzeerd
 • Retourstatus: retour wordt uitgevoerd, geretourneerd
 • Getagd met: filter op een gepersonaliseerde bestel-tag
 • App: filteren op geactiveerde verkoopkanalen
 • Terugboeking en aanvraagstatus: open, ingediend, gewonnen, verloren, eventuele
 • Risiconiveau: hoog, gemiddeld, laag
 • Datum: in de laatste week, in de laatste maand, in de afgelopen 3 maanden, in het afgelopen jaar of op maat
 • Creditcard: laatste 4 cijfers van de creditcard

Bestellingen filteren met behulp van aangepaste voorwaarden

Je kunt de zoekbalk gebruiken om je bestellingen te filteren met een aangepaste term. Een aangepaste term kan afzonderlijk als filter worden gebruikt, of in combinatie met filters in de bestaande categorieën. Zo kun je je bestellingen filteren door te zoeken naar een klantnaam, productnaam, SKU, bestelnummer of land.

Als je de aangepaste zoekterm zelf wilt hergebruiken of in combinatie met andere filters wilt gebruiken, sla je deze op in een overzicht.

Bestelfilters opslaan in overzichten

Zie Wijzigingen opslaan in het huidige overzicht of Een nieuw overzicht aanmaken.

Bestellingen filteren op locatie

Als je winkel meerdere locaties heeft, kun je je bestellingen filteren op locatie. Locatie wordt apart ingesteld van andere filters die je kunt opslaan in besteloverzichten. Wanneer je de locatie wijzigt, wordt de nieuwe locatie toegepast op al je overzichten.

Betaalgegevens van externe partijen matchen met Shopify-bestellingen

Wanneer er een betaling, terugbetaling of vastlegging plaatsvindt in je Shopify-winkel, wordt er een betalings-ID naar je betalingsprovider verzonden. Als je betalingsprovider deze betalings-ID registreert en gebruikt, kun je deze betalings-ID gebruiken om naar de bestelling te zoeken in je Shopify-account. Als je betalingsprovider deze betalings-ID niet registreert of gebruikt, neem dan contact op met je betalingsprovider voor de beste manier om bestellingen op Shopify af te stemmen met hun bestelgegevens.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Zoek met de aangepaste term payment_id: en de waarde van het betalings-ID.Bijvoorbeeld, payment_id:xxx.Je kunt ook rechtstreeks zoeken met de payment_id, zonder aangepaste zoektermen.

 3. Klik op de bestelling.

Kolommen weergeven, verbergen en opnieuw ordenen

Als je al je besteloverzichten wilt optimaliseren, kun je kolommen weergeven, verbergen en opnieuw ordenen. De enige kolom die je niet opnieuw kunt ordenen, is de kolom Bestelling, die altijd het eerst is.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op Kolommen.

 3. Vink kolommen aan om ze weer te geven of de vink kolommen uit om ze te verbergen.

 4. Klik in de lijst Kolommen op de handgreep en sleep deze omhoog om de kolom naar links te verplaatsen, of omlaag om de kolom naar rechts te verplaatsen. Terwijl je wijzigingen aanbrengt, wordt de lijst met bestellingen bijgewerkt.

 5. Sla wijzigingen op in het overzicht of sla wijzigingen op als een nieuw overzicht.

Bulkacties gebruiken met een besteloverzicht of filter

Je kunt in elk besteloverzicht enkele of alle bestellingen selecteren en bulkacties op de bestellingen uitvoeren. Je kunt bulkacties uitvoeren op elk besteloverzicht met of zonder de filters op te slaan. Maar als je vaak bulkacties uitvoert, kun je sneller werken door de filters op te slaan in een besteloverzicht.

Je kunt bijvoorbeeld snel geld vastleggen voor alle bestellingen waarvan de betaling in behandeling is. Je kunt bulk acties gebruiken, zodat je niet elke bestelling hoeft te openen en geld handmatig vastlegt.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op een besteloverzicht.

 3. Selecteer de artikelen die je wilt bewerken.

 4. Klik op een actie of klik op Meer acties en selecteer een actie in de lijst.

 5. Bevestig desgevraagd je keuze.

Een bestelling afdrukken

Je wilt misschien een afgedrukte kopie van een bestelling voor je eigen administratie bewaren of deze in de doos doen wanneer je het pakket naar een klant verzendt.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de pagina Bestellingen op het bestelnummer van de bestelling die je wilt afdrukken.

 3. Klik op Afdrukken > Bestelpagina afdrukken.

 4. Selecteer je printer en instellingen in het venster met afdrukopties en klik op Afdrukken.

Standaardinstellingen voor besteloverzichten

De volgende tabel bevat een beschrijving van de standaard besteloverzichten. Als je een standaardbesteloverzicht verwijdert, kun je deze beschrijving gebruiken om het overzicht opnieuw aan te maken.

Voor elk standaardbesteloverzicht geeft deze tabel een naam aan het overzicht, de filters die voor het overzicht zijn geselecteerd, en de kolommen die in het overzicht worden getoond.
Weergavenaam Naam en waarde filteren Kolommen
Openstaand
 • Status: openstaand
 • Fulfilmentstatus: niet afgehandeld en gedeeltelijk afgehandeld
 • Bestelnummer
 • Besteldatum
 • Klantnaam
 • Totaalprijs
 • Financiële status
 • Fulfilmentstatus
 • Aantal artikelen
 • Bezorgmethode
 • Bestellingstags
Onbetaald
 • Status: openstaand
 • Financiële status: onbetaald
 • Bestelnummer
 • Besteldatum
 • Klantnaam
 • Totaalprijs
 • Financiële status
 • Fulfilmentstatus
 • Aantal artikelen
 • Bestellingstags
Open
 • Status: openstaand
 • Bestelnummer
 • Besteldatum
 • Klantnaam
 • Totaalprijs
 • Financiële status
 • Fulfilmentstatus
 • Retourstatus
 • Aantal artikelen
 • Bezorgmethode
 • Bestellingstags
Gesloten
 • Status: gearchiveerd
 • Bestelnummer
 • Besteldatum
 • Klantnaam
 • Totaalprijs
 • Financiële status
 • Fulfilmentstatus
 • Aantal artikelen
 • Bezorgmethode
 • Bestellingstags
Lokale bezorging
 • Bezorgmethode: lokaal
 • Bestelnummer
 • Besteldatum
 • Klantnaam
 • Totaalprijs
 • Financiële status
 • Fulfilmentstatus
 • Aantal artikelen
 • Bezorgmethode
 • Bestellingstags

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis