Financiële rapporten

In de financiële rapporten kun je belangrijke financiële gegevens over je bedrijf bekijken.

In de sectie Financiën van de pagina Rapporten kun je de overzichtspagina Financiën openen. Op de overzichtspagina Financiën heb je toegang tot gedetailleerde rapporten.

Wanneer je een financieel rapport opent, zijn de gegevens actueel, met een vertraging van ongeveer 1 minuut. Je kunt het rapport opnieuw openen of vernieuwen om nieuwere gegevens weer te geven.

Facturen en kosten

Als je op zoek bent naar informatie over de facturen en kosten van je Shopify-account, kun je je accountgeschiedenis bekijken in de sectie Facturen van de pagina Facturering in het Shopify-beheercentrum.

De sectie Financiën van de pagina Rapporten

De sectie Financiën van de pagina Rapporten toont een aantal belangrijke waarden en bevat links naar de overzichtspagina Financiën en de gedetailleerde rapporten.

In deze sectie toont de regel Totale verkoop het aantal bestellingen voor de periode. Het gedetailleerde financiële rapport Verkoop toont een overzicht van de bestellingen onderverdeeld in transacties zoals verkopen, retourzendingen en verzendkosten.

In deze sectie toont de regel Betalingen het aantal monetaire transacties voor alle betalingsproviders (Shopify Payments, handmatige betalingen, cadeaubonnen enzovoort), waaronder betalingen en terugbetalingen. In het gedetailleerde financiële rapport Betalingen zijn de transacties gegroepeerd op betalingsprovider.

Overzichtspagina Financiën

De overzichtspagina Financiën toont een overzicht van je gegevens over verkopen, betalingen, verplichtingen en brutowinst voor het geselecteerde tijdsbestek. Elke sectie bevat links naar gerelateerde rapporten.

De overzichtspagina Financiën bekijken

Stappen:

 1. Klik in de sectie Financiën op Financieel overzicht.

 2. Optioneel: Selecteer een kanaal en kies een datumbereik.

  Als je een kanaal verwijdert, wordt het niet in de lijst met kanalen weergegeven. Je kunt echter nog steeds historische gegevens voor het verwijderde kanaal bekijken door Alle kanalen te selecteren.

Overzicht van verkopen

De sectie Verkoop toont een overzicht van je financiële verkooprapporten. Deze bevat ook links naar elk van de andere financiële verkooprapporten:

 • Bruto-omzet
 • Kortingen
 • Retourzendingen
 • Nettoverkoop
 • Verzending
 • Belastingen

Elk van deze andere financiële verkooprapporten richt zich op een specifieke statistiek uit het rapport Verkoop.

Overzicht van betalingen

De sectie Betalingen toont een overzicht van je financiële betalingsrapporten. Deze bevat ook een link naar een afzonderlijk betalingsrapport voor elke betaalmethode die je klanten hebben gebruikt.

Overzicht van verplichtingen

De sectie Verplichtingen toont een overzicht van je cadeaubonverkoop en fooien voor het geselecteerde datumbereik.

In deze sectie toont Verkoop cadeaubonnen de totale verkoop van cadeaubonnen, wat de nominale waarde is van verkochte cadeaubonnen min eventuele kortingen die zijn toegepast op het moment van de verkoop.

Openstaand saldo cadeaubonnen toont het totale openstaande saldo van cadeaubonnen die zijn verkocht of uitgegeven.

Fooien toont de totale waarde van ontvangen fooien.

Overzicht van brutowinst

De sectie Brutowinst toont een overzicht van je nettoverkoop, kosten en winst. In deze sectie toont Nettoverkoop zonder geboekte kosten de nettoverkoop waarbij de kosten niet waren geboekt op het moment van de verkoop. Nettoverkoop met geboekte kosten toont de nettoverkoop waarbij de kosten wel waren geboekt op het moment van de verkoop. Deze twee samen vertegenwoordigen je totale Nettoverkoop voor de geselecteerde periode.

Alleen Nettoverkoop met geboekte kosten wordt opgenomen in je rapport Kosten van verkochte goederen en telt mee voor je Brutowinst.

Financieel rapport Verkoop

Het financiële rapport Verkoop bevat de waarden die je waarschijnlijk nodig zult hebben voor je boekhouding, zoals de nettoverkoop. Het rapport toont elke verkoop en retourzending die je winkel heeft gegenereerd tijdens het geselecteerde tijdsbestek, geordend op datum.

Als een bestelling meerdere producten bevat, wordt elk product in het rapport weergegeven als een afzonderlijke verkoop of retourzending, net als de verzendkosten. Je kunt de details van een bestelling bekijken door op het bestelnummer te klikken.

Voor elke verkoop of retourzending toont het financiële rapport:

Omschrijving van de voorwaarden van het financieel verkoopverslag
  Definitie
Datum De datum van de verkoop of retourzending.
Bestelling De bestelling waaraan de verkoop of retourzending is gekoppeld.
Product Het product waaraan de verkoop of retourzending is gekoppeld.
Bruto-omzet Komt overeen met productverkoopprijs x besteld aantal.

Bruto-omzet omvat geen kortingen, retourzendingen, belastingen of verzendkosten.
Kortingen Komt overeen met productkorting + evenredig aandeel van het product in een winkelwagenkorting.

De waarde bij Kortingen combineert regelitemkortingen met het aandeel van het product in een winkelwagenkorting. Kortingen verschijnen als een negatieve waarde op de datum waarop de bestelling is geplaatst.
Retourzendingen De waarde van goederen die de klant heeft teruggestuurd naar de merchant. Retourzendingen verschijnen als een negatief getal op de datum waarop de retourzending plaatsvond.

Terugbetaalde verzendkosten en hun belastingen verschijnen niet in de kolom Retourneren. Ze verschijnen als negatieve waarden in de kolommen Verzending en Belastingen.
Nettoverkoop Komt overeen met bruto-omzet - kortingen - retourzendingen.

Nettoverkoop omvat geen verzendkosten of belastingen. Dit is een positief getal voor een verkoop op de datum waarop een bestelling is geplaatst en een negatief getal voor een retourzending op de datum waarop een bestelling is terugbetaald.
Btw De belastingen die aan een verkoop of retourzending zijn gekoppeld. Dit is een positief getal voor een verkoop op de datum waarop een bestelling is geplaatst en een negatief getal voor een retourzending op de datum waarop een bestelling is terugbetaald.
Verzending De verzendkosten die aan een verkoop of retourzending zijn gekoppeld. Dit is een positief getal voor een verkoop op de datum waarop een bestelling is geplaatst en een negatief getal voor een retourzending op de datum waarop een bestelling is terugbetaald.
Totale verkoop Komt overeen met bruto-omzet - kortingen - retourzendingen + belastingen + verzendkosten.

Totale verkoop is een positief getal voor een verkoop op de datum waarop een bestelling is geplaatst en een negatief getal voor een retourzending op de datum waarop een bestelling is terugbetaald.

Financieel rapport Kortingen

Dit rapport bevat de kortingen die klanten hebben ontvangen door kortingscodes te gebruiken tijdens de checkout. Het rapport bevat ook kortingen die je hebt toegepast tijdens de checkout in Shopify POS.

Het rapport bevat de volgende gegevens:

Definitie van de voorwaarden kortingen financieel verslag
  Definitie
Kortingen regelitem Kortingen die zijn toegepast op één product in een bestelling.
Kortingen op bestelniveau Kortingen die zijn toegepast op een hele bestelling.

Kortingen zijn niet gerelateerd aan Prijsvergelijking.

Financieel rapport Belastingen

Het rapport Belastingen toont de omzetbelastingen die op je verkopen zijn toegepast in het geselecteerde tijdsbestek.

Elke rij van het rapport toont een belastingtype (zoals een staatsbelasting of een provinciale belasting), het tarief en het totale belastingbedrag dat in rekening is gebracht in het geselecteerde tijdsbestek.

Het rapport bepaalt het land en de regio op basis van de bestemming van verkopen en toont dus mogelijk zelfs bestemmingsgegevens voor herkomstgebaseerde belastingjurisdicties. Om de bestemming te bepalen, wordt het bezorgadres gebruikt. Als het bezorgadres niet kan worden bepaald, wordt het factuuradres gebruikt. Als het factuuradres niet kan worden bepaald, wordt het POS-adres gebruikt.

Definitie van de voorwaarden belasting financieel verslag
  Definitie
Kanaal Het marktplaats-kanaal waarin verkocht werd. Deze kolom wordt alleen weergegeven wanneer je een verkoopkanaal gebruikt dat verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen, zoals Facebook.
Land

Het land van het belastingtarief.

Voor herkomstgebaseerde belastingjurisdicties, zoals Californië, wordt momenteel de bestemming weergegeven in plaats van het land waarop de belasting van toepassing is.

Regio

De staat of provincie van het belastingtarief.

Voor herkomstgebaseerde belastingjurisdicties, zoals Californië, wordt momenteel de bestemming weergegeven in plaats van de regio waarop de belasting van toepassing is.

Naam De naam van het belastingtarief.
Tarief Het belastingtarief als percentage.
Gearchiveerd per kanaal Welke belastingen namens jou zijn opgeslagen door een marktplaatskanaal. Deze kolom wordt alleen weergegeven wanneer je een verkoopkanaal gebruikt dat verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen, zoals Facebook. Er zijn drie mogelijke waarden voor deze kolom:
 • Ingediend geeft aan dat het marktplaatskanaal namens jou verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen.
 • Niet ingediend geeft aan dat het marktplaatskanaal niet verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen.
 • Niet gespecificeerd geeft aan dat de verantwoordelijkheden van het marktplaatskanaal niet konden worden bepaald. Controleer deze transacties om te bepalen of het marktplaatskanaal verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen.
Bedrag De omzetbelastingen die zijn toegepast tijdens het geselecteerde tijdsbestek. Als je bijvoorbeeld $ 100 aan verkopen had waarop een bepaalde omzetbelasting van 7% is toegepast, wordt het bedrag getoond als $ 7,00.

Financieel rapport Betalingen

Het financiële rapport Betalingen toont de betalingstransacties van je winkel voor het geselecteerde tijdsbestek.

De betalingen van je klanten zijn gegroepeerd op transacties met de volgende overeenkomsten:

Transactiegroep voor het financieel verslag betalingen
  Definitie
Betaalmethode De betaalmethode die de klanten hebben gebruikt. Als je een bestelling als betaald markeert en Anders als betaalmethode selecteert, toont het rapport de betaalmethode als Handmatig.
Versnelde checkout De versnelde checkout die de klanten hebben gebruikt, indien van toepassing, zoals Shop Pay of Apple Pay.
Creditcard Het type creditcard dat de klanten hebben gebruikt, indien van toepassing.
Verkoopkanaal De naam van het kanaal dat of de app die de klant heeft gebruikt om zijn/haar bestelling te plaatsen, zoals Onlinewinkel of de Koopknop. Voor verkopen die afkomstig zijn van conceptbestellingen, toont het rapport Conceptbestellingen. Als er een app zonder naam is gebruikt, toont het rapport Anders.

Voor elke groep transacties toont het rapport:

Definities van de voorwaarden voor financieel verslag betalingen
  Definitie
Transacties Het aantal betalingstransacties.
Bruto betalingen Het bedrag dat door de transacties is betaald vóór terugbetalingen.
Terugbetalingen Het totale bedrag dat voor de transacties is terugbetaald.
Netto betalingen Komt overeen met totaal betaald bedrag - totaal terugbetaald bedrag.

Je hebt ook een betalingsrapport voor elke betaalmethode die je klanten hebben gebruikt. Je kunt deze betalingsrapporten openen via de sectie Betalingen van het financiële overzicht.

Geannuleerde betalingen

Als een betaling is geautoriseerd maar wordt geannuleerd voordat de betaling kan worden vastgelegd, wordt er een positief bedrag en een overeenkomstig negatief bedrag in de verkooprapporten weergegeven. Het positieve bedrag wordt weergegeven omdat er een bestelling is geplaatst. Er wordt een terugbetaling weergegeven om de rapporten in evenwicht te brengen. In de financiële betalingsrapporten wordt echter niets weergegeven, omdat je geen betaling hebt ontvangen.

Financieel rapport Verplichtingen

Het financiële rapport Verplichtingen toont de verkoop van cadeaubonnen en fooien voor de geselecteerde kanalen en het geselecteerde datumbereik.

Verplichtingen moeten vaak speciaal worden behandeld in de boekhouding.

Verkooprapport van cadeaubonnen

Het rapport Verkoop cadeaubonnen toont de volgende gegevens:

Definitie van de voorwaarden verkoopverslag cadeaubonnen
  Definitie
Datum De datum waarop de cadeaubon is verkocht.
Bestelling Het bestelnummer van de verkoop.
Klant De naam van de klant.
Waarde cadeaubon De waarde van de cadeaubon.
Kortingen De korting die is toegepast op de verkoop van de cadeaubon.
Totale verkoop Waarde cadeaubon - kortingen.

Het rapport Openstaand saldo cadeaubonnen toont het dagelijkse saldo van alle cadeaubontransacties, waaronder de volgende gegevens:

Definitie van de voorwaarden verslag openstaande saldo cadeaubonnen
  Definitie
Datum De datum.
Beginsaldo Het beginsaldo van cadeaubonnen aan het begin van de dag.
Uitgegeven waarde De waarde van cadeaubonnen die gedurende de dag zijn uitgegeven.
Verkochte waarde De waarde van cadeaubonnen die gedurende de dag zijn verkocht.
Uitgeschakelde waarde De waarde van cadeaubonnen die gedurende de dag zijn uitgeschakeld.
Verzilverde waarde De waarde van cadeaubonnen die gedurende de dag zijn ingewisseld.
Gerestitueerde waarde De waarde van betalingen die gedurende de dag oorspronkelijk met een cadeaubon zijn betaald en vervolgens zijn terugbetaald.
Aanpassingswaarde Beschikbaar voor: Shopify Plus
De waarde van handmatige aanpassingen aan cadeaubonnen gedurende de dag. Dit omvat de bedragen van terugbetalingen van cadeaubonnen vanwege mislukte transacties.
Eindsaldo Het eindsaldo van alle uitgegeven en verkochte cadeaubonnen aan het eind van de dag.
Netto verandering Het verschil tussen het beginsaldo en het eindsaldo.

Hoeveelheid cadeaubonnen in de rapporten

Cadeaubonnen zijn te vinden op een aantal plaatsen in je rapporten. Er bestaan een aantal specifieke voorwaarden die van invloed zijn op de plaats waar ze worden bijgehouden.

Wanneer je een cadeaubon uitgeeft vanuit je Shopify-beheercentrum:

 • Het is niet opgenomen als verkoop in rapporten en verschijnt ook niet in het totale verkoopcijfer in de zijbalk Start.

Wanneer je een cadeaubon verkoopt:

 • Het wordt niet opgenomen in verkooprapporten en evenmin in de totale verkoop op de zijbalk Start.
 • Het is opgenomen in het financiële rapport Cadeaubonnen.
 • Het betaalde bedrag voor de cadeaubon is opgenomen in het financieel rapport Betalingen onder de betaalmethode die de klant heeft gebruikt, zoals Visa of Contant.

Wanneer een klant een cadeaubon gebruikt om iets uit je winkel te kopen:

 • Het is opgenomen in de verkooprapporten. De volledige waarde van het artikel wordt geclaimd als verkoop. Als een t-shirt van € 20,- gedeeltelijk wordt betaald met een cadeaubon van € 5,-, wordt dit weergegeven als een verkoop van € 20,-.
 • Het bedrag dat met een cadeaubon is betaald, is opgenomen in het financieel rapport Betalingen als cadeaubon.
 • Het bedrag dat is betaald met de cadeaubon wordt in mindering gebracht op het saldo van de cadeaubon, dat wordt vermeld in het financiële rapport Verplichtingen.

Wanneer een cadeaubon verloopt:

 • Het resterende openstaande saldo van de cadeaubon blijft meetellen voor het openstaande saldo voor cadeaubonnen, dat wordt vermeld in het financiële rapport Verplichtingen.

Wanneer je een cadeaubon uitschakelt:

 • Het resterende openstaande saldo van de cadeaubon wordt teruggebracht naar nul en wordt in mindering gebracht op het openstaande saldo voor cadeaubonnen in het financiële rapport Verplichtingen. Deze correctie is van toepassing vanaf de datum waarop de kaart is uitgeschakeld en heeft geen invloed op historische gegevens.

Rapport voor tips

Het rapport Tips toont de waarde van fooien die door medewerkers en het verkoopkanaal onlinewinkel zijn verdiend tijdens de periode.

Definitie van de voorwaarden van het rapport voor tips
Kolom Definitie
Verkoopkanaal Het kanaal dat de klant heeft gebruikt om fooi te geven. Dit wordt **Point of Sale** voor fooi in de winkel of **Onlinewinkel** voor fooi die online wordt verzameld.
Naam medewerker De naam van de medewerker die de fooi heeft verwerkt. Tips in je onlinewinkel worden weergegeven als n.v.t.
Tips Het bedrag van de tip.

Inzicht in de totale verkoop

De waarde van de totale verkoop komt overeen met bruto-omzet - kortingen - retourzendingen + belastingen + verzendkosten.

Het bedrag voor de totale verkoop dat in je financiële rapporten staat, wordt ook in het overzichtsgedeelte van je Shopify Home weergegeven om je cashflow in één oogopslag te tonen. Omdat het bedrag voor de totale verkoop retourzendingen omvat, kan dit een negatieve waarde zijn. Als je op een dag bijvoorbeeld meer retourzendingen dan verkopen hebt, is het bedrag voor de totale verkoop voor die dag negatief.

Verschillen tussen de financiële rapporten Verkoop en Betalingen

Er zijn een aantal redenen waarom je financiële rapporten Verkoop en Betalingen verschillende cijfers kunnen weergeven:

 • Het financiële rapport Verkoop toont specifieke gegevens voor geplaatste bestellingen, terwijl het financiële rapport Betalingen gegevens toont over betalingen die je klanten hebben gedaan. Er kunnen verschillen zijn tussen de waarden die in elk rapport worden weergegeven, bijvoorbeeld als klanten bestellingen hebben geplaatst maar de betaling nog niet is vastgelegd.

 • Aangezien rapporten gegevens tonen op basis van een tijdsbestek, kan het zijn dat een bestelling in een ander tijdsbestek is geplaatst dan waarin de betaling is gedaan. Als je klant bijvoorbeeld in mei een bestelling heeft geplaatst en er in juni voor heeft betaald, wordt de bestelling weergegeven in het financiële rapport Verkoop voor mei en wordt de betaling weergegeven in het financiële rapport Betalingen voor juni.

 • Wanneer klanten cadeaubonnen kopen, wordt het bedrag dat ze voor de cadeaubon hebben betaald in het financiële rapport Betalingen weergegeven. Tegelijkertijd wordt het bedrag van de cadeaubon in het financiële rapport Lopende verkopen weergegeven. Verkopen van cadeaubonnen worden behandeld als lopende verkopen in plaats van normale verkopen, omdat je zo over de gegevens beschikt om verkopen van cadeaubonnen naar wens te combineren of scheiden in je eigen boekhouding.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis