Je rapporten filteren en bewerken

Als je winkel een Basic Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je je rapporten filteren om de specifieke informatie weer te geven die je nodig hebt. Je kunt in je rapporten ook kolommen toevoegen of verwijderen.

Als je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je je gefilterde en bewerkte rapporten opslaan of geheel nieuwe, aangepaste rapporten maken. Als je winkel een Shopify-abonnement heeft zijn alle filters of bewerkingen die je toepast tijdelijk.

Overzicht van filters

Je kunt een filter beschouwen als een wiskundige uitdrukking waarin getallen of woorden worden gebruikt. Hier is een voorbeeld:

Billing country is Australia

Als dit filter in een verkooprapport wordt gebruikt, toont het rapport alleen je verkopen in Australië. Alle andere verkopen worden weggelaten uit het rapport.

Het filter wordt boven de rapportgegevens weergegeven.

Hier is nog een voorbeeld:

Billing country is not Australia

Als dit filter in een verkooprapport wordt gebruikt, toont het rapport al je wereldwijde verkopen, behalve verkopen in Australië. De verkopen in Australië worden weggelaten uit het rapport.

Onderdelen van een filter

Een filter bestaat altijd uit drie onderdelen in de volgende volgorde:

name  operator  values

 • De naam identificeert een specifiek filter en komt overeen met een kolom. Bijvoorbeeld: Billing city.
 • De operator vergelijkt de waarden die je opgeeft met de feitelijke gegevens. Afhankelijk van het filter dat je selecteert, zijn er een aantal operators beschikbaar waaruit je kunt kiezen. De operator is vereist een exacte overeenkomst, net zoals een gelijkteken.
 • De waarden zijn de specifieke woorden of getallen waarop je wilt filteren. Bijvoorbeeld: Australia of Toronto or New York.

Bij het voorbeeldfilter Billing country is Australia geldt het volgende:

 • Billing country is de naam
 • is is de operator
 • Australia is de waarde

Hier zijn nog enkele voorbeelden van filters:

 • Sale channel name kind is Online StoreEen rapport waarin dit filter wordt gebruikt, toont alleen de verkoop voor het kanaal Onlinewinkel. De verkoop via andere kanalen wordt weggelaten.

 • Product type is not BraceletEen verkooprapport waarin dit filter wordt gebruikt, toont de verkoop voor alle producten, behalve armbanden.

Meer dan één filter gebruiken

Je kunt voor een rapport meer dan één filter instellen:

 • Als een filter één naam-onderdeel heeft, de operator is gebruikt en meer dan één waarde heeft, toont het rapport gegevens als een van de waarden overeenkomt. Bijvoorbeeld: Billing city is Toronto or New York City. In een rapport met dit filter worden gegevens weergegeven voor verkoop in Toronto en New York City.

 • Als een filter één naam-onderdeel heeft, de operator is not gebruikt en meer dan één waarde heeft, toont het rapport gegevens als geen van de waarden overeenkomen. Bijvoorbeeld: Billing city is not Toronto or New York City. In een rapport met dit filter worden gegevens weergegeven voor de gehele verkoop behalve de verkoop in Toronto en New York City.

 • Als de filters de operator is gebruiken en verschillende naam-onderdelen hebben, toont het rapport alleen gegevens als alle filters overeenkomen. Bijvoorbeeld: Billing city is Toronto en Sales channel name is Online Store In dit voorbeeld toont het rapport alleen gegevens voor verkoop in Toronto via de onlinewinkel. POS-verkoop in Toronto wordt weggelaten. Verkoop in New York via de onlinewinkel wordt ook weggelaten.

Filter je rapporten

Je kunt rapporten filteren om de hoeveelheid informatie die standaard wordt weergegeven, te verkleinen. Je kunt bijvoorbeeld een filter toevoegen om alleen verkoop voor een specifiek verkoopkanaal of voor een specifiek verzendgebied te tonen.

Stappen:

 1. Open een rapport.

 2. Klik op Filters beheren.

 3. Klik op Filter toevoegen.

 4. Selecteer een filter in de vervolgkeuzelijst. De filters zijn gegroepeerd in categorieën.

 5. Stel het filter in:

 6. Klik op Apply filters (Filters toepassen).

Als je het gefilterde rapport wilt opslaan voor toekomstig gebruik en je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, klik dan op Opslaan als, voer een naam in en klik op Opslaan. Je kunt je rapport vervolgens openen via het gedeelte Aangepaste rapporten op de pagina Rapporten.

Als je winkel een Shopify-abonnement heeft, kun je je gefilterde rapport afdrukken of exporteren, maar niet opslaan.

Filters verwijderen

Als je een filter niet meer wilt gebruiken, kun je het permanent verwijderen. Je kunt filters niet herstellen, dus als je een complex filter hebt ingesteld, is het raadzaam het rapport onder een nieuwe naam op te slaan.

Als je een filter wilt verwijderen, klik op de X ernaast.

Voorbeeld: Het rapport Sales by month (Omzet per maand) filteren

In het rapport Omzet per maand wordt je verkoop in al je verkoopkanalen weergegeven. Je kunt je verkoopdatum alleen beperken tot je online kanaal.

Stappen:

 1. Klik op Filters beheren.

 2. Klik op Filter toevoegen.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Naam verkoopkanaal.

 4. Begin in het veld Zoeken online te typen en selecteer vervolgens Onlinewinkel. Je hoeft de operator is niet te selecteren, omdat deze de standaardinstelling is.

 5. Klik op Filters toepassen. Het rapport toont nu alleen verkoop via het kanaal Onlinewinkel. Het filter wordt boven de grafiek weergegeven en het aantal actieve filters wordt onder het datumbereik weergegeven. Als je de gegevens verder wil filteren om in dat kanaal de verkoop voor alle producten behalve één specifiek product te tonen, dan:

 6. Klik op Filters beheren.

 7. Klik op Filter toevoegen.

 8. Selecteer Producttitel in de vervolgkeuzelijst voor het tweede filter.

 9. Begin in het veld Zoeken de naam van het product te typen en selecteer het wanneer het verschijnt. In dit voorbeeld is het product Dock Shoes.

 10. Selecteer je is not om dit product uit te sluiten.

 11. Klik op Apply filters (Filters toepassen).

Het rapport bevat nu beide filters. Het toont alleen de verkoop via het kanaal Onlinewinkel en sluit het product Dock Shoes uit.

Als dit een rapport voor eenmalig gebruik is, kun je het afdrukken of exporteren. Als je het rapport wilt bewaren voor toekomstig gebruik en je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je het opslaan.

Kolommen toevoegen of verwijderen in je rapporten

Je kunt in de meeste rapporten kolommen toevoegen en verwijderen om meer of minder informatie weer te geven dan standaard wordt weergegeven.

Stappen:

 1. Open een rapport.

 2. Klik op Kolommen bewerken. Een vervolgkeuzelijst toont de kolommen die je kunt toevoegen of verwijderen. De kolommen die standaard worden weergegeven, hebben een vinkje.

 3. Schakel het selectievakje in van de kolommen die je wilt toevoegen. Schakel het selectievakje uit van de kolommen die je wilt verwijderen.

Als je het bewerkte rapport wil opslaan voor toekomstig gebruik en je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, klik dan op Opslaan als, voer een naam in en klik op Opslaan. Je kunt je rapport vervolgens openen via het gedeelte Aangepaste rapporten op de pagina Rapporten.

Voorbeeld: Een kolom toevoegen aan het rapport Sessies per verwijzer

Als je verwijst naar het rapport Sessies per verwijzer en je wil specifiekere gegevens over je verwijzers, klik je op Kolommen bewerken en selecteer je Site van de verwijzer.

In het rapport wordt nu de kolom weergegeven die je hebt toegevoegd en de gegevens van de site van de verwijzer.

Als dit een rapport voor eenmalig gebruik is, kun je het afdrukken of exporteren. Als je het rapport wil bewaren voor toekomstig gebruik en je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je het opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis