Compenseer je CO2-uitstoot met behulp van de Offset-app

Met de Offset-app kun je de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) compenseren van de verzendingen die je bezorgt. Offset gebruikt industriële modellen om de hoeveelheid CO2 te berekenen die voor elke zending in de atmosfeer vrijkomt en berekent je dan een bedrag per zending om die uitstoot te compenseren. De gemiddelde kosten per zending bedragen USD 0.0075, oftewel driekwart dollarcent. Als je bijvoorbeeld 100 zendingen per maand hebt, dan betaal je op basis van dat gemiddelde USD 0,75, oftewel 75 dollarcent.

De kosten voor het compenseren van je emissies worden bij jou in rekening gebracht via je maandelijkse Shopify-factuur. Het geld wordt gebruikt om koolstofkrediet te kopen, wat je uitstoot compenseert via projecten die bossen beschermt.

Offset financiert op dit moment het Acapa - Bajo Mira y Frontera REDD+ project met Pachama ter voorkoming van ongeplande ontbossing. Dit is een project met Verified Carbon Standard-certificering dat Pachama met zijn monitoringtechnologie zal verifiëren. De kosten van Offset gaan naar bescherming van bestaand bos, verbetering van de biomassa door betere methoden van bosbeheer, en controle van de voortgang van het project.

Algemene berekening voor je emissies

Offset koppelt gegevens uit je winkel met branchegegevens en door intercollegiale modellen om te bepalen hoeveel CO2 van je zendingen in de omgeving terechtkomt en werkt vervolgens samen met Pachama om de kosten van het compenseren van die emissies te bepalen.

Omdat het doel van Offset is om ervoor te zorgen dat je CO2-emissies van verzendingen volledig worden gecompenseerd, worden alle waarden die worden gebruikt in de gegevensmodellen naar boven afgerond.

Voor elke zending die wordt geleverd, gebruikt Offset de volgende gegevens:

Welke waarden worden gebruikt in de emissieberekening op basis van wat beschikbaar is
Factor Primaire waarde Als de primaire waarde niet beschikbaar is
Gewicht Gewicht van de zending Een gemiddeld Verzendgewicht
Afstand Afgelegde afstand volgens de trackinggegevens Lineaire afstand tussen het herkomst- en bestemmingsadres, vermenigvuldigd met een onzekerheidsfactor
Type vervoer CO2-emissies van vrachtwagens of vliegtuigen, afhankelijk van snelheid en afstand Emissies vrachtwagen

Wanneer een trackingnummer van een ondersteunde vervoerder wordt geleverd, kan Offset de gebruikte emissies nauwkeurig berekenen. Wanneer er echter geen tracking beschikbaar is of als de vervoerder niet wordt ondersteund, vermenigvuldig je de geschatte uitstoot met een onzekerheidsfactor van ongeveer 1,5. Dit helpt ervoor te zorgen dat al je emissies worden gecompenseerd. Als er gegevens inconsistent of ontbreken, gebruikt Offset een redelijke maximumwaarde.

Stel dat je een pakket verzendt van Boston naar New York. De lineaire afstand is 305,94 km, maar de kortste weg route is ongeveer 350 km. Als er een trackingnummer wordt opgegeven, gebruikt Offset de exacte afstand die is afgelegd. Als er echter geen tracking wordt opgegeven, wordt de basisberekening met 305,94 km gebruikt en wordt de resulterende uitstoot vermenigvuldigd met 1,5. Dit houdt rekening met eventuele gebeurtenissen tijdens routes, zoals afstanden van postkantoren en distributiecentra en de route die door de koerier wordt gevolgd om het pakket aan de deur van je klant te leveren.

Inzicht in de kosten

Wanneer je Offset voor het eerst installeert, vind je een maandelijkse schatting van je compensatiekosten op basis van de nieuwste gegevens uit je winkel en de gemiddelden van Shopify.

Op je Shopify-factuur worden de kosten in rekening gebracht voor het compenseren van de emissies van elke bestelling die in de afgelopen 30 dagen als 'afgeleverd' wordt beschouwd. Als er trackinggegevens beschikbaar zijn, wordt een bestelling beschouwd als 'afgeleverd' wanneer de trackinggegevens aangeven dat deze wordt bezorgd. Als er geen traceringsinformatie is, wordt een bestelling geacht 20 dagen nadat de bestelling is geplaatst, te zijn bezorgd. Als een artikel is aangevuld of als een bestelling binnen de 20 dagen wordt geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht voor het compenseren van de uitstoot van de verzending van die producten.

Als de kosten voor de compensatie van je uitstoot voor de afgelopen 30 dagen minder dan USD 0,01 zijn, dan worden de kosten naar boven afgerond tot USD 0,01.

Beperkingen

Controleer de volgende beperkingen:

  • De modellen en schattingen zijn niet exact, maar Offset overschat je emissies om ervoor te zorgen dat ze volledig worden gecompenseerd.
  • Alleen CO2 wordt gecompenseerd. Andere emissies, zoals CH4, N2O of GFG worden niet gecompenseerd. CO2 vertegenwoordigt echter 95% van de klimaatimpact uit verbranding van fossiele brandstoffen voor vervoer.
  • Bestellingen die worden verzonden via zeetransport genereren niet de gegevens die nodig zijn om de uitstoot nauwkeurig te berekenen. In plaats daarvan worden door de branche geaccepteerde alternatieve methoden gebruikt.
  • Op dit moment richt Offset zich op het aanpakken van alleen de emissies van vervoer in verband met de verzendkosten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis