Speciale projecten indienen

Je kunt een aanvraag doen om een fulfillmentcentrum extra werk te laten doen voor je verzendingen buiten het opslaan en verzenden van je producten, zoals de barcodes verbinden met je producten. Maak een speciaal project aan vanuit de Shopify Fulfillment Netwerk-app (SFN) in je Shopify-beheercentrum om een aanvraag in te sturen.

Je kunt speciale projecten aanvragen voor alles dat verder gaat dan het normale werk dat nodig is om je inkomende overboekingen en bestellingen te verwerken. Speciale projecten omvatten de volgende soorten werk:

Je aanvraag voor een speciaal project wordt naar het SFN-team gestuurd, dat de aanvraag op basis van bepaalde vereisten goedkeurt of afwijst.

Vereisten voor een speciaal project

Het SFN-team heeft de details van het werk dat je aanvraagt nodig om een speciaal project in te plannen en de kosten in te schatten. Voeg foto's en video's van processen toe om de nauwkeurigheid te waarborgen. Elk speciaal project, behalve etikettering, heeft een minimum duur van één uur. Dit betekent dat als je een project indient dat minder dan een uur in beslag neemt, je toch een uur werk in rekening wordt gebracht.

Elk speciaal project verzoek moet het volgende bevatten:

 • alle betrokken SKU's
 • alle niet-SKU-benodigdheden vereist
 • gedetailleerde montageinstructies (foto's en video's indien nodig)
 • hoeveelheden vereist
 • vervaldatum van het project
 • indien van toepassing, eventuele gerelateerde projecten of inkomende transfers
 • indien van toepassing, eventuele nieuwe SKU's die zouden worden gemaakt
 • indien van toepassing, een voorkeur voor een fulfillmentcentrum

Speciaal projectproces

Je kunt een aanvraag voor het speciale project indienen in de SFN-app in je Shopify-beheercentrum. Nadat je je aanvraag hebt ingediend, beoordeelt het SFN-team je aanvraag binnen 48 uur en keuzen ze het goed of wijzen ze het af:

 • Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt het vermeld in Speciale projecten > Actie vereist of In afwachting van goedkeuring van offerte in je SFN-app.
 • Als je aanvraag is afgewezen, vind je deze terug in Speciale Projecten > Afgewezen door SFN in je SFN-app.

Bekijk de volgende tabel om meer te weten te komen over de statussen van het speciale project en hun beschrijvingen:

Statussen van speciale projecten van SFN
Status Beschrijving
Concept Je hebt het verzoek van je project nog niet ingediend.
Ingediend ter controle Je aanvraag voor een project is in behandeling en wacht op een beoordeling van het SFN-team.
In afwachting van goedkeuring van offerte Het SFN-team heeft een offerte verstrekt voor het werk aan je project om te beginnen. Je moet de offerte controleren en vervolgens je projectaanvraag bevestigen of afwijzen.
Wordt uitgevoerd Er wordt aan je project gewerkt.
Actie vereist Je moet je projectaanvraag bekijken en deze vervolgens bevestigen of afwijzen. Als je dat bevestigt, wordt je project naar de fulfillmentcentra gestuurd.
Voltooid Je project is succesvol voltooid.
Afgewezen door SFN Je projectaanvraag is afgewezen door het SFN-team. Projectaanvragen kunnen worden geweigerd vanwege een gebrek aan voorraad, niet-beschikbare vereiste tools of apparatuur, of omdat ze buiten de capaciteit of vaardigheid van het magazijn vallen.
Afgewezen door jou Jij of een andere medewerker heeft de projectaanvraag afgewezen.
Geannuleerd Je project is geannuleerd en wordt niet voltooid.

Vraag een bijzonder project aan

Als je een project aanvraagt, zorg er dan voor dat je zeer gedetailleerde instructies voor het project schrijft.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Shopify Fulfillment Netwerk > Speciale projecten.
 2. Klik op Project aanvragen.
 3. Selecteer het type project en klik vervolgens op Projecttype bevestigen.
 4. Voer een naam in voor het project.
 5. Onder Instructies vul je gedetailleerde instructies in voor je speciale project. Als je een Montageproject hebt geselecteerd, voer je in het tekstvak Instructies de SKU's in van de producten die moeten worden samengesteld. Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie invult.
 6. Optioneel: voeg bijlagen, zoals foto's of video's, toe aan het speciale project.
 7. Klik op Project aanvragen.

Krijg toegang tot de status van je speciale project

Nadat je je speciale project hebt ingediend, beoordeelt SFN het binnen twee tot drie dagen. Je ontvangt een e-mail die aangeeft of je speciale project is goedgekeurd of afgewezen.

Stappen

 1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Apps en klik daarna op Shopify Fulfillment Netwerk.
 2. In het gedeelte Taken

 3. Klik op Speciaal project goedkeuren.

 4. Klik op het speciale project dat je wilt bekijken.

 5. Doe een van de volgende dingen in de sectie Projectgoedkeuring:

  • Klik op Offerte goedkeuren om de offerte te accepteren en het speciale project te starten.
  • Klik op Offerte afwijzen om het speciale project te annuleren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis