Valutaconversies en risico

Valutaconversie vindt plaats op het moment van de transactie, bijvoorbeeld wanneer u een betaling vastlegt, een terugbetaling uitvoert of wanneer er sprake is van een terugvordering. De valutakoers die wordt gebruikt, is altijd de koers op het moment van de transactie.

U kunt het overzicht van een transactie bekijken in de tijdlijn van een bestelling:

tijdlijn van bestelling

Valutadefinities en -conversies

In een Shopify-winkel worden drie soorten valuta's gebruikt:

 • Winkelvaluta - De valuta van uw Shopify-beheerder. Dit is de valuta die u gebruikt om prijzen te bepalen voor uw producten en productvarianten, en het is de valuta die wordt gebruikt in uw rapporten.
 • Presentatievaluta (ook wel de klantvaluta of lokale valuta genoemd) - de valuta die klanten zien in uw winkel en de valuta die zij gebruiken wanneer ze betalen voor hun bestellingen bij het afrekenen.
 • Uitbetalingsvaluta - de valuta die Shopify gebruikt wanneer er geld wordt overgemaakt naar uw bankrekening.

Automatische conversies en afrondingsregels

Wanneer u in meerdere valuta's verkoopt, worden de prijzen in uw online winkel automatisch omgerekend naar de valuta van uw klant. U kunt prijzen voor uw producten niet handmatig in verschillende valuta's instellen.

Tijdens het conversieproces worden uw prijzen afgerond om ze consistenter te maken. Uw omgerekende prijzen variëren op basis van de wisselkoersen, maar de afrondingsregels helpen uw prijzen stabiel te houden. U kunt de afrondingsregels uitschakelen door op Uitschakelen te klikken.

Uw prijzen worden geconverteerd door de winkelprijs te vermenigvuldigen met de wisselkoers, de conversiekosten toe te voegen en vervolgens de afrondingsregels voor die valuta toe te passen. Uw geconverteerde prijzen zijn inclusief valutaconversiekosten. Als een product van $ 10,00 USD bijvoorbeeld wordt omgerekend naar euro, omvat de geconverteerde prijs van € 8,90 het wisselkoerspercentage en de conversiekosten:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) + **currency conversion fee**</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) + 1.5% = &euro;8.81</br>

Shopify past een afrondingsregel toe die het totaal tot €8,90 brengt.

Afrondingsregels

Afrondingsregels worden niet toegepast op cadeaubonnen. U kunt een voorbeeld bekijken van hoe uw prijzen eruit zien na de conversie in uw Shopify Payments-instellingen.

Stappen:

 1. Klik in het deel Shopify Payments op Bewerken. 3. Klik in het deel Meerdere valuta op de valuta die u wilt bekijken.

U kunt op elk gewenst moment afrondingsregels uitschakelen door op Uitschakelente klikken.

Automatische conversies en afrondingsregels voor Shopify Plus

Uw afrondingsregels bepalen hoe het decimale gedeelte van uw omgerekende prijzen eruitzien. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al uw USD-prijzen te laten eindigen op $ 0,99 en al uw EUR-prijzen op € 0,90. Uw omgerekende prijzen variëren op basis van de wisselkoersen, maar de afrondingsregels helpen uw prijzen stabiel te houden.

U kunt afrondingsregels bewerken via de instellingen van Shopify Payments.

Stappen:

 1. Klik in het gedeelte Shopify Payments op Beheren. 3. Klik in het gedeelte Meerdere valuta op Bewerken naast de valuta die u wilt bewerken. 4. Stel de nieuwe afrondingsregel voor uw geconverteerde prijs in. 5. Klik op Opslaan.

Risico's bij valutaconversie

Wisselkoersen zijn nooit hetzelfde. Wanneer er een vertraging optreedt bij het verwerken van betalingen of terugbetalingen, bestaat de mogelijkheid dat u geld verliest of wint vanwege valutaconversies.

In de volgende situaties kunt u geld verliezen (of winnen):

 • Wanneer u betalingen handmatig vastlegt
 • Wanneer je je bestellingen terugbetaalt
 • Wanneer er sprake is van een terugvordering

Handmatig vastgelegde betalingen

Wanneer u in meerdere valuta's verkoopt, is het bedrag dat u ontvangt gebaseerd op de wisselkoers op het moment dat u de creditcard van de klant in rekening brengt. Als u betalingen handmatig vastlegt, wordt het tegoed van uw klant in rekening gebracht wanneer u de bestelling verwerkt (de betaling vastlegt) en niet wanneer de bestelling wordt verzonden.

In uw Shopify-beheercentrum worden bestellingen in verschillende valuta's omgerekend naar de valuta van uw winkel, zodat je je verkoop gemakkelijker kunt rapporteren. Totdat u de klant voor de bestelling in rekening brengt, zijn de geconverteerde waarden schattingen.

Stel dat de valuta van uw winkel USD is en dat u verkoopt in USD en in EUR. Gislaine maakt een bestelling aan voor een boekenplank van € 90. Wanneer ze haar bestelling plaatst, is $ 1 USD gelijk aan € 0,90 EUR.

Voorbeeld bestelling
Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Geschat bestelbedrag
USD 100 EUR 90 USD 100

Een paar dagen later is het wisselkoerstarief gewijzigd en is $ 1 USD nu gelijk aan € 0,85 EUR. U belast de creditcard van Gislaine voor € 90 EUR. Omdat de wisselkoers is veranderd (en $ 1 USD = € 0,85 EURO), converteert de € 90 naar $ 98 USD. U ontvangt $ 98 USD.

Voorbeeld van het vastleggen van de betaling voor een bestelling na een valutafluctuatie
Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Vastgelegd bedrag omgerekend naar winkelvaluta
USD 100 EUR 90 $ 98 USD

Terugbetalingen

Er zit vaak een tijdsverschil tussen wanneer klanten een bestelling plaatsen en wanneer ze deze retourneren. Als gevolg hiervan is het geconverteerde bedrag dat u voor de bestelling ontvangt meestal niet gelijk aan het geconverteerde bedrag dat u in de terugbetaling terugstort. Dit betekent dat u geld kunt verliezen of winnen, afhankelijk van de valutaconversies. Lees meer over het terugbetalen van bestellingen wanneer u in meerdere valuta's verkoopt.

Terugvorderingen

Wanneer een kaarthouder om een terugvordering vraagt:

 1. De bank van de kaarthouder stuurt een verzoek om het betwiste bedrag terug te betalen aan de kaarthouder en brengt ook kosten in rekening voor de terugvordering.

 2. Shopify crediteert het betwiste bedrag aan de kaarthouder en betaalt de kosten namens jou aan de bank van de kaarthouder. Vervolgens worden deze bedragen afgetrokken van uw uitbetaling. Als de valuta van de oorspronkelijke bestelling afwijkt van de valuta van uw uitbetaling, converteert Shopify het bedrag dat het namens jou uitbetaalt. Hierbij wordt de huidige wisselkoers gebruikt om dit bedrag te converteren (en niet de wisselkoers van het moment van de bestelling) . Er worden geen conversiekosten in rekening gebracht voor deze valutaconversie.

 3. Als u niet akkoord gaat met een terugvordering en gelijk krijgt, wordt het betwiste bedrag aan u teruggestort en krijgt u ook de terugvorderingskosten vergoed. De terugbetaalde bedragen zijn in de valuta van de oorspronkelijke bestelling. Shopify converteert deze bedragen naar uw uitbetaling met behulp van de huidige wisselkoersen (en niet de koers op het moment van de bestelling of de koers op het moment van het geschil).

Shopify Payments en andere betalingsproviders

Alleen Shopify Payments kan betalingen in de lokale valuta (presentatievaluta) van een klant verwerken. Als uw klant een betalingsoptie van een andere betalingsprovider kiest, wordt de betaling uitgevoerd in de valuta van uw winkel.

Wanneer uw klant een andere betalingsprovider dan Shopify Payments kiest, worden de prijzen (in de lokale valuta van uw klant) geconverteerd naar uw winkelvaluta. De prijs die uw klant betaalt, is daardoor hoger dan de productprijs in uw winkelvaluta.

Bijvoorbeeld: De valuta van je winkel is in USD en u verkoopt een T-shirt voor $ 10 USD. Een klant kiest ervoor je winkel te bekijken met EUR (€ 8,90 EUR), maar bij het afrekenen kiest hij ervoor te betalen met een andere betalingsprovider dan Shopify Payments. De prijs van het T-shirt wordt geconverteerd van EUR naar USD, dus de klant betaalt $ 10,08 USD voor het T-shirt.

Klant die betalen met Shopify Payments:
(productprijs x wisselkoers) + valutaomrekenkosten
(USD 10 x 0,867519) + 1,5% = EUR 8,81
Shopify past een afrondingsregel toe die het totaal op €8,90 brengt.

Klanten die betalen met een andere betalingsprovider:
EUR wordt geconverteerd naar USD (bijvoorbeeld 0,132481): USD 10,08

Verkopen en afrekenen in verschillende valuta's en verkopen in meerdere valuta's

De meeste valutaconversies vinden plaats tussen de lokale valuta van je klant (presentatievaluta) en de valuta van je winkel. De uitzondering op de regel is wanneer uw winkelvaluta verschilt van je uitbetalingsvaluta. In dat geval is er sprake van valutaconversies tussen de lokale valuta van de klant en je uitbetalingsvaluta. In deze situatie wordt je geld maar één keer omgerekend (niet twee keer).

Meer informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis