Producten en varianten in bulk bewerken

Met de bulk-editor, die vergelijkbaar is met een spreadsheet, kunt u meerdere producten en hun varianten tegelijk bewerken vanuit uw Shopify-beheerder. U kunt de bulk-editor ook gebruiken voor het bewerken van collecties, klanten, voorraad, en blogberichten en pagina's van online winkels.

De webbrowsers Chrome, Firefox en Safari worden aanbevolen voor gebruik met de bulk-editor. De bulk-editor werkt door het toevoegen van parameters aan URL's. Dit kan tot gevolg hebben dat URL's langer zijn dan is toegestaan in Internet Explorer. Om die reden wordt het gebruik van IE met de bulk-editor afgeraden. De andere browsers hebben niet dezelfde URL-beperkingen als IE.

Producten selecteren om in bulk te bewerken

U kunt producten in bulk bewerken vanaf de pagina Producten in uw Shopify-beheerder.

Stappen:

 1. Klik in de Shopify-beheerder op Producten.

 2. Gebruik de selectievakjes om de producten te selecteren die u wilt wijzigen. Als u varianten van slechts één product wilt bewerken, selecteert u alleen dat product.

 1. Klik op Producten bewerken.
  De knop om producten in bulk te bewerken

Producteigenschappen selecteren om in bulk te bewerken

Op de pagina Bulkeditor ziet u een tabel met de producten die u hebt geselecteerd en enkele van de eigenschappen die u voor de producten kunt bewerken.

Tabel met producten om in bulk te bewerken

Elke kolom in de tabel vertegenwoordigt een producteigenschap. Elke rij in de tabel vertegenwoordigt een geselecteerd product of een geselecteerde variant.

In het gebied Bewerkt deze velden op dit moment wordt aangegeven welke producteigenschappen u momenteel bewerkt. In dit voorbeeld zijn SKU, Prijs en Prijsvergelijking geselecteerd om te bewerken.

Velden die worden bewerkt

Een eigenschap toevoegen

Stappen:

 1. Klik op Velden toevoegen. Er verschijnt een lijst met bewerkbare eigenschappen.

  Menu voor toevoegen van velden in de bulk-editor

 2. Klik op een eigenschap om die eigenschap toe te voegen aan de tabel voor bewerken.

 3. Als u meerdere eigenschappen wilt toevoegen, herhaalt u deze procedure.

Een eigenschap verwijderen

Klik op de x naast een producteigenschap om te stoppen met het bewerken van die eigenschap.

Stoppen met bewerken van veld

Producteigenschappen in bulk bewerken

Als u alle eigenschappen hebt geselecteerd die u wilt bewerken, kunt u op velden in de tabel klikken om nieuwe gegevens in te voeren of bestaande gegevens te bewerken.

Stappen:

 1. Klik en typ binnen een veld in de tabel om de eigenschap (kolom) voor dat product of die variant (rij) te bewerken. U kunt zoveel producten en eigenschappen bewerken als u maar wilt.

 2. Klik op Opslaan om alle productwijzigingen op te slaan die u met de bulk-editor hebt gemaakt.

Snelkoppelingen in de bulk-editor

Gebruik de volgende snelkoppelingen om snel door de eigenschappen van de bulk-editor te navigeren en eigenschappen te bewerken:

 • Verplaatsen tussen cellen - Klik om een tabelcel te selecteren en druk vervolgens op een pijltoets om naar de volgende bewerkbare cel in die richting te gaan.
 • Meerdere cellen selecteren met de muis - Houd de toets Alt op een pc of de toets command op een Mac ingedrukt en klik op verschillende cellen om meerdere cellen te selecteren. De cellen die u selecteert, hoeven niet aan elkaar te grenzen.
 • Meerdere aangrenzende cellen selecteren met de muis - Klik om een cel te selecteren en houd vervolgens de toets shift ingedrukt terwijl u op een andere cel in dezelfde kolom klikt om ook die cel te selecteren plus alle cellen tussen de eerst en de laatst geselecteerde cel.
 • Meerdere cellen selecteren met het toetsenbord - Klik om een cel te selecteren en houd vervolgens de toets shift ingedrukt terwijl u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag drukt om meerdere cellen te selecteren in een lijn boven of onder de huidige cel.
 • Meerdere cellen bewerken - Wanneer u meerdere tabelcellen hebt geselecteerd, kunt u alle geselecteerde cellen in één keer bewerken. Dit werkt voor het typen van tekst en cijfers, het inschakelen van selectievakjes en het gebruiken van vervolgkeuzemenu's in de geselecteerde cellen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis