Het smart grid van Shopify POS wijzigen

Het startscherm van de Shopify POS-app bevat een smart grid met een reeks configureerbare tegels waarop verschillende bronnen zijn weergeven. Je kunt tegels toevoegen die staan voor vaak geopende producten, collecties, apps van derden of functies. Als een app van derden meerdere functies bevat, kun je kiezen welke functie via de tegel wordt uitgevoerd.

Je kunt aanvullende pagina's toevoegen, tegels groeperen op deze pagina's toevoegen en tegelposities op elke pagina herschikken.

Het smart grid wijzigen vanuit de Shopify POS-app

Je kunt het smart grid bewerken vanuit de Shopify POS-app. Wijzigingen in het smart grid van de POS-app zijn alleen van toepassing op de POS-locatie die is ingelogd bij de app.

Je kunt alleen tegels toevoegen als je de winkeleigenaar bent of een POS-medewerkersaccount hebt met de machtiging Smart grid aanpassen.

Tegels toevoegen

 1. Tik in het startscherm van de Shopify POS-app op Tegel toevoegen in de grid.
 2. Selecteer het artikel dat je wil toevoegen aan je homepage in de beschikbare lijst.
 3. Voeg eventuele extra tegels toe en tik op Gereed.

Tegels verwijderen

 1. Tik op het startscherm van de Shopify POS-app op een tegels en houd deze vast totdat deze begint te schudden.
 2. Tik op x op de hoek van de tegel en tik op Verwijderen.
 3. Tik op Gereed.

Tegels bewerken

 1. Tik op het startscherm van de Shopify POS-app op een tegels en houd deze vast totdat deze begint te schudden.
 2. Tik op ... op de hoek van de tegel en selecteer vervolgens de kleur (geel, groen, blauw of oranje).
 3. Tik op Gereed.

Smart grid-indelingen maken voor meerdere POS-locaties

Je kunt meerdere smart grid-indelingen maken en beheren in het Shopify-beheercentrum. Dit is handig wanneer je wil dat meerdere POS-locaties dezelfde smart grid-indeling hebben en je tijd wil besparen doordat je het smart grid niet voor elke locatie handmatig hoeft aan te passen vanuit de Shopify POS-app. Je kunt meerdere smart grid-indelingen maken en aanpassen met behulp van de smart grid-bewerker en vervolgens elke indeling toewijzen aan specifieke POS-locaties.

Met de smart grid-bewerker kun je elke smart grid-indeling op de volgende manieren aanpassen vanuit het Shopify-beheercentrum:

 • tegelpagina's toevoegen, opnieuw rangschikken of verwijderen;
 • tegels op een tegelpagina toevoegen, opnieuw rangschikken, opnieuw kleuren of verwijderen;
 • schakelen tussen het bekijken van een voorbeeld van de Shopify POS-app op een tablet of een smartphone;
 • schakelen tussen het bekijken van een voorbeeld van de Shopify POS-app in de donkere of lichte modus.

Eén smart grid-indeling wordt toegewezen als de standaardindeling en is van toepassing op geheel vernieuwde en andere POS-locaties wanneer de toegewezen indeling wordt verwijderd. Je kunt op elk gewenst moment wijzigen welke indeling de standaardindeling is.

Medewerkers met beheerderstoegang hebben de medewerkersmachtigingen Producten > Weergave en Winkelinstellingen > Locaties nodig om de smart grid-indelingen te bekijken, aan te maken en aan te passen in het Shopify-beheercentrum. Medewerkers hebben ook de machtiging Kortingen nodig om smart grid-tegels met kortingen te bekijken en aan te maken. POS-medewerkers met POS-rollen hebben de machtiging Smart grid aanpassen nodig om de smart grid-indeling te kunnen bewerken vanuit de Shopify POS-app.

Smart grid-indelingen zoeken

Je hebt toegang tot je lijst met smart grid-indelingen vanuit de instellingen van het Point of Sale-kanaal in het Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Instellingen.
 2. Klik in de sectie Algemeen op Smart grid.
 3. Gebruik het veld Zoeken om te zoeken naar smart grid-indelingen op basis van trefwoorden in de smart grid-naam of toegewezen POS-locaties.

Een nieuwe smart grid-indeling aanmaken

Je kunt een nieuwe smart grid-indeling aanmaken vanuit het Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Instellingen.
 2. Klik in de sectie Algemeen op Smart grid.
 3. Klik op Nieuw aanmaken.
 4. Klik in de sectie Voorbeeld op Aanpassen om de smart grid-bewerker te openen.
 5. Pas de pagina's met smart grid-tegels aan:

  • Als je een pagina aan het smart grid wil toevoegen, klik je op ⊕ Tegelpagina toevoegen.
  • Als je de volgorde van tegelpagina's opnieuw wil rangschikken, klik je op naast de titel van de tegelpagina en sleep je de pagina omhoog of omlaag in de lijst met tegelpagina's.
  • Als je een tegelpagina wil verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram naast de naam van de tegelpagina.
 6. Pas de smart grid-tegels aan:

  • Als je een tegel aan een pagina wil toevoegen, klik je op ⊕ Tegel toevoegen.
  • Als je een tegel op een pagina opnieuw wil rangschikken, klik je op naast de tegel en sleep je de tegel omhoog of omlaag in de lijst met tegels.
  • Als je de kleur van een tegel wil wijzigen, klik je op de tegelnaam en selecteer je de kleur in het menu Kleur.
  • Als je een tegel op een pagina wil verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram naast de tegel.
 7. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan en vervolgens op Sluiten om de smart grid-bewerker te sluiten.

 8. Typ in de sectie Naam een naam voor de smart grid-indeling.

 9. Optioneel: Selecteer de optie Instellen als standaard om de indeling toe te passen als het standaard smart grid voor alle nieuwe locaties of locaties zonder een toegewezen smart grid-indeling.

 10. Optioneel: Wijs de nieuwe indeling toe aan een aantal POS-locaties:

  1. Klik in de sectie Locaties op Bewerken.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Locaties bewerken de POS-locaties waar je de indeling op wil toepassen. Je kunt Alle locaties selecteren om snel alle vermelde POS-locaties te selecteren.
  3. Klik op Gereed.
 11. Klik op Opslaan.

 12. Als je de smart grid-indeling voor een locatie hebt gewijzigd, krijg je een prompt met de vraag om de wijzigingen in de indelingselectie voor elke locatie te controleren. Klik op Bevestigen om de wijzigingen af te ronden.

Het kan enkele minuten duren voordat de Shopify POS-app de wijzigingen in het smart grid weergeeft.

Een smart grid-indeling bewerken

Je kunt een smart grid-indeling bewerken vanuit het Shopify-beheercentrum op een desktopapparaat of in de Shopify POS-app op een mobiel apparaat.

Als je de Shopify POS-app gebruikt om het smart grid te bewerken en de smart grid-indeling wordt gedeeld op meerdere locaties, wordt de bewerkte versie van het smart grid in de lijst Smart grid weergegeven als een nieuwe kopie van de oorspronkelijk toegewezen indeling en is deze alleen van toepassing op de POS-locatie van waaruit je het smart grid hebt bewerkt. Op deze manier overschrijven bewerkingen die een POS-medewerker aan een smart grid maakt geen smart grid-indelingen voor andere POS-locaties.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Instellingen.
 2. Klik in de sectie Algemeen op Smart grid.
 3. Klik op de naam van de smart grid-indeling die je wil bewerken.
 4. Pas de pagina's met smart grid-tegels aan:

  • Als je een pagina aan het smart grid wil toevoegen, klik je op ⊕ Tegelpagina toevoegen.
  • Als je de volgorde van tegelpagina's opnieuw wil rangschikken, klik je op naast de titel van de tegelpagina en sleep je de pagina omhoog of omlaag in de lijst met tegelpagina's.
  • Als je een tegelpagina wil verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram naast de naam van de tegelpagina.
 5. Pas de smart grid-tegels aan:

  • Als je een tegel aan een pagina wil toevoegen, klik je op ⊕ Tegel toevoegen.
  • Als je een tegel op een pagina opnieuw wil rangschikken, klik je op naast de tegel en sleep je de tegel omhoog of omlaag in de lijst met tegels.
  • Als je de kleur van een tegel wil wijzigen, klik je op de tegelnaam en selecteer je de kleur in het menu Kleur.
  • Als je een tegel op een pagina wil verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram naast de tegel.
 6. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan en vervolgens op Sluiten om de smart grid-bewerker te sluiten.

 7. Optioneel: Typ in de sectie Naam een nieuwe naam voor de smart grid-indeling.

 8. Optioneel: Selecteer de optie Instellen als standaard om de indeling toe te passen als het standaard smart grid voor alle nieuwe locaties of locaties zonder een toegewezen smart grid-indeling.

 9. Optioneel: Wijs de nieuwe indeling toe aan een aantal POS-locaties:

  1. Klik in de sectie Locaties op Bewerken.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Locaties bewerken de POS-locaties waar je de indeling op wil toepassen. Je kunt Alle locaties selecteren om snel alle vermelde POS-locaties te selecteren.
  3. Klik op Gereed.
 10. Klik op Opslaan.

 11. Als je de smart grid-indeling voor een locatie hebt gewijzigd, krijg je een prompt met de vraag om de wijzigingen in de indelingselectie voor elke locatie te controleren. Klik op Bevestigen om de wijzigingen af te ronden.

Het kan enkele minuten duren voordat de Shopify POS-app de wijzigingen in het smart grid weergeeft.

Een smart grid-indeling dupliceren

Je kunt een bestaande smart grid-indeling dupliceren wanneer je een bestaande indeling als template wil gebruiken. Een gedupliceerde indeling kopieert geen toegewezen locaties van de oorspronkelijke indeling, dus wijs locaties handmatig toe aan de gekopieerde indeling.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Instellingen.
 2. Klik in de sectie Algemeen op Smart grid.
 3. Klik op de naam van de smart grid-indeling die je wil dupliceren.
 4. Klik op Dupliceren.
 5. Pas de pagina's met smart grid-tegels aan:

  • Als je een pagina aan het smart grid wil toevoegen, klik je op ⊕ Tegelpagina toevoegen.
  • Als je de volgorde van tegelpagina's opnieuw wil rangschikken, klik je op naast de titel van de tegelpagina en sleep je de pagina omhoog of omlaag in de lijst met tegelpagina's.
  • Als je een tegelpagina wil verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram naast de naam van de tegelpagina.
 6. Pas de smart grid-tegels aan:

  • Als je een tegel aan een pagina wil toevoegen, klik je op ⊕ Tegel toevoegen.
  • Als je een tegel op een pagina opnieuw wil rangschikken, klik je op naast de tegel en sleep je de tegel omhoog of omlaag in de lijst met tegels.
  • Als je de kleur van een tegel wil wijzigen, klik je op de tegelnaam en selecteer je de kleur in het menu Kleur.
  • Als je een tegel op een pagina wil verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram naast de tegel.
 7. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan en vervolgens op Sluiten om de smart grid-bewerker te sluiten.

 8. Typ in de sectie Naam een nieuwe naam voor de smart grid-indeling.

 9. Optioneel: Selecteer de optie Instellen als standaard om de indeling toe te passen als het standaard smart grid voor alle nieuwe locaties of locaties zonder een toegewezen smart grid-indeling.

 10. Optioneel: Wijs de nieuwe indeling toe aan een aantal POS-locaties:

  1. Klik in de sectie Locaties op Bewerken.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Locaties bewerken de POS-locaties waar je de indeling op wil toepassen. Je kunt Alle locaties selecteren om snel alle vermelde POS-locaties te selecteren.
  3. Klik op Gereed.
 11. Klik op Opslaan.

 12. Als je de smart grid-indeling voor een locatie hebt gewijzigd, krijg je een prompt met de vraag om de wijzigingen in de indelingselectie voor elke locatie te controleren. Klik op Bevestigen om de wijzigingen af te ronden.

Het kan enkele minuten duren voordat de Shopify POS-app de wijzigingen in het smart grid weergeeft.

Een smart grid-indeling verwijderen

Je kunt een smart grid-indeling die je niet meer wil gebruiken, verwijderen. Alle locaties waarvoor je momenteel de verwijderde indeling gebruikt, worden teruggezet naar de standaardindeling. Je kunt de standaardindeling niet verwijderen.

Je kunt het verwijderen van een smart grid-indeling niet ongedaan maken.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Instellingen.
 2. Klik in de sectie Algemeen op Smart grid.
 3. Klik op de naam van de smart grid-indeling die je wil verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen.
 5. Klik in het dialoogvenster op Smart grid verwijderen.

Het kan enkele minuten duren voordat de Shopify POS-app de wijzigingen in het smart grid weergeeft.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis