Locatie-instellingen

Als u Shopify POS op meer dan één adres gebruikt, kunt u de huidige locatie van uw Shopify POS-apparaat instellen. Dit zorgt ervoor dat u de juiste belastingen toepast op uw persoonlijke bestellingen en dat u de bestellingen kunt volgen die op elke fysieke locatie zijn geplaatst. De voorraadhoeveelheid op de geselecteerde locatie wordt iedere keer dat een product wordt verkocht of opnieuw in voorraad wordt opgenomen in Shopify POS bijgewerkt.

Als op een product een belastingoverschrijving is toegepast, wordt het belastingoverschrijvingspercentage gebruikt in plaats van het belastingtarief op basis van de locatie van het apparaat.

Een winkellocatie toevoegen

Een winkellocatie bewerken

Je kunt de naam, het adres of telefoonnummer van een bestaande locatie wijzigen.

Selecteer de winkellocatie

Een winkellocatie verwijderen

  1. Ga in de Shopify-beheerder naar Instellingen > Locaties.

  2. Klik op de naam van de locatie die u wilt verwijderen.

  3. Als de locatie actief is, klikt u op Locatie deactiveren. Selecteer een locatie om de inventaris en niet-afgehandelde bestellingen van deze locatie aan toe te wijzen en klik vervolgens op Locatie deactiveren.

  4. Klik op Locatie verwijderen.

  5. Als je zeker weet dat je de locatie wilt verwijderen, klikt je op Verwijderen om dit te bevestigen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis