Voorraad bijhouden en aanpassen

Voorraadtracking instellen

Voordat je voorraadniveaus voor een product kunt bekijken of aanpassen, moet je voorraadtracking voor het product instellen. Nadat tracking is ingesteld, is er gedurende 90 dagen een voorraadgeschiedenis beschikbaar.

Stappen:

Je productvoorraad bekijken

Je kunt het voorraadaantal voor je productvarianten bekijken op de pagina Voorraad.

Je kunt ook de productvoorraad bekijken op de pagina Producten, waarop een gecombineerd voorraadaantal wordt getoond voor alle varianten van elk product.

Voorraadniveaus aanpassen

Je kunt het voorraadaantal voor je productvarianten bekijken op de pagina Voorraad.

Raadpleeg Voorraadaantallen wijzigen op locatie als je de voorraad op meerdere locaties beheert.

Stappen:

  1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Producten > Voorraad.

  2. Wijzig de voorraad onder Hoeveelheid bijwerken:

- Klik als je het aantal wilt aanpassen op Toevoegen en voer een getal in. Je kunt een negatief getal gebruiken om de voorraad te verminderen.
- Klik op Instellen en voer een getal in als je een nieuw totaalaantal wilt instellen.

Het nieuwe totaal wordt weergegeven onder Aantal.

  1. Klik op Opslaan.

De voorraadgeschiedenis van een product bekijken

Als je Shopify gebruikt om de voorraad van een product bij te houden, kun je de geschiedenis van de voorraadaanpassingen bekijken. Als het product varianten heeft, kun je de voorraadgeschiedenis bekijken voor elke variant die wordt bijgehouden, maar je kunt niet de voorraadgeschiedenis van alle varianten tegelijk bekijken.

Je kunt alleen de voorraadgeschiedenis van de laatste 90 dagen bekijken voor een product of variant.

Wanneer je de voorraadgeschiedenis van een product of variant bekijkt, zie je de volgende informatie over voorraadaanpassingen:

  • Datum, de datum van elke aanpassing
  • Gebeurtenis, de gebeurtenis die de aanpassing heeft veroorzaakt, zoals een overdracht of een bestelling
  • Aangepast door, de medewerker die de aanpassing heeft doorgevoerd
  • Aanpassing, de hoeveelheid van de aanpassing, negatief of positief
  • Aantallen: de voorraad na de aanpassing

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis