Betaling vastleggen

Met de actie Betaling vastleggen leg je de betaling vast voor de bestelling die de workflow activeert.

Je maakt bijvoorbeeld een workflow die gebruikmaakt van de triggerBestelling aangemaakt en de actie Betaling vastleggen. De trigger Bestelling aangemaakt start een workflow alleen wanneer een nieuwe bestelling is aangemaakt en controleert bestellingen niet op nieuwe transacties. Als de bestelling wordt bewerkt of als er een upsell na aankoop is, wordt de nieuwe betaling niet vastgelegd. Gebruik in dit geval de trigger Bestellingstransactie aangemaakt. Deze start een workflow telkens wanneer een nieuwe transactie voor een bestelling wordt aangemaakt.

Triggers

De trigger voegt een verborgen veld toe aan de actie Betaling vastleggen. Dit veld, Bestellings-ID, identificeert de bestelling waarvoor de betaling moet worden vastgelegd. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Je kunt de actie Betaling vastleggen gebruiken in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die de betaling voor een bestelling vastlegt wanneer het risiconiveau gemiddeld of laag is

In deze voorbeeldworkflow wordt de betaling vastgelegd voor een bestelling wanneer het risiconiveau gemiddeld of laag is.

API-gegevens

Bekijk het Transactieobject voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis