Productvariantmetaveld toevoegen

De actie Productvariantmetaveld toevoegen voegt een metaveld aan de productvariant toe die de workflow triggert, of werkt een bestaand metaveld bij van die productvariant.

Velden

De actie Productvariantmetaveld toevoegen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Productvariantmetaveld toevoegen.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een naamruimte van een metaveld is een opslag voor een groep metavelden. Door metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de metaveldwaarde.
Waarde Vereist. De waarde is de informatie die in het metaveld wordt opgeslagen. Een waarde wordt altijd opgeslagen als tekenreeks, ongeacht het type metaveld.
Type Het data-type van de metaveldwaarde.

Triggers

De trigger voegt verborgen velden toe aan de actie Productvariantmetaveld toevoegen. Deze velden, Product-ID en Productvariant-ID, identificeren het product en de productvariant waaraan een metaveld moet worden toegevoegd. De ID's van het product en de productvariant zijn standaard ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

De actie Productvariantmetaveld toevoegen kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een productvariantmetaveld toevoegt wanneer de voorraad gelijk is aan of kleiner is dan nul

In deze voorbeeldworkflow wordt een productvariantmetaveld toegevoegd aan een productvariant wanneer de voorraad gelijk is aan of kleiner is dan nul.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis