Tijdsperioden voor je rapporten instellen en vergelijken

Voor de meeste van je rapporten kun je een datumbereik selecteren voor de gegevens die het rapport toont. Je kunt bijvoorbeeld een klein datumbereik kiezen voor een gefocuste weergave van bestellingen gedurende slechts enkele dagen. Of je kunt een groot datumbereik kiezen voor een uitgebreid overzicht van de bestellingen die je in een heel jaar hebt ontvangen.

Voor sommige rapporten kun je een geselecteerd datumbereik vergelijken met een eerder datumbereik.

Voor rapporten die gegevens in de loop der tijd tonen, zoals de rapporten Verkoop in de loop der tijd en Klanten in de loop der tijd, kun je ook de tijdseenheid kiezen waarin de gegevens worden gegroepeerd (bijvoorbeeld per dag, maand of kwartaal).

Een datumbereik instellen voor een rapport

Wanneer je een rapport opent, worden gegevens weergegeven voor een standaarddatumbereik. Het standaardbereik voor sommige rapporten is bijvoorbeeld Maand tot op heden. Je kunt het bereik op een andere periode instellen, waarna dat bereik als standaard wordt gebruikt totdat je het weer wijzigt.

Stappen:

 1. Open een rapport.

 2. Klik op het datummenu.

 3. Selecteer een vooraf gedefinieerd datumbereik of kies een ander bereik door op de kalenders te klikken.

Datumbereiken in een rapport vergelijken

Als hulpmiddel bij het analyseren van je gegevens kun je in elk op tijd gebaseerd rapport de gegevens van een gekozen datumbereik vergelijken met een eerder datumbereik. De vergelijkingen staan zowel in de gegevensgrafieken als in de gegevenstabellen op de rapportpagina. In de grafieken zie je het vergelijkingsdatumbereik als een stippellijn en de huidige gegevens als een doorgetrokken streep. Als de optie Vergeleken met de gemiddelde gegevens is geselecteerd, worden de gegevens uit die periode gemiddeld en weergegeven als een horizontale stippellijn.

Stappen:

 1. Open een rapport.

 2. Klik op het datummenu.

 3. Selecteer een vooraf gedefinieerd datumbereik of kies een ander bereik door op de kalenders te klikken.

 4. Selecteer Vergelijken met vorige datums. Als je Vergelijken met vorige datums niet ziet, is de optie om datumbereiken te vergelijken niet beschikbaar voor het rapport.

 5. Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Vergelijken met. Door Vorige periode te selecteren, wordt het gewenste datumbereik vergeleken met het meest recente equivalente datumbereik. Als het geselecteerde datumbereik bijvoorbeeld de afgelopen 15 dagen is, worden met de optie Vorige periode die 15 dagen vergeleken met de daaraan voorafgaande 15 dagen.

 6. Klik op Toepassen.

Je rapportgegevens groeperen per tijdseenheid

Voor rapporten die gegevens in de loop der tijd tonen, zoals het rapport Verkoop in de loop der tijd, kun je de tijdseenheid selecteren waarin de gegevens worden gegroepeerd. Welke groeperingsopties worden weergegeven, is afhankelijk van het datumbereik dat je hebt geselecteerd. Als je bijvoorbeeld Afgelopen 30 dagen als je datumbereik selecteert, kun je ervoor kiezen je gegevens per uur, dag, week, maand, uur van de dag of dag van de week te groeperen.

Stappen:

 1. Open een rapport dat gegevens in de loop der tijd toont.

 2. Klik op het menu Groeperen op en selecteer een tijdseenheid.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis