Bestelling toevoegen metaveld

De actie Voeg bestellingsmetaveld toe voegt een metaveld toe aan de bestelling die de workflow triggert, of werkt een bestaande metaveld van die bestelling bij.

Velden

De actie Voeg bestellingsmetaveld toe bevat de volgende velden.

Velden die gebruikt worden in de actie Voeg bestellingsmetaveld toe.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een naamruimte van een metaveld is een opslag voor een groep metavelden. Door metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de metaveldwaarde.
Waarde Vereist. De waarde is de informatie die in het metaveld wordt opgeslagen. Een waarde wordt altijd opgeslagen als tekenreeks, ongeacht het type metaveld.
Type Het data-type van de metaveldwaarde.

Triggers

De actie Voeg bestellingsmetaveld toe heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Bestellings-ID, bepaalt aan welke bestelling het metaveld wordt toegevoegd. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet bewerkt worden.

De actie Voeg bestellingsmetaveld toe kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een metaveld voor een bestelling toevoegt wanneer een bestelling is aangemaakt

In deze voorbeeldworkflow wordt een metaveld voor een bestelling toegevoegd aan alle nieuwe bestellingen.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis