Berichten met workflows verzenden

Je kunt workflows maken die berichten naar jou of je medewerkers verzenden. Je kunt bijvoorbeeld een workflow maken die je een e-mail stuurt wanneer je een bestelling met een hoog risico ontvangt.

Wanneer je een bericht verzendt, is het handig om gegevens over de klant, de bestelling of het product op te nemen. Als je deze gegevens wilt opnemen, voeg je variabelen toe aan je berichten.

Kies een actie waarmee een bericht wordt verzonden als je een bericht wilt verzenden in een workflow.

Stuur een email

De actie Verzend e-mail verzendt automatisch een e-mail vanaf flow@shopify.com. Als je problemen ondervindt bij het ontvangen van e-mails van Flow, moet je ervoor zorgen dat je e-mailprogramma geen e-mails filtert van dit adres. Scheidt e-mailadressen met een komma als je e-mails naar meerdere mensen wilt verzenden. Je kunt geen variabelen gebruiken om het adres aan te passen.

Een HTTP-aanvraag verzenden

De actie HTTP-verzoeken verzenden verbindt je workflow met een webserver of URL en verzendt HTTP-verzoeken. Je HTTP-aanvraag kan de volgende HTTP-methoden ondersteunen:

 • Get: verstuurt een verzoek om informatie van de server.
 • Delete: verwijdert een resource van de server.
 • Head: haalt de HTTP-responsheaders van de server op.
 • Options: haalt de opties en functies op die door de server worden ondersteund.
 • Patch: werkt een resource op de server gedeeltelijk bij.
 • Put: werkt een resource op de server bij.
 • Post: maakt of vervangt een resource op de server.

Een HTTP-aanvraag verzenden

 1. Klik op Actie toevoegen in je workflow.
 2. Selecteer HTTP-verzoek verzenden.
 3. Vul de velden in de sectie HTTP-methode als volgt in:

  1. Selecteer een van de HTTP-methoden.
  2. Voer in het veld URL de URL in van de server.
  3. Optioneel: als er aan de API aan wie je gegevens doorgeeft gegevens moet worden toegevoegd aan de URL, voer je een van de volgende handelingen uit: - Als voor de API gegevens in de koptekst nodig zijn, specificeer je parameters in de tabel Kopteksten om ze aan de URL door te geven. Als de API toestaat dat gegevens worden toegevoegd aan de koptekst of het URL-pad, gebruik je de koptekst. Deze optie is veiliger dan het toevoegen van informatie aan het URL-pad.
  4. Als de API gegevens vereist in het URL-pad, voeg je variabelen toe aan het pad-gedeelte van de URL. Het pad-gedeelte van de URL bevindt zich achter de derde schuine streep. In de URL https://shopify.com/{{order.id}} is het pad bijvoorbeeld {{order.id}}.
 4. Voeg in het veld Kopteksten eventuele paren met een sleutelwaarde toe. Je kunt ook variabelen toevoegen aan de sleutel of aan de waarde.

 5. Voeg in het veld Hoofdtekst de content toe die je naar de server wilt verzenden. Wanneer je berichten verzendt, is het handig om gegevens over de desbetreffende klant, de bestelling of het product op te nemen. Hiervoor moet je variabelen gebruiken.

 6. Klik op Opslaan.

Responscodes

Nadat Flow je HTTP-aanvraag heeft verzonden, wordt er maximaal 30 seconden gewacht op een reactie van je app met een HTTP-statuscode. Als Flow na 30 seconden nog geen reactie van je app heeft ontvangen, wordt de verbinding met je app verbroken en wordt de aanvraag opnieuw verzonden.

In de volgende tabel wordt beschreven hoe Flow de statuscode verwerkt nadat deze een antwoord heeft ontvangen.

Hoe Flow statuscodes verwerkt.
Statuscodes Hoe Flow de statuscode verwerkt
200 Geslaagd Flow gaat ervan uit dat de POST-aanvraag is verwerkt door je app.
202 Geslaagd Flow gaat ervan uit dat de POST-aanvraag is geaccepteerd door je app.
4XX Clientfouten

Als je app de statuscode 429 (te veel aanvragen) verzendt zonder de header Opnieuw proberen na, verzendt Flow de HTTP-aanvraag (POST) met steeds langer wordende intervallen gedurende maximaal 24 uur.

Als je app de statuscode 429 (te veel aanvragen) verzendt met de header Opnieuw proberen na (waarmee een wachttijd is opgegeven), verzendt Flow de HTTP-aanvraag (POST) nadat de wachttijd (in seconden) is verstreken.

Als je app een andere 4XX-code verzendt, gaat Shopify Flow ervan uit dat er een fout is opgetreden en wordt de POST-aanvraag niet opnieuw verzonden.

5XX Serverfouten Flow verzendt de HTTP-aanvraag (POST) met steeds langer wordende intervallen gedurende maximaal 24 uur.
Andere statuscode Als je app een code retourneert die niet in deze tabel wordt beschreven, wordt de berichtaanvraag beschouwd als mislukt en wordt de POST-aanvraag niet opnieuw ingediend.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis