Fulfilmentaanvraag verzenden

Met de actie Fulfilmentaanvraag verzenden wordt een verzoek om producten af te handelen verzonden naar een fulfilmentservice voor de bestelling die de workflow triggert. De actie Fulfilmentaanvraag verzenden werkt alleen met apps van een externe partij voor fulfilmentservices.

Als een bestelling producten bevat die niet door een fulfilmentservice kunnen worden afgehandeld, registreert Flow deze als mislukte verzoeken. Bij bestellingen die zowel producten bevatten die door een dienst kunnen worden vervuld als producten die niet door een dienst kunnen worden vervuld, worden verzoeken verzonden voor die producten die wel kunnen worden vervuld.

Velden

De actie Fulfilmentaanvraag verzenden bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Fulfilmentaanvraag verzenden.
Veld Beschrijving
Bericht Een extra bericht dat met de fulfilmentaanvraag moet worden verzonden.

Triggers

De trigger voegt een verborgen veld toe aan de actie Fulfilmentaanvraag verzenden. Dit veld, Bestellings-ID, identificeert de bestelling waarvoor een fulfilmentaanvraag moet worden verzonden. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Jet kunt de actie Fulfilmentaanvraag verzenden gebruiken in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een fulfilmentaanvraag verstuurd zodra een bestelling betaald is

In deze voorbeeldworkflow wordt een fulfilmentaanvraag verzonden wanneer een bestelling is betaald.

API-gegevens

Bekijk de mutatie fulfillmentOrderSubmitFulfillmentRequest voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis