Groothandelsklanten

Een groothandelsklant is een klant waaraan minstens één prijslijst is toegewezen. Via de Shopify-beheerder kunt u groothandelsbestellingen maken voor deze klanten. U kunt deze klanten ook toegang tot uw groothandel geven door hen uit te nodigen om groothandelsaccounts te maken (die anders zijn dan online winkelaccounts). Klanten met een groothandelsaccount kunnen zich aanmelden bij uw groothandel en hun eigen bestellingen maken.

U kunt informatie over een groothandelsklant vinden door zijn klantenpagina op de pagina Klanten in het groothandelskanaal te openen.

U kunt de volgende taken voor een klant uitvoeren via zijn groothandelsklantenpagina:

Groothandelsklanten toevoegen

Klanten kunnen op een van de volgende manieren aan het groothandelskanaal worden toegevoegd:

Statussen van groothandelsklanten

U kunt uw groothandelsklanten volgen via de pagina Klanten in het groothandelskanaal.

In de volgende tabel worden de verschillende statussen beschreven die een groothandelsklant kan hebben:

Statusbeschrijvingen van groothandelsklanten
Status Beschrijving
Niet uitgenodigd U heeft de klant aan een prijslijst toegewezen, maar de klant is niet uitgenodigd om een account voor uw groothandel te maken. U kunt namens hem groothandelsbestellingen maken in de Shopify-beheerder.
Uitgenodigd U heeft de klant aan een prijslijst toegewezen en u heeft hem of haar een uitnodiging voor uw groothandel gestuurd. De klant is een groothandelsklant en u kunt namens hem of haar bestellingen maken in de Shopify-beheerder. Nadat hij of zij uw uitnodiging heeft geaccepteerd, kan hij of zij zich aanmelden bij uw winkel en verandert zijn of haar status in Ingeschakeld.
In afwachting van goedkeuring Handmatige accountregistratie is ingeschakeld voor uw winkel. De klant heeft zich geregistreerd voor een groothandelsaccount, maar u heeft hem nog niet goedgekeurd. U kunt geen bestellingen voor hem maken en hij kan zich niet aanmelden bij uw groothandel. U kunt ervoor kiezen zijn aanvraag goed te keuren en hem een uitnodiging voor uw groothandel te sturen, of zijn aanvraag te weigeren.
Geregistreerd Handmatige accountregistratie is ingeschakeld voor uw winkel. De klant heeft zich geregistreerd voor een groothandelsaccount en u heeft zijn aanvraag geaccepteerd. De klant heeft een uitnodiging ontvangen, maar heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd. U kunt bestellingen voor hem maken, maar hij kan zich niet aanmelden bij uw groothandel. Nadat hij uw uitnodiging heeft geaccepteerd, kan hij zich aanmelden bij uw winkel en verandert zijn status in Ingeschakeld.
Afgewezen Handmatige accountregistratie is ingeschakeld voor uw winkel. De klant heeft zich geregistreerd voor een groothandelsaccount, maar u heeft zijn aanvraag geweigerd. U kunt geen bestellingen voor hem maken en hij kan zich niet aanmelden bij uw groothandel.
Ingeschakeld De klant is een groothandelsklant en kan zich aanmelden bij uw groothandel en bestellingen maken.
Uitgeschakeld De klant kan zich niet aanmelden bij uw groothandel en u kunt geen groothandelsbestellingen namens hem maken in de Shopify-beheerder.

Wat is het verschil tussen groothandelsaccounts en online winkelaccounts?

Uw groothandel is met een wachtwoord beveiligd, dus niemand (inclusief de eigenaar van de Shopify-winkel) kan er toegang toe krijgen zonder een groothandelsaccount. Een groothandelsaccount is anders dan een online winkelaccount. Een klant kan zich niet aanmelden bij de groothandel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor de online winkel. Een klant kan zowel een online winkelaccount als een groothandelsaccount hebben.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis