HTTP-verzoeken verzenden in je workflows

Je kunt workflows maken die HTTP-aanvragen naar externe webservers, API-eindpunten en URL's verzenden. Zo kun je bijvoorbeeld een workflow maken die een bericht verzendt naar een berichtenservice of die een item maakt in een app voor projectmanagement.

De volgende HTTP-methoden voor je HTTP-aanvraag worden ondersteund:

 • Get: verstuurt een verzoek om informatie van de server.
 • Delete: verwijdert een resource van de server.
 • Head: haalt de HTTP-responsheaders van de server op.
 • Options: haalt de opties en functies op die door de server worden ondersteund.
 • Patch: werkt een resource op de server gedeeltelijk bij.
 • Put: werkt een resource op de server bij.
 • Post: maakt of vervangt een resource op de server.

Responscodes

Nadat Flow je HTTP-aanvraag heeft verzonden, wordt er maximaal 30 seconden gewacht op een reactie van je app met een HTTP-statuscode. Als Flow na 30 seconden nog geen reactie van je app heeft ontvangen, wordt de verbinding met je app verbroken en wordt de aanvraag opnieuw verzonden.

Wanneer Flow een reactie ontvangt, worden de codes als volgt verwerkt:

Hoe Flow statuscodes verwerkt.
Statuscodes Verwerking door Flow
200 Geslaagd Flow gaat ervan uit dat de POST-aanvraag is verwerkt door je app.
202 Geslaagd Flow gaat ervan uit dat de POST-aanvraag is geaccepteerd door je app.
4XX Clientfouten

Als je app de statuscode 429 (te veel aanvragen) verzendt zonder de header Opnieuw proberen na, verzendt Flow de HTTP-aanvraag (POST) met steeds langer wordende intervallen gedurende maximaal 24 uur.

Als je app de statuscode 429 (te veel aanvragen) verzendt met de header Opnieuw proberen na (waarmee een wachttijd is opgegeven), verzendt Flow de HTTP-aanvraag (POST) nadat de wachttijd (in seconden) is verstreken.

Als je app een andere 4XX-code verzendt, gaat Shopify Flow ervan uit dat er een fout is opgetreden en wordt de POST-aanvraag niet opnieuw verzonden.

5XX Serverfouten Flow verzendt de HTTP-aanvraag (POST) met steeds langer wordende intervallen gedurende maximaal 24 uur.
Andere statuscode Als je app een code retourneert die niet in deze tabel wordt beschreven, gaat Shopify Plus ervan uit dat er een fout is opgetreden en wordt de POST-aanvraag niet opnieuw verzonden.

Beperkingen

Verwar de actie HTTP-aanvraag niet met app-acties die zijn gemaakt met Flow-connectors. Beide functies verzenden HTTP-aanvragen, maar er bestaan een aantal verschillen. De header van de HTTP-aanvraag die met deze actie wordt verzonden, bevat bijvoorbeeld geen action_run_id.

Het is een bekende probleem dat met deze functies 202-statuscodes worden verwerkt alsof de aanvraag is verwerkt.

Een HTTP-aanvraag verzenden

 1. Klik op Actie toevoegen in je workflow.
 2. Selecteer HTTP-verzoek verzenden.
 3. Voer de velden in het vervolgkeuzemenu HTTP-methode als volgt in:

  1. Selecteer een van de HTTP-methoden.
  2. Geef in het veld URL de URL van de server op. Als je parameters in je URL wilt doorgeven, geef deze op in de tabel Headers.
  3. Voeg in het veld Hoofdtekst de content toe die je naar de server wilt verzenden. Wanneer je berichten verzendt, is het vaak handig om gegevens over de desbetreffende klant, de bestelling of het product op te nemen. Hiervoor moet je templatevariabelen gebruiken.
  4. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis