Voorraadrapporten

Voorraadrapporten laten je een momentopname zien van je voorraad aan het eind van de maand en helpen je de hoeveelheid en het percentage verkochte voorraad per dag bij te houden.

Het kan 12-72 uur duren voordat er voorraadcorrecties worden weergegeven in rapporten.

Je voorraadrapporten bekijken

 1. Klik op Categorieën.
 2. Klik op Voorraad om de rapporten dusdanig te filteren dat er alleen voorraadrapporten worden weergegeven.

Momentopname voorraad aan het einde van de maand

Het rapport maand-einddatum van voorraad momentopname toont de hoeveelheid van elke productvariant die je aan het eind van elke maand op voorraad had.

In het rapport Momentopname voorraad aan het einde van de maand staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in de momentopname van de voorraad van de maand
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).

Negatieve voorraad aantallen

Je kunt een negatief getal zien in de kolom Eindigend aantal in het rapport maand-eindvoorraad momentopname om de volgende redenen:

 • Je hebt voorraadtracking ingeschakeld en je oververkoopt een variant. Als je bijvoorbeeld de voorraadaantallen van een product op 5 hebt ingesteld aan het begin van de dag en je gedurende de dag acht bestellingen voor het product hebt ontvangen, is 5 het beginnende aantal en is -3 het eindigende aantal, omdat je het product met drie producten hebt oververkocht.

 • Je hebt voorraadtracking niet ingeschakeld. Als je voorraadtracking niet hebt ingeschakeld, is de standaardhoeveelheid ingesteld op 0 en vermindert elke bestelling het aantal beschikbare artikelen met één. Als je bijvoorbeeld voorraadtracking niet hebt ingeschakeld, een nieuw product aan je winkel toevoegt en twee bestellingen voor dat product ontvangt, is het beginnende aantal 0 en het Eindigende aantal -2.

Raadpleeg voor meer informatie over voorraadtracking: Tracking en aanpassen van voorraad.

Gemiddelde verkochte voorraad per dag

Het rapport gemiddelde voorraad verkocht per dag, toont het gemiddelde aantal artikelen van de voorraad per dag per productvariant.

In het rapport Gemiddelde verkochte voorraad per dag staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in het rapport gemiddelde voorraad verkoop per dag
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Verkochte hoeveelheid Aantal eenheden van een productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht (hierbij worden geen voorraadwijzigingen meegenomen, zoals retouren, handmatige aanpassingen of verplaatsingsbewijzen).
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Verkochte hoeveelheid per dag Gemiddeld aantal artikelen van de productvariant dat per dag tijdens de geselecteerde periode wordt verkocht (verkochte hoeveelheid gedeeld door het aantal dagen in de tijdsperiode).

Percentage verkochte voorraad

Het rapport Percentage verkochte voorraad toont het percentage van de voorraad van elke variant die is verkocht op basis van de totale beginhoeveelheid gedurende de geselecteerde periode. Productvarianten worden alleen in het rapport weergegeven als ze minimaal één keer voor of tijdens de geselecteerde periode zijn verkocht.

In het rapport Percentage verkochte voorraad staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in het percentage van verkocht rapport voorraad
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Verkochte hoeveelheid Aantal eenheden van een productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht (hierbij worden geen voorraadwijzigingen meegenomen, zoals retouren, handmatige aanpassingen of verplaatsingsbewijzen).
Beginnend aantal Aantal van een productvariant aan het begin van de eerste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn) of de Beginhoeveelheid van de variant voor varianten die binnen de geselecteerde tijdsperiode zijn toegevoegd.
Percentage verkocht Percentage van de productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht, uit de totale beginhoeveelheid (waarden groter dan 100%, kleiner dan 0% of NVT zijn mogelijk).

Waarden onder 0% of meer dan 100%

Mogelijk zie je om de volgende redenen een waarde onder 0% of boven 100% in de kolom procent verkocht in het rapport procent van de voorraad verkocht:

 • Je hebt voorraadtracking ingeschakeld en je oververkoopt een variant. Als de voorraadaantallen van een product bijvoorbeeld aan het begin 5 van de dag is en je gedurende de dag tien bestellingen voor het product ontvangt, wordt het verkochte percentage200%.

 • Het beginnende aantal is negatief. Als de voorraadaantallen van een product bijvoorbeeld aan het begin van de dag 10 is en je 15 orders voor het product gedurende de dag ontvangt, is het Beginnende aantal de volgende dag -5. Als je het product de volgende dag niet opnieuw bevoorraadt en je ontvangt nog twee bestellingen voor het product, dan is het verkochte percentage die dag -40%.

De waarde is n.v.t. als het Beginnende aantal 0 is.

ABC-analyse per product

De ABC-analyse per productrapport is beschikbaar in het Shopify-abonnement of hoger.

Het rapport geeft elke productvariant een klasse op basis van het percentage van je omzet waaraan elke variant heeft bijgedragen in de afgelopen 28 dagen. De kosten van het artikel houden geen rekening met de berekening van de kwaliteit van een artikel. Het tijdsbestek kan niet worden aangepast en wordt dagelijks bijgewerkt om de meest recente informatie te bieden:

 • Klasse A - Je best verkopende producten die gezamenlijk 80% van je omzet bedragen.
 • Klasse B - De producten die gezamenlijk de volgende 15% van je omzet uitmaken.
 • Klasse C - De producten die gezamenlijk de laatste 5% van je omzet bedragen.

Zie ABC-analysevoor meer informatie over het gebruik van de gegevens in dit rapport.

In het rapport ABC-analyse per product staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in het ABC-analyserapport
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Productkwaliteit De kwaliteit op basis van het percentage van je omzet waaraan elke variant de afgelopen 28 dagen heeft bijgedragen.
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Totale waarde (kosten) De totale waarde van de productvoorraad op basis van de merchant-kostprijs. Een product waarvan de waarde van de eindvoorraad kleiner is dan 0, wordt geacht een totale waarde (kostprijs) van 0 USD te hebben.
Totale waarde (prijs) De totale waarde van de productvoorraad op basis van de verkoopprijs, exclusief kortingen. Een product waarvan de waarde van de eindvoorraad kleiner is dan 0, wordt geacht een totale waarde (kostprijs) van 0 USD te hebben.

Het ABC-analyserapport helpt je te begrijpen welke producten prioriteit hebben bij het aanvullen van de voorraad en in welke producten je niet te veel moet investeren. Als je producten verkoopt die 80% van je omzet (Rang A-producten) uitmaken, kun je een verkoop missen. Als je producten te veel aanvult die slechts 5% van je omzet betreffen (Rang C-producten), kun je meer uitgeven aan magazijnkosten dan nodig is.

Doorverkooppercentage van producten

Het rapport Dooverkooppercentage van Product laat zien welk percentage van je totale voorraad je gedurende de geselecteerde periode hebt verkocht. Wegens de vertraging en de verwerkingstijd van de gegevens is de meest recente periode voor dit rapport ongeveer twee dagen vóór de huidige datum. Voor vroegere tijdzones, zoals UTC +14:00, is deze vertraging eerder drie dagen. De exacte datums staan boven aan het rapport.

Het doorverkooppercentage wordt als volgt berekend: totale hoeveelheid verkochte artikelen gedeeld door (totale hoeveelheid verkochte artikelen + totale hoeveelheid artikelen nog op voorraad).

De noemer van de berekening (totale hoeveelheid verkochte artikelen + totale hoeveelheid artikelen die nog in voorraad zijn), is de voorhanden voorraad. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele herbevoorradingen of nieuwe voorraad die gedurende de geselecteerde periode is ontvangen.

De totale hoeveelheid verkochte artikelen wordt gemeten over de gekozen tijdsperiode, en de totale hoeveelheid artikelen die nog op voorraad is, wordt gemeten op de laatste datum in de gekozen tijdsperiode.

Onze berekening van het doorverkooppercentage negeert automatisch negatieve voorraadaantallen, die kunnen voorkomen bij producten waarvan de voorraad niet wordt bijgehouden (zoals cadeaubonnen en digitale producten) en bij producten die teveel verkocht zijn.

Productvarianten worden alleen in het rapport weergegeven als ze minimaal één keer voor of tijdens de geselecteerde periode zijn verkocht.

Voor de berekening van het doorverkooppercentage:

 • Van producten waarvan de voorraad niet wordt gevolgd, wordt aangenomen dat er 0 voorraadaantallen van zijn verkocht.
 • Van elk product waarvan de waarde van de eindvoorraad kleiner is dan 0, wordt aangenomen dat de eindhoeveelheid 0 is.

In het rapport Dooverkooppercentage van producten staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in het rapport Doorverkooppercentage van producten
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Beginnend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het begin van de eerste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Verkochte hoeveelheid Aantal eenheden van een productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht (hierbij worden geen voorraadwijzigingen meegenomen, zoals retouren, handmatige aanpassingen of verplaatsingsbewijzen).
Doorverkooppercentage Totale hoeveelheid verkochte artikelen gedeeld door de (totale hoeveelheid verkochte artikelen+ totale hoeveelheid artikelen dat nog op voorraad is).
De gegevens worden berekend op basis van de meest recente beschikbare periode van 30 dagen (meestal is er een vertraging van 2 dagen bij de verwerking; de exacte gegevens staan vermeld in het rapport over het doorverkooppercentage).

Resterende dagen voor voorraad

Het rapport Resterende dagen voor voorraad is beschikbaar in het Shopify-abonnement of hoger.

De bedoeling van dit rapport is om een globaal idee te geven van hoe lang je bijgehouden voorraad naar schatting nog meegaat, gebaseerd op je gemiddelde verkoopcijfers voor elke variant, en de hoeveelheid voorraad die je nog hebt.

De grafiek in dit rapport laat zien van hoeveel productvarianten wordt verwacht dat ze binnenkort door hun voorraad heen zijn (0 dagen over) of nog enkele dagen voorraad hebben (0-30 dagen, tot nog meer dan 91 dagen).

De tabel in dit rapport toont de resterende dagen van voorraad voor elk van je productvarianten. Resterende dagen voor voorraad wordt als volgt berekend:

Totale hoeveelheid artikelen die nog op voorraad is (eindvoorraad) gedeeld door de gemiddelde hoeveelheid verkochte artikelen per dag.

De gemiddelde hoeveelheid artikelen van een productvariant die per dag worden verkocht, wordt berekend op basis van de verkopen van de afgelopen 28 dagen.

Als een productvariant in de geselecteerde periode niet verkocht is (en dus een waarde van 0 heeft voor de gemiddelde hoeveelheid verkochte artikelen per dag), dan wordt de waarde voor resterende voorraaddagen op n.v.t. gezet, omdat er onvoldoende gegevens zijn om een voorspelling op te baseren. Als een productvariant een negatieve waarde voor de eindhoeveelheid heeft, dan wordt de waarde voor resterende dagen voor voorraad op 0 gezet.

In het rapport Resterende dagen voor voorraad staan de volgende kolommen:

Definitie van voorwaarden in het rapport Resterende dagen voor voorraad
Termijn Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Verkochte hoeveelheid per dag Het totale aantal artikelen van een productvariant dat in de geselecteerde periode is verkocht, gedeeld door het aantal dagen dat de productvariant actief was gedurende die periode.
Resterende dagen voor voorraad Het totale aantal artikelen dat nog in voorraad is, gedeeld door het gemiddelde aantal verkochte artikelen per dag. Hiermee kun je inschatten hoeveel dagen er nog voorraad zal zijn.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis