Voorraad bijhouden en aanpassen

Voordat u voorraadniveaus voor een product kunt bekijken of aanpassen, moet u voorraadtracering voor het product instellen. Nadat tracering is ingesteld, is er gedurende 90 dagen een voorraadgeschiedenis beschikbaar.

Voorraadtracering instellen

Uw productvoorraad bekijken

Je kunt het voorraadaantal voor uw productvarianten bekijken op de pagina Voorraad.

Je kunt ook de productvoorraad bekijken op de pagina Producten, waarop een gecombineerd voorraadaantal wordt getoond voor alle varianten van elk product.

Voorraadniveaus aanpassen

Je kunt het voorraadaantal voor uw productvarianten bekijken op de pagina Voorraad.

Als u de voorraad op meerdere locaties beheert, raadpleegt u Voorraadhoeveelheden wijzigen op locatie.

Stappen:

  1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Voorraad.

  2. Wijzig de voorraad onder Hoeveelheid bijwerken:

- Klik als je het aantal wilt aanpassen op Toevoegen en voer je een getal in. Je kunt een negatief getal gebruiken om de voorraad te verminderen.
- Als u een nieuw totaalaantal wilt instellen, klikt u op Instellen en voert u een getal in.

Het nieuwe totaal wordt weergegeven onder Aantal.

  1. Klik op Opslaan.

De voorraadgeschiedenis van een product bekijken

Als u Shopify gebruikt om de voorraad van een product bij te houden, kunt u de geschiedenis van de voorraadaanpassingen bekijken. Als het product varianten heeft, kunt u de voorraadgeschiedenis bekijken voor elke variant die wordt bijgehouden, maar u kunt niet de voorraadgeschiedenis van alle varianten tegelijk bekijken.

Je kunt alleen de voorraadgeschiedenis van de laatste 90 dagen bekijken voor een product of variant.

Wanneer je de voorraadgeschiedenis van een product of variant bekijkt, ziet je informatie over voorraadaanpassingen:

Voorraadgeschiedenisscherm

  • Datum, de datum van elke aanpassing
  • Gebeurtenis, de gebeurtenis die de aanpassing heeft veroorzaakt, zoals een overdracht of een bestelling
  • Aangepast door, de medewerker die de aanpassing heeft doorgevoerd
  • Aanpassing, de hoeveelheid van de aanpassing, negatief of positief
  • Hoeveelheid: de voorraad na de aanpassing

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis