Workflows maken

Maak een workflow om terugkerende taken in je winkel te automatiseren.

De snelste manier om je bedrijf te automatiseren is door een workflowtemplate te kiezen en deze aan te passen. Flow-templates zijn complete workflows die specifieke acties uitvoeren. Je kunt ze bewerken om ze aan je bedrijfsprocessen aan te passen.

Templates gebruiken

Verken Templates in Flow om vooraf gebouwde workflows te vinden die je kunt aanpassen en gebruiken.

Veel templates maken gebruik van app-triggers en -acties. Als je een app-trigger of -actie wilt gebruiken, installeer dan de apps waarmee ze zijn gebouwd. Ga naar de connectoren voor de Flow in de Shopify App Store om een app te installeren die een ingebouwde connector heeft.

Nadat je een template hebt toegevoegd aan Flow, kun je dit bekijken en aanpassen aan de behoeften van je bedrijf:

 • Zorg ervoor dat je e-mail- of Slack-adressen wijzigt, zodat je berichten naar de juiste mensen worden verzonden.
 • Controleer de tekst van het bericht om ervoor te zorgen dat deze aansluit bij de stijl en toon van je bedrijf.
 • Als een workflow Slack gebruikt en je niet, kun je de actie vervangen door een actie die een e-mailbericht verzendt.

Je eigen workflows maken

Als je geen workflowtemplate kunt vinden die aan je bedrijfsbehoeften voldoet, kun je aangepaste workflows maken die je in je winkel kunt uitvoeren.

Voordat je begint

Voordat je een workflow maakt, moet je zorgen dat je bekend bent met deze richtlijnen en best practices inzake de workflows.

Stappen

 1. Open Flow in je Shopify-beheercentrum.
 2. Klik op Workflow maken.
 3. Optioneel: als je een workflow aanmaakt met behulp van het Shopify-beheercentrum van je organisatie, selecteer je de winkel waar je de workflow wil aanmaken.
 4. Klik op Trigger toevoegen en selecteer vervolgens de trigger waarmee de workflow wordt gestart.
 5. Klik op Voorwaarde toevoegen en selecteer de voorwaarde waaraan moet zijn voldaan voordat acties kunnen worden uitgevoerd.
 6. Klik op Actie toevoegen en selecteer de actie die wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van de voorwaarde.
 7. Klik op Opslaan en voer een titel in voor je workflow.
 8. Klik op Voorbeeld van workflow bekijken om te testen hoe de workflow wordt uitgevoerd in je winkel.
 9. Klik op Inschakelen om de workflow in je winkel aan te zetten.
 10. Optioneel: als je meer dan één winkel hebt, kan je een workflow exporteren van de ene naar de andere winkel. Zie Workflows importeren en exporteren voor meer informatie. Als je het Shopify-beheercentrum van je organisatie gebruikt, kan je workflows rechtstreeks kopiëren vanuit een winkel naar een andere winkel. Zie Een workflow kopiëren in het Shopify-beheercentrum van je organisatie voor meer informatie.

Deze workflow wordt automatisch uitgevoerd telkens wanneer de triggergebeurtenis plaatsvindt in je winkel.

Volgende stappen

Op de pagina van de workflow kun je tags aan je workflows toewijzen om ze overzichtelijk te houden. Stel dat je snel al je workflows wilt bekijken om de voorraad van je winkel te wijzigen. Je kunt een Inventory -tag toepassen op alle flows die dergelijke wijzigingen aanbrengen en vervolgens de filteropties op de pagina flow gebruiken om alleen flows met die tag weer te geven.

Er kan een kleine vertraging optreden tussen het moment dat een workflow wordt uitgevoerd en het moment dat de resultaten worden weergegeven in je Shopify-beheercentrum.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis