Templatevariabelen voor Flow

Voeg templatevariabelen toe aan acties om gegevens over de klant, bestelling of het product op te nemen in je workflow.

Templatevariabelen zijn tijdelijke aanduidingen die worden vervangen door waarden wanneer een workfow wordt uitgevoerd. Deze variabelen beschrijven de kenmerken van de klanten, bestellingen en producten waarop je workflows van toepassing zijn. Er zijn bijvoorbeeld templatevariabelen voor het bestelnummer, de prijs van de bestelling, de naam van de klant, enzovoort.

De namen van de meeste templatevariabelen spreken voor zich. De templatevariabele waarmee de naam van het product wordt weergegeven, is bijvoorbeeld {{ product.title }}. Wanneer het bericht wordt verzonden, wordt deze variabele vervangen door de naam van het bestelde product: Large Coffee Mug.

Templatevariabelen toevoegen aan acties

Je kunt sjabloonvariabelen toevoegen aan elk tekstveld dat de link Sjabloonvariabele toevoegen bevat. Klik op de link Sjabloonvariabele toevoegen onder het relevante veld en kies vervolgens een variabele uit de lijst.

De templatevariabelen in de lijst Templatevariabele toevoegen worden gefilterd, zodat je alleen de variabelen ziet die van toepassing zijn op de trigger die je hebt gekozen. Nadat je een variabele in de lijst hebt gekozen, wordt deze op de juiste manier opgemaakt en aan het tekstvak toegevoegd.

Templatevariabelen

Variabelen die van toepassing zijn op de actie Door de klant gemaakt:

 • Klantvariabelen
 • Winkelvariabelen

Variabelen die van toepassing zijn op de acties Voorraadaantallen gewijzigd en Product toegevoegd:

 • Productvariabelen
 • Winkelvariabelen

Variabelen die van toepassing zijn op de acties Bestelling betaald en Risico van bestelling geanalyseerd:

 • Bestellingsvariabelen
 • Winkelvariabelen

Variabelen die van toepassing zijn op de actie Bestelling afgehandeld:

 • Afhandelingsvariabelen
 • Bestellingsvariabelen
 • Winkelvariabelen

Variabelen die van toepassing zijn op de actie Bestelling terugbetalen:

 • Bestellingsvariabelen
 • Terugbetalingsvariabelen
 • Winkelvariabelen

Klantvariabelen

In de volgende tabel worden de templatevariabelen voor klanten beschreven:

Templatevariabelen en hun beschrijvingen.
Naam van variabele Beschrijving
customer.acceptsMarketing Of de klant heeft ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal.
customer.averageOrderAmountV2.amount Gemiddeld bedrag dat de klant per bestelling heeft uitgegeven.
customer.canDelete Of de merchant de klant uit de winkel kan verwijderen.
customer.createdAt De datum en tijd waarop de klant aan de winkel is toegevoegd.
customer.displayName Volledige naam van de klant, op basis van voornaam + achternaam.
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote Of er voor de klant een notitie is.
customer.hasTimelineComment Of de merchant tijdlijncommentaren over de klant heeft toegevoegd op de pagina van de klant.
customer.id Wereldwijd unieke identificatie.
customer.lastName
customer.lifetimeDuration Tijd sinds de klant voor het eerst aan de winkel werd toegevoegd.
customer.note Opmerking over de klant geschreven door de merchant.
customer.ordersCount Het totale aantal bestellingen dat de klant in de winkel heeft geplaatst.
customer.phone
customer.state Staat of provincie waar de klant woont.
customer.taxExempt Of de klant is vrijgesteld van het betalen van belasting op bestellingen.
customer.totalSpent Het totale bedrag dat de klant aan bestellingen heeft besteed.
customer.UpdatedAt De datum en tijd waarop de klant voor het laatst is bijgewerkt.
customer.verifiedEmail Of het e-mailadres correct is genoteerd.
customer.defaultAddress.address1 Adresregel 1 (straat/postbus/bedrijfsnaam).
customer.defaultAddress.address2 Adresregel 2 (appartement/suite/unit/gebouw).
customer.defaultAddress.city Plaats/district/voorstad/stad/dorp.
customer.defaultAddress.company Bedrijf/organisatie/overheid.
customer.defaultAddress.country Staat/county/provincie/regio.
customer.defaultAddress.countryCode Landcode van twee letters.
customer.defaultAddress.firstName Voornaam van de klant.
customer.defaultAddress.formattedArea Door komma's gescheiden lijst met stad, provincie en land.
customer.defaultAddress.lastName Achternaam van de klant.
customer.defaultAddress.latitude Breedtegraad van het klantadres.
customer.defaultAddress.longitude Lengtegraad van het klantadres.
customer.defaultAddress.name Naam van de klant, op basis van voornaam + achternaam.
customer.defaultAddress.phone Uniek telefoonnummer van de klant.
customer.defaultAddress.province Staat/county/provincie/regio.
customer.defaultAddress.provinceCode Tweeletterige provincie- of staatcode.
customer.defaultAddress.zip Postcode
customer.image.altText Een woord of zin die de aard of content van een afbeelding bevat.
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress Of het factuuradres overeenkomt met het bezorgadres.
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing Of de klant heeft ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal.
customer.lastOrder.canMarkAsPaid Of de bestelling handmatig als betaald kan worden gemarkeerd.
customer.lastOrder.cancelReason Reden waarom de bestelling is geannuleerd.
customer.lastOrder.capturable Of de betaling voor de bestelling kan worden vastgelegd.
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Bedrag van de korting op het niveau van de bestelling (bevat geen kortingen op orderregels).
customer.lastOrder.clientIp Het IP-adres van de client die aan deze bestelling is gekoppeld.
customer.lastOrder.closed Of de bestelling is afgerond.
customer.lastOrder.confirmed Of er voorraad is gereserveerd voor de bestelling.
customer.lastOrder.currencyCode De valuta van de winkel op het moment van de bestelling.
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode Kortingscode verstrekt door de klant.
customer.lastOrder.displayFinancialStatus Financiële status van de bestelling die aan de merchant kan worden getoond.
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus Fulfillmentstatus van de bestelling die aan de merchant kan worden getoond.
customer.lastOrder.email E-mailadres verstrekt door de klant.
customer.lastOrder.fulfillable Of er artikelen zijn die kunnen worden afgehandeld.
customer.lastOrder.fullyPaid Of de bestelling volledig is betaald.
customer.lastOrder.hasTimelineComment Of de merchant tijdlijncommentaren aan de bestelling heeft toegevoegd.
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name Unieke identificatie voor de bestelling die op de bestelling wordt weergegeven.
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettobetaling voor de bestelling, op basis van het totale bedrag dat is ontvangen of terugbetaald.
customer.lastOrder.note Content van de notitie bij de bestelling.
customer.lastOrder.phone Telefoonnummer opgegeven door de klant.
customer.lastOrder.referralCode Marketingreferentiecode van de link waarop de klant heeft geklikt om je winkel te bezoeken.
customer.lastOrder.referrerDisplayText Website die de klant naar je onlinewinkel heeft gestuurd.
customer.lastOrder.refundable Deze bestelling kan worden terugbetaald.
customer.lastOrder.requiresShipping Of een orderregel in de bestelling fysiek moet worden verzonden.
customer.lastOrder.riskLevel Risico op fraude van de bestelling.
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Subtotaal van de orderregels en hun kortingen (omvat geen verzendkosten, verzendkortingen en kortingen op bestelniveau).
customer.lastOrder.taxesIncluded Of belasting is inbegrepen in de subtotaalprijs van de bestelling.
customer.lastOrder.test Of de bestelling een test is.
customer.lastOrder.totalCapturable Geautoriseerd bedrag voor de bestelling, dat niet of niet toereikend is vastgelegd.
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Totaalbedrag van de korting op de bestelling (inclusief kortingen op bestel- en orderregelniveau).
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount Totaalbedrag van de bestelling (inclusief belastingen en kortingen).
customer.lastOrder.totalReceived Totaalbedrag ontvangen door de klant voor de bestelling.
customer.lastOrder.totalRefunded Totaalbedrag terugbetaald voor de bestelling.
customer.lastOrder.totalShippingPrice Totaalbedrag in rekening gebracht voor verzending van de bestelling.
customer.lastOrder.totalTax Totaal van alle belastingen die op de bestelling zijn geheven.
customer.lastOrder.totalWeight Totaal gewicht (in gram) van de bestelling.
customer.lastOrder.unpaid Of er geen betalingen zijn ontvangen voor de bestelling.

Afhandelingsvariabelen

In de volgende tabel worden de templatevariabelen beschreven die betrekking hebben op de afhandeling:

Beschrijvingen van templatevariabelen met betrekking tot de afhandeling.
Naam van variabele Beschrijving
fulfillment.displayStatus Voor mensen leesbare weergave van de status van deze afhandeling.
fulfillment.id Wereldwijd unieke identificatie.
fulfillment.name Voor mensen leesbare referentie-identificatie voor deze afhandeling.
fulfillment.status
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle Voor mensen leesbare unieke identificatie voor deze fulfillmentservice.
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

Bestellingsvariabelen

In de volgende tabel worden de templatevariabelen met betrekking tot bestellingen beschreven:

Beschrijvingen van templatevariabelen met betrekking tot bestellingen.
Naam van variabele Beschrijving
order.billingAddressMatchesShippingAddress Of het factuuradres overeenkomt met het bezorgadres.
order.buyerAcceptsMarketing Of de klant heeft ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal.
order.canMarkAsPaid Of de bestelling handmatig als betaald kan worden gemarkeerd.
order.cancelReason Reden waarom de bestelling is geannuleerd.
order.cancelledAt De datum en tijd waarop de bestelling is geannuleerd.
order.capturable Of de betaling voor de bestelling kan worden vastgelegd.
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Bedrag van de korting op het niveau van de bestelling (bevat geen kortingen op orderregels).
order.clientIp Het IP-adres van de client die aan deze bestelling is gekoppeld.
order.closed Of de bestelling is afgerond.
order.closedAt De datum en tijd waarop de bestelling is geannuleerd.
order.confirmed Of er voorraad is gereserveerd voor de bestelling.
order.createdAt De datum en tijd waarop de bestelling is gemaakt.
order.currencyCode De valuta van de winkel op het moment van de bestelling.
order.customerLocale
order.discountCode Kortingscode verstrekt door de klant.
order.displayFinancialStatus Financiële status van de bestelling die aan de merchant kan worden getoond.
order.displayFulfillmentStatus Fulfillmentstatus van de bestelling die aan de merchant kan worden getoond.
order.email E-mailadres verstrekt door de klant.
order.fulfillable Of er artikelen zijn die kunnen worden afgehandeld.
order.fullyPaid Of de bestelling volledig is betaald.
order.hasTimelineComment Of de merchant tijdlijncommentaren aan de bestelling heeft toegevoegd.
order.id Wereldwijd unieke identificatie.
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems Een reeks orderregels.
order.name Unieke identificatie voor de bestelling die op de bestelling wordt weergegeven.
order.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettobetaling voor de bestelling, op basis van het totale bedrag dat is ontvangen of terugbetaald.
order.note Content van de notitie bij de bestelling.
order.phone Telefoonnummer opgegeven door de klant.
order.presentmentCurrencyCode De betaalvaluta van de klant voor deze bestelling.
order.processedAt De datum en tijd waarop de bestelling is verwerkt.
order.customerJourney.lastVisit.referralCode Marketingreferentiecode van de link waarop de klant heeft geklikt om je winkel te bezoeken.
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml Website die de klant naar je onlinewinkel heeft gestuurd.
order.refundable Deze bestelling kan worden terugbetaald.
order.requiresShipping Of een orderregel in de bestelling fysiek moet worden verzonden.
order.riskLevel Risico op fraude van de bestelling.
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Subtotaal van de orderregels en hun kortingen (omvat geen verzendkosten, verzendkortingen en kortingen op bestelniveau).
order.taxesIncluded Of belasting is inbegrepen in de subtotaalprijs van de bestelling.
order.test Of de bestelling een test is.
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount Geautoriseerd bedrag voor de bestelling, dat niet of niet toereikend is vastgelegd.
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Totaalbedrag van de korting op de bestelling (inclusief kortingen op bestel- en orderregelniveau).
order.totalPriceSet.shopMoney.amount Totaalbedrag van de bestelling (inclusief belastingen en kortingen).
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount Totaalbedrag ontvangen door de klant voor de bestelling.
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount Totaalbedrag terugbetaald voor de bestelling.
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount Totaalbedrag in rekening gebracht voor verzending van de bestelling.
order.totalTaxSet.shopMoney.amount Totaal van alle belastingen die op de bestelling zijn geheven.
order.totalWeight Totaal gewicht (in gram) van de bestelling.
order.unpaid Of er geen betalingen zijn ontvangen voor de bestelling.
order.UpdatedAt De datum en tijd waarop de bestelling voor het laatst is gewijzigd.
order.billingAddress.address1 Adresregel 1 (straat/postbus/bedrijfsnaam).
order.billingAddress.address2 Adresregel 2 (appartement/suite/unit/gebouw).
order.billingAddress.city Plaats/district/voorstad/stad/dorp.
order.billingAddress.company Bedrijf/organisatie/overheid.
order.billingAddress.country Staat/county/provincie/regio.
order.billingAddress.countryCodeV2 Landcode van twee letters.
order.billingAddress.firstName Voornaam van de klant.
order.billingAddress.formattedArea Door komma's gescheiden lijst met stad, provincie en land.
order.billingAddress.lastName Achternaam van de klant.
order.billingAddress.latitude Breedtegraad van het klantadres.
order.billingAddress.longitude Lengtegraad van het klantadres.
order.billingAddress.name Naam van de klant, op basis van voornaam + achternaam.
order.billingAddress.phone Uniek telefoonnummer van de klant.
order.billingAddress.province Staat/county/provincie/regio.
order.billingAddress.provinceCode Tweeletterige provincie- of staatcode.
order.billingAddress.zip Postcode
order.publication.name Naam van de publicatie.
order.publication.supportsFuturePublishing Of deze publicatie wel of niet toekomstige publicatie ondersteunt.
order.customer.acceptsMarketing Of de klant heeft ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal.
order.customer.averageOrderAmountV2.amount Gemiddeld bedrag dat de klant per bestelling heeft uitgegeven.
order.customer.canDelete Of de merchant de klant uit de winkel kan verwijderen.
order.customer.displayName Volledige naam van de klant, op basis van voornaam + achternaam.
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote Of er voor de klant een notitie is.
order.customer.hasTimelineComment Of de merchant tijdlijncommentaren over de klant heeft toegevoegd op de pagina van de klant.
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration Tijd sinds de klant voor het eerst aan de winkel werd toegevoegd.
order.customer.note Opmerking over de klant geschreven door de merchant.
order.customer.ordersCount Het totale aantal bestellingen dat de klant in de winkel heeft geplaatst.
order.customer.phone
order.customer.state Staat of provincie waar de klant woont.
order.customer.taxExempt Of de klant is vrijgesteld van het betalen van belasting op bestellingen.
order.customer.totalSpent Het totale bedrag dat de klant aan bestellingen heeft besteed.
order.customer.verifiedEmail Of het e-mailadres correct is genoteerd.
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 Adresregel 1 (straat/postbus/bedrijfsnaam).
order.displayAddress.address2 Adresregel 2 (appartement/suite/unit/gebouw).
order.displayAddress.city Plaats/district/voorstad/stad/dorp.
order.displayAddress.company Bedrijf/organisatie/overheid.
order.displayAddress.country Staat/county/provincie/regio.
order.displayAddress.countryCodeV2 Landcode van twee letters.
order.displayAddress.firstName Voornaam van de klant.
order.displayAddress.formattedArea Door komma's gescheiden lijst met stad, provincie en land.
order.displayAddress.lastName Achternaam van de klant.
order.displayAddress.latitude Breedtegraad van het klantadres.
order.displayAddress.longitude Lengtegraad van het klantadres.
order.displayAddress.name Naam van de klant, op basis van voornaam + achternaam.
order.displayAddress.phone Uniek telefoonnummer van de klant.
order.displayAddress.province Staat/county/provincie/regio.
order.displayAddress.provinceCode Tweeletterige provincie- of staatcode.
order.displayAddress.zip Postcode
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive Geeft aan of een locatie al dan niet actief is.
order.physicalLocation.name
order.physicalLocation.shipsInventory Geeft aan of deze locatie al dan niet voorraad verzendt.
order.shippingAddress.address1 Adresregel 1 (straat/postbus/bedrijfsnaam).
order.shippingAddress.address2 Adresregel 2 (appartement/suite/unit/gebouw).
order.shippingAddress.city Plaats/district/voorstad/stad/dorp.
order.shippingAddress.company Bedrijf/organisatie/overheid.
order.shippingAddress.country Staat/county/provincie/regio.
order.shippingAddress.countryCodeV2 Landcode van twee letters.
order.shippingAddress.firstName Voornaam van de klant.
order.shippingAddress.formattedArea Door komma's gescheiden lijst met stad, provincie en land.
order.shippingAddress.lastName Achternaam van de klant.
order.shippingAddress.latitude Breedtegraad van het klantadres.
order.shippingAddress.longitude Lengtegraad van het klantadres.
order.shippingAddress.name Naam van de klant, op basis van voornaam + achternaam.
order.shippingAddress.phone Uniek telefoonnummer van de klant.
order.shippingAddress.province Staat/county/provincie/regio.
order.shippingAddress.provinceCode Tweeletterige provincie- of staatcode.
order.shippingAddress.zip Postcode
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

Productvariabelen

In de volgende tabel worden de templatevariabelen met betrekking tot producten beschreven:

Beschrijvingen van templatevariabelen met betrekking tot producten.
Naam van variabele Beschrijving
product.availablePublicationCount Het aantal kanalen waarop een product is gepubliceerd zonder feedbackfouten.
product.createdAt De datum en tijd waarop het product is gemaakt.
product.defaultCursor Een standaardcursor voor gebruik bij paginering.
product.description Korte beschrijving van het product, op één regel en zonder HTML-tags.
product.handle
product.hasOnlyDefaultVariant Of het product slechts één variant heeft voor de standaardoptie en -waarde.
product.hasOutOfStockVariants
product.id Wereldwijd unieke identificatie.
product.isGiftCard
product.publishedAt De datum en tijd waarop het product in de onlinewinkel is gepubliceerd.
product.productType
product.publicationCount Het aantal kanalen waarin een product is gepubliceerd.
product.publishedOnCurrentChannel Controleer of het product is gepubliceerd in het kanaal van de aanroepende app.
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt De datum en tijd waarop het product voor het laatst is gewijzigd.
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description SEO-beschrijving.
product.seo.title SEO-titel.
product_variant.availableForSale Geeft aan of de productvariant voor de verkoop beschikbaar is.
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor Een standaardcursor voor gebruik bij paginering.
product_variant.displayName Weergavenaam van de variant, gebaseerd op de titel van het product + de titel van de variant.
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id Wereldwijd unieke identificatie.
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity Total sellable quantity of the variant
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle Voor mensen leesbare unieke identificatie voor deze fulfillmentservice.
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText Een woord of zin die de aard of content van een afbeelding bevat.
product_variant.product.availablePublicationCount Het aantal kanalen waarop een product is gepubliceerd zonder feedbackfouten.
product_variant.product.defaultCursor Een standaardcursor voor gebruik bij paginering.
product_variant.product.description Korte beschrijving van het product, op één regel en zonder HTML-tags.
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant Of het product slechts één variant heeft voor de standaardoptie en -waarde.
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount Het aantal kanalen waarin een product is gepubliceerd.
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel Controleer of het product is gepubliceerd in het kanaal van de aanroepende app.
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

Terugbetalingsvariabelen

In de volgende tabel worden de templatevariabelen met betrekking tot terugbetalingen beschreven:

Beschrijvingen van templatevariabelen met betrekking tot terugbetalingen.
Naam van variabele Beschrijving
refund.id Wereldwijd unieke identificatie.
refund.note
refund.staffMember.active Of de medewerker nu actief is of niet.
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner Of de gebruiker wel of niet een eigenaar is.
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

Winkelvariabelen

In de volgende tabel worden de templatevariabelen met betrekking tot winkels beschreven:

Beschrijving van templatevariabelen met betrekking tot winkels.
Naam van variabele Beschrijving
shop.channelCount Toont het aantal kanalen.
shop.checkoutApiSupported Geeft aan of de winkel checkout ondersteunt via de Checkout-API.
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping Geeft aan of er al dan niet belastingen worden berekend op verzendingen.
shop.taxesIncluded De instelling die aangeeft of toepasselijke belastingen zijn inbegrepen in de productprijzen.
shop.weightUnit
shop.billingAddress.address1 Adresregel 1 (straat/postbus/bedrijfsnaam).
shop.billingAddress.address2 Adresregel 2 (appartement/suite/unit/gebouw).
shop.billingAddress.city Plaats/district/voorstad/stad/dorp.
shop.billingAddress.company Bedrijf/organisatie/overheid.
shop.billingAddress.country Staat/county/provincie/regio.
shop.billingAddress.countryCode Landcode van twee letters.
shop.billingAddress.firstName Voornaam van de klant.
shop.billingAddress.formattedArea Door komma's gescheiden lijst met stad, provincie en land.
shop.billingAddress.lastName Achternaam van de klant.
shop.billingAddress.latitude Breedtegraad van het klantadres.
shop.billingAddress.longitude Lengtegraad van het klantadres.
shop.billingAddress.name Naam van de klant, op basis van voornaam + achternaam.
shop.billingAddress.phone Uniek telefoonnummer van de klant.
shop.billingAddress.province Staat/county/provincie/regio.
shop.billingAddress.provinceCode Tweeletterige provincie- of staatcode.
shop.billingAddress.zip Postcode
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld Of 'De rest van de wereld' is gedefinieerd in een of meer verzendgebieden.
shop.features.branding Merk van de winkel.
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode Harmonized System-codes op producten weergeven. Gebruikt voor de douane bij internationale verzending.
shop.features.liveView Of Live View wordt weergegeven. Live View is verborgen voor ondernemingen die een proefversie hebben of geen webwinkel hebben.
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics Of statistieken worden weergegeven. Statistieken zijn verborgen voor nieuwe ondernemingen totdat de gegevens zinvol zijn.
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host De hostnaam van het domein (bijv.: example.com).
shop.primaryDomain.sslEnabled Of SSL is ingeschakeld of niet.
shop.resourceLimits.maxProductOptions Maximum aantal toegestane productopties.
shop.resourceLimits.maxProductVariants Maximum aantal toegestane varianten.
shop.resourceLimits.redirectLimitReached Of de winkel de limiet heeft bereikt van het aantal URL-omleidingen dat voor bronnen kan worden gemaakt.

Sjabloonvariabelen voor order.regelartikelen

Als je ervaring hebt met Shopify Liquid, wil je mogelijk geavanceerde functies zoals Liquid-tags gebruiken in je workflows. Je kunt bijvoorbeeld een for loop-tag gebruiken om orderregeldetails weer te geven, zoals de naam van elke productbestelling of de SKU en prijs. Hiermee kun je het object order.lineItems gebruiken. Dit is iets anders dan het line_item-object dat wordt beschreven in de Shopify Liquid-documentatie.

Bekijk voorbeelden van berichten die order.lineItemsgebruiken.

In de volgende tabel worden de templatevariabelen beschreven die worden ondersteund voor order.lineItem-object in Flow:

Beschrijvingen van de templatevariabelen die worden ondersteund voor order.lineItems-object.
Templatevariabele Gegevenstype Beschrijving
canRestock Boolean Of het artikel dat in de orderregel wordt besteld, kan worden aangevuld als het wordt geretourneerd of als de bestelling wordt geannuleerd.
totalDiscountSet.shopMoney.bedrag Money Bedrag van de korting die op de orderregel is toegepast.
discountedUnitPrice Money Eenheidsprijs van de productvariant nadat de korting per eenheid is toegepast.
fulfillableQuantity Geheel getal Aantal productvarianten dat nog moet worden afgehandeld. Deze waarde is gebaseerd op hoeveelheid - max (terugbetaalde hoeveelheid, afgehandelde hoeveelheid) - afgehandelde hoeveelheid in behandeling - open afgehandelde hoeveelheid.
fulfillmentStatus String In hoeverre een bestelling is voltooid in termen van afgehandelde regelitems. Geldige waarden: fulfilled, null of partial.
naam String Naam van het bestelde product.
nonFulfillableQuantity Geheel getal Aantal orderregels dat niet kan worden afgehandeld.
originalTotal Money Totale prijs (zonder kortingen) van de orderregel, op basis van de oorspronkelijke eenheidsprijs van de variant vermenigvuldigd met de bestelde hoeveelheid.
originalUnitPriceSet Geldtas Variantprijs zonder toegepaste kortingen.
aantal Nummer Aantal bestelde varianten.
refundableQuantity Geheel getal Aantal artikelen in de orderregel dat kan worden terugbetaald.
requiresShipping Boolean Of fysieke verzending vereist is voor de variant.
sku String SKU-nummer variant
belastbaar Boolean Of de variant belastbaar is.
titel String Titel van het product of de variant (dit veld is alleen van toepassing op aangepaste orderregels).
totalDiscount Money Totaalbedrag van de korting op de bestelling. Dit is inclusief kortingen op bestel- en orderregelniveau.
unfulfilledDiscountedTotal Money
unfulfilledOriginalTotal Money
unfulfilledQuantity Geheel getal
variantTitle String Naam van de variant.
vendor String Naam van de leverancier die de variant heeft gemaakt.

Geavanceerde functie

Als je een ontwikkelaar bent en ervaring hebt met het schrijven van Shopify Liquid-programmacode, kan je ook Liquid gebruiken om je templatevariabelen te schrijven. Voor meer informatie, zie Liquid-ondersteuning in Flow.

Voorbeelden

Bekijk voorbeelden van berichten en opmerkingen waarin templatevariabelen worden gebruikt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis