Valutaconversies en risico

Valutaconversie vindt plaats op het moment van de transactie, bijvoorbeeld wanneer u een betaling vastlegt, een terugbetaling uitvoert of wanneer er sprake is van een terugvordering. De valutakoers die wordt gebruikt, is altijd de koers op het moment van de transactie.

Je kunt het overzicht van een transactie bekijken in de tijdlijn van een bestelling:

tijdlijn van bestelling

Valutadefinities en -conversies

In een Shopify-winkel worden drie soorten valuta's gebruikt:

 • Winkelvaluta - De valuta van uw Shopify-beheerder. Dit is de valuta die u gebruikt om prijzen te bepalen voor uw producten en productvarianten, en het is de valuta die wordt gebruikt in uw rapporten.
 • Presentatievaluta (ook wel de klantvaluta of lokale valuta genoemd) - de valuta die klanten zien in uw winkel en de valuta die zij gebruiken wanneer ze betalen voor hun bestellingen bij het afrekenen.
 • Uitbetalingsvaluta - de valuta die Shopify gebruikt wanneer er geld wordt overgemaakt naar je bankrekening.

Automatische conversies en afrondingsregels

Wanneer je in meerdere valuta's verkoopt, worden de prijzen in je online winkel automatisch omgerekend naar de valuta van je klant. Je kunt prijzen voor je producten niet handmatig in verschillende valuta's instellen.

Tijdens het conversieproces worden je prijzen afgerond om ze consistenter te maken. Je omgerekende prijzen variëren op basis van de wisselkoersen, maar de afrondingsregels helpen je prijzen stabiel te houden.

Je prijzen worden geconverteerd door de winkelprijs te vermenigvuldigen met de wisselkoers, de conversiekosten toe te voegen en vervolgens de afrondingsregels voor die valuta toe te passen. Je geconverteerde prijzen zijn inclusief valutaconversiekosten. Als een product van $ 10,00 USD bijvoorbeeld wordt omgerekend naar euro, omvat de geconverteerde prijs van € 8,90 het wisselkoerspercentage en de conversiekosten:

Productprijs in winkelvaluta (bijvoorbeeld USD) $ 10,00
Vermenigvuldigen met de wisselkoers (bijvoorbeeld 0,867519) € 8,68
Voeg de kosten voor de conversie van de valuta toe (bijvoorbeeld 1,5%) € 8,81
Pas de afrondingsregel toe (bijvoorbeeld € 0,90) € 8,90

Afrondingsregels

Valuta Afrondingsregel
EUR Afronden naar EUR 0,95
JPY Rond af naar de dichtstbijzijnde ¥ 100
USD, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD Rond af naar de dichtstbijzijnde dollar.
GBP Rond af naar de dichtstbijzijnde pond.

Afrondingsregels worden niet toegepast op cadeaubonnen.

Je kunt een voorbeeld bekijken van hoe uw prijzen eruit zien na de conversie in uw Shopify Payments-instellingen.

 1. Klik in het gedeelte Shopify Payments op Bewerken. 3. Klik in het gedeelte Meerdere valuta op de valuta die je wilt bekijken.

Automatische conversies en afrondingsregels voor Shopify Plus

Je afrondingsregels bepalen hoe het decimale gedeelte van uw omgerekende prijzen eruitzien. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al uw USD-prijzen te laten eindigen op $ 0,99 en al uw EUR-prijzen op € 0,90. Je omgerekende prijzen variëren op basis van de wisselkoersen, maar de afrondingsregels helpen uw prijzen stabiel te houden.

Je kunt afrondingsregels bewerken via de instellingen van Shopify Payments.

 1. Klik in het gedeelte Shopify Payments op Beheren. 3. Klik in het gedeelte Meerdere valuta op Bewerken naast de valuta die je wilt bewerken. 4. Stel de nieuwe afrondingsregel voor je geconverteerde prijs in. 5. Klik op Opslaan.

Risico's bij valutaconversie

Wisselkoersen zijn nooit hetzelfde. Wanneer er een vertraging optreedt bij het verwerken van betalingen of terugbetalingen, bestaat de mogelijkheid dat u geld verliest of wint vanwege valutaconversies.

In de volgende situaties kunt u geld verliezen (of winnen):

 • Wanneer u betalingen handmatig vastlegt
 • Wanneer u uw bestellingen terugbetaalt
 • Wanneer er sprake is van een terugvordering

Handmatig vastgelegde betalingen

Als u creditcardbetalingen handmatig vastlegt, zit er een tijdsverschil tussen het moment waarop u de creditcard autoriseert en het moment waarop u de betaling vastlegt.

Het bedrag dat u autoriseert van een klant is het maximale bedrag dat u kunt vastleggen. Wanneer u een creditcard autoriseert, gebeurt dit met de wisselkoers die geldt op het moment van de autorisatie. Wanneer u de betaling vastlegt, wordt het bedrag dat u vastlegt geconverteerd aan de hand van de huidige wisselkoers (en niet de wisselkoers op het moment van de autorisatie). Dit betekent dat u geld kunt verliezen of winnen, afhankelijk van de koersschommelingen.

Stel dat u een winkel hebt die verkoopt in JeSD en in EJeR. Je klant Harry plaatst een bestelling voor een boekenplank van € 90. Op het moment dat zijn creditcard wordt geautoriseerd, is $ 1 JeSD gelijk aan € 0,90 EJeR.

Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Geautoriseerd bedrag
USD 100 EUR 90 EUR 90

Wanneer je de betaling voor de bestelling vastlegt, is de wisselkoers gewijzigd en nu is $ 1 JeSD gelijk aan € 0,85 EJeR. Omdat de creditcard van Harry was geautoriseerd voor € 90, kunt (en moet) je € 90 vastleggen. Maar omdat de wisselkoers is veranderd, wordt de € 90 omgerekend naar $ 98 JeSD. Als je de betaling had vastgelegd op het moment van autorisatie, zou de € 90 zijn omgerekend naar $ 100 JeSD.

Valutaprijs winkel Geautoriseerd bedrag Vastgelegd bedrag Vastgelegd bedrag omgerekend naar winkelvaluta
USD 100 EUR 90 EUR 90 $ 98 US

Terugbetalingen

Er zit vaak een tijdsverschil tussen wanneer klanten een bestelling plaatsen en wanneer ze deze retourneren. Als gevolg hiervan is het geconverteerde bedrag dat u voor de bestelling ontvangt meestal niet gelijk aan het geconverteerde bedrag dat u in de terugbetaling terugstort. Dit betekent dat u geld kunt verliezen of winnen, afhankelijk van de valutaconversies. Lees meer over het terugbetalen van bestellingen wanneer u in meerdere valuta's verkoopt.

Terugvorderingen

Wanneer een kaarthouder om een terugvordering vraagt:

 1. De bank van de kaarthouder stuurt een verzoek om het betwiste bedrag terug te betalen aan de kaarthouder en brengt ook kosten in rekening voor de terugvordering.

 2. Shopify crediteert het betwiste bedrag aan de kaarthouder en betaalt de kosten namens je aan de bank van de kaarthouder. Vervolgens worden deze bedragen afgetrokken van je uitbetaling. Als de valuta van de oorspronkelijke bestelling afwijkt van de valuta van je uitbetaling, converteert Shopify het bedrag dat het namens je uitbetaalt. Hierbij wordt de huidige wisselkoers gebruikt om dit bedrag te converteren (en niet de wisselkoers van het moment van de bestelling) . Er worden geen conversiekosten in rekening gebracht voor deze valutaconversie.

 3. Als u niet akkoord gaat met een terugvordering en gelijk krijgt, wordt het betwiste bedrag aan u teruggestort en krijgt u ook de terugvorderingskosten vergoed. De terugbetaalde bedragen zijn in de valuta van de oorspronkelijke bestelling. Shopify converteert deze bedragen naar uw uitbetaling met behulp van de huidige wisselkoersen (en niet de koers op het moment van de bestelling of de koers op het moment van het geschil).

Shopify Payments en andere betalingsproviders

Alleen Shopify Payments kan betalingen in de lokale valuta (presentatievaluta) van een klant verwerken. Als uw klant een betalingsoptie van een andere betalingsprovider kiest, wordt de betaling uitgevoerd in de valuta van uw winkel.

Wanneer uw klant een andere betalingsprovider dan Shopify Payments kiest, worden de prijzen (in de lokale valuta van uw klant) geconverteerd naar uw winkelvaluta. De prijs die uw klant betaalt, is daardoor hoger dan de productprijs in uw winkelvaluta.

Bijvoorbeeld: De valuta van je winkel is in USD en je verkoopt een T-shirt voor $ 10 USD. Een klant kiest ervoor je winkel te bekijken met EUR (€ 8,90 EUR), maar bij het afrekenen kiest hij ervoor te betalen met een andere betalingsprovider dan Shopify Payments. De prijs van het T-shirt wordt geconverteerd van EUR naar USD, dus de klant betaalt $ 10,08 USD voor het T-shirt.

Productprijs in winkelvaluta (bijvoorbeeld USD) $ 10,00 USD
Vermenigvuldigen met de wisselkoers (bijvoorbeeld 0,867519) € 8,68 EUR
Voeg de kosten voor de conversie van de valuta toe (bijvoorbeeld 1,5%) € 8,81 EUR
Pas de afrondingsregel toe (bijvoorbeeld € 0,90) € 8,90 EUR
Klant betaalt met een andere betalingsprovider.

EUR wordt geconverteerd naar USD (bijvoorbeeld 0,132481)

$ 10,08 USD

Verkopen en afrekenen in verschillende valuta's en verkopen in meerdere valuta's

De meeste valutaconversies vinden plaats tussen de lokale valuta van je klant (presentatievaluta) en de valuta van je winkel. De uitzondering op de regel is wanneer je winkelvaluta verschilt van je uitbetalingsvaluta. In dat geval is er sprake van valutaconversies tussen de lokale valuta van de klant en je uitbetalingsvaluta. In deze situatie wordt je geld maar één keer omgerekend (niet twee keer).

Meer informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis