Tijdlijn

Met de tijdlijn kunt u gedetailleerde geschiedenissen bekijken, en notities en opmerkingen schrijven voor bestellingen, conceptbestellingen, klanten en overschrijvingen in Shopify. Opmerking: Alle notities en opmerkingen zijn intern en zijn dus niet zichtbaar voor uw klanten. Als u de Shopify-app gebruikt, kunt u meldingen ontvangen wanneer u wordt genoemd in een opmerking in de tijdlijn.

Communiceren via de tijdlijn

Alle communicatie via de tijdlijn is intern voor uw winkel.

 • Wanneer u een opmerking toevoegt aan iets in uw Shopify-beheerder, wordt de opmerking gekoppeld aan die bestelling, conceptbestelling, klant of overdracht.
 • Als u @ gebruikt met de naam van een andere medewerker, krijgt die medewerker een e-mailmelding met uw opmerking.
 • Als u @ gebruikt met de naam van een andere medewerker die de Shopify-app gebruikt, krijgt die medewerker een pushmelding op zijn of haar telefoon met uw opmerking.
 • Als u niemand toevoegt met @, stelt Shopify niemand op de hoogte van uw opmerking.

Opmerkingen toevoegen aan de tijdlijn

U kunt opmerkingen toevoegen aan bestellingen, conceptbestellingen, klanten en overdrachten.

Stappen:

 1. Vanuit uw Shopify-beheerder:

- klik op Bestellingen (of druk op G O) om uw bestellingen te bekijken. - klik op Bestellingen en klik vervolgens op Concepten om uw conceptbestellingen te bekijken. - klik op Klanten (of druk op G C) om uw klanten weer te geven. - klik op Producten en klik vervolgens op Overdrachten (of druk op G P T) om uw overdrachten weer te geven.

 1. Klik op de bestelling, conceptbestelling, klant of overdracht waaraan u een opmerking wilt toevoegen.

 2. Selecteer in het gedeelte Tijdlijn het vakje Laat een reactie achter.

 3. Voer de opmerking in. In de opmerking kunt u links maken naar medewerkers, bestellingen, klanten of producten.

 4. Klik op Plaatsen om de opmerking toe te voegen.

Emoji gebruiken op de tijdlijn

U kunt emoji gebruiken in uw gesprekken.

Stappen:

 1. Klik tijdens het schrijven van een opmerking op de knop in het opmerkingenvak.

 2. Klik op de emoji die u aan de opmerking wilt toevoegen.

Medewerkers noemen op de tijdlijn

U kunt de medewerkers van uw winkel met @ opnemen in opmerkingen. Medewerkers krijgen dan per e-mail een melding wanneer ze in een opmerking worden genoemd. Als ze de Shopify-app gebruiken en pushmeldingen hebben ingeschakeld, ontvangen ze ook een melding op hun mobiele apparaat.

Stappen:

 1. Voer tijdens het schrijven van een opmerking een @ in en begin vervolgens de naam van een medewerker te typen. Shopify zal nu medewerkers voorstellen waarvan de naam overeenkomt met wat u heeft ingevoerd.

 2. Als Shopify meerdere namen voorstelt, gebruik dan de pijltoetsen down en up om een naam te selecteren en druk vervolgens op enter of return om uw keuze te bevestigen.

Bestellingen, overdrachten, klanten of producten koppelen en insluiten op de tijdlijn

Net als bij het noemen van medewerkers in opmerkingen, kunt u ook bestellingen, overdrachten, klanten en producten koppelen en insluiten. Als u een bron insluit in uw winkel, wordt er een link gemaakt vanuit de reactie zodat mensen precies weten waar u het over heeft.

Stappen:

 1. Ga als volgt te werk tijdens het schrijven van een opmerking:

- typ #o om een bestelling te noemen - typ #d om een conceptbestelling te noemen - typ #t om een overdracht te noemen - typ #c om een klant te noemen - typ #p om een product te noemen - typ #v om een variant te noemen

 1. Ga verder met het invoeren van de naam van de bron die u wilt insluiten. Shopify zal bronnen voorstellen die overeenkomen met wat u invoert.

  Als u bijvoorbeeld een product met de naam Wollen trui wilt noemen, kunt u #pwool invoeren.

 2. Als er meerdere suggesties zijn, gebruik dan de pijltoetsen down en up om een bron te selecteren en druk op enter of return om uw keuze te bevestigen.

Bestanden koppelen aan de tijdlijn

U kunt bestanden koppelen om context of meer informatie toe te voegen aan uw gesprekken. Bijvoorbeeld:

 • U kunt een foto van een artikel bijvoegen om de staat ervan te tonen voordat u het verzendt.
 • U kunt kopieën van formulieren van voorraadoverdracht bijvoegen om alle informatie op dezelfde plaats te bewaren.
 • U kunt een foto van een QR-code op een verzendetiket bijvoegen.

Stappen:

 1. Klik tijdens het schrijven van een opmerking op de knop met een paperclip in het opmerkingenvak.

 2. Kies het bestand dat u wilt bijvoegen met behulp van het dialoogvenster en klik vervolgens op Openen.

Het bestand wordt als onderdeel van uw opmerking bijgevoegd.

Een profielfoto toevoegen aan de tijdlijn

U kunt ook een aangepaste foto aan uw profiel toevoegen zodat deze naast uw opmerkingen wordt weergegeven.

Stappen:

 1. Klik in uw Shopify-beheerder op uw gebruikersnaam en accountafbeelding.

 2. Klik op Uw account of Uw profiel.

 1. Klik op Foto uploaden.

 2. Zoek in het dialoogvenster de afbeelding die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Openen.

 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen in uw profiel te bevestigen.

Communiceren via de tijdlijn

Alle communicatie via de tijdlijn is intern voor uw winkel:

 • Wanneer u een opmerking plaatst bij iets in de Shopify-app, wordt de opmerking aan die bestelling gekoppeld.
 • Als u @ gebruikt met de naam van een medewerker, krijgt die medewerker een e-mailmelding met uw opmerking.
 • Als u @ gebruikt met de naam van een medewerker die de Shopify-app gebruikt, krijgt die persoon een pushmelding op zijn of haar telefoon met uw opmerking.
 • Als u niemand toevoegt met @, stelt Shopify niemand op de hoogte van uw opmerking.

Opmerkingen toevoegen aan de tijdlijn

Stappen:

 1. Tik in het scherm Bestellingen van de Shopify-app op een bestelling.
 2. Swipe omlaag naar het gedeelte Tijdlijn en u ziet het opmerkingenvak.
 3. Voer uw opmerking in en tik op de knop om te posten:

Medewerkers noemen op de tijdlijn

U kunt de medewerkers van uw winkel met @ opnemen in opmerkingen. Medewerkers krijgen dan per e-mail een melding wanneer ze in een opmerking worden genoemd.

Stappen:

 1. Voer tijdens het schrijven van een opmerking een @ in en begin vervolgens de naam van een medewerker te typen. Shopify zal nu medewerkers voorstellen waarvan de naam overeenkomt met wat u heeft ingevoerd.

 2. Wanneer u de medewerker ziet die u met @ wilt noemen, tikt u op zijn of haar naam.

Opmerkingen bewerken op de tijdlijn

Stappen:

 1. Tik in het scherm Bestellingen van de Shopify-app op de bestelling met de opmerking die u wilt bewerken.
 2. Tik op de knop ... naast de opmerking:
 3. Tik op Opmerking bewerken.
 4. Bewerk de opmerking en tik vervolgens op Opslaan.

Opmerkingen verwijderen

Stappen:

 1. Tik in het scherm Bestellingen van de Shopify-app op de bestelling met de opmerking die u wilt verwijderen.
 2. Tik op de knop ... naast de opmerking:
 3. Tik op Opmerking verwijderen.
 4. Tik op Verwijderen om te bevestigen.

Tijdlijnmeldingen inschakelen

U kunt de Shopify-app gebruiken om tijdlijnmeldingen in te schakelen, zodat u een melding op uw iPhone ontvangt wanneer een andere medewerker u via @ noemt.

Stappen:

 1. Tik in de Shopify-app op Winkel en vervolgens op Instellingen.
 2. Tik onder App-instellingen op Meldingen.
 3. Schakel onder Push-meldingen Tijdlijnvermeldingen in:

Een bijlage toevoegen aan de tijdlijn

U kunt bestanden koppelen om context of meer informatie toe te voegen aan uw gesprekken. Er zijn een paar redenen waarom u bestanden aan uw gesprekken zou willen toevoegen:

 • U kunt een foto van een artikel bijvoegen om de staat ervan te tonen voordat u het verzendt.
 • U kunt kopieën van formulieren van voorraadoverdracht bijvoegen om alle informatie op dezelfde plaats te bewaren.
 • U kunt een foto van een QR-code op een verzendetiket bijvoegen.

Stappen:

 1. Tik tijdens het toevoegen van een opmerking op de bijlageknop:
 2. Selecteer een bestand uit een van de beschikbare bronnen:

  - Selecteer een van uw recente afbeeldingen.

  • Tik op Maak een foto om een nieuwe foto te maken met de camera van uw iPhone.
  • Tik op Kies uit bibliotheek om toegang te krijgen tot alle afbeeldingen op uw iPhone.
  • Tik op Bestand importeren uit om door uw bestanden te bladeren die zijn opgeslagen in een cloudservice.
 3. Voer een opmerking in bij de bijlage.

 4. Tik op de knop voor het posten van het bestand

Communiceren via de tijdlijn

Alle communicatie via de tijdlijn is intern voor uw winkel:

 • Wanneer u een opmerking plaatst bij iets in de Shopify-app, wordt de opmerking aan die bestelling gekoppeld.
 • Als u @ gebruikt met de naam van een medewerker, krijgt die medewerker een e-mailmelding met uw opmerking.
 • Als u @ gebruikt met de naam van een medewerker die de Shopify-app gebruikt, krijgt die persoon een pushmelding op zijn of haar telefoon met uw opmerking.
 • Als u niemand toevoegt met @, stelt Shopify niemand op de hoogte van uw opmerking.

Opmerkingen toevoegen aan de tijdlijn

Stappen:

 1. Tik in het scherm Bestellingen van de Shopify-app op een bestelling.
 2. Swipe omlaag naar het gedeelte Tijdlijn en u ziet het opmerkingenvak.
 3. Voer uw opmerking in en tik op de knop om te posten:

Medewerkers noemen op de tijdlijn

U kunt de medewerkers van uw winkel met @ opnemen in opmerkingen. Medewerkers krijgen dan per e-mail een melding wanneer ze in een opmerking worden genoemd.

Stappen:

 1. Voer tijdens het schrijven van een opmerking een @ in en begin vervolgens de naam van een medewerker te typen. Shopify zal nu medewerkers voorstellen waarvan de naam overeenkomt met wat u heeft ingevoerd.

 2. Wanneer u de medewerker ziet die u met @ wilt noemen, tikt u op zijn of haar naam.

Opmerkingen bewerken op de tijdlijn

Stappen:

 1. Tik in het scherm Bestellingen van de Shopify-app op de bestelling met de opmerking die u wilt bewerken.
 2. Tik op de knop naast de opmerking:
 3. Tik op Opmerking bewerken.
 4. Bewerk de opmerking en tik vervolgens op OPSLAAN.

Opmerkingen verwijderen op de tijdlijn

Stappen:

 1. Tik in het scherm Bestellingen van de Shopify-app op de bestelling met de opmerking die u wilt verwijderen.
 2. Tik op de knop naast de opmerking:
 3. Tik op Opmerking verwijderen.
 4. Tik op VERWIJDEREN om te bevestigen.

Tijdlijnmeldingen inschakelen

U kunt de Shopify-app gebruiken om tijdlijnmeldingen in te schakelen, zodat u een melding op uw Android-apparaat ontvangt wanneer een andere medewerker u via @ noemt.

Stappen:

 1. Tik in de Shopify-app op Winkel.
 2. Tik in het scherm Winkel op Instellingen.
 3. Tik onder Algemeen op Meldingen.
 4. Schakel de optie Tijdlijnvermeldingen in:
 5. Tik op het vinkje om uw wijzigingen op te slaan.

Een bijlage toevoegen aan de tijdlijn

U kunt bestanden koppelen om context of meer informatie toe te voegen aan uw gesprekken. Er zijn een paar redenen waarom u bestanden aan uw gesprekken zou willen toevoegen:

 • U kunt een foto van een artikel bijvoegen om de staat ervan te tonen voordat u het verzendt.
 • U kunt kopieën van formulieren van voorraadoverdracht bijvoegen om alle informatie op dezelfde plaats te bewaren.
 • U kunt een foto van een QR-code op een verzendetiket bijvoegen.

Stappen:

 1. Tik tijdens het toevoegen van een opmerking op de bijlageknop:
 2. Selecteer een bestand uit een van de beschikbare bronnen: - Tik op Maak een foto om een foto te maken met de camera van uw Android-apparaat.

  • Tik op Kies uit bestand om een bestand toe te voegen dat is opgeslagen op uw Andriod-apparaat.
 3. Voer een opmerking in bij de bijlage.

 4. Tik op de knop voor het posten van het bestand

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis