De Dymo Label-software gebruiken

De Dymo Label-software kan worden gebruikt om volledig aangepaste streepjescodes vanaf uw desktop af te drukken. Zorg ervoor dat u streepjescodes aan uw Shopify-producten hebt toegevoegd voordat u begint. De streepjescodestijl die we ondersteunen, is Code 128 Auto, die tijdens de aanpassingen in de Dymo Label-software is geselecteerd.

Streepjescodes aan uw Shopify-producten toevoegen

U kunt op deze manieren streepjescodes aan uw producten in Shopify toevoegen:

Dymo Label-software installeren

U kunt de Dymo Label-software op uw desktop installeren via de volgende links:

Uw productgegevens exporteren naar een CSV-bestand

Als u maximaal één pagina met producten (maximaal 50 producten) exporteert, wordt het CSV-bestand gedownload via uw browser. Als u meer dan één pagina met producten (51 of meer producten) exporteert, wordt het CSV-bestand naar u gemaild. Als u de winkeleigenaar niet bent, wordt het bestand ook naar het e-mailadres van de winkeleigenaar gestuurd.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Alle producten.
 1. Klik op Exporteren.

 2. In het dialoogvenster Producten exporteren naar CSV-bestand kiest u de producten die u wilt exporteren:

- De huidige pagina met producten - Alle producten - Producten die u heeft geselecteerd - Producten die overeenkomen met uw zoekopdracht en filters.

 1. Selecteer welk type CSV-bestand u wilt exporteren:

- CSV-bestand voor Excel, Numbers of een ander spreadsheetprogramma. Gebruik deze indeling als u van plan bent een spreadsheetprogramma te gebruiken om het CSV-bestand van uw producten te bewerken. - Gewoon CSV-bestand. Gebruik deze indeling als u van plan bent om een plattetekstbewerker te gebruiken om het CSV-bestand van uw producten te bewerken.

 1. Klik op Producten exporteren.

De Dymo Label-software gebruiken om uw streepjescodelabels aan te passen

U kunt de Dymo Label-software gebruiken om aangepaste opmaken voor uw streepjescodelabels te ontwerpen.

Stappen:

 1. Open de Dymo Label-software en klik vervolgens op het labelformaat dat je nodig hebt.
 1. Klik op de knop Opmaak selecteren om een startopmaak te selecteren.

 2. Klik voor dit voorbeeld op de lege indeling.

 1. Klik op Insert om de labelobjecten en illustraties te bekijken die u aan uw indeling kunt toevoegen.

  Voor dit voorbeeld ontwerpen we een label met twee labelobjecten:

- een streepjescode - een tekstveld

 1. Zoek onder Label Objects het object Barcode, klik erop en sleep het naar uw labelvoorbeeld.

 2. Wanneer u het streepjescodeobject heeft gepositioneerd, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Properties in het vervolgkeuzemenu.

 3. Selecteer in de sectie Object settings de optie Code 128 Auto in het vervolgkeuzemenu Symbology en klik vervolgens op OK.

 4. Zoek onder Label Objects het labelobject Text, klik erop en sleep het naar uw labelvoorbeeld.

 5. Wanneer u alle gewenste objecten op uw label heeft staan, kunt u de opmaak op een aantal manieren verfijnen:

Opties voor indeling
Objecten verplaatsen Klik op het object en versleep de rand.
Het formaat van objecten wijzigen Klik op het object en versleep een van de kleine vierkantjes aan de rand.
Objecten verwijderen Klik op het object en druk op Delete op uw toetsenbord.
 1. Wanneer u klaar bent met het maken van uw labelindeling, gaat u naar het menu File en klikt u op Save as Layout.

 2. Geef uw indeling een naam en klik vervolgens op Save.

Uw aangepaste streepjescodelabels afdrukken

Nadat je je labelindeling heeft aangepast en opgeslagen, kun je selecteren welke gegevens u aan de labelobjecten wilt toevoegen uit het CSV-bestand dat u uit Shopify heeft geëxporteerd. Wanneer u de gegevens van uw producten heeft toegevoegd aan de labelindeling, kun je je streepjescodelabels gaan afdrukken.

Stappen:

 1. Plaats in het menu File in de Dymo Label-software de muisaanwijzer op de optie Import data and print en klik vervolgens op New.

 2. Wanneer het dialoogvenster Getting Started wordt weergegeven, klikt u op Next.

 3. Klik op Browse om het CSV-bestand te kiezen dat uit Shopify is geëxporteerd.

 4. Zoek en dubbelklik op de CSV-bestandsnaam (bijvoorbeeld ProductLabels.csv).

 5. Zorg ervoor dat het labelvoorbeeld de opmaak weergeeft die u heeft ontworpen met de streepjescode- en tekstlabelobjecten. Als u een andere opmaak wilt gebruiken, klikt u op Change opmaak... om door de vooraf ingestelde en opgeslagen opmaken te bladeren en dubbelklikt u op de gewenste opmaak.

 6. Klik op Next. U ziet de CSV-gegevens verschijnen in de sectie Date fields onder het indelings- en voorbeeldvenster.

 7. Schakel het selectievakje Use first row as field names in.

 8. Klik op een tekstveld in uw labelindeling en klik vervolgens op een kolomkop in de sectie Date fields om het tekstveld te vullen. Klik bijvoorbeeld op het streepjescodelabelobject in uw labelindeling en klik vervolgens op de kolomkop barcode in uw CSV-gegevensvelden

 1. Herhaal dit zo nodig voor uw andere labelobjecten. In het venster Preview kunt u een voorbeeld van uw werk bekijken.
 1. Wanneer u aan al uw labelobjecten veldnamen heeft toegewezen, klikt u op Next.

 2. Gebruik de selectievakjes om te selecteren voor welke producten u streepjescodelabels wilt afdrukken.

 3. Zorg ervoor dat de DYMO LabelWriter-printer is geselecteerd en klik vervolgens op Print.

De Dymo Label-software bijwerken

De Retail Barcode Printer-app werkt alleen met Dymo Label-softwareversie 8.7.3 en hoger.

Ga als volgt te werk om de Dymo Label-software bij te werken:

Problemen met de Dymo Label-software oplossen

Als u problemen ondervindt bij het afdrukken van streepjescodelabels met de Dymo Label-software, volgt u deze stappen nadat u problemen met uw printerinstelling heeft opgelost:

 • Ik krijg de foutmelding 'Try to increase width'
 • Ik kan de aangepaste streepjescodelabels niet scannen

Als u nog steeds problemen ondervindt nadat u deze stappen heeft gevolgd, neemt u contact op met Shopify-ondersteuning.

Ik krijg de foutmelding 'Try to increase width'

Als u de foutmelding Try to increase width krijgt, is de streepjescode te groot voor het label. U kunt het formaat van het streepjescodeobject in uw indeling wijzigen om het streepjescodeobject op het label breder te maken.

Als u het streepjescodeobject zo breed mogelijk heeft gemaakt en u nog steeds de foutmelding Try to increase width ziet, moet u een groter formaat label gebruiken.

Het maximumaantal nummers dat op een streepjescodelabel past, is als volgt:

 • Groot: 40 tekens
 • Gemiddeld: 22 tekens
 • Klein: 8 tekens
 • Extra klein: 12 tekens

Als u letters of symbolen in uw streepjescodes gebruikt, nemen deze meer ruimte in beslag op het label dan cijfers.

Ik kan de aangepaste streepjescodelabels niet scannen

Als u de aangepaste streepjescodelabels niet kunt scannen die u met de Dymo Label-software heeft afgedrukt, controleer dan of u in het CSV-bestand de kolom barcode had geselecteerd toen u uw aangepaste labels afdrukte.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis