Star Micronics TSP100IIIW (wifi-) bonprinter

Modelnummer: 39464790

De TSP100IIIW wifi-bonprinter kopen

De Star Micronics TSP100IIIW Wifi-bonprinter is verkrijgbaar in de Shopify Hardware Store.

Printpapier kopen

Alle rollen thermisch papier met de volgende afmetingen werken met de printer:

 • de breedte is 80 mm
 • de lengte niet meer is dan 70 m

Raadpleeg de hardwarehandleiding van de fabrikant voor meer informatie over het laden van de bonprinter.

Uw wifi-printer aansluiten

U moet u printer op de voeding aansluiten.

Stappen:

 1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de achterkant van uw bonprinter.

 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een stopcontact en zet de printer aan.

Als er papier is geladen, wordt een diagnoserapport afgedrukt.

Installatie en instellingen

De TSP100IIIW wifi-bonprinter maakt via een wifi-interface verbinding met uw draadloze netwerk.

Stappen:

 1. Sluit uw printer aan op de voeding.

 2. Als uw printer al is ingesteld voor een ander wifi-netwerk, initialiseer dan de netwerkinstellingen van de printer.

 3. Tik in de Shopify POS-app op Winkel > Hardware > Bonprinter koppelen.

 4. Tik inhet modale venster Printer selecteren op Wifi.

 5. Volg de instructies inhet modale venster Koppelen met printerhotspot.

 6. Tik op Koppelen naast de naam van uw printer in de lijst Beschikbare wifi-printers.

Vergeet na het aansluiten van uw printer niet om:

De netwerkinstellingen van de printer initialiseren

Als u uw printer met een nieuw wifi-netwerk wilt verbinden, moet u de netwerkinstellingen van de printer initialiseren.

Wanneer u uw printer initialiseert, worden de instellingen teruggezet naar hun standaardwaarden. U moet de instellingen die u gebruikt opnieuw configureren, zoals de instellingen voor draadloze communicatie en het wachtwoord.

Stappen:

 1. Zet de printer uit.

 2. Houd de RST-knop ingedrukt terwijl u de printer aanzet.

 3. Houd de RST-knop ingedrukt totdat de printer tweemaal opnieuw wordt ingesteld. Wanneer het apparaat opnieuw wordt ingesteld, maakt het een intern bedieningsgeluid.

 4. Zet de printer uit.

Als u TSP100IIIW-printer niet meer werkt

Als uw printer niet werkt, kunnen daar verschillende redenen voor zijn:

 1. Controleer of uw wifi-netwerk correct is ingesteld.

 2. Controleer of u verbinding heeft met internet. Uw printer heeft een internetsignaal nodig om correct te kunnen werken.

 3. Controleer of uw printer wordt weergegeven op het Hardware-instellingenscherm van de Shopify POS-app. Als de printer niet correct is aangesloten, verschijnt deze niet op het instellingenscherm of wordt deze als 'Ontkoppeld' weergegeven:

Shopify POS - Hardware-instellingenscherm ontkoppeld

 1. Zet uw printer uit en weer aan. Hierdoor wordt de printer opnieuw opgestart en wordt een probleem met de printer meestal verholpen.

 2. Om uw printer te debuggen, zet u uw printer uit en houdt u de doorvoerknop ingedrukt. Zet de printer weer aan terwijl u de doorvoerknop ingedrukt blijft houden. Laat de printer de firmwaregegevens afdrukken en laat de doorvoerknop vervolgens los. De printer probeert verbinding met internet te maken en drukt vervolgens nog meer diagnostische gegevens af. Bekijk de afdruk om te zien of een van de volgende problemen overeenkomt met de weergegeven tekst:

 • Het IP-adres onder 'Status van huidige IP-parameters' geeft nullen weer.

  Zet de printer uit, wacht vijf seconden en zet de printer weer aan. Probeer het debugproces opnieuw.

  Als dat niet werkt, bevestig dan dat u de installatie- en instellingsinstructies voor de printer heeft gevolgd. Zorg ervoor dat uw printer is aangesloten op en verbonden met uw draadloze netwerk.

  Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, neemt u contact op met uw internetprovider. Er kan een probleem zijn met uw internetinstelling.

  TSP100III WLAN nul IP-adres

  • Ik zie het bericht 'Geen hostverbinding'.

  Dit gebeurt meestal wanneer u uw internetverbinding verliest of wanneer uw printer niet correct op uw router is aangesloten. Controleer uw internetsignaal en draadloze router.

  TSP100III WLAN geen hostverbinding

Als de FOUT-indicator rood knippert

Dit gebeurt wanneer er geen papier in de printer zit. Open de printer, plaats papier en sluit het deksel. De FOUT-indicator moet uitgaan en de GEREED-indicator moet gaan branden.

Papierstoringen

Als u het papier scheef in de bonprinter plaatst, is de kans groot dat het papier vast komt te zitten. Als dit gebeurt, zet u de printer uit, opent u het deksel en plaatst u het papier opnieuw.

Als u uw bon smaller probeert te maken dan de opgegeven breedte van 7,6 cm, gebruik dan de meegeleverde verdeler. Vouw het papier niet wanneer u het in de printer plaatst.

Ontvangstbewijzen aanpassen

U kunt zowel de standaardkassabon als de transactiebeschrijving aanpassen.

Beperkingen bij het gebruik van de Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)-bonprinter

Shopify POS doet het niet met meerdere TSP100IIIW (Wifi) bonprinters tegelijk.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis