Voorraadrapporten

Als je winkel het Basic Shopify-abonnement of hoger heeft, heb je toegang tot rapporten over je voorraad. Je kunt je voorraadrapporten gebruiken om een momentopname van je voorraad aan het einde van de maand te bekijken en de hoeveelheid en het percentage verkochte voorraad per dag bij te houden.

Het kan 12-72 uur duren voordat er voorraadcorrecties worden weergegeven in rapporten.

Je voorraadrapporten bekijken

  1. Klik in de sectie Voorraad op het rapport dat je wil bekijken.

Momentopname voorraad aan het einde van de maand

Het rapport maand-einddatum van voorraad momentopname toont de hoeveelheid van elke productvariant die je aan het eind van elke maand op voorraad had.

Het rapport bevat de volgende kolommen:

Definitie van termen in de momentopname van de voorraad van de maand
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product
Varianttitel De titel van de productvariant
Variant SKU De identificatiecode van de SKU voor de optie productvariant
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn)

Negatieve voorraad aantallen

Je kunt een negatief getal zien in de kolom Eindigend aantal in het rapport maand-eindvoorraad momentopname om de volgende redenen:

  • Je hebt voorraadtracking ingeschakeld en je oververkoopt een variant. Als je bijvoorbeeld de voorraadaantallen van een product op 5 hebt ingesteld aan het begin van de dag en je gedurende de dag acht bestellingen voor het product hebt ontvangen, is 5 het beginnende aantal en is -3 het eindigende aantal, omdat je het product met drie producten hebt oververkocht.

  • Je hebt voorraadtracking niet ingeschakeld. Als je voorraadtracking niet hebt ingeschakeld, is de standaardhoeveelheid ingesteld op 0 en vermindert elke bestelling het aantal beschikbare artikelen met één. Als je bijvoorbeeld voorraadtracking niet hebt ingeschakeld, een nieuw product aan je winkel toevoegt en twee bestellingen voor dat product ontvangt, is het beginnende aantal 0 en het Eindigende aantal -2.

Raadpleeg voor meer informatie over voorraadtracking: Tracking en aanpassen van voorraad.

Gemiddelde verkochte voorraad per dag

Het rapport gemiddelde voorraad verkocht per dag, toont het gemiddelde aantal artikelen van de voorraad per dag per productvariant.

De volgende termen bevinden zich in het rapport:

Definitie van termen in het rapport gemiddelde voorraad verkoop per dag
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product
Varianttitel De titel van de productvariant
Variant SKU De identificatiecode van de SKU voor de optie productvariant
Verkochte hoeveelheid Aantal eenheden van een productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht (geeft geen voorraadcorrecties weer zoals retouren, handmatige aanpassingen of overboekingsbonnen)
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn)
Verkochte hoeveelheid per dag Gemiddeld aantal artikelen van de productvariant dat per dag tijdens de geselecteerde periode wordt verkocht (verkochte hoeveelheid gedeeld door het aantal dagen in de tijdsperiode)

Percentage verkochte voorraad

Het rapport Percentage van verkochte voorraad toont het percentage van de voorraad van elke variant die wordt verkocht op basis van de totale starthoeveelheid gedurende de geselecteerde periode. Productvarianten worden alleen in het rapport weergegeven als ze minimaal één keer voor of tijdens de geselecteerde periode zijn verkocht.

De volgende termen bevinden zich in het rapport:

Definitie van termen in het percentage van verkocht rapport voorraad
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product
Varianttitel De titel van de productvariant
Variant SKU De identificatiecode van de SKU voor de optie productvariant
Verkochte hoeveelheid Aantal eenheden van een productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht (geeft geen voorraadcorrecties weer zoals retouren, handmatige aanpassingen of overboekingsbonnen)
Beginnend aantal Aantal van een productvariant aan het begin van de eerste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn) of de Beginhoeveelheid van de variant voor varianten die binnen de geselecteerde tijdsperiode zijn toegevoegd
Percentage verkocht Percentage van de productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht, uit de totale starthoeveelheid (waarden groter dan 100%, lager dan 0% of NVT zijn mogelijk)

Waarden onder 0% of meer dan 100%

Mogelijk zie je om de volgende redenen een waarde onder 0% of boven 100% in de kolom procent verkocht in het rapport procent van de voorraad verkocht:

  • Je hebt voorraadtracking ingeschakeld en je oververkoopt een variant. Als de voorraadaantallen van een product bijvoorbeeld aan het begin 5 van de dag is en je gedurende de dag tien bestellingen voor het product ontvangt, wordt het verkochte percentage200%.

  • Het beginnende aantal is negatief. Als de voorraadaantallen van een product bijvoorbeeld aan het begin van de dag 10 is en je 15 orders voor het product gedurende de dag ontvangt, is het Beginnende aantal de volgende dag -5. Als je het product de volgende dag niet opnieuw bevoorraadt en je ontvangt nog twee bestellingen voor het product, dan is het verkochte percentage die dag -40%.

De waarde is n.v.t. als het Beginnende aantal 0 is.

ABC-analyse per product

De ABC-analyse per productrapport is beschikbaar in het Shopify-abonnement of hoger.

Het rapport geeft elke productvariant een klasse op basis van het percentage van je omzet waaraan elke variant heeft bijgedragen in de afgelopen 28 dagen. De kosten van het artikel houden geen rekening met de berekening van de kwaliteit van een artikel. Het tijdsbestek kan niet worden aangepast en wordt dagelijks bijgewerkt om de meest recente informatie te bieden:

  • Klasse A - Je best verkopende producten die gezamenlijk 80% van je omzet bedragen.
  • Klasse B - De producten die gezamenlijk de volgende 15% van je omzet uitmaken.
  • Klasse C - De producten die gezamenlijk de laatste 5% van je omzet bedragen.

Zie ABC-analysevoor meer informatie over het gebruik van de gegevens in dit rapport.

Het ABC-analyserapport bevat de volgende kolommen:

Definitie van termen in het ABC-analyserapport
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product
Varianttitel De titel van de productvariant
Variant SKU De identificatiecode van de SKU voor de optie productvariant
Productkwaliteit De kwaliteit op basis van het percentage van je inkomsten waaraan elke variant heeft bijgedragen in de afgelopen 28 dagen
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn)
Totale waarde (kosten) De totale waarde van de productvoorraad op basis van de merchant-kosten
Totale waarde (prijs) De totale waarde van de productvoorraad op basis van de verkoopprijs, exclusief kortingen

Het ABC-analyserapport helpt je te begrijpen welke producten prioriteit hebben bij het aanvullen van de voorraad en in welke producten je niet te veel moet investeren. Als je producten verkoopt die 80% van je omzet (Rang A-producten) uitmaken, kun je een verkoop missen. Als je producten te veel aanvult die slechts 5% van je omzet betreffen (Rang C-producten), kun je meer uitgeven aan magazijnkosten dan nodig is.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis