Productmetaveld toevoegen

Met de actie Product toevoegen metaveld wordt een metaveld toegevoegd aan het product dat de workflow activeert, of wordt een bestaand metaveld voor dat product bijgewerkt.

Velden

De actie Voeg productmetaveld toe bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Voeg productmetaveld toe.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een naamruimte van een metaveld is een opslag voor een groep metavelden. Door metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de metaveldwaarde.
Waarde Vereist. De waarde is de informatie die in het metaveld wordt opgeslagen. Een waarde wordt altijd opgeslagen als tekenreeks, ongeacht het type metaveld.
Type Het data-type van de metaveldwaarde.

Triggers

De actie Voeg productmetaveld toe heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Product-ID, bepaalt aan welk product een metaveld wordt toegevoegd. De product-ID is standaard ingesteld en kan niet worden bewerkt.

De actie Voeg productmetaveld toe kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een productmetaveld toevoegt wanneer een product aan de winkel wordt toegevoegd

In deze voorbeeldworkflow wordt een productmetaveld toegevoegd aan alle producten wanneer ze aan de winkel worden toegevoegd.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis