Uw rapporten filteren en bewerken

Als u het Basic Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je je rapporten filteren om de specifieke informatie weer te geven die je nodig hebt. Je kunt in je rapporten ook kolommen toevoegen of verwijderen.

Als u het Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je je gefilterde en bewerkte rapporten opslaan of geheel nieuwe, aangepaste rapporten maken. Met het Shopify-abonnement zijn alle filters of bewerkingen die u toepast tijdelijk.

Overzicht van filters

Je kunt een filter beschouwen als een wiskundige uitdrukking waarin getallen of woorden worden gebruikt. Hier is een voorbeeld:

Billing country is Australia

Als dit filter in een verkooprapport wordt gebruikt, toont het rapport alleen je verkopen in Australië. Alle andere verkopen worden weggelaten uit het rapport.

Het filter wordt boven de rapportgegevens weergegeven:

Voorbeeld van een filter

Hier is nog een voorbeeld:

Billing country is not Australia

Als dit filter in een verkooprapport wordt gebruikt, toont het rapport al je wereldwijde verkopen, behalve verkopen in Australië. De verkopen in Australië worden weggelaten uit het rapport.

Onderdelen van een filter

Een filter bestaat altijd uit drie onderdelen in de volgende volgorde:

name  operator  values

 • De naam identificeert een specifiek filter en komt overeen met een kolom. Bijvoorbeeld: Billing city.
 • De operator vergelijkt de waarden die u opgeeft met de feitelijke gegevens. Momenteel zijn er twee operators beschikbaar: is en is not. De operator is vereist een exacte overeenkomst, net zoals een isgelijkteken.
 • De waarden zijn de specifieke woorden of getallen waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: Australia of Toronto or New York.

Bij het voorbeeldfilter Billing country is Australia geldt het volgende:

 • Billing country is de naam
 • is is de operator
 • Australia is de waarde

Hier zijn nog enkele voorbeelden van filters:

 • Sale channel name kind is Online StoreEen rapport waarin dit filter wordt gebruikt, toont alleen de verkoop voor het kanaal Online winkel. De verkoop via andere kanalen wordt weggelaten.

 • Product type is not BraceletEen verkooprapport waarin dit filter wordt gebruikt, toont de verkoop voor alle producten behalve armbanden.

Meer dan één filter gebruiken

Je kunt voor een rapport meer dan één filter instellen:

 • Als een filter één naam-onderdeel heeft, de operator is gebruikt en meer dan één waarde heeft, toont het rapport gegevens als een van de waarden overeenkomt. Bijvoorbeeld:

  Stad factuur is Toronto of New York City
  in een rapport met dit filter worden gegevens weergegeven voor verkoop in Toronto en/of New York City.

 • Als een filter één naam-onderdeel heeft, de operator is not gebruikt en meer dan één waarde heeft, toont het rapport gegevens als geen van de waarden overeenkomen. Bijvoorbeeld:

  Stad factuur is not Toronto of New York City
  in een rapport met dit filter worden gegevens weergegeven voor de gehele verkoop behalve de verkoop in Toronto en New York City.

 • Als de filters de operator is gebruiken en verschillende naam-onderdelen hebben, toont het rapport alleen gegevens als alle filters overeenkomen. Bijvoorbeeld:

  Stad factuur is Toronto en Sales channel name (Naam verkoopkanaal) is Online winkel
  in dit voorbeeld toont het rapport alleen gegevens voor verkoop in Toronto via de online winkel. POS-verkoop in Toronto wordt weggelaten. Verkoop in New York via de online winkel wordt ook weggelaten.

Filter je rapporten

U kunt rapporten filteren om de hoeveelheid informatie die standaard wordt weergegeven, te verkleinen. U kunt bijvoorbeeld een filter toevoegen om alleen verkoop voor een specifiek verkoopkanaal of voor een specifiek verzendgebied te tonen.

Stappen:

 1. Open een rapport.

 2. Klik op Filters beheren.

 3. Klik op Filter toevoegen:

  Knop Filter toevoegen

 4. Selecteer een filter in de vervolgkeuzelijst. De filters zijn gegroepeerd in categorieën.

 5. Stel het filter in:

  1. Selecteer naast het veld de operator is of is not.
  2. Typ in het zoekgebied een waarde waarop u wilt filteren of selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst. In de vervolgkeuzelijst staan waarden die relevant zijn voor het rapport en de tijdsperiode, zelfs als die waarden momenteel niet in het rapport worden weergegeven.

  Als u wilt filteren op een waarde die leeg is, selecteert u N/A om aan te geven dat de waarde niet van toepassing is.

  U kunt meer dan één waarde opgeven. Als een filter dezelfde naam-operator gebruikt, toont het rapport gegevens als een of meer van de waarden overeenkomen. 3. Als u meer filters wilt instellen, klikt u op Filter toevoegen en stelt u er nog meer in. Als de filters verschillende naam-operators gebruiken, toont het rapport alleen gegevens als alle filters overeenkomen.

 6. Klik op Apply filters (Filters toepassen).

Als u het gefilterde rapport wilt opslaan voor toekomstig gebruik en u het Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, klikt u op Opslaan als, voert u een naam in en klikt u op Opslaan. Je kunt uw rapport vervolgens openen via het gedeelte Aangepaste rapporten op de pagina Rapporten.

Als u het Shopify-abonnement heeft, kun je je gefilterde rapport afdrukken of exporteren, maar niet opslaan.

Filters verwijderen

Als u een filter niet meer wilt gebruiken, kunt u het permanent verwijderen. Je kunt filters niet herstellen, dus als u een complex filter heeft ingesteld, is het raadzaam het rapport onder een nieuwe naam op te slaan.

Als u een filter wilt verwijderen, klikt u op de X ernaast.

Stad factuur is Toronto of New York

Voorbeeld: Het rapport Sales by month (Verkoop per maand) filteren

Stel dat u het volgende standaardrapport Sales by month (Verkoop per maand) heeft:

Standaardrapport Sales by month (Verkoop per maand)

Het rapport toont je verkoop voor al je verkoopkanalen, maar je wilt alleen gegevens voor je kanaal Online winkel weergeven.

Stappen:

 1. Klik op Filters beheren.

 2. Klik op Filter toevoegen.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Sales channel name (Naam verkoopkanaal).

  Sales channel name (Naam verkoopkanaal) inschakelen

 4. Begin in het veld Zoeken online te typen en selecteer vervolgens Online winkel. U hoeft de operator is niet te selecteren, omdat deze de standaardinstelling is.

 5. Klik op Apply filters (Filters toepassen). Het rapport toont nu alleen verkoop via het kanaal Online winkel. Het filter wordt boven de grafiek weergegeven en het aantal actieve filters wordt onder het datumbereik weergegeven.

  Filter is toegepast

  Vervolgens wil je de gegevens verder filteren om in dat kanaal de verkoop voor alle producten behalve één specifiek product te tonen. U gaat verder met de volgende stappen:

 6. Klik op Filters beheren.

 7. Klik op Filter toevoegen.

 8. Selecteer Producttitel in de vervolgkeuzelijst voor het tweede filter.

 9. Begin in het veld Zoeken de naam van het product te typen en selecteer het wanneer het verschijnt. In dit voorbeeld is het product Dock Shoes.

 10. Selecteer is not om dit product uit te sluiten.

  De bootschoenen uitfilteren

 11. Klik op Apply filters (Filters toepassen).

Het rapport bevat nu beide filters. Het toont alleen de verkoop via het kanaal Online winkel en sluit het product Dock Shoes uit.

Als dit een rapport voor eenmalig gebruik is, kun je het afdrukken of exporteren. Als u het rapport wilt bewaren voor toekomstig gebruik en u het Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je het opslaan.

Kolommen toevoegen of verwijderen in uw rapporten

Je kunt in de meeste rapporten kolommen toevoegen en verwijderen om meer of minder informatie weer te geven dan standaard wordt weergegeven.

Stappen:

 1. Open een rapport.

 2. Klik op Kolommen bewerken. Een vervolgkeuzelijst toont de kolommen die je kunt toevoegen of verwijderen. De kolommen die standaard worden weergegeven, hebben een vinkje.

 3. Schakel het selectievakje in van de kolommen die u wilt toevoegen. Schakel het selectievakje uit van de kolommen die u wilt verwijderen.

Als u het bewerkte rapport wilt opslaan voor toekomstig gebruik en u het Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, klikt u op Opslaan als, voert u een naam in en klikt u op Opslaan. Je kunt uw rapport vervolgens openen via de sectie Aangepaste rapporten op de pagina Rapporten.

Voorbeeld: Een kolom toevoegen aan het rapport Sessies per verwijzer

Stel dat u het volgende standaardrapport Sessies per verwijzer heeft:

Rapport Sessies per verwijzer

U wilt specifiekere gegevens over uw verwijzers zien. Klik op Kolommen bewerken en selecteer vervolgens Verwijzersite.

Kolom Referrer site (Verwijzersite)

Het rapport toont nu de toegevoegde kolom en de gegevens van de verwijzersite.

Kolom Referrer site (Verwijzersite) toegevoegd

Als dit een rapport voor eenmalig gebruik is, kunt u het afdrukken of exporteren. Als u het rapport wilt bewaren voor toekomstig gebruik en u het Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kunt u het opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis