Locatie-instellingen

Als je Shopify POS op meer dan één adres gebruikt, kun je de huidige locatie van je Shopify POS-apparaat instellen. Dit zorgt ervoor dat je de juiste belastingen toepast op je persoonlijke bestellingen en dat je de bestellingen kunt volgen die op elke fysieke locatie zijn geplaatst. De voorraadhoeveelheid op de geselecteerde locatie wordt iedere keer dat een product wordt verkocht of opnieuw in voorraad wordt opgenomen in Shopify POS bijgewerkt.

Als op een product een belastingoverschrijving is toegepast, wordt het belastingoverschrijvingspercentage gebruikt in plaats van het belastingtarief op basis van de locatie van het apparaat.

Een winkellocatie toevoegen

Een winkellocatie bewerken

Je kunt de naam, het adres of telefoonnummer van een bestaande locatie wijzigen.

Selecteer de winkellocatie

  1. Tik in Shopify POS op Winkel.

  2. Tik op Locaties.

  3. Tik op de naam van de POS-locatie.

  4. Tik op Schakelen.

  5. Tik op Winkel starten

Een winkellocatie verwijderen

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Locaties.

  2. Klik op de naam van de locatie die je wilt verwijderen.

  3. Als de locatie actief is, klik op Locatie deactiveren. Selecteer een locatie om de inventaris en bestellingen die in behandeling zijn van deze locatie aan toe te wijzen en klik vervolgens op Locatie deactiveren.

  4. Klik op Locatie verwijderen.

  5. Als je zeker weet dat je de locatie wilt verwijderen, klik op Verwijderen om dit te bevestigen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis