Valutaconversies en risico

Valutaconversie vindt plaats op het moment van de transactie, bijvoorbeeld wanneer je een betaling vastlegt, een terugbetaling uitvoert of wanneer er sprake is van een terugvordering. De valutakoers die wordt gebruikt, is altijd de koers op het moment van de transactie.

Je kunt het overzicht van een transactie bekijken in de tijdlijn van een bestelling:

tijdlijn van bestelling

Valutadefinities en -conversies

In een Shopify-winkel worden drie soorten valuta's gebruikt:

  • Winkelvaluta - De valuta van je Shopify-beheercentrum. Dit is de valuta die je gebruikt om prijzen te bepalen voor je producten en productvarianten, en het is de valuta die wordt gebruikt in je rapporten.
  • Presentatievaluta (ook wel de klantvaluta of lokale valuta genoemd) - de valuta die klanten zien in je winkel en de valuta die zij gebruiken wanneer ze betalen voor hun bestellingen bij het afrekenen.
  • Uitbetalingsvaluta - de valuta die Shopify gebruikt wanneer er geld wordt overgemaakt naar je bankrekening.

Risico's bij valutaconversie

Wisselkoersen zijn nooit hetzelfde. Wanneer er een vertraging optreedt bij het verwerken van betalingen of terugbetalingen, bestaat de mogelijkheid dat je geld verliest of wint vanwege valutaconversies.

In de volgende situaties kun je geld verliezen of winnen:

Automatische wisselkoersconversies

Wanneer je in meerdere valuta's verkoopt, worden de prijzen in je onlinewinkel omgerekend naar de valuta van je klant. De prijzen in je winkel wijzigen automatisch conform de wisselkoersen op de markt. Je kunt prijzen voor je producten niet handmatig in verschillende valuta's instellen.

Je prijzen worden geconverteerd door de winkelprijs te vermenigvuldigen met de wisselkoers, de conversiekosten toe te voegen en vervolgens de afrondingsregels voor die valuta toe te passen. Je geconverteerde prijzen zijn inclusief valutaconversiekosten. Als een product van $ 10,00 USD bijvoorbeeld wordt omgerekend naar euro, omvat de geconverteerde prijs van € 8,90 het wisselkoerspercentage en de conversiekosten:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
  <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Als je afrondingsregels hebt ingeschakeld, wordt het totaal afgerond op € 8,90.

Handmatige wisselkoersconversies

In de Shopify-, Shopify Advanced- en Shopify Plus-abonnementen kun je de wisselkoers handmatig instellen. Hiermee kun je de vaste prijs voor elke valuta vergrendelen die je hebt ingeschakeld en hoeft je je geen zorgen te maken over fluctuerende wisselkoersen. Je prijzen veranderen niet met de markttarieven.

Wanneer je handmatige conversiepercentages gebruikt, kun je geld verdienen of verliezen, afhankelijk van je variantie ten opzichte van de huidige marktwisselkoersen.

Er zijn conversiekosten van toepassing op je valutaconversie. Als je deze kosten wilt opnemen in je handmatige tarief, vermenigvuldig je je tarief met de conversiekosten voor het land van je winkel. Een wisselkoerstarief van USD naar EUR met een conversieprijs van 1,5% kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Je kunt handmatige tariefconversies inschakelen in de instellingen van Shopify Payments.

Stappen:

  1. Klik in het gedeelte Shopify Payments op Beheren. 3. In het gedeelte Valuta's klik je op Bewerken naast de valuta die je wilt bewerken. 4. Kies Handmatig ingesteld tarief gebruiken. 5. Klik op Opslaan.

Afrondingsregels

Tijdens het valutaconversieproces kunnen je prijzen worden afgerond om inconsistente prijseinden te voorkomen. Je geconverteerde prijzen veranderen op basis van de wisselkoersen, maar de afrondingsregels helpen je prijzen stabiel te houden.

Afrondingsregels zijn niet van toepassing op verzendtarieven of cadeaubonnen.

Je kunt een voorbeeld bekijken van hoe je prijzen eruit zien na de conversie in je Shopify Payments-instellingen.

Stappen:

  1. Klik in het deel Shopify Payments op Bewerken. 3. Klik in het deel Valuta op de valuta die je wilt bekijken.

Je kunt op elk gewenst moment afrondingsregels aanzetten door op Inschakelente klikken.

Aangepaste afrondingsregels

Aangepaste afrondingsregels bepalen hoe het decimale gedeelte van je omgerekende prijzen eruitzien. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al je USD-prijzen te laten eindigen op $ 0,99 en al je EUR-prijzen eindigen op € 0,90. Je omgerekende prijzen kunnen variëren op basis van de wisselkoersen, maar de afrondingsregels helpen je prijzen stabiel te houden.

Je kunt afrondingsregels bewerken via de instellingen van Shopify Payments.

Stappen:

  1. Klik in het gedeelte Shopify Payments op Beheren. 3. Klik in het gedeelte Valuta op Bewerken naast de valuta die je wilt bewerken. 4. Stel de nieuwe afrondingsregel en eindprijs voor je geconverteerde prijs in. 5. Klik op Opslaan.

Handmatig vastgelegde betalingen

Wanneer je in meerdere valuta's verkoopt, is het bedrag dat je ontvangt gebaseerd op de wisselkoers op het moment dat je de creditcard van de klant in rekening brengt. Als je betalingen handmatig vastlegt, wordt de creditcard van je klant in rekening gebracht wanneer je de bestelling verwerkt, ook wel aangeduid als wanneer je de betaling vastlegt en niet wanneer de bestelling wordt verzonden. De wisselkoers kan veranderen tussen het moment van autorisatie en de tijd dat je je tegoed handmatig vastlegt. Dit kan een kleine discrepantie tot gevolg hebben.

In je Shopify-beheercentrum worden bestellingen in verschillende valuta's omgerekend naar de valuta van je winkel, zodat je je verkoop gemakkelijker kunt rapporteren. Totdat je de klant voor de bestelling in rekening brengt, zijn de geconverteerde waarden schattingen.

Stel dat de valuta van je winkel USD is en dat je verkoopt in USD en in EUR. Gislaine maakt een bestelling aan voor een boekenplank van € 90. Wanneer ze haar bestelling plaatst, is $ 1 USD gelijk aan € 0,90 EUR.

Voorbeeld bestelling
Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Geschat bestelbedrag
USD 100 EUR 90 USD 100

Een paar dagen later is het wisselkoerstarief gewijzigd en is $ 1 USD nu gelijk aan € 0,85 EUR. Je belast de creditcard van Gislaine voor € 90 EUR. Omdat de wisselkoers is veranderd (en $ 1 USD = € 0,85 EURO), converteert de € 90 naar $ 98 USD. Je ontvangt $ 98 USD.

Voorbeeld van het vastleggen van de betaling voor een bestelling na een valutafluctuatie
Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Vastgelegd bedrag omgerekend naar winkelvaluta
USD 100 EUR 90 $ 98 USD

Terugbetalingen

Er zit vaak een tijdsverschil tussen wanneer klanten een bestelling plaatsen en wanneer ze deze retourneren. Als gevolg hiervan is het geconverteerde bedrag dat je voor de bestelling ontvangt meestal niet gelijk aan het geconverteerde bedrag dat je in de terugbetaling terugstort. Dit betekent dat je geld kunt verliezen of winnen, afhankelijk van de valutaconversies. Lees meer over het terugbetalen van bestellingen wanneer je in meerdere valuta's verkoopt.

Terugvorderingen

Wanneer een kaarthouder om een terugvordering vraagt:

  1. De bank van de kaarthouder stuurt een verzoek om het betwiste bedrag terug te betalen aan de kaarthouder en brengt ook kosten in rekening voor de terugvordering.

  2. Shopify crediteert het betwiste bedrag aan de kaarthouder en betaalt de kosten namens jou aan de bank van de kaarthouder. Vervolgens worden deze bedragen afgetrokken van je uitbetaling. Als de valuta van de oorspronkelijke bestelling afwijkt van de valuta van je uitbetaling, converteert Shopify het bedrag dat het namens jou uitbetaalt. Hierbij wordt de huidige wisselkoers gebruikt om dit bedrag te converteren (en niet de wisselkoers van het moment van de bestelling) . Er worden geen conversiekosten in rekening gebracht voor deze valutaconversie.

  3. Als je niet akkoord gaat met een terugvordering en gelijk krijgt, wordt het betwiste bedrag aan je teruggestort en krijg je ook de terugvorderingskosten vergoed. De terugbetaalde bedragen zijn in de valuta van de oorspronkelijke bestelling. Shopify converteert deze bedragen naar je uitbetaling met behulp van de huidige wisselkoersen (en niet de koers op het moment van de bestelling of de koers op het moment van het geschil).

Shopify Payments en andere betalingsproviders

Alleen Shopify Payments kan betalingen in de lokale valuta (presentatievaluta) van een klant verwerken. Als je klant een betalingsoptie van een andere betalingsprovider kiest, wordt de betaling uitgevoerd in de valuta van je winkel.

Wanneer je klant een andere betalingsprovider dan Shopify Payments kiest, worden de prijzen (in de lokale valuta van je klant) geconverteerd naar je winkelvaluta. De prijs die je klant betaalt, is daardoor hoger dan de productprijs in je winkelvaluta.

Bijvoorbeeld: De valuta van je winkel is in USD en je verkoopt een T-shirt voor $ 10 USD. Een klant kiest ervoor je winkel te bekijken met EUR (€ 8,90 EUR), maar bij het afrekenen kiest hij ervoor te betalen met een andere betalingsprovider dan Shopify Payments. De prijs van het T-shirt wordt geconverteerd van EUR naar USD, dus de klant betaalt $ 10,08 USD voor het T-shirt.

Klanten die afrekenen via Shopify Payments:
(Productprijs x Valutaconversie-ratio) + Valutaconversie-kosten
($ 10,00 USD x 0,867519) + 1,5% = € 8,81
Als je afrondingsregels hebt ingeschakeld, brengt Shopify het totaal op € 8,90.

Klanten die betalen met een andere betalingsprovider:
EUR wordt geconverteerd naar USD (bijvoorbeeld 0,132481): USD 10,08

Verkopen en afrekenen in verschillende valuta's en verkopen in meerdere valuta's

De meeste valutaconversies vinden plaats tussen de lokale valuta van je klant (presentatievaluta) en de valuta van je winkel. De uitzondering op de regel is wanneer je winkelvaluta verschilt van je uitbetalingsvaluta. In dat geval is er sprake van valutaconversies tussen de lokale valuta van de klant en je uitbetalingsvaluta. In deze situatie wordt je geld maar één keer omgerekend (niet twee keer).

Meer informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis