Geavanceerd publiceren

U kunt het beheren van uw blog vereenvoudigen door Shopify-tools te gebruiken, waarmee u het volgende kunt doen:

 • Een aangepaste sjabloon maken om een blog of afzonderlijke post een specifieke opmaak te geven.
 • Een specifieke publicatiedatum voor een post instellen.
 • De publicatie van meerdere posts tegelijk bewerkstelligen of ongedaan maken met een bulkactie.
 • Klanten uitnodigen om zich op je blog te abonneren zodat ze je updates zien.

Een nieuwe blogsjabloon maken

Je kunt een sjabloon maken om de opmaak van alle posts in een blog aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld een sjabloon maken voor een blog met veel afbeeldingen in posts, die voor alle posts wordt gebruikt. Het maken van aangepaste blogsjablonen vereist enige kennis van programmacodes.

Stappen:

 1. Klik onder de map Sjablonen op Een nieuwe sjabloon toevoegen.

 2. Selecteer de optie blog in het vervolgkeuzemenu en geef een naam op voor je sjabloon.

 3. Klik op Sjabloon maken.

 4. Bewerk de sjabloon in de online code-editor om de stijl van blogposts aan te passen.

 5. Klik op Opslaan.

Een sjabloon op een blog toepassen

Nadat u ten minste één nieuw blogsjabloon heeft gemaakt, kunt u een sjabloon op een blog toepassen. Alle posts in de blog worden weergegeven volgens de sjabloon die je hebt ingesteld. Het gebruik van blogsjablonen kan handig zijn wanneer u wilt dat de posts op elkaar lijken.

Stappen:

 1. Klik op de blog die u wilt bewerken.

 2. Selecteer een sjabloon in het vervolgkeuzemenu Sjabloon.

 3. Klik op Opslaan.

Een blogpostsjabloon maken

Je kunt een sjabloon maken om de lay-out van afzonderlijke blogposts aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld een sjabloon maken voor posts met veel afbeeldingen, die u alleen wilt gebruiken voor sommige posts in een blog. Het maken van aangepaste blogpostsjablonen vereist enige kennis van programmacodes.

Stappen:

 1. Klik onder de map Sjablonen op Een nieuwe sjabloon toevoegen.

 2. Selecteer de optie artikel in het vervolgkeuzemenu en geef een naam op voor uw sjabloon.

 3. Klik op Sjabloon maken.

 4. Bewerk de sjabloon in de online code-editor om de stijl van blogposts aan te passen.

 5. Klik op Opslaan.

Een sjabloon op een blogpost toepassen

Nadat u ten minste één nieuwe sjabloon heeft gemaakt, kunt u een sjabloon op een afzonderlijke post toepassen. Alleen de posts waarop de sjabloon wordt toegepast, worden weergegeven volgens de sjabloon die je hebt ingesteld. Het gebruik van blogpostsjablonen kan handig zijn wanneer u een blogpost snel een specifieke lay-out wilt geven, maar de sjabloon niet voor elke post in de blog wilt gebruiken.

Stappen:

 1. Klik op de blogpost die u wilt bewerken.

 2. Selecteer een sjabloon in het vervolgkeuzemenu Sjabloon.

 3. Klik op Opslaan.

Een specifieke publicatiedatum in voor een blogpost instellen

U kunt een specifieke publicatiedatum voor uw blog instellen. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat een blog op tijd wordt gepubliceerd voor de lancering van een nieuw product. Het antedateren van een post is ook mogelijk. Lees meer over het gebruik van publicaties in de toekomst.

Stappen:

 1. Klik op de pagina Blogposts op de post die u op een specifieke datum wilt publiceren.

 2. Klik op Een specifieke publicatiedatum instellen:

  Shopify - publicatiedatum van blogs instellen

 3. Selecteer de publicatiedatum en -tijd voor de post.

 4. Klik op Opslaan.

Blogposts in bulk publiceren

Je kunt een bulkactie gebruiken om meerdere blogposts tegelijkertijd te publiceren en zichtbaar te maken in je online winkel.

Stappen:

 1. Selecteer op de pagina Blogposts de posts die u wilt publiceren.

 2. Klik op Acties:

  Shopify - bulkactie publiceren

 3. Selecteer Geselecteerde blogposts publiceren:

  Shopify - bulk publiceren

De publicatie van blogposts in bulk ongedaan maken

Je kunt een bulkactie gebruiken om de publicatie van meerdere blogposts tegelijk ongedaan te maken en ze te verbergen in je online winkel. Hiermee worden de blogposts niet uit Shopify verwijderd.

Stappen:

 1. Selecteer op de pagina Blogposts de posts waarvan u de publicatie ongedaan wil maken.

 2. Klik op Acties:

  Shopify - publicaties in bulk ongedaan maken

 3. Selecteer Publicatie van geselecteerde blogposts ongedaan maken:

  Shopify - publicatie van blogposts in bulk ongedaan maken

Klanten uitnodigen om zich te abonneren op je blog

Shopify produceert automatisch een RSS-feed voor elke blog die u maakt, zodat klanten zich hierop kunnen abonneren en meldingen ontvangen wanneer u een nieuwe post publiceert. De feed-URL is de URL van de blogpagina, waaraan .atom is toegevoegd. Bijvoorbeeld: http://store.myshopify.com/blogs/blogname.atom. Klanten die zich willen abonneren op uw blog, kunnen de feed-URL in een feedreader plakken.

Je kunt je feed-URL opnemen in een blogpost om klanten uit te nodigen zich te abonneren op je blog.

Stappen:

 1. Klik op de naam van de blogpost waaraan u de feednaam voor de blog wilt toevoegen.

 2. Voer in het veld Inhoud bijvoorbeeld tekst in met de naam van de feed: Subscribe to this blog's RSS feed using http://store.myshopify.com/blogs/blogname.atom.

 3. Klik op Opslaan.

Klanten de mogelijkheid bieden om zich op je blogpost te abonneren met FeedBurner

Je kunt je blog integreren met FeedBurner. FeedBurner is een service van een externe partij, die een feed van je bloginhoud levert aan klanten die zich abonneren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis