Star Micronics TSP100IIIBI draadloze bluetooth-bonprinter

Modelnummer: TSP143IIIBI

We raden je aan deze printer voor je Shopify POS-installatie te kiezen. Dit apparaat is alleen compatibel met iOS.

De draadloze bluetooth-bonprinter kopen

Als je je in Canada, de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk bevindt, kun je de Star Micronics TSP100IIIBI draadloze bluetooth-bonprinter kopen in de Shopify Hardware Store, als onderdeel van de detailhandelkit of als een enkel artikel.

Waar kun je de draadloze bluetooth-bonprinter kopen of huren
In Canada hardware.shopify.ca
In de Verenigde Staten hardware.shopify.com
In het Verenigd Koninkrijk hardware.shopify.co.uk
In Ierland hardware.shopify.ie

Papier kopen voor je draadloze bluetooth-bonprinter

Alle rollen thermisch papier werken met deze printer als het papier aan de volgende specificaties voldoet:

Papierspecificaties voor de draadloze Bluetooth-bonprinter
Breedte Standaard 80 mm, regelbaar tot 58 mm met papierrolgeleider
Dikte Tussen 0,053 mm en 0,085 mm
Roldiameter Tot 83 mm

Raadpleeg de hardwarehandleiding van de fabrikant voor meer informatie over het laden van de bonprinter.

Je Bluetooth-printer aansluiten

Sluit je printer aan op de voeding.

Stappen:

 1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de achterkant van je bonprinter.

 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een stopcontact.

 3. Zet de printer aan. De Gereed-indicator zal blauw kleuren. De FOUT-indicator knippert rood als er geen papier is geladen.

Als er papier is geladen, wordt een diagnoserapport afgedrukt.

Hierna Ben je klaar om de printer aan je iPad te koppelen.

De draadloze bluetooth-bonprinter aansluiten op je iPad en koppelen

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen het koppelen en verbinden van bluetooth-apparaten. Koppelen identificeert de apparaten met elkaar en brengt een koppeling tussen hen tot stand. Hierdoor kunnen de gekoppelde apparaten in de toekomst verbinding maken zonder authenticatiecontroles te herhalen.

De Star Micronics TSP100IIIBI draadloze bluetooth-bonprinter (modelnummer TSP143IIIBI) heeft een automatische verbinding die meteen is ingeschakeld. Dit betekent dat nadat je je printer hebt gekoppeld met je iPad, de bluetooth-verbinding automatisch tot stand wordt gebracht. Dat gebeurt elke keer wanneer de printer wordt ingeschakeld en zich binnen het bereik van je iPad bevindt.

Stappen:

 1. Sluit je printer aan op de voeding.

 2. Tik op het pictogram Instellingen op je iPad en tik vervolgens op de menuoptie Bluetooth. Je zou de Star Micronics-printer in de lijst Andere apparaten moeten kunnen zien, met een naam soortgelijk aan TSP100-XXXXX:

  TSP100IIIBI bluetooth niet verbonden

 1. Tik op de bonprinter TSP100-XXXX en wacht tot het koppelproces is voltooid. Het koppelen is voltooid wanneer de printer naar de lijst Mijn apparaten wordt verplaatst en Verbonden rechts naast de naam wordt weergegeven:
  TSP100IIIBI bluetooth verbonden

Automatisch verbinden uitschakelen

De TSP100IIIBI bluetooth-bonprinter wordt standaard geleverd met automatisch verbinden ingeschakeld. Dit betekent dat een gekoppelde printer automatisch verbinding maakt wanneer deze wordt ingeschakeld en binnen het bereik is van de iPad waarmee deze is gekoppeld.

Als je niet wilt dat je gekoppelde printer iedere keer dat je hem inschakelt automatisch verbinding maakt, moet je automatisch verbinden uitschakelen. Eén reden voor het uitschakelen van automatisch verbinden is als je meerdere iPads gebruikt met één enkele printer.

Stappen:

 1. Zorg ervoor dat je printer is gekoppeld met je iPad.

 2. Download de TSP100III Utility-app, gemaakt door Star Micronics, in de Apple App Store.

 3. Open de TSP100III Utility-app en tik vervolgens op Niet-geselecteerde staat in het gedeelte Geselecteerd apparaat.

 4. Selecteer de bonprinter in het scherm Apparaat selecteren en tik op Toepassen. De bonprinter krijgt de naam TSP100IIIBI of iets dergelijks:

  TSP100Utility apparaat selecteren

 5. Tik in het gedeelte Configuratie op Bluetooth-instellingen.

 6. Schakel de optie Auto-verbinding uit en tik op Toepassen. Tik op Doorgaan bij de prompt voor nieuwe toestemming voor de koppeling, om de instellingen op te slaan:

  TSP100Utility apparaat selecteren

 7. Open de Instellingen van de iPad en tik op de menuoptie Bluetooth.

 8. Tik op de bonprinter onder Mijn apparaten om opnieuw verbinding te maken.

Vanaf nu moet je iedere keer dat je de printer inschakelt of de iPad opnieuw start, terugkeren naar de bluetooth-instellingen van de iPad (niet de Shopify POS-app-instellingen) en de printer selecteren in de lijst Mijn apparaten. De bonprinter maakt niet langer automatisch verbinding met de iPad.

Automatisch verbinden inschakelen

Herhaal de stappen van automatisch verbinden uitschakelen om de functie Automatisch verbinden van de bonprinter in te schakelen, maar schakel Automatisch verbinden in stap 6 in.

Nadat je de draadloze bluetooth-bonprinter hebt verbonden met je iPad

Wanneer je printer is verbonden, vergeet dan niet om:

Je iPad en bonprinter ontkoppelen

Je kunt je iPad en bonprinter ontkoppelen.

Stappen:

 1. Zet de printer uit.

 2. Tik in de instellingen van je iPad op Bluetooth om je gekoppelde bluetooth-apparaten te zien.

 3. Tik op het i-symbool rechts van de printernaam en tik vervolgens op Dit apparaat vergeten om de printer uit je lijst met bluetooth-apparaten te verwijderen.

 4. Swipe in het scherm Hardware-instellingen van Shopify POS, Bluetooth-bonprinter naar links om een knop Verwijderen weer te geven.

 5. Tik op Verwijderen.

Je bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Je kunt je bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Stappen:

 1. Je iPad en bonprinter ontkoppelen.

 2. Terwijl de printer is uitgeschakeld, zoek de resetknop op de achterkant van de printer en gebruik vervolgens een pen om de knop ingedrukt te houden.

 3. Houd de resetknop ingedrukt en zet de printer aan. Wanneer het FOUT-lampje knippert, kun je de knop loslaten.

 4. Wacht tot het FOUT-lampje niet meer knippert. Schakel de printer een tweede keer uit om de reset te voltooien, wacht 5 seconden en schakel de printer opnieuw in.

De printer is nu volledig gereset en klaar om te worden gekoppeld met je iPad.

Als je modelnummer TSP143IIIBI gebruikt, wordt automatisch verbinden ingeschakeld wanneer je het apparaat opnieuw moet instellen, je moet dan wel de apparaten opnieuw koppelen.

Beperkingen bij het gebruik van de Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-bonprinter

Shopify POS heeft een exclusieve, rechtstreekse relatie met de bonprinter TSP100IIIBI Bluetooth wireless van Star Micronics. Dit heeft de volgende gevolgen:

 • Je kunt niet meerdere iPads verbinden met dezelfde printer.

 • Shopify POS werkt niet tegelijkertijd met meerdere printers.

Problemen oplossen met de Star Micronics TSP100IIIBI

Als je problemen ondervindt bij het gebruik van de Star Micronics TSP100IIIBI, voer dan deze stappen voor probleemoplossing uit.

Stappen:

 1. Controleer of je over deze basisvereisten beschikt:

- Je winkel moet een Shopify-abonnement of hoger hebben. - Je Shopify POS-app is up-to-date. - De iOS-versie van je iPad is up-to-date. - Bluetooth is ingeschakeld op je iPad.

 1. Controleer of hetprintpapier correct is geladen en of het statusindicatorlampje continu blauw is.

 2. Je iPad en bonprinter ontkoppelen.

 3. Je bonprinter terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

 4. Koppel je iPad met de bonprinter.

 5. Start de printer opnieuw.

 6. Ga naar de bluetooth-instellingen van je iPad en controleer of de Star Micronics-printer wordt weergegeven als Niet verbonden.

 7. Tik op de printer om verbinding te maken.

 8. Wanneer de printer wordt weergegeven als Verbonden, start hem opnieuw. Wanneer de printer wordt ingeschakeld, moet deze kort worden weergegeven als Niet verbonden en vervolgens als Verbonden.

 9. Als de printer niet automatisch verbinding maakt wanneer je hem voor de tweede keer herstart, moet je automatisch verbinden inschakelen.

 10. Test de printer door een testbon af te drukken.

Als je na het nemen van deze stappen nog steeds problemen ondervindt bij het gebruik van de bonprinter, neem dan contact op met Shopify Ondersteuning.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis