Valutaconversies en risico

Valutaconversie vindt plaats op het moment van de transactie, bijvoorbeeld wanneer je een betaling vastlegt, een terugbetaling uitvoert of wanneer er sprake is van een terugboeking. De valutakoers die wordt gebruikt, is altijd de koers op het moment van de transactie.

Je kunt het overzicht van een transactie bekijken in de tijdlijn van een bestelling.

Valutadefinities en -conversies

In een Shopify-winkel worden drie soorten valuta's gebruikt:

 • Winkelvaluta - De valuta van je Shopify-beheercentrum. Dit is de valuta die je gebruikt om prijzen te bepalen voor je producten en productvarianten, en het is de valuta die wordt gebruikt in je rapporten.
 • Lokale valuta (ook wel de klant of presentatievaluta genoemd): de valuta die de klant in je winkel ziet en de valuta die de klant gebruikt wanneer hij of zij bij de checkout betaalt voor hun bestellingen.
 • Uitbetalingsvaluta - de valuta die Shopify gebruikt wanneer er geld wordt overgemaakt naar je bankrekening.

Risico's bij valutaconversie

Wisselkoersen zijn nooit hetzelfde. Wanneer er een vertraging optreedt bij het verwerken van betalingen of terugbetalingen, bestaat de mogelijkheid dat je geld verliest of wint vanwege valutaconversies.

In de volgende situaties kun je geld verliezen of winnen:

Automatische wisselkoersconversies

Wanneer je in meerdere valuta's verkoopt, worden de prijzen in je onlinewinkel omgerekend naar de valuta van je klant. De prijzen in je winkel wijzigen automatisch conform de wisselkoersen op de markt. Je kunt prijzen voor je producten niet handmatig in verschillende valuta's instellen.

Je prijzen worden omgezet door de winkelprijs te vermenigvuldigen met het conversiepercentage van de valuta, de conversietarieven toe te voegen en vervolgens de afrondingsregels voor die valuta toe te passen. Je omgezette prijzen is inclusief de conversiekostprijs van je valuta. Als een product van $ 10,00 USD bijvoorbeeld wordt omgerekend naar euro, bevat de omgezette prijs van € 8,90 het conversiepercentage van de valuta en de conversiekosten:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Als je afrondingsregels hebt ingeschakeld, wordt het totaal afgerond op € 8,90.

Handmatige wisselkoersconversies

Bij de abonnementen Advanced Shopify en Shopify Plus kun je de wisselkoers handmatig instellen. Hiermee kun je een vast tarief voor elke valuta vergrendelen die je hebt ingeschakeld en hoeft je je geen zorgen te maken over fluctuerende wisselkoersen. Je prijzen veranderen dan niet met de markttarieven.

Wanneer je handmatige conversiepercentages gebruikt, kun je geld verdienen of verliezen, afhankelijk van je variantie ten opzichte van de huidige marktwisselkoersen.

Voor het omrekenen van valuta worden omrekeningskosten in rekening gebracht. Als je deze kosten in het handmatig ingestelde tarief wilt meenemen, vermenigvuldig je het tarief met de omrekeningskosten voor het land van jouw winkel. Een wisselkoers van USD naar EUR met 1,5% omrekeningskosten ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Je kunt handmatige tariefconversies inschakelen in de instellingen van Shopify Payments.

Stappen:

 1. Klik in het gedeelte Shopify Payments op Beheren.
 2. Klik in het gedeelte landen/regio's op Bewerken naast het land of de regio die je wilt bewerken.
 3. Klik in de sectie Wisselkoers op Bewerken naast de valuta die je wilt bewerken.
 4. Selecteer Een handmatig ingesteld tarief gebruiken.
 5. Klik op Opslaan.

Afrondingsregels

Wanneer je in meerdere valuta's verkoopt, kunnen wisselkoersconversies ertoe leiden dat er kleine verschillen zijn in productprijzen en verzendtarieven.

Je kunt productprijzen en verzendtarieven afronden door met Markets prijsverschillen na het valutaconversieproces te voorkomen. De omgezette prijzen veranderen op basis van de valutamarkt, maar door afrondingsregels toe te passen, blijven de prijzen en verzendtarieven stabiel. Afrondingsregels zijn echter niet van toepassing op cadeaubonnen.

Je kunt afrondingsregels instellen in de sectie Markten.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik in het gedeelte Andere markten op Voorkeuren.
 3. Schakel het selectievakje Prijzen afronden in.
 4. Klik op Opslaan.

Wanneer afrondingsregels zijn geactiveerd, worden prijzen automatisch afgerond tot de meest voorkomende waarde voor elke valuta. Je kunt je afrondingsregels niet aanpassen aan iets anders dan deze standaardwaarden.

Je kunt afrondingsregels activeren en vervolgens omgerekende prijzen bekijken op de pagina Markten.

Je kunt een overzicht bekijken van hoe elke productprijs wordt berekend voor elke markt.

Internationale prijzen

Als je winkel de Shopify-, Advanced Shopify- en Shopify Plus-abonnementen heeft, kun je de prijzen voor verschillende landen of regio's bepalen met behulp van internationale prijsstelling. Hiermee kun je een percentage prijsaanpassing instellen voor een land of regio, of specifieke internationale prijzen voor elk product in je winkel uploaden.

Bij het gebruik van internationale prijsstellingen kun je geld verdienen of verliezen, afhankelijk van je variantie ten opzichte van de huidige marktwisselkoersen.

Conversiekosten zijn van toepassing op bestellingen in verschillende valuta's. Deze kosten moet je verantwoorden in de prijzen en aanpassingen van je product.

Aangepaste afrondingsregels

Aangepaste afrondingsregels bepalen hoe het decimale gedeelte van je omgerekende prijzen en verzendtarieven eruitzien. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al je USD-prijzen te laten eindigen op $ 0,99 en al je EUR-prijzen te laten eindigen op € 0,90. Je omgerekende prijzen en verzendtarieven kunnen variëren op basis van de wisselkoersen, maar de aangepaste afrondingsregels helpen je prijzen stabiel te houden.

Je kunt kiezen uit een lijst met aangepaste afrondingsregels in de instellingen van Shopify Payments. Je moet afrondingsregels hebben ingeschakeld voordat je aangepaste afrondingsregels kunt toepassen.

Stappen

 1. Klik in het gedeelte Shopify Payments op Beheren.
 2. Klik in het gedeelte landen/regio's op Bewerken naast het land of de regio die je wilt bewerken.
 3. Klik in de sectie Wisselkoers op Bewerken naast de valuta die je wilt bewerken.
 4. Selecteer een nieuwe regel voor Afronden van prijzen om je omgerekende prijzen en verzendtarieven een aangepaste prijsafronding te geven.
 5. Klik op Opslaan.

Handmatig vastgelegde betalingen

Wanneer je in meerdere valuta's verkoopt, wordt het bedrag dat je als betalingen ontvangt, gebaseerd op de wisselkoers op het moment dat je geld van de creditcard van de klant incasseert. Als je betalingen handmatig vastlegt, wordt het bedrag van de kaart van je klant afgeschreven wanneer je de bestelling verwerkt en niet wanneer de klant de bestelling indient. De wisselkoers kan veranderen tussen het moment van autorisatie en de tijd dat je je tegoed handmatig vastlegt, wat kan leiden tot een klein verschil.

In je Shopify-beheercentrum worden bestellingen in verschillende valuta's omgerekend naar de valuta van je winkel, zodat je je verkoop gemakkelijker kunt rapporteren. Totdat je de klant voor de bestelling in rekening brengt, zijn de geconverteerde waarden schattingen.

Stel dat de valuta van je winkel USD is en dat je verkoopt in USD en in EUR. Je klant maakt een bestelling aan voor een boekenplank van € 90. Wanneer ze de bestelling plaatsen, is $ 1 USD gelijk aan € 0,90 EUR.

Voorbeeld bestelling
Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Geschat bestelbedrag
USD 100 EUR 90 USD 100

Een paar dagen later is het wisselkoerstarief gewijzigd en nu is $ 1 USD gelijk aan € 0,85 EUR. Je belast de creditcard van de klant voor € 90 EUR. Omdat de wisselkoers is veranderd, en $ 1 USD = € 0,85 EURO, converteert de € 90 naar $ 98 USD. Je ontvangt $ 98 USD.

Voorbeeld van het vastleggen van de betaling voor een bestelling na een valutafluctuatie
Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Vastgelegd bedrag omgerekend naar winkelvaluta
USD 100 EUR 90 $ 98 USD

Terugbetalingen

Er is vaak een tijdsverschil tussen het moment waarop een klant een bestelling aanmaakt en wanneer hij of zij een retour aanmeldt. Als gevolg hiervan is het omgezette bedrag dat je voor de bestelling ontvangt meestal niet gelijk aan het omgezette bedrag dat je in de terugbetaling terugstort. We raden je aan om het volledige bedrag dat de klant in zijn lokale valuta heeft betaald, terug te betalen. Dit betekent dat je geld kunt verliezen of verdienen door valutaconversies. Lees meer over het terugbetalen van bestellingen wanneer je in meerdere valuta's verkoopt.

Terugboekingen

Wanneer een kaarthouder een terugboeking inleidt, worden valutaconversies toegepast met behulp van het conversiepercentage op het moment van de overdracht van het geld en niet de conversieratio op het moment van de bestelling.

Shopify converteert het bedrag dat wordt terugbetaald, crediteert het betwiste bedrag aan de kaarthouder en betaalt de kosten namens jou aan de bank van de kaarthouder. Er worden geen conversiekosten in rekening gebracht voor deze valutaconversie.

Als je de terugboeking bestrijdt en deze in je voordeel is opgelost, wordt het betwiste bedrag in de terugboeking aan jou terugbetaald en wordt de terugvorderingstoeslag terugbetaald op basis van de huidige wisselkoers.

Lees meer over hoe terugboekingen worden verwerkt.

Shopify Payments en andere betalingsproviders

Alleen Shopify Payments kan betalingen in de lokale valuta van je klant verwerken. Als je klant een lokale valuta selecteert en een betalingsoptie van een andere betalingsprovider kiest, wordt de prijs die je klant betaalt, geconverteerd naar je winkelvaluta. De prijs die je klant betaalt, is daardoor hoger dan de productprijs in je winkelvaluta.

Stel dat je winkelvaluta USD is en je een t-shirt verkoopt voor $ 10 USD. Je klant kiest ervoor om je winkel te bekijken met EUR en de prijs van het t-shirt wordt weergegeven op € 8,90 EUR. Als de klant afrekent met een andere betalingsprovider dan Shopify Payments, wordt de prijs van het t-shirt omgerekend van EUR naar USD en betaalt de klant mogelijk meer dan $10 voor het t-shirt. Er worden geen kosten voor valutaconversie toegepast wanneer de valuta wordt omgerekend van USD naar EUR, en de Bestelpagina geeft niet aan dat de bestelling een bestelling in meerdere valuta's is.

Als je klant gebruikmaakt van Shopify Payments, wordt de betaling verwerkt in de lokale valuta van je klant. Bijvoorbeeld:
(Productprijs x Valutaconversiepercentage) + Valutaconversiekosten
($ 10,00 USD x 0,867519) + 1,5% = € 8,81
Als je afrondingsregels hebt ingeschakeld, wordt het totaal omhoog afgerond door Shopify en betaalt je klant € 8,90.

Verkopen en afrekenen in verschillende valuta's en verkopen in meerdere valuta's

De meeste valutaconversies vinden plaats tussen de lokale valuta van je klant en de valuta van je winkel. Als je winkelvaluta verschilt van je uitbetalingsvaluta, vinden valutaconversies tussen de lokale valuta van de klant en je uitbetalingsvaluta plaats.

Meer informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis