Triggers, voorwaarden en acties voor workflows

Zorg ervoor dat je inzicht hebt in de logica van Flow voor triggers, voorwaarden en acties, zodat je efficiënte workflows kunt maken om je bedrijfsprocessen te automatiseren.

Triggers

Triggers zijn gebeurtenissen die workflows starten. Triggers kunnen interne gebeurtenissen zijn in Shopify of gebeurtenissen binnen een app van derden. Je kunt een workflow niet handmatig starten. Voor elke trigger is er een lijst met gerelateerde voorwaarden en acties die je in je workflow kunt gebruiken.

Voorwaarden

Voorwaarden start acties alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voorwaarden zijn hetzelfde als het begin van een if-then-overzicht. Ze kunnen controleren op de eigenschappen van de trigger gebeurtenis en op de eigenschappen van objecten die bij de gebeurtenis zijn betrokken, zoals bestellingen, producten en klanten.

Voorwaarden kunnen eenvoudige Ja/nee-eigenschappen controleren, bijvoorbeeld of het totaal van een bestelling hoger is dan een bepaald bedrag of dat een klant marketing accepteert.

Ze kunnen ook controleren op meer complexe eigenschappen die controleren op tekenreeksen of decimalen. Een tekenreekseigenschap is een tekstselectie en een decimaal getal is een getal. Bijvoorbeeld:

 • Je kunt een voorwaarde instellen om de landtekenreeks van een bestelling te controleren met behulp van de is any of-exploitant om een actie te ondernemen bij bestellingen in Canada, Ierland of Chili.
 • Je kunt een voorwaarde instellen om de decimale eigenschap van de totale aankopen van een klant in je winkel te controleren met behulp van de greater than or equal to-exploitant om een actie te ondernemen op klanten die $100 of meer hebben uitgegeven.

Acties

Acties zijn taken waarmee wijzigingen kunnen worden aangebracht aan objecten in je Shopify-winkel en apps. Acties kunnen ook e-mails en Slack-berichten verzenden en HTTP WebHook-oproepen uitvoeren naar externe services.

Wanneer je een actie kiest die door je workflow moet worden uitgevoerd, worden je keuzes gefilterd op basis van de trigger van de workflow.

Voorwaarden in de juiste volgorde zetten

Je kunt workflows maken met meerdere voorwaarden, die elk kunnen resulteren in verschillende acties. De volgorde van de voorwaarden is belangrijk. Voorwaarden worden van boven naar beneden gecontroleerd en de controle stopt als aan een voorwaarde is voldaan.

Voorwaarden en acties combineren

Je kunt voorwaarden combineren om één grote voorwaarde te maken. Wanneer voorwaarden worden gecombineerd, is de hele voorwaarde alleen waar als aan alle voorwaarden is voldaan. Als niet aan een voorwaarde wordt voldaan, is de hele voorwaarde onwaar. In het volgende voorbeeld moet de klant marketingmateriaal accepteren en moet de totale prijs van de bestelling hoger zijn dan € 1000.

Voorbeeld van gecombineerde voorwaarden.

Je kunt acties ook combineren om meerdere acties uit te voeren.

In het volgende voorbeeld worden meerdere voorwaarden gebruikt om te controleren of een klant in aanmerking komt voor een loyaliteitsprogramma, op basis van het totale bedrag dat de klant in de winkel heeft uitgegeven.

Voorbeeld van workflow om een klant te taggen voor het loyaliteitsprogramma

In de bovenstaande afbeelding worden de volgende voorwaarden gecontroleerd in de volgorde waarin ze worden weergegeven:

 • Als de totale prijs hoger is dan € 1000 en de klant akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmaterialen, voorzie je de klant van de loyaliteitstag Goud.
 • Als de totale prijs lager is dan € 1000 en de klant akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmaterialen, voorzie je de klant van de loyaliteitstag Zilver.
 • Als de klant meer dan € 200 heeft uitgegeven en akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmaterialen, voorzie je de klant van de loyaliteitstag Brons.

Acties die berichten verzenden

Je kunt een actie toevoegen aan een workflow om een bericht te verzenden aan jezelf of je medewerkers.

Naslaginformatie over triggers en acties

Je kunt de volgende Shopify-triggers en acties gebruiken in je workflows.

Triggers en acties voor collecties

Je kunt de volgende triggers en acties gebruiken in workflows die betrekking hebben op collecties.

Triggers

 • Collectie gemaakt
 • Collectie verwijderd

Acties

 • Winkel toevoegen metaveld
 • Metaveld collectie aanmaken
 • URL-omleiding aanmaken
 • Omleidings-URL's verwijderen
 • Verwijder metaveld collectie
 • Metaveld winkel verwijderen
 • Verzend e-mail
 • HTTP-verzoek verzenden

Triggers en acties voor klanten

Je kunt de volgende triggers en acties gebruiken in workflows die betrekking hebben op klanten.

Triggers

 • Klant gemaakt
 • Klant verwijderd
 • Klant uitgeschakeld
 • Klant ingeschakeld

Acties

 • Klanttags toevoegen
 • Winkel toevoegen metaveld
 • Metaveld klant aanmaken
 • URL-omleiding aanmaken
 • Omleidings-URL's verwijderen
 • Verwijder metaveld klant
 • Klanttags verwijderen
 • Metaveld winkel verwijderen
 • Verzend e-mail
 • HTTP-verzoek verzenden
 • Klantopmerking bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.

Triggers en acties voor fulfillment

Je kunt de volgende triggers en acties gebruiken in workflows die betrekking hebben op wijzigingen van de fulfillmentstatus van een bestelling, beginnend bij het maken van de afhandeling.

Triggers

 • Fulfillment aangemaakt

Acties

 • Klanttags toevoegen
 • Bestellingstags toevoegen
 • Bestelling archiveren
 • Bestelling annuleren
  Meer informatie over het annuleren van bestellingen met behulp van workflows.
 • Betaling vastleggen
  Meer informatie over workflows voor het vastleggen van betalingen.
 • URL-omleiding aanmaken
 • Omleidings-URL's verwijderen
 • Bestelling markeren als betaald
 • Klanttags verwijderen
 • Bestellingstags verwijderen
 • Afhandeling aanvragen
  Meer informatie over afhandeling aanvragen met behulp van workflows.
 • Verzend e-mail
 • HTTP-verzoek verzenden
 • Bestelling uit archief verwijderen
 • Klantopmerking bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • Bestellingsnotitie bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de content van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

Triggers en acties voor fulfillmentgebeurtenissen

Je kunt de volgende triggers en acties gebruiken in workflows die betrekking hebben op wijzigingen in de fulfillmentstatus van een bestelling wanneer er wijzigingen plaatsvinden in een bestaande afhandeling.

Triggers

 • Fulfillment-evenement aangemaakt

Acties

 • Klanttags toevoegen
 • Bestelling toevoegen metaveld
 • Bestellingstags toevoegen
 • Winkel toevoegen metaveld
 • Bestelling archiveren
 • Bestelling annuleren
  Meer informatie over het annuleren van bestellingen met behulp van workflows.
 • Betaling vastleggen
  Meer informatie over workflows voor het vastleggen van betalingen.
 • URL-omleiding aanmaken
 • Omleidings-URL's verwijderen
 • Bestelling markeren als betaald
 • Klanttags verwijderen
 • Verwijder metaveld bestelling
 • Bestellingstags verwijderen
 • Metaveld winkel verwijderen
 • Afhandeling aanvragen
  Meer informatie over afhandeling aanvragen met behulp van workflows.
 • Verzend e-mail
 • HTTP-verzoek verzenden
 • Bestelling uit archief verwijderen
 • Klantopmerking bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • Bestellingsnotitie bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de content van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

Triggers en acties voor voorraadartikelen

Je kunt de volgende triggers en acties gebruiken in workflows die betrekking hebben op wijzigingen in de productvoorraad van je winkel.

Triggers

 • Voorraadartikel aangemaakt
 • Voorraadartikel verwijderd

Acties

 • Winkel toevoegen metaveld
 • URL-omleiding aanmaken
 • Omleidings-URL's verwijderen
 • Metaveld winkel verwijderen
 • Verzend e-mail
 • HTTP-verzoek verzenden

Triggers en acties voor bestellingen

Je kunt de volgende triggers en acties gebruiken in workflows die betrekking hebben op bestellingen.

Triggers

 • Conceptbestelling gemaakt
 • Conceptbestelling verwijderd
 • Bestelling geannuleerd
 • Bestelling gemaakt
  Deze trigger wordt uitgevoerd wanneer een bestelling wordt gemaakt, inclusief wanneer een bestelling is gemaakt omdat deze is geconverteerd vanuit een conceptbestelling.
 • Bestelling verwijderd
 • Bestelling afgehandeld
 • Bestelling betaald
 • Risico van bestelling geanalyseerd
  Deze trigger en bijbehorende voorwaarden werken alleen met de resultaten van de Shopify-risicoanalyse. De resultaten van apps voor fraudeanalyse van derden zijn niet van toepassing. Lees meer over het analyseren van risicoworkflows.
 • Bestellingstransactie aangemaakt
 • Terugbetaling gemaakt

Acties

 • Klanttags toevoegen
 • Conceptbestellingstags toevoegen
  Nadat een conceptbestelling is omgezet in een bestelling, worden deze tags veranderd in bestellingstags
 • Bestellingstags toevoegen
 • Winkel toevoegen metaveld
 • Bestelling archiveren
 • Bestelling annuleren
  Meer informatie over het annuleren van bestellingen met behulp van workflows.
 • Betaling vastleggen
  Meer informatie over workflows voor het vastleggen van betalingen.
 • Metaveld conceptbestelling aanmaken
 • Metaveld bestelling aanmaken
 • URL-omleiding aanmaken
 • Omleidings-URL's verwijderen
 • Bestelling markeren als betaald
 • Klanttags verwijderen
 • Verwijder metaveld conceptbestelling
 • Conceptbestellingstags verwijderen
 • Verwijder metaveld bestelling
 • Bestellingstags verwijderen
 • Metaveld winkel verwijderen
 • Afhandeling aanvragen
  Meer informatie over afhandeling aanvragen met behulp van workflows.
 • Verzend e-mail
 • HTTP-verzoek verzenden
 • Bestelling uit archief verwijderen
 • Klantopmerking bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in: {{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • Conceptbestellingsnotitie bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de content van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.
 • Bestellingsnotitie bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de content van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

Triggers en acties voor producten

Je kunt de volgende triggers en acties gebruiken in workflows die betrekking hebben op producten.

Triggers

 • Voorraadaantallen gewijzigd
  Deze trigger wordt uitgevoerd wanneer het voorraadniveau van een product dat door Shopify wordt gevolgd, verandert. Lees meer over workflows voor het bijhouden van voorraad.
 • Product toegevoegd aan winkel
 • Product verwijderd
 • Productstatus bijgewerkt
  Deze trigger wordt uitgevoerd wanneer de status van een bestaand product verandert. Het werkt niet wanneer een nieuw product aan de winkel wordt toegevoegd.
 • Productvariant aangemaakt
 • Productvariant verwijderd

Acties

 • Producttags toevoegen
 • Winkel toevoegen metaveld
 • Metaveld product aanmaken
 • Metaveld productvariant aanmaken
 • URL-omleiding aanmaken
 • Omleidings-URL's verwijderen
 • Producten verbergen
 • Producten publiceren
 • Verwijder product metaveld
 • Producttags verwijderen
 • Verwijder metaveld productvariant
 • Metaveld winkel verwijderen
 • Verzend e-mail
 • HTTP-verzoek verzenden

Triggers en acties van aanbestedingstransacties

Je kunt de volgende triggers en acties gebruiken in workflows met betrekking tot aanbestedingstransacties. Een aanbesteding vindt plaats telkens wanneer geld tussen een merchant en een klant wordt doorgegeven.

Triggers

 • Tendertransactie gemaakt

Acties

 • Klanttags toevoegen
 • Bestelling toevoegen metaveld
 • Bestellingstags toevoegen
 • Winkel toevoegen metaveld
 • Bestelling archiveren
 • Bestelling annuleren
  Meer informatie over het annuleren van bestellingen met behulp van workflows.
 • Betaling vastleggen
  Meer informatie over workflows voor het vastleggen van betalingen.
 • URL-omleiding aanmaken
 • Omleidings-URL's verwijderen
 • Bestelling markeren als betaald
 • Klanttags verwijderen
 • Verwijder metaveld bestelling
 • Bestellingstags verwijderen
 • Metaveld winkel verwijderen
 • Afhandeling aanvragen
  Meer informatie over afhandeling aanvragen met behulp van workflows.
 • Verzend e-mail
 • HTTP-verzoek verzenden
 • Bestelling uit archief verwijderen
 • Klantopmerking bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • Bestellingsnotitie bijwerken
  Deze actie vervangt standaard de content van de notitie. Als je content wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

Verwante informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis