Klantrapporten

Als u winkel het Shopify-, Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft, heb je toegang tot gedetailleerde rapporten over je klanten. Met de volgende rapporten kunt u nuttige informatie over je klanten krijgen, waaronder hun gemiddelde aantal bestellingen, gemiddelde bestellingstotaal en verwachte aankoopwaarde:

 • Klanten in de loop der tijd
 • Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten
 • Klanten per locatie
 • Terugkerende klanten
 • Eenmalige klanten

Als u het Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft, heb je ook toegang tot de volgende rapporten:

 • Risicolopende klanten
 • Trouwe klanten

Vanwege de manier waarop de klantrapporten worden gegenereerd, tonen ze mogelijk niet alle activiteit in uw winkel van de afgelopen 12 uur. Wanneer u echter het rapport Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten opent, zijn de gegevens actueel, op enkele seconden na. U kunt het rapport opnieuw openen of vernieuwen om nieuwere gegevens weer te geven.

De klantrapporten zijn beperkt tot 250.000 klanten. Als u toegang tot de gegevens van meer dan 250.000 klanten nodig heeft, kunt u Google Analytics instellen en gebruiken. Ga naar Werken met Google Analytics voor meer informatie. Via de pagina Klanten in het Shopify-beheercentrum kunt u echter wel al uw klanten exporteren.

De gegevens in klantrapporten zijn gebaseerd op de volledige bestelgeschiedenis van de nieuwe klanten in het rapport, niet alleen op de bestellingen die tijdens het geselecteerde tijdsbestek zijn geplaatst. Als u bijvoorbeeld alleen voor november een rapport bekijkt, wordt een nieuwe klant uit die maand toch weergegeven als terugkerende klant, zelfs als hij zijn tweede aankoop in december heeft gedaan.

Uw klantrapporten bekijken

Stappen:

 1. Klik in de sectie Klanten op het rapport dat u wilt bekijken.

  Klantrapporten

Klanten in de loop der tijd

Het rapport Klanten in de loop der tijd toont hoeveel klanten bestellingen in uw winkel hebben geplaatst.

Rapport Klanten in de loop der tijd

U kunt in het vervolgkeuzemenu Group by (Groeperen op) een tijdseenheid selecteren om te bepalen hoe de gegevens worden gegroepeerd.

De rapporttabel toont twee rijen voor elke tijdseenheid wanneer er twee soorten klanten zijn: één voor nieuwe klanten en één voor terugkerende klanten. Een nieuwe klant is een klant die zijn eerste bestelling in uw winkel heeft geplaatst. Een terugkerende klant is een klant die een bestelling heeft geplaatst en wiens bestelgeschiedenis al minstens één bestelling bevat.

Voor elke tijdseenheid kunt u de volgende gegevens zien:

 • Het aantal nieuwe klanten dat in die periode een bestelling heeft geplaatst. Zo'n groep klanten wordt vaak een nieuw cohort van klanten genoemd.
 • Het aantal terugkerende klanten dat in die periode een bestelling heeft geplaatst.

Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten

Het rapport Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten toont de waarde van bestellingen die door nieuwe en terugkerende klanten zijn geplaatst.

Rapport Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten

U kunt op Groeperen op klikken om de tijdseenheid te selecteren waarin u de totale verkoop in de grafiek wilt weergeven: uur, dag, week, maand, kwartaal, jaar, uur van de dag, dag van de week of maand van het jaar. De tijdseenheid geeft aan hoe de totale verkoop wordt gegroepeerd.

De rapporttabel toont twee rijen voor elke tijdseenheid wanneer er twee soorten klanten zijn: één voor nieuwe klanten en één voor terugkerende klanten. Een nieuwe klant is een klant die zijn eerste bestelling in uw winkel heeft geplaatst. Een terugkerende klant is een klant die een bestelling heeft geplaatst en wiens bestelgeschiedenis al minstens één bestelling bevat.

Voor elke tijdseenheid kunt u de volgende gegevens zien:

 • Het aantal bestellingen dat door elke groep klanten is geplaatst.
 • De waarde van bestellingen (totale verkoop) die door elke groep klanten zijn geplaatst.

Klanten per locatie

Het rapport Klanten per locatie toont gegevens voor nieuwe klanten, geordend op geografische locatie. Nieuwe klanten worden georganiseerd op basis van de geografische locatie in hun standaardadres in uw Shopify-beheercentrum.

Rapport klanten op locatie

Voor elke geografische regio ziet u:

 • het aantal nieuwe klanten die hun eerste bestelling hebben geplaatst tijdens het geselecteerde tijdsbestek;
 • het totaalaantal bestellingen dat deze klanten hebben geplaatst sinds hun eerste bestelling;
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

De totalen voor Bestellingen tot nu toe en Bestelwaarde tot nu toe zijn gebaseerd op de volledige bestelgeschiedenis van de nieuwe klanten in het rapport, niet alleen op de bestellingen die tijdens het geselecteerde tijdsbestek zijn geplaatst.

Terugkerende klanten

Het rapport Terugkerende klanten toont gegevens over al uw klanten van wie bestelgeschiedenis twee of meer bestellingen bevat.

Rapport Terugkerende klanten

U kunt voor alle klanten de volgende informatie zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • de datum van hun meest recente bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • hun gemiddelde bestelwaarde
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Eenmalige klanten

Het rapport Eenmalige klanten toont gegevens over al uw klanten van wie de bestelgeschiedenis slechts één bestelling bevat.

Rapport Eenmalige klanten

U kunt voor alle klanten de volgende informatie zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst, dat 1 is
 • de waarde van hun bestelling, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Risicolopende klanten

U heeft alleen toegang tot het rapport Risicolopende klanten als uw winkel het Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft.

Het rapport Risicolopende klanten toont gegevens over al uw terugkerende klanten die risico lopen.

Rapport Risicolopende klanten

Een klant loopt risico als de kans gemiddeld is dat hij terugkeert om nog een bestelling in je winkel te plaatsen, maar al een tijdje geen bestelling heeft geplaatst.

Shopify gebruikt een computermodel om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een klant terugkeert om een artikel in de komende 90 dagen te kopen.

Door te weten welke van uw klanten risico lopen, kun je je marketing aanpassen of targeten. U kunt uw risicolopende klanten bijvoorbeeld een korting aanbieden om hen aan te moedigen weer iets bij u te kopen.

In het rapport kunt u voor alle klanten de volgende informatie zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • de datum van hun meest recente bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • hun gemiddelde bestelwaarde
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Trouwe klanten

U heeft alleen toegang tot het rapport Trouwe klanten als uw winkel het Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft.

Het rapport Trouwe klanten toont gegevens over al uw terugkerende klanten die loyaal zijn.

Rapport trouwe klanten

Een klant is loyaal als de kans groot is dat hij terugkeert om nog een bestelling in uw winkel te plaatsen, en als hij meer bestellingen heeft geplaatst dan de gemiddelde klant. Deze gegevens kunnen handig zijn voor uw marketinginspanningen. Producten met een hoge marge aan uw trouwe klanten verkopen kan bijvoorbeeld een effectieve benadering zijn.

U kunt voor alle klanten de volgende informatie zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • de datum van hun meest recente bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • hun gemiddelde bestelwaarde
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

De klantrapporten aanpassen

Als u winkel het Advanced Shopify- of Shopify Plus-abonnement heeft, kunt u de filter- en bewerkingsfuncties gebruiken om de rapporten over uw klanten aan te passen.

Het volgende is een voorbeeld van enkele van de filters en kolommen die beschikbaar zijn, indien van toepassing.

Filters voor de klantrapporten

Klant

 • E-mailadres van de klant - het e-mailadres dat aan een klant is gekoppeld.
 • Klantnaam - de voor- en achternaam van een klant.

Klantattributen

 • Accepteert marketing - of klanten ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten.
 • Is eenmalig - klanten van wie de bestelgeschiedenis slechts één bestelling bevat.
 • Keert terug - klanten van wie de bestelgeschiedenis meer dan één bestelling bevat.

Klantensegment

 • Loopt risico - terugkerende klanten die een gemiddelde kans hebben om terug te keren, maar al een tijdje geen bestelling hebben geplaatst.
 • Is slapend - klanten die een zeer kleine kans hebben om terug te keren en nog een aankoop te doen.
 • Is loyaal - terugkerende klanten die een grote kans hebben om terug te keren, en meer bestellingen hebben geplaatst dan de gemiddelde klant.
 • Is veelbelovend - klanten die een grote kans hebben om terug te keren en een trouwe klant te worden.

Locatie

 • Plaats/land/regio - de plaats, het land en de regio van klanten op basis van hun standaardadres in het Shopify-beheercentrum.

Kolommen voor de klantrapporten

Klant

 • E-mailadres van de klant - het e-mailadres dat aan een klant is gekoppeld.
 • Klantnaam - de voor- en achternaam van een klant.
 • Klanten - het totaalaantal nieuwe en terugkerende klanten dat een bestelling heeft geplaatst tijdens het geselecteerde tijdsbestek.

Klantattributen

 • Accepteert marketing - of klanten ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten.
 • Is eenmalig - klanten van wie de bestelgeschiedenis slechts één bestelling bevat.
 • Keert terug - klanten van wie de bestelgeschiedenis meer dan één bestelling bevat.

Klantensegment

 • Loopt risico - terugkerende klanten die een gemiddelde kans hebben om terug te keren, maar al een tijdje geen bestelling hebben geplaatst.
 • Is slapend - klanten die een zeer kleine kans hebben om terug te keren en nog een aankoop te doen.
 • Is loyaal - terugkerende klanten die een grote kans hebben om terug te keren, en meer bestellingen hebben geplaatst dan de gemiddelde klant.
 • Is veelbelovend - klanten die een grote kans hebben om terug te keren en een trouwe klant te worden.

Eerste bestelling

 • Eerste bestelling (dag/maand/week/jaar) - de datum van de eerste bestelling van een klant.

Laatste bestelling

 • Laatste bestelling (dag/maand/week/jaar) - de datum van de laatste bestelling van een klant.

Locatie

 • Plaats/land/regio - de plaats, het land en de regio van klanten op basis van hun standaardadres in het Shopify-beheercentrum.

Bestelling

 • Gemiddelde bestelwaarde - de gemiddelde waarde van de bestellingen van klanten sinds hun eerste bestelling. Deze wordt berekend door de totale waarde van de bestellingen van nieuwe klanten te delen door het totaalaantal bestellingen van nieuwe klanten. De totale bestelwaarde is inclusief belastingen en verzendkosten en vóór terugbetalingen. Het totaalaantal bestellingen omvat geen bestellingen die alleen uit cadeaubonnen bestaan.

Bestellingen

 • Totaal besteed tot datum - het totale bedrag dat een klant heeft uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen. Laten we bijvoorbeeld eens aannemen dat een klant twee $ 50 artikelen uit je winkel heeft besteld, geen belasting heeft betaald, 10% heeft ontvangen voor een van de artikelen, $ 10 heeft besteed aan verzending en een terugbetaling van $ 7 heeft ontvangen voor een vertraging bij verzending. In dit voorbeeld zou het Totaal dat tot nu toe is uitgegeven, zo worden berekend 50 + 45 + 10 -7 en een totaal laten zien van $98.
 • Bestellingen tot nu toe - het totaal aantal bestellingen van nieuwe klanten sinds hun eerste bestelling.

Tijd

 • Dag/maand/week - de dag, maand en week van de bestelling.

Voorbeeld van aanpassing: een e-mailcampagne targeten op terugkerende klanten

Als u een e-mailcampagne wilt gebruiken om terugkerende klanten aan te moedigen nog een aankoop te doen, kunt u het rapport Terugkerende klanten zodanig aanpassen dat het alleen de terugkerende klanten toont die ermee akkoord gingen marketing te accepteren.

Ga als volgt te werk om het rapport voor dit voorbeeld te maken:

 1. Klik in de sectie Klanten op Terugkerende klanten.

 2. Klik in het rapport Terugkerende klanten op Filters beheren.

 3. Klik op Filter toevoegen.

 4. Selecteer Accepteert marketing en selecteer vervolgens in Zoeken de optie Ja.

 5. Klik op Filters toepassen.

Het rapport is nu beperkt tot terugkerende klanten die marketing accepteren.

Vervolgens kunt u het rapport naar een CSV-bestand exporteren en alle e-mailadressen in het bestand gebruiken voor uw e-mailcampagne.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis