Bestellingen zoeken

Al je mobiele en online bestellingen en bestellingen in de winkel worden weergegeven in het scherm Bestellingen van Shopify POS. Als je een bepaalde bestelling wilt zoeken, kun je de zoekfunctie gebruiken of de streepjescode van een ontvangstbewijs scannen.

In het Shopify-beheercentrum kun je POS-bestellingen per locatie zoeken en zoekfilters opslaan die je vaak gebruikt.

Een bestelling zoeken

Een bestelling zoeken:

Doorzoek meerdere locaties voor bestellingen

Je kunt zoeken naar bestellingen die op verschillende locaties zijn geplaatst vanaf het scherm Bestellingen van Shopify POS.

Stappen:

De streepjescode van een ontvangstbewijs scannen

Nadat je streepjescodes op je afgedrukte bonnen hebt opgenomen, kun je streepjescodes op bonnen scannen met een streepjescodescanner (alleen 2D-versie) of met de camera van je apparaat om de desbetreffende bestelling in Shopify POS te openen.

Een bestelling openen door de streepjescode van de bon te scannen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis