Voorraad ex- of importeren met een CSV-bestand

Als u één locatie hebt, kunt u een CSV-voorraadbestand exporteren dat je voorraadhoeveelheden op die locatie bevat. Je kunt dat geëxporteerde CSV-bestand gebruiken als een sjabloon om de voorraadhoeveelheden bij te werken. Vervolgens kunt u het CSV-bestand importeren om Shopify bij te werken met de voorraadhoeveelheden van elk product.

Als u de voorraad over meerdere locaties beheert, raadpleegt u Voorraad ex- of importeren met een CSV-bestand voor meerdere locaties.

Indeling van CSV-voorraadbestand

Het CSV-voorraadbestand bevat gegevens die producten en productvarianten en hun voorraadhoeveelheden op je locatie uniek identificeert. Het is vergelijkbaar met andere CSV-bestanden die u gebruikt met Shopify, maar heeft andere kolommen.

Als u van plan bent uw voorraadaantallen te importeren, moet u een CSV-bestand maken met de volgende kolommen:

 • Handle - Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties. Een handle wordt gebruikt in de URL van elk product.
 • Title - De kolom Title is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • Option1 Name - Als een product een optie heeft, voert u hier de naam daarvan in. Bijvoorbeeld, Color. Als een product geen opties heeft, moet deze worden ingesteld op Title.
 • Option1 Value - Als een product een optie heeft, voert u hier de waarde daarvan in. Bijvoorbeeld, Black. Voor producten die geen opties hebben, moet deze worden ingesteld op Default Title.
 • Option2 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option2 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • SKU - De kolom SKJe is optioneel. Als u die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten. Momenteel hoeven SKJe's in Shopify niet uniek te zijn.
 • Quantity - De hoeveelheid voorraad op de locatie. Het getal kan positief, negatief of 0 zijn.

Om een variant uniek te identificeren, geeft u waarden op voor de kolommen Handle, Option1 Value, Option2 Value en Option3 Value.

Uw CSV-voorraadbestand moet de juiste indeling en .csv-bestandsextensie hebben.

Voorraad exporteren

Je kunt een CSV-voorraadbestand exporteren om een sjabloon te maken met je uniek geïdentificeerde producten of productvarianten voor de locatie of om de voorraadhoeveelheden te exporteren voor gebruik in andere systemen of processen.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Voer de rijen in die u wilt exporteren.
 4. Klik op Voorraad exporteren.

Voorraad importeren

Voordat u de voorraad importeert, moet u ervoor zorgen dat u een CSV-bestand hebt gemaakt in de juiste bestandsindeling.

Met de importprocedure worden alleen voorraadhoeveelheden bijgewerkt (overschreven). Er wordt geen locatie aangemaakt en de waarden waarmee producten worden geïdentificeerd, worden niet bijgewerkt.

Als je voorraden importeert, worden je voorraadgegevens overschreven, dus je moet je voorraad alleen importeren wanneer er geen andere voorraadaanpassingen plaatsvinden, zoals doorlopende verkopen of handmatige wijzigingen.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Importeren.
 3. Kies uw CSV-bestand.
 4. Klik op Voorraad importeren.
 5. Controleer wat u wilt importeren en klik op Importeren starten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis