Scripts alleen bij het eerste bezoek uitvoeren

Op de bestelstatuspagina kunnen uw klanten de status van hun zendingen controleren. Het is gebruikelijk om scripts voor het bijhouden van verkoopconversies op deze pagina op te nemen, omdat dit de laatste pagina van het afrekenen is. Dit betekent dat een klant die terugkeert om de status van de bestelling te controleren, mogelijk als een tweede verkoop in uw analyses telt.

Om te voorkomen dat uw analyses meer dan één keer dezelfde klanten tellen, kunt u de eigenschap first_time_accessed rond enkele of alle aanvullende scripts toevoegen. Als u de code first_time_accessed gebruikt, voert Shopify de aanvullende scripts alleen de eerste keer dat klanten hun bestelstatuspagina bekijken uit.

first_time_accessed gebruiken

Je wilt waarschijnlijk de eigenschap first_time_accessed gebruiken als u conversietracering op je bestelstatuspagina gebruikt, maar u kunt deze ook gebruiken met andere code die u slechts eenmaal op de bestelstatuspagina wilt uitvoeren. Je doet dit door een Liquid if-instructie te gebruiken en alle scripts die u slechts één keer wilt uitvoeren tussen de tags {% if first_time_accessed %} en {% endif %} te plaatsen.

Stappen:

  1. Zoek in het gedeelte Bestellingenverwerking het tekstvak Aanvullende scripts:

  2. Plat de volgende code in het vak Aanvullende scripts:

{% if first_time_accessed %}
  <!-- Conversion scripts you want to run only once -->
{% endif %}

  <!-- Scripts you want to run on every visit -->
  1. Als u wilt dat een script alleen wordt uitgevoerd wanneer de bestelstatuspagina voor het eerst wordt geopend, plakt u het tussen de tags {% if first_time_accessed %} en {% endif %}. Als u wilt dat een script wordt uitgevoerd telkens wanneer de bestelstatuspagina wordt geopend, plakt u het onder de tag {% endif %}.

  2. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis