SCIM-gebruikersbeheer voor je organisatie

Nadat je jouw domein hebt geverifieerd en SAML-verificatie hebt ingesteld voor je organisatie, kun je een SCIM API-token genereren.

Kenmerken

Door het SCIM API-token aan je identiteitsserviceprovider te verstrekken, kun je de volgende acties ondernemen via je identiteitsprovider:

 • Gebruikers aanmaken
 • Gebruikersrollen toewijzen
 • Gebruikers deactiveren

Vereisten

Voordat je SCIM-gebruikersbeheer instelt, moet je jouw domein verifiëren en een SAML-configuratie maken. Je kunt alleen gebruikers beheren die zijn gekoppeld aan een domein dat jij hebt geverifieerd.

Configureer SCIM-gebruikersbeheer

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum van je organisatie naar Gebruikers > Beveiliging.
 2. Klik in de sectie SCIM-integratie op API-token genereren.
 3. Klik op kopiëren om het gegenereerde token naar je klembord te kopiëren.
 4. Geef het token door aan je provider voor identiteitsproviders. De procedure voor het toevoegen van het token is afhankelijk van de ID-provider die je gebruikt.

Nadat je API-token is toegevoegd aan je identiteitsserviceprovider, kun je via die service gebruikers toevoegen of verwijderen. Afhankelijk van de status van die gebruiker binnen Shopify en je identiteitsserviceprovider, kan dit de manier waarop ze inloggen bij Shopify veranderen.

Effecten van het aanmaken van een gebruiker in een identiteitsprovider
Gebruikersstatus Effect binnen Shopify
Gebruiker bestaat al in je organisatie Als je een gebruiker toevoegt aan je identiteitsserviceprovider, moet de gebruiker inloggen met SAML-verificatie als aan al het volgende wordt voldaan:

 • de gebruiker bestaat al in Shopify
 • de gebruiker bestaat al in je organisatie
 • je gebruikt Specifieke gebruikers-handhaving
Het effect van het verwijderen van de toegang van een gebruiker via je identiteitsprovider hangt af van hun gebruikersstatus. Als je de toegang van een actieve gebruiker tot Shopify verwijdert met behulp van je identiteitsserviceprovider, worden deze opgeschort in je organisatie. Als je een gebruiker permanent verwijdert met je identiteitsserviceprovider, wordt deze mogelijk uit je organisatie verwijderd, afhankelijk van de instellingen van je identiteitsprovider.
Gebruiker bestaat in Shopify, maar je organisatie niet Als je een gebruiker toevoegt aan je identiteitsserviceprovider, wordt de gebruiker toegevoegd aan jouw organisatie en moet deze inloggen met SAML-verificatie als aan het volgende wordt voldaan:

 • de gebruiker bestaat al in Shopify
 • de gebruiker bestaat niet in je specifieke organisatie
 • je gebruikt Verplichte of Specifieke gebruikers-handhaving
Gebruiker bestaat niet in Shopify Als je een gebruiker toevoegt aan de identiteitsserviceprovider, wordt de gebruiker toegevoegd aan de organisatie en kan die inloggen met SAML-verificatie als aan het volgende wordt voldaan:

 • de gebruiker bestaat niet in Shopify
 • je gebruikt Verplichte of Specifieke gebruikers-handhaving
Wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt bij de Shopify-organisatiebeheerder, moet die gebruiker dit doen via de identiteitsprovider, niet via de Shopify-inlogpagina.

Nadat je het API-token hebt toegevoegd, worden nieuwe gebruikers die je toevoegt die voorheen nog niet in Shopify zijn geweest via de identiteitsprovider of de organisatiebeheerder, ingesteld op de status 'in behandeling'. Als het nodig is dat gebruikers inloggen met SAML, blijven ze in de status 'in behandeling' totdat ze inloggen met de identiteitsprovider.

Rollen toewijzen in SCIM

Nadat je de SCIM-configuratie hebt voltooid, kun je optioneel rollen toewijzen aan SCIM-gebruikers via de identiteitsserviceprovider. Ga voordat je een rol aan een gebruiker toewijst na of die rol bestaat in de organisatie. Bestaande SCIM-gebruikers worden niet bijgewerkt als de rol niet is aangemaakt voor de organisatie.

Rollen toewijzen in ondersteunde identiteitsserviceproviders

We hebben ondersteuning voor de toewijzing van rollen toegevoegd aan de OneLogin-app. Ondersteuning in de Okta- en Azure-apps voegen we later toe. Wijzig de rolnaam voor een bestaande SCIM-gebruiker in de provisioningportal van de identiteitsserviceprovider om deze gebruikersrol toe te wijzen of bij te werken in OneLogin.

Rollen toewijzen in niet-ondersteunde identiteitsserviceproviders

Als de identiteitsserviceprovider geen Shopify Plus-app heeft, kun je de SCIM-configuratie alleen handmatig bewerken. Ga voordat je begint na of de identiteitsserviceprovider rollen kan toevoegen als SCIM-veld.

Je kunt alleen SCIM-gebruikersrollen toewijzen of bijwerken als de JSON-body in POST-, PUT- en PATCH-aanvragen het volgende bevat:

{
 "name": {
  "givenName": "given_name"
  "familyName": "family_name"
 },
 "userName": "email",
 "roles": [{"value": "role_name"}]
}

Voor de SCIM JSON-body is een sleutel nodig met de naam roles. Het is vereist dat roles een reeks is met een hash waarin de naam van de rol wordt opgeslagen. Als er meerdere hashes voor namen van rollen worden opgegeven, wordt alleen de laatste hash met rolnaam gebruikt om een rol toe te wijzen. Als de naam van de rol ongeldig is of als de SCIM JSON-body niet overeenkomt met de bovenstaande template, worden er geen rollen toegewezen of bijgewerkt.

Toewijzing van rollen opheffen

Gebruik de Shopify-organisatiebeheerder om de toewijzing van een gebruikersrol op te heffen. Hier vind je meer informatie over het opheffen van de toewijzing van gebruikersrollen in Shopify.

SCIM-integratie verwijderen

Als je geen SCIM-integratie meer nodig hebt, kun je deze verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Als je je integratie opnieuw moet activeren, moet je een nieuw API-token genereren.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum van je organisatie naar Gebruikers > Beveiliging.
 2. Klik in de sectie SCIM-integratie op ... naast het API-token.
 3. Klik op Token verwijderen.

Beperkingen

Winkeleigenaren en organisatie-eigenaren kunnen niet worden verwijderd via een identiteitsserviceprovider. De gebruiker kan pas worden verwijderd als beide soorten eigendom zijn overgedragen. Als je de winkeleigenaar wilt wijzigen, kun je dit doen vanuit je Shopify-beheercentrum. Als je de organisatie-eigenaar wilt wijzigen, neem je contact op met de Shopify Plus-ondersteuning.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis