Klantrapporten

Als je winkel het Shopify-, Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft, heb je toegang tot gedetailleerde rapporten over je klanten. Met de volgende rapporten kun je nuttige informatie over je klanten krijgen, waaronder hun gemiddelde aantal bestellingen, gemiddelde bestellingstotaal en verwachte aankoopwaarde:

 • Klanten in de loop der tijd
 • Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten
 • Klanten per locatie
 • Terugkerende klanten
 • Eenmalige klanten
 • Analyse klantencohort
 • Voorspeld uitgavenniveau

Als je winkel een Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft, heb je ook toegang tot de volgende rapporten:

 • Risicolopende klanten
 • Trouwe klanten

Door de manier waarop de klantrapporten worden gegenereerd, geven ze mogelijk niet alle activiteit in je winkel van de afgelopen 12 uur weer. Wanneer je echter het rapport Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten opent, zijn de gegevens actueel, op enkele seconden na. Je kunt het rapport opnieuw openen of vernieuwen om nieuwere gegevens weer te geven.

De klantrapporten zijn beperkt tot 250.000 klanten. Als je toegang tot de gegevens van meer dan 250.000 klanten nodig hebt, kun je Google Analytics instellen en gebruiken. Ga naar Werken met Google Analytics voor meer informatie. Via de pagina Klanten in het Shopify-beheercentrum kun je echter wel al je klanten exporteren.

De gegevens in klantrapporten zijn gebaseerd op de volledige bestelgeschiedenis van de nieuwe klanten in het rapport, niet alleen op de bestellingen die tijdens het geselecteerde tijdsbestek zijn geplaatst. Als je bijvoorbeeld alleen voor november een rapport opent, wordt een nieuwe klant uit die maand toch weergegeven als terugkerende klant, zelfs als hij/zij zijn/haar tweede aankoop in december heeft gedaan.

Toegang tot je klantrapporten

Stappen:

 1. Klik op Categorieën.
 2. Klik op Klanten om de rapporten dusdanig te filteren dat er alleen klantrapporten worden weergegeven.

Klanten in de loop der tijd

Het rapport Klanten in de loop der tijd geeft weer hoeveel klanten bestellingen in je winkel hebben geplaatst.

Je kunt in de vervolgkeuzelijst Group by (Groeperen op) een tijdseenheid selecteren om te bepalen hoe de gegevens worden gegroepeerd.

De rapporttabel geeft twee rijen voor elke tijdseenheid weer wanneer er twee soorten klanten zijn: één voor nieuwe klanten en één voor terugkerende klanten. Een nieuwe klant is een klant die zijn/haar eerste bestelling in je winkel heeft geplaatst. Een terugkerende klant is een klant die een bestelling heeft geplaatst en al minstens één keer eerder een bestelling heeft geplaatst die is geregistreerd in de bestelgeschiedenis.

Voor elke tijdseenheid kun je de volgende gegevens zien:

 • Het aantal nieuwe klanten dat in die periode een bestelling heeft geplaatst. Zo'n groep klanten wordt vaak een nieuw cohort van klanten genoemd.
 • Het aantal terugkerende klanten dat in die periode een bestelling heeft geplaatst.

Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten

Het rapport Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten geeft de waarde van bestellingen weer die door nieuwe en terugkerende klanten zijn geplaatst.

Je kunt op Groeperen op klikken om de tijdseenheid te selecteren voor weergave van de totale verkoop in de grafiek: uur, dag, week, maand, kwartaal, jaar, uur van de dag, dag van de week of maand van het jaar. De tijdseenheid geeft aan hoe de totale verkoop wordt gegroepeerd.

De rapporttabel geeft twee rijen weer voor elke tijdseenheid wanneer er twee soorten klanten zijn: één voor nieuwe klanten en één voor terugkerende klanten. Een nieuwe klant is een klant die zijn/haar eerste bestelling in je winkel heeft geplaatst. Een terugkerende klant is een klant die een bestelling heeft geplaatst en al minstens één keer eerder een bestelling heeft geplaatst die is geregistreerd in de bestelgeschiedenis.

Voor elke tijdseenheid kun je de volgende gegevens zien:

 • Het aantal bestellingen dat door elke groep klanten is geplaatst.
 • de waarde van bestellingen (totale verkoop) die door elke groep klanten zijn geplaatst

Klanten per locatie

Het rapport Klanten per locatie geeft gegevens voor nieuwe klanten weer die op geografische locatie zijn ingedeeld. Nieuwe klanten worden georganiseerd op basis van de geografische locatie van hun standaardadres in je Shopify-beheercentrum.

Voor elke geografische regio kun je het volgende vinden:

 • het aantal nieuwe klanten die hun eerste bestelling hebben geplaatst tijdens het geselecteerde tijdsbestek;
 • het totaalaantal bestellingen dat deze klanten hebben geplaatst sinds hun eerste bestelling;
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

De totalen voor Bestellingen en Uitgegeven bedrag tot heden zijn gebaseerd op de volledige bestelgeschiedenis van de nieuwe klanten in het rapport, niet alleen op de bestellingen die tijdens het geselecteerde tijdsbestek zijn geplaatst.

Terugkerende klanten

Het rapport Terugkerende klanten tgeeft gegevens over al je klanten weer die eerder twee of meer bestellingen hebben geplaatst die zijn geregistreerd in de bestelgeschiedenis.

Je kunt voor alle klanten de volgende gegevens zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • de datum van hun meest recente bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Eenmalige klanten

Het rapport Eenmalige klanten geeft gegevens weer over al je klanten die slechts één bestelling hebben geplaatst die is geregistreerd in de bestelgeschiedenis.

Je kunt voor alle klanten de volgende gegevens zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst, dat 1 is
 • de waarde van hun bestelling, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Analyse klantencohort

Het rapport Analayse klantencohort toont gegevens over de acquisitie en retentie van je klanten. Een cohort wordt gedefinieerd als een groep klanten met vergelijkbare kenmerken. Voor het rapport Analyse klantencohort worden klanten gegroepeerd in cohorts op basis van de datum waarop ze de eerste bestelling hebben geplaatst.

Je kunt dit rapport gebruiken om te achterhalen welke klanten vervolgaankopen hebben gedaan om vast te stellen wie je meest waardevolle klanten zijn. Je kunt deze gegevens gebruiken om je te helpen beslissen wanneer je klanten wilt retargeten, welke klanten je wilt retargeten en voor welke klanten dit minder waarde heeft.

De Analyse klantencohort bevat de volgende rapporten:

Cohortanalysetabel

De tabel voor de cohortanalyse bevat gegevens over vervolgaankopen door klanten op basis van de datum van hun eerste aankoop. Elke rij staat voor een cohort van je klanten die hun eerste aankoop in dezelfde periode hebben gedaan. In de eerste kolom staat de naam van het cohort, op basis van de week, de maand of het kwartaal van hun eerste aankoop. In de tweede kolom staat de som van de geselecteerde statistiek voor elke cohortrij. De overige kolommen bevatten de geselecteerde statistiek over weken, maanden of kwartalen sinds de acquisitie van het oorspronkelijke cohort.

Je klant John heeft bijvoorbeeld de eerste aankoop gedaan in februari 2022. John deed vervolgens nog een aankoop in juni 2022 en in september 2022. Bij een maandelijkse cohortanalyse voor 2022 zou John zich in de cohort van februari bevinden en zou hij voor maand 4 en maand 7 als een terugkerende klant worden geteld.

Je kunt het rapport op de volgende manieren aanpassen:

 • de tijdsperiode wijzigen waarop de cohorten zijn gegroepeerd
 • de tijdsperiode wijzigen die in het rapport wordt weergegeven
 • wijzigen welke statistiek wordt weergegeven, inclusief aantal klanten, percentage klantenbehoud, bruto-omzet, netto-omzet of gemiddelde bestelwaarde.

Retentiepercentagetabel

In de grafiek Percentage klantenbehoud wordt het percentage klantenbehoud weergegeven van alle nieuwe klanten gedurende de periode die in het rapport wordt weergegeven. Je kunt ook de volgende vergelijkingen weergeven:

 • Vergelijking met vorige periode
 • Vergelijking met vorig jaar
 • Vergelijking tussen cohorten

Je kunt daarnaast het percentage klantenbehoud weergeven voor klanten in alle cohorten of voor een enkele cohort in de geselecteerde periode.

Cohortanalysegegevens

Je kunt de gegevens van de cohortanalyse bekijken: klik in de kolom Cohort op Alle of op een bepaald tijdvak. Je kunt voor elk cohort de volgende gegevens zien:

 • bruto- en netto-omzet voor het geselecteerde cohort;
 • gemiddelde bestelwaarde en gemiddeld aantal bestellingen per klant in het cohort;
 • totaal aantal nieuwe of terugkerende klanten en hun totale aantal bestellingen;
 • de populairste producten die aan de klanten in het geselecteerde cohort zijn verkocht;
 • de populairste marketingkanalen die de klanten in het cohort naar jouw bedrijf hebben geleid;
 • de populairste verkoopkanalen die de bestellingen van het cohort hebben verwerkt;
 • een overzicht van het voorspelde uitgavenniveau voor de cohort
 • een verhouding tussen omzet uit eenmalige aankopen en aankopen via een abonnement;
 • de geografische locaties van klanten in deze cohort waar de meeste aankopen worden gedaan

Het cohortanalyserapport gebruiken voor klantsegmentering

Je kunt de gegevens uit het rapport Analyse klantencohort gebruiken om klantsegmenten te maken van klantencohorts met hoge waarde.

Als de klantencohort voor juni 2022 bijvoorbeeld een hoog percentage klantenbehoud aangeeft, kun je een klantsegment maken met behulp van de Eerste_besteldatum TUSSEN 2022-06-01 en 2022-06-30 .

Meer informatie over klantensegmentatie.

Voorspeld uitgavenniveau

Het rapport Voorspeld uitgavenniveau geeft de voorspelde waarde van elke klant weer in de geselecteerde cohort. Dit rapport kan je helpen klanten te targeten die deel uitmaken van de cohort met de hoogste waarde. Je kunt de volgende gegevens van elke klant in het cohort vinden:

 • klantnaam
 • het voorspelde uitgavenniveau
 • status e-mailabonnement
 • de datum waarop de klant de laatste bestelling heeft geplaatst
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Meer informatie over hoe het voorspelde uitgavenniveau wordt bepaald.

Risicolopende klanten

Je hebt alleen toegang tot het rapport Risicolopende klanten als je winkel het Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft.

Het rapport Risicolopende klanten toont gegevens over al je terugkerende klanten die risico lopen.

Een klant loopt risico als de kans gemiddeld is dat hij terugkeert om nog een bestelling in je winkel te plaatsen, maar al een tijdje geen bestelling heeft geplaatst.

Shopify gebruikt een computermodel om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een klant terugkeert om een artikel in de komende 90 dagen te kopen.

Door te weten welke van je klanten risico lopen, kun je je marketing aanpassen of targeten. Je kunt je risicolopende klanten bijvoorbeeld een korting aanbieden om hen aan te moedigen weer iets bij je te kopen.

In het rapport kun je voor alle klanten de volgende gegevens zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • de datum van hun meest recente bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Trouwe klanten

Je hebt alleen toegang tot het rapport Trouwe klanten als je winkel het Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft.

Het rapport Trouwe klanten geeft gegevens weer over al je terugkerende klanten die loyaal zijn.

Een klant is loyaal als de kans groot is dat hij terugkeert om nog een bestelling in je winkel te plaatsen, en als hij/zij meer bestellingen heeft geplaatst dan de gemiddelde klant. Deze gegevens kunnen handig zijn voor je marketinginspanningen. Producten met een hoge marge aan je trouwe klanten verkopen kan bijvoorbeeld een effectieve benadering zijn.

Je kunt voor alle klanten de volgende gegevens zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • de datum van hun meest recente bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

De klantrapporten aanpassen

Als je winkel het Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft, kun je de filter- en bewerkingsfuncties gebruiken om de rapporten over je klanten aan te passen.

Het volgende is een voorbeeld van enkele van de filters en kolommen die beschikbaar zijn, indien van toepassing.

Filters voor de klantrapporten

Klant

 • E-mailadres van de klant - het e-mailadres dat aan een klant is gekoppeld.
 • Klantnaam - de voor- en achternaam van een klant.

Klantattributen

 • Accepteert marketing - of klanten ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten.
 • Is eenmalig - klanten van wie de bestelgeschiedenis slechts één bestelling bevat.
 • Keert terug - klanten van wie de bestelgeschiedenis meer dan één bestelling bevat.

Klantensegment

 • Loopt risico - terugkerende klanten die een gemiddelde kans hebben om terug te keren, maar al een tijdje geen bestelling hebben geplaatst.
 • Is slapend - klanten die een zeer kleine kans hebben om terug te keren en nog een aankoop te doen.
 • Is loyaal - terugkerende klanten die een grote kans hebben om terug te keren, en meer bestellingen hebben geplaatst dan de gemiddelde klant.
 • Is veelbelovend - klanten die een grote kans hebben om terug te keren en een trouwe klant te worden.

Locatie

 • Plaats/land/regio - de plaats, het land en de regio van klanten op basis van hun standaardadres in het Shopify-beheercentrum.

Kolommen voor de klantrapporten

Klant

 • E-mailadres van de klant - het e-mailadres dat aan een klant is gekoppeld.
 • Klantnaam - de voor- en achternaam van een klant.
 • Klanten - het totaalaantal nieuwe en terugkerende klanten dat een bestelling heeft geplaatst tijdens het geselecteerde tijdsbestek.

Klantattributen

 • Accepteert marketing - of klanten ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten.
 • Is eenmalig - klanten van wie de bestelgeschiedenis slechts één bestelling bevat.
 • Keert terug - klanten van wie de bestelgeschiedenis meer dan één bestelling bevat.

Klantensegment

 • Loopt risico - terugkerende klanten die een gemiddelde kans hebben om terug te keren, maar al een tijdje geen bestelling hebben geplaatst.
 • Is slapend - klanten die een zeer kleine kans hebben om terug te keren en nog een aankoop te doen.
 • Is loyaal - terugkerende klanten die een grote kans hebben om terug te keren, en meer bestellingen hebben geplaatst dan de gemiddelde klant.
 • Is veelbelovend - klanten die een grote kans hebben om terug te keren en een trouwe klant te worden.

Eerste bestelling

 • Eerste bestelling (dag/maand/week/jaar) - de datum van de eerste bestelling van een klant.

Laatste bestelling

 • Laatste bestelling (dag/maand/week/jaar) - de datum van de laatste bestelling van een klant.

Locatie

 • Plaats/land/regio - de plaats, het land en de regio van klanten op basis van hun standaardadres in het Shopify-beheercentrum.

Bestellingen

 • Uitgegeven bedrag: Het totale bedrag dat een klant heeft uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat een klant twee artikelen van $ 50 heeft besteld in de winkel, geen belasting heeft betaald, 10% korting heeft ontvangen op een van de artikelen, $ 10 heeft besteed aan verzending en een terugbetaling van $ 7 heeft ontvangen voor een vertraging bij verzending. In dit voorbeeld wordt Totaal uitgegeven tot heden op de volgende manier berekend: 50 + 45 + 10 -7, dus een totaal van $98.
 • Bestellingen: het aantal bestellingen dat de klant heeft geplaatst.
 • Uitgegeven bedrag per bestelling: Het gemiddelde bedrag dat klanten bij alle bestellingen hebben uitgegeven. Dit bedrag wordt berekend door het totale bedrag dat de klanten hebben uitgegeven, te delen door het totaalaantal bestellingen.

Tijd

 • Dag/maand/week - de dag, maand en week van de bestelling.

Voorbeeld van aanpassing: een e-mailcampagne targeten op terugkerende klanten

Als je een e-mailcampagne wilt gebruiken om terugkerende klanten aan te moedigen nog een aankoop te doen, kun je het rapport Terugkerende klanten zodanig aanpassen dat het alleen de terugkerende klanten weergeeft die hebben aangegeven marketing te willen ontvangen.

Ga als volgt te werk om het rapport voor dit voorbeeld te maken:

 1. Klik op Categorieën.
 2. Klik op Klanten om de rapporten dusdanig te filteren dat er alleen klantrapporten worden weergegeven.
 3. Klik op Terugkerende klanten.
 4. Klik in het rapport Terugkerende klanten op Filters beheren.
 5. Klik op Filter toevoegen.
 6. Selecteer Accepteert marketing en selecteer vervolgens in Zoeken de optie Ja.
 7. Klik op Filters toepassen.

Het rapport is nu beperkt tot terugkerende klanten die marketing accepteren.

Vervolgens kun je het rapport naar een CSV-bestand exporteren en alle e-mailadressen in het bestand gebruiken voor je e-mailcampagne.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis