Regels instellen voor producten die worden geretourneerd naar het Shopify Fulfillment Network

Je kunt regels instellen voor wat er gebeurt met producten die naar het Shopify Fulfillment Network (SFN) worden geretourneerd. Retourregels worden geconfigureerd voor elke product-SKU. De regels kunnen worden geconfigureerd op basis van de staat van het product dat wordt geretourneerd.

Voor producten die in bewerkbare staat worden geretourneerd, kun je een regel instellen voor SFN-medewerkers om een ontbrekende polyzak of barcode te vervangen en het product vervolgens weer aan je voorraad toe te voegen. Als je deze instelling niet hebt geactiveerd en een product in bewerkbare staat wordt geretourneerd, zetten SFN-medewerkers het product opzij voor latere beoordeling en nemen ze contact met je op over de verdere afhandeling van het product.

Producten die in onverkoopbare staat worden geretourneerd, worden verwijderd in het SFN-fulfilmentcentrum. Niet-verkoopbare producten omvatten artikelen waarvoor beperkingen gelden en die in geopende of gebruikte staat worden geretourneerd. Meer informatie over het retourneren van artikelen waarvoor beperkingen gelden.

Je kunt deze regels op elk moment wijzigen. Als een retour al in behandeling is wanneer je een regel wijzigt die van invloed is op een product dat in de retour is opgenomen, volgen SFN-medewerkers de regel die actief is wanneer de retour wordt verwerkt.

Retourregels instellen voor een afzonderlijk product

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Fulfillment Network.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Instellingen.

 5. Klik in het gedeelte Geretourneerde artikelafhandeling op Beheren.

 6. Selecteer naast het product dat je wilt wijzigen de optie Polyzak of barcode vervangen.

 7. Klik op Opslaan.

Herhaal dit proces om deze instelling te activeren voor elk product dat je door SFN-medewerkers wilt laten bewerken en weer aan je voorraad wilt laten toevoegen. Je kunt ook bulksgewijs retourregels instellen.

Retourregels instellen voor producten in bulk

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Fulfillment Network.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Instellingen.

 5. Klik in het gedeelte Geretourneerde artikelafhandeling op Beheren.

 6. Selecteer de producten die je wilt wijzigen.

 7. Klik in de kolom Bewerkbare staat op Wijziging selecteren en selecteer een van de volgende opties:

  • Om geretourneerde producten te verwijderen, selecteer je Niet bewerken.
  • Om een ontbrekende polyzak of barcode te vervangen en producten weer aan je voorraad toe te voegen, selecteer je Bewerken.
 8. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis