Triggers, voorwaarden en acties voor workflows

Zorg ervoor dat je inzicht hebt in de logica van Flow voor triggers, voorwaarden en acties, zodat je efficiënte workflows kunt maken om je bedrijfsprocessen te automatiseren.

Triggers

Triggers zijn gebeurtenissen die workflows starten (triggeren). Dit kunnen interne gebeurtenissen zijn in Shopify. Je kunt niet handmatig een workflow starten. Voor elke trigger is er een lijst met gerelateerde voorwaarden en acties die je in je workflow kunt gebruiken.

Voorwaarden

Voorwaarden zorgen ervoor dat je workflow alleen acties uitvoert als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voorwaarden zijn vergelijkbaar met 'ALS...DAN'-functies. Ze kunnen controleren op de eigenschappen van de triggergebeurtenis en op de eigenschappen van objecten die bij de gebeurtenis zijn betrokken (zoals bestellingen, producten en klanten). Een workflow kan bijvoorbeeld de voorwaarde hebben dat de resultaten van de risicoanalyse van een bestelling moeten worden gecontroleerd.

Acties

Acties zijn taken waarmee wijzigingen kunnen worden aangebracht aan objecten in je Shopify-winkel en apps. Acties kunnen ook e-mails en Slack-berichten verzenden en HTTP WebHook-oproepen uitvoeren naar externe services.

Wanneer je een actie kiest die door je workflow moet worden uitgevoerd, worden je keuzes gefilterd op basis van de trigger van de workflow.

Voorwaarden in de juiste volgorde zetten

Je kunt workflows maken met meerdere voorwaarden, die elk kunnen resulteren in verschillende acties. De volgorde van de voorwaarden is belangrijk. Voorwaarden worden van boven naar beneden gecontroleerd en de controle stopt als aan een voorwaarde is voldaan.

Voorwaarden en acties combineren

Je kunt voorwaarden combineren om één grote voorwaarde te maken. Wanneer voorwaarden worden gecombineerd, is de hele voorwaarde alleen waar als aan alle voorwaarden is voldaan. Als niet aan een voorwaarde wordt voldaan, is de hele voorwaarde onwaar. In het volgende voorbeeld moet de klant marketingmateriaal accepteren en moet de totale prijs van de bestelling hoger zijn dan € 1000.

Voorbeeld van gecombineerde voorwaarden.

Je kunt acties ook combineren om meerdere acties uit te voeren.

In het volgende voorbeeld worden meerdere voorwaarden gebruikt om te controleren of een klant in aanmerking komt voor een loyaliteitsprogramma, op basis van het totale bedrag dat de klant in de winkel heeft uitgegeven.

Voorbeeld van workflow om een klant te taggen voor het loyaliteitsprogramma

In de bovenstaande afbeelding worden de volgende voorwaarden gecontroleerd in de volgorde waarin ze worden weergegeven:

 • Als de totale prijs hoger is dan € 1000 en de klant akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmaterialen, voorzie je de klant van de loyaliteitstag Goud.
 • Als de totale prijs lager is dan € 1000 en de klant akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmaterialen, voorzie je de klant van de loyaliteitstag Zilver.
 • Als de klant meer dan € 200 heeft uitgegeven en akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmaterialen, voorzie je de klant van de loyaliteitstag Brons.

Naslag

Lijst met Shopify-triggers

Je kunt de volgende triggers gebruiken in je workflows.

Klanttriggers

 • Klant gemaakt

Bestellingstriggers

 • Conceptbestelling gemaakt
 • Bestelling gemaakt (Deze trigger wordt uitgevoerd wanneer een bestelling wordt gemaakt, inclusief wanneer een bestelling is gemaakt omdat deze is geconverteerd vanuit een conceptbestelling).
 • Bestelling afgehandeld
 • Bestelling betaald
 • Risico van bestelling geanalyseerd. (Deze trigger en bijbehorende voorwaarden verwijzen alleen naar de resultaten van de Shopify-risicoanalyse. De resultaten van apps voor fraudeanalyse van derden zijn niet van toepassing. Lees meer over het analyseren van risicoworkflows.)
 • Terugbetaling gemaakt

Producttriggers

 • Product gemaakt
 • Voorraadaantallen gewijzigd (Deze trigger wordt uitgevoerd wanneer het voorraadniveau van een product dat door Shopify wordt gevolgd, verandert. Lees meer over workflows voor voorraadtracking.)

Acties voor triggers voor bestellingen

Je kunt de volgende Shopify-acties gebruiken voor triggers met betrekking tot bestellingen, zoals Bestelling gemaakt, Bestelling afgehandeld, Bestelling betaald, Risico van bestelling geanalyseerd en Terugbetaling gemaakt:

 • Klanttags toevoegen
 • Bestellingstags toevoegen
 • Bestelling archiveren
 • Bestelling annuleren (meer informatie over het annuleren van bestellingen met behulp van workflows)
 • Betaling vastleggen (meer informatie over workflows voor het vastleggen van betalingen)
 • Klanttags verwijderen
 • Bestellingstags verwijderen
 • Bestelling uit archief verwijderen
 • Klantopmerking bijwerken (Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je inhoud wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Opmerking het volgende in: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.)
 • Bestellingsnotitie bijwerken (Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je inhoud wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Notitie het volgende in: {{order.note}} The content that you want to add to the note.)

Je kunt de volgende Shopify-acties gebruiken voor triggers met betrekking tot conceptbestellingen, zoals Conceptbestelling gemaakt:

 • Klanttags toevoegen
 • Conceptbestellingstags toevoegen (nadat een conceptbestelling is omgezet in een bestelling, zijn deze tags veranderd in bestellingstags)
 • Klanttags verwijderen
 • Conceptbestellingstags verwijderen
 • Conceptbestellingsnotitie bijwerken (Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je inhoud wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Opmerking het volgende in: {{order.note}} The content that you want to add to the note.)

Acties voor producttriggers

Je kunt de volgende Shopify-acties gebruiken voor triggers met betrekking tot producten, zoals Voorraadaantallen gewijzigd en Product toegevoegd:

 • Producttags toevoegen
 • Producten verbergen
 • Producten publiceren
 • Producttags verwijderen

Acties voor klantentriggers

Je kunt de volgende Shopify-acties gebruiken voor triggers met betrekking tot klanten, zoals Klant gemaakt:

 • Klanttags toevoegen
 • Klanttags verwijderen
 • Klantopmerking bijwerken (Deze actie vervangt standaard de inhoud van de notitie. Als je inhoud wilt toevoegen aan de bestaande notitie, voer in het veld Opmerking het volgende in: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.)

Acties die berichten verzenden

Je kunt een actie toevoegen aan een workflow om een bericht te verzenden aan jezelf of je medewerkers.

Verwante informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis