Beoordelingen importeren en exporteren met Product Reviews

Je kunt de Product Reviews-app gebruiken om productbeoordelingen van en naar andere beoordelingsservices te importeren en exporteren.

Als je een Online Store 2.0-thema gebruikt, dan slaat de app Productbeoordelingen de beoordelingsgegevens op in de standaard metavelden Productbeoordeling en Aantal productbeoordelingen. Dit betekent dat je beoordelingsgegevens als extra gegevens bij je product worden opgeslagen. Omdat deze gegevens in standaard metavelden worden opgeslagen, zijn ze mogelijk compatibel met andere apps. Andere apps kunnen ook bijdragen aan je productbeoordelingsgegevens door naar deze metavelden te schrijven.

CSV-bestanden met productbeoordelingen

Geïmporteerde en geëxporteerde productbeoordelingen worden opgemaakt in een CSV-spreadsheetbestand. In onderstaande tabel staat een overzicht van de kolomkoppen van de spreadsheet (de bovenste rij) en de soorten gegevens in elke kolom:

Spreadsheetheaders van productbeoordeling
Koptekst Informatie over productbeoordeling
product_handle Dit is het einde van de URL van je product. Als je product bijvoorbeeld in je onlinewinkel wordt weergegeven op https://johns-apparel.com/products/blauw-t-shirt, dan is de product_handle blauw-t-shirt.
state De status van de beoordeling, zoals goedgekeurd of gepubliceerd.
rating Een score van 0-5, waarbij 5 de meest positieve productbeoordeling is.
titel Een korte, vetgedrukte titel die de ervaring van de klant samenvat. Bijvoorbeeld: "Indrukwekkend!"
author De voornaam en achternaam van het klantaccount dat de beoordeling heeft ingediend.
e-mail Het e-mailadres van de klant.
locatie Het adres van de klant, zoals de stad en het land.
hoofdtekst Een langere beschrijving van de ervaring van een klant. Ze kunnen uitgebreid vertellen wat ze wel of niet leuk vinden aan je product.
reply Een optionele reactie op de beoordeling.
created_at De datum en tijd waarop de productbeoordeling door de klant is gemaakt.
replied_at De datum en tijd waarop de reactie is gemaakt.

Beoordelingen importeren

Download voordat je begint een CSV-bestand met je beoordelingsgegevens van de beoordelingsservice waarvan je wilt migreren. De meeste beoordelingsservices bieden de mogelijkheid om gegevens naar een CSV-bestand te exporteren.

De importfunctie voor CSV-bestanden werkt als het goed is automatisch voor populaire beoordelingsservices, maar het kan zijn dat je de indeling van je CSV-bestand moet aanpassen aan de indeling van dit voorbeeld van een CSV-bestand. Zorg ervoor dat je het voorbeeldproduct uit de CSV-template verwijdert, anders krijg je een foutmelding wanneer je het CSV-bestand importeert.

Beoordelingen in de Product Reviews-app importeren:

  1. Zorg dat je een CSV-bestand hebt van de beoordelingen die je wilt importeren en dat het bestand correct is ingedeeld.

  2. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Apps > Productrecensies.

  3. Klik op Instellingen.

  4. Klik op Importeren.

  5. Klik op Bestand kiezen en selecteer je CSV-bestand.

  6. Klik op Importeren.

Beoordelingen exporteren

Je bestaande beoordelingen exporteren met de Product Reviews-app:

  1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Apps > Productrecensies.

  2. Klik op Instellingen.

  3. Klik op Exporteren.

Er wordt een CSV-spreadsheetbestand gedownload in je browser.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis