Klant toevoegen metaveld

De actie Voeg klantmetaveld toe voegt een metaveld toe aan de klant die de workflow triggert, of werkt een bestaand metaveld van die klant bij.

Velden

De actie Voeg klantmetaveld toe bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Voeg klantmetaveld toe.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een naamruimte van een metaveld is een opslag voor een groep metavelden. Door metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de metaveldwaarde.
Waarde Vereist. De waarde is de informatie die in het metaveld wordt opgeslagen. Een waarde wordt altijd opgeslagen als tekenreeks, ongeacht het type metaveld.
Type Het data-type van de metaveldwaarde.

Triggers

De actie Voeg klantmetaveld toe heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Klant-ID, bepaalt aan welke klant een metaveld wordt toegevoegd. De klant-ID is standaard ingesteld en kan niet worden bewerkt.

De actie Voeg klantmetaveld toe kan worden gebruikt in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een klant-metaveld wanneer een klant wordt aangemaakt

In deze voorbeeldworkflow wordt een klantmetaveld toegevoegd aan alle nieuw aangemaakte klanten.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis