De Dymo Label-software gebruiken

Je kunt de Dymo Label-software gebruiken om vanaf je desktop labels met streepjescodes aan te passen en te printen. Zorg ervoor dat je streepjescodes aan je Shopify-producten hebt toegevoegd en je productgegevens naar een CSV-bestand exporteert voordat je begint. Tijdens het aanpassen in de Dymo Label-software, kies je de ondersteunde stijl voor de streepjescode, Code 128 Auto.

Streepjescodes aan je Shopify-producten toevoegen

Je kunt op deze manieren streepjescodes aan je producten in Shopify toevoegen:

Dymo Label-software installeren

Je kunt de Dymo Label-software op je desktop installeren via de volgende links:

Je productgegevens exporteren naar een CSV-bestand

Je kunt je productgegevens naar een CSV-bestand exporteren voordat je het in de Dymo Label-software importeert.

Als je maximaal één pagina met producten (maximaal 50 producten) exporteert, wordt het CSV-bestand gedownload via je browser. Als je meer dan één pagina met producten (51 of meer producten) exporteert, wordt het CSV-bestand naar jou gemaild. Als je de winkeleigenaar niet bent, wordt het bestand ook naar het e-mailadres van de winkeleigenaar gestuurd.

Stappen:

 1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Producten > Alle producten.
 1. Klik op Exporteren.

 2. Kies de producten die je wilt exporteren in het dialoog Producten exporteren naar CSV-bestand:

- De huidige pagina met producten - Alle producten - Producten die je hebt geselecteerd - Producten die overeenkomen met je zoekopdracht en filters.

 1. Selecteer welk type CSV-bestand je wilt exporteren:

- CSV-bestand voor Excel, Numbers of een ander spreadsheetprogramma. Gebruik deze indeling als je van plan bent een spreadsheetprogramma te gebruiken om het CSV-bestand van je producten te bewerken. - Gewoon CSV-bestand. Gebruik deze indeling als je van plan bent om een plattetekstbewerker te gebruiken om het CSV-bestand van je producten te bewerken.

 1. Klik op Producten exporteren.

De Dymo Label-software gebruiken om je streepjescodelabels aan te passen

Je kunt de Dymo Label-software gebruiken om aangepaste opmaken voor je streepjescodelabels te ontwerpen.

Stappen:

 1. Open de Dymo Label-software en klik vervolgens op het labelformaat dat je nodig hebt.
 1. Klik op de knop Opmaak selecteren om een startopmaak te selecteren.

 2. Klik voor dit voorbeeld op de lege indeling.

 1. Klik op Insert om de labelobjecten en illustraties te bekijken die je aan je indeling kunt toevoegen.

  Voor dit voorbeeld ontwerpen we een label met twee labelobjecten:

- een streepjescode - een tekstveld

 1. Zoek onder Label Objects het object Barcode, klik erop en sleep het naar je labelvoorbeeld.

 2. Wanneer je het streepjescodeobject hebt gepositioneerd, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Properties in het vervolgkeuzemenu.

 3. Selecteer in de sectie Object settings de optie Code 128 Auto in het vervolgkeuzemenu Symbology en klik vervolgens op OK.

 4. Zoek onder Label Objects het labelobject Text, klik erop en sleep het naar je labelvoorbeeld.

 5. Wanneer je alle gewenste objecten op je label hebt staan, kun je de opmaak op een aantal manieren verfijnen:

Opties voor indeling
Objecten verplaatsen Klik op het object en versleep de rand.
Het formaat van objecten wijzigen Klik op het object en versleep een van de kleine vierkantjes aan de rand.
Objecten verwijderen Klik op het object en druk op Delete op je toetsenbord.
 1. Wanneer je klaar bent met het maken van je labelindeling, ga naar het menu File en klik op Save as Layout.

 2. Geef je indeling een naam en klik vervolgens op Save.

Je aangepaste streepjescodelabels afdrukken

Nadat je je labelindeling hebt aangepast en opgeslagen, kun je selecteren welke gegevens je aan de labelobjecten wilt toevoegen uit het CSV-bestand dat je uit Shopify hebt geëxporteerd. Wanneer je de gegevens van je producten hebt toegevoegd aan de labelindeling, kun je je streepjescodelabels gaan afdrukken.

Stappen:

 1. Plaats in het menu File in de Dymo Label-software de muisaanwijzer op de optie Import data and print en klik vervolgens op New.

 2. Wanneer het dialoogvenster Getting Started wordt weergegeven, klik op Next.

 3. Klik op Browse om het CSV-bestand te kiezen dat uit Shopify is geëxporteerd.

 4. Zoek en dubbelklik op de CSV-bestandsnaam (bijvoorbeeld ProductLabels.csv).

 5. Zorg ervoor dat het labelvoorbeeld de opmaak weergeeft die je hebt ontworpen met de streepjescode- en tekstlabelobjecten. Als je een andere opmaak wilt gebruiken, klik op Change opmaak... om door de vooraf ingestelde en opgeslagen opmaken te bladeren en dubbelklik op de gewenste opmaak.

 6. Klik op Next. Je ziet de CSV-gegevens verschijnen in de sectie Date fields onder het indelings- en voorbeeldvenster.

 7. Schakel het selectievakje Use first row as field names in.

 8. Klik op een tekstveld in je labelindeling en klik vervolgens op een kolomkop in de sectie Date fields om het tekstveld te vullen. Klik bijvoorbeeld op het streepjescodelabelobject in je labelindeling en klik vervolgens op de kolomkop barcode in je CSV-gegevensvelden

 1. Herhaal dit zo nodig voor je andere labelobjecten. In het venster Preview kun je een voorbeeld van je werk bekijken.
 1. Wanneer je aan al je labelobjecten veldnamen hebt toegewezen, klik op Next.

 2. Gebruik de selectievakjes om te selecteren voor welke streepjescodelabels je wilt afdrukken.

 3. Zorg ervoor dat de DYMO LabelWriter-printer is geselecteerd en klik vervolgens op Print.

De Dymo Label-software bijwerken

De Retail Barcode Printer-app werkt alleen met Dymo Label-softwareversie 8.7.3 en hoger.

Volg deze stappen om de Dymo Label-software bij te werken.

Problemen met de Dymo Label-software oplossen

Als je problemen ondervindt bij het afdrukken van streepjescodelabels met de Dymo Label-software, volg deze stappen nadat je problemen met je printerinstelling hebt opgelost:

 • Ik krijg de foutmelding 'Try to increase width'
 • Ik kan de aangepaste streepjescodelabels niet scannen

Als je nog steeds problemen ondervindt nadat je deze stappen hebt gevolgd, neem contact op met Shopify-ondersteuning.

Ik krijg de foutmelding 'Try to increase width'

Als je de foutmelding Try to increase width krijgt, is de streepjescode te groot voor het label. Je kunt het formaat van het streepjescodeobject in je indeling wijzigen om het streepjescodeobject op het label breder te maken.

Als je het streepjescodeobject zo breed mogelijk hebt gemaakt en je nog steeds de foutmelding Try to increase width ziet, moet je een groter formaat label gebruiken.

Het volgende aantal maximum tekens past op elk streepjescodelabel:

 • Groot: 40 tekens
 • Gemiddeld: 22 tekens
 • Klein: 8 tekens
 • Extra klein: 12 tekens

Als je letters of tekens in je streepjescode gebruikt, dan nemen deze tekens op het label meer ruimte in beslag dan cijfers.

Ik kan de aangepaste streepjescodelabels niet scannen

Als je de aangepaste streepjescodelabels niet kunt scannen die je met de Dymo Label-software hebt afgedrukt, controleer dan of je in het CSV-bestand de kolom barcode had geselecteerd toen je je aangepaste labels afdrukte.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis