Fulfillmentaanvraag verzenden

Met de actie Fulfillmentaanvraag verzenden wordt een verzoek om producten af te handelen verzonden naar een fulfillmentservice voor de bestelling die de workflow triggert. De actie Fulfillmentaanvraag verzenden werkt alleen met apps van een externe partij voor fulfillmentservices.

Als een bestelling producten bevat die niet door een fulfillmentservice kunnen worden afgehandeld, registreert Flow deze als mislukte verzoeken. Bij bestellingen die zowel producten bevatten die door een dienst kunnen worden vervuld als producten die niet door een dienst kunnen worden vervuld, worden verzoeken verzonden voor die producten die wel kunnen worden vervuld.

Velden

De actie Fulfillmentaanvraag verzenden bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Fulfillmentaanvraag verzenden.
Veld Beschrijving
Bericht Een extra bericht dat met de fulfillmentaanvraag moet worden verzonden.

Triggers

De trigger voegt een verborgen veld toe aan de actie Fulfillmentaanvraag verzenden. Dit veld, Bestellings-ID, identificeert de bestelling waarvoor een fulfillmentaanvraag moet worden verzonden. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Jet kunt de actie Fulfillmentaanvraag verzenden gebruiken in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een fulfillmentaanvraag verstuurd zodra een bestelling betaald is

In deze voorbeeldworkflow wordt een fulfillmentaanvraag verzonden wanneer een bestelling is betaald.

API-gegevens

Bekijk de mutatie fulfillmentOrderSubmitFulfillmentRequest voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis