Je domein verifiëren

Verificatie van het eigendom van je domein is een proces waarmee je het eigendom van e-maildomeinen kunt bewijzen die zijn gekoppeld aan gebruikers in je organisatie. Nadat je het eigendom van een domein hebt geverifieerd, kun je gebruik maken van de volgende beveiligingsfuncties:

 • SAML-verificatie
 • SCIM-gebruikersbeheer
 • Tweestapsverificatie opnieuw instellen

Voordat je je domein verifieert

Voordat je je domein verifieert, moet je de volgende taken overwegen.

Tussentijdse veiligheidsmaatregelen instellen

Verificatie van het eigendom van het domein van je organisatie is een proces dat een paar dagen kan duren. Als je van plan bent SAML-verificatie of SCIM-gebruikersbeheer in te stellen, overweeg dan in de tussentijd alternatieve verificatiemethoden in te stellen, zoals het vereisen van tweestapsverificatie.

Je domeinen controleren

Domeinen zijn aan slechts één organisatie gekoppeld. Gebruik voor domeinverificatie domeinen die exclusief zijn voor je organisatie. Als je het eigendom verifieert van een domein dat ook door een andere organisatie wordt gebruikt, kan de andere organisatie dat domein niet meer verifiëren.

Stel bijvoorbeeld dat je organisatie een dochteronderneming is van een grotere entiteit, die beide Shopify gebruiken. Mogelijk heb je gebruikers van wie de aanmeldingsgegevens zijn gebaseerd op e-mailadressen van je organisatie, maar ook gebruikers van wie de aanmeldingsgegevens zijn gebaseerd op e-mailadressen van het moederbedrijf. Als je verificatie instelt voor het domein dat wordt gedeeld door de dochterorganisatie en het moederbedrijf, is het domein van het moederbedrijf niet meer beschikbaar voor gebruik door een andere organisatie die Shopify gebruikt. In dit geval gebruik je alleen het domein dat is geregistreerd bij de dochterorganisatie.

Als je gebruikers hebt die zijn gekoppeld aan een domein dat nodig is voor een andere organisatie in Shopify, moet je dat domein niet claimen. Aanvragen voor eigendomsverificatie worden in dit geval handmatig beoordeeld en worden waarschijnlijk afgewezen.

Je kunt een domein dat beschikbaar is voor het grote publiek, zoals een gmail.com, niet verifiëren.

Je domein verifiëren

Voor het verifiëren van je domein is de toegang Gebruikersbeheer vereist.

Stappen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum van je organisatie naar Gebruikers > Beveiliging.
 2. Klik in het gedeelte domeinverificatie op domein toevoegen.
 3. Voer de naam van je domein in en klik vervolgens op Volgende.
 4. Klik op de knop Kopiëren om de TXT-waarde te kopiëren.
 5. Log in op het account dat je bij je domeinprovider hebt, en plak de TXT-waarde die je hebt gekopieerd.
 6. Klik op Verificatie aanvragen.

Het domein heeft nu in de status In behandeling. Het proces van het verifiëren van jouw domein kan enkele dagen duren. Nadat het proces is voltooid, wordt de status van je domein bijgewerkt naar Geverifieerd of Niet-geverifieerd. Je ontvangt een e-mail met meer informatie. Neem contact op met Shopify Plus-ondersteuning als je denkt dat jouw domein ten onrechte is afgewezen, of als je problemen ondervindt met het verifiëren van je domein.

Als je van plan bent SAML-verificatie te gebruiken voor gebruikers in je organisatie, kun je je SAML-configuratie instellen. Je hoeft niet te wachten tot je domein is geverifieerd.

Een TXT-record toevoegen

Het proces voor het aanbrengen van wijzigingen in je DNS-instellingen verschilt van provider naar provider. Over het algemeen heb je toegang tot de TXT-record door naar je DNS-instellingen te gaan, en dan naar domeinbeheergebied, DNS-configuratie of iets vergelijkbaars.

Een TXT-record toevoegen aan Shopify-domeinen

Als je je domein bij Shopify hebt gekocht, voeg je een TXT-record toe in het gedeelte Domeinen van je Shopify-beheercentrum.

Stappen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Domeinen.
 2. Klik in de sectie Door Shopify beheerde domeinen op de naam van het domein dat je wilt bewerken.
 3. Klik op DNS-instellingen.
 4. Klik op Aangepaste record toevoegen en selecteer vervolgens het recordtype.
 5. Ga in het veld Naam op een van de volgende manier te werk:

  • Als je je primaire domein verifieert, voer je @ in.
  • Als je een subdomein verifieert, voer je alleen de subdomeinnaam in. Als je subdomein bijvoorbeeld retail.domain@example.com is, voer je retail in.
 6. Voer in het veld TXT-waarde de TXT-waarde in die is gekopieerd in het beheercentrum.

 7. Klik op Bevestigen.

Een TXT-record toevoegen aan externe domeinen

Het proces van het toevoegen van een TXT-record aan je DNS-instellingen varieert, afhankelijk van de domeinprovider. Over het algemeen heb je toegang tot de TXT-record door naar je DNS-instellingen te gaan, en dan naar domeinbeheergebied, DNS-configuratie of iets vergelijkbaars.

Hieronder volgen enkele stappen voor specifieke domeinproviders. Als je domeinprovider niet wordt weergegeven in deze lijst, of als je geen TXT-record kunt toevoegen, neem je contact op met je provider voor hulp.

Voorbeeldlijst met externe domeinhosts
1&1 IONOS 123 Reg Bluehost
Domain.com Enom GoDaddy
Google Domains OVH Namecheap
Network Solutions Aanmelden Blacknight-oplossingen
HostGator

Een TXT-record toevoegen aan 1&1 IONOS

 1. Log in bij je 1&1 IONOS-account.
 2. Klik in het gedeelte Jouw domein op Domein beheren.
 3. Klik op DNS.
 4. Klik op TXT.
 5. Voer in het veld Hostnaam je @ in.
 6. Voer in het veld waarde de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 7. Klik op Opslaan.

Een TXT-record toevoegen aan 123 Reg

 1. Log in bij je 123 Reg-account.
 2. Klik op Configuratiescherm.
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de domeinnaam die je wilt verifiëren, en klik vervolgens op Beheren.
 4. Klik in de sectie Geavanceerde domeininstellingen op DNS beheren.
 5. Klik op het tabblad Geavanceerde DNS.
 6. Selecteer TXT/SPF in de vervolgkeuzelijst.
 7. Voer in het veld Hostnaam je @ in.
 8. Voer in het veld Bestemmings-TXT de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 9. Klik op Toevoegen.

Een TXT-record toevoegen aan Bluehost

 1. Log in bij je Bluehost-account.
 2. Klik op het tabblad Domeinen.
 3. Klik naast de domeinnaam die je wilt verifiëren, op Beheren en selecteer vervolgens DNS.
 4. Klik naast het gedeelte TXT(Tekst) op Record toevoegen.
 5. Voer in het veld Hostrecord je @ in.
 6. Voer in het veld TXT-waarde de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 7. Klik op Opslaan.

Een TXT-record toevoegen aan Domain.com

 1. Log in bij je Domain.com-account.
 2. Klik op Beheren op de domeinnaam die je wilt verifiëren.
 3. Klik op DNS en naamservers.
 4. Klik op DNS-records.
 5. Klik op DNS-record toevoegen.
 6. Klik op de knop naast TXT.
 7. Voer in het veld Naam je @ in.
 8. Voer in het veld Content de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 9. Klik op Opslaan.

Een TXT-record toevoegen aan Enom

 1. Log in bij je eNom-account.
 2. Klik op Domeinen.
 3. Klik op Mijn domeinen.
 4. Klik op de domeinnaam die je wilt verifiëren.
 5. Klik op Hostrecords.
 6. Klik op Nieuwe rij.
 7. Voer in het veld Hostnaam je @ in.
 8. Selecteer TXT in de vervolgkeuzelijst Recordtype.
 9. Voer in het veld Adres de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 10. Klik op Opslaan.

Een TXT-record toevoegen aan GoDaddy

 1. Log in bij je GoDaddy-account.
 2. Klik op de pagina Mijn producten op DNS naast de domeinnaam die je wilt verifiëren.
 3. Klik op Toevoegen.
 4. Selecteer TXT in de lijst Type.
 5. Voer in het veld Host je @ in.
 6. Voer in het veld TXT-waarde de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 7. Klik op Opslaan.

Een TXT-record toevoegen aan Google Domains

 1. Log in bij je Google Domains-account.
 2. Klik op de domeinnaam die je wilt verifiëren.
 3. Klik op de menuknop.
 4. Klik op DNS.
 5. Ga naar het gedeelte Aangepaste bronrecords.
 6. Voer in het veld Naam je @ in.
 7. Selecteer in het menu Type de optie TXT.
 8. Voer in het veld Tekst de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 9. Klik op Toevoegen.

Een TXT-record toevoegen aan OVH

 1. Log in bij je OVH-account.
 2. Klik in het gedeelte Mijn producten en services op de domeinnaam die je wilt verifiëren.
 3. Klik op Een vermelding toevoegen.
 4. Selecteer TXT als recordtype.
 5. Voer in het veld waarde de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 6. Klik op Volgende.
 7. Klik op Bevestigen.

Een TXT-record toevoegen aan Namecheap

 1. Log in bij je Namecheap-account.
 2. Klik naast het domein dat je wilt verifiëren op Beheren.
 3. Klik op Geavanceerde DNS.
 4. Klik in het gedeelte Hostrecords op Nieuwe record toevoegen.
 5. Selecteer TXT als recordtype.
 6. Voer in het veld Host je @ in.
 7. Voer in het veld waarde de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 8. Klik op Alle wijzigingen opslaan.

Een TXT-record toevoegen aan Network Solutions

 1. Log in bij je Network Solutions-account.
 2. Klik in het gedeelte Mijn domeinnamen op DNS bewerken.
 3. Klik op Wijzigen waar domein naartoe wijst.
 4. Selecteer Geavanceerde DNS en klik op Doorgaan.
 5. Klik in het gedeelte Tekst(TXT-records) op TXT-records bewerken.
 6. Voer in het eerste lege veld Host je @ in.
 7. Voer in het veld Tekst de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 8. Klik op Doorgaan.
 9. Klik op Wijzigingen opslaan.

Een TXT-record toevoegen aan Register

 1. Log in bij je Register-account.
 2. Klik in het gedeelte Mijn producten en services op Mijn domeinnamen.
 3. Klik in het gedeelte Beheren van het domein dat je wilt verifiëren, op Geavanceerde DNS-records bewerken.
 4. Klik in het gedeelte Geavanceerde DNS bijwerken op TXT-records bewerken.
 5. Voer in de record waar Host is ingesteld op @, de TXT-waarde in die is gekopieerd in het beheercentrum uit het veld Tekst.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Een TXT-record toevoegen aan Blacknight Solutions

 1. Log in bij je Blacknight-account.
 2. Klik op de pagina Websites op het domein dat je wilt verifiëren.
 3. Klik op DNS.
 4. Klik op DNS-records.
 5. Klik op Nieuwe DNS-record toevoegen.
 6. Selecteer TXT in de vervolgkeuzelijst.
 7. Voer in het gegevensveld de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.

Een TXT-record toevoegen aan HostGator

 1. Log in bij je HostGator-account.
 2. Klik op cPanel starten.
 3. Klik in het gedeelte Domeinen op Geavanceerde zone-editor.
 4. Selecteer in de lijst Type de optie TXT.
 5. Voer in het veld Naam je domeinnaam in.
 6. Voer in het veld TXT-gegevens de TXT-waarde in die je hebt gekopieerd in het Shopify-beheercentrum.
 7. Klik op Record toevoegen.

Nadat je je domein hebt geverifieerd

Nadat je het eigendom van een domein hebt geverifieerd, wordt de TXT-record periodiek gecontroleerd om zeker te weten dat het domein nog steeds eigendom is van je organisatie.

Als de TXT-record al 30 dagen ontbreekt in je domein, ontvang je een e-mail waarin je wordt gevraagd deze opnieuw toe te voegen. Als niet binnen 10 dagen na de e-mail een TXT-record is toegevoegd aan je domein, wordt je domeinstatus gewijzigd in Niet-geverifieerd. SAML-verificatie en tweestapsverificatie opnieuw instellenkunnen niet worden gebruikt als je domein de status Niet-geverifieerd heeft.

Domeinen verwijderen

Als je geen domein meer nodig hebt, of als je per ongeluk een domein hebt toegevoegd, kun je dit verwijderen.

Stappen

 1. Controleer of er geen gebruikers zijn die SAML-verificatie gebruiken en een Shopify-ID of e-mailadres hebben dat is gekoppeld aan het domein dat moet worden verwijderd.
 2. Controleer of je SAML-verificatie niet is ingesteld op Vereist.
 3. Ga in het Shopify-beheercentrum van je organisatie naar Gebruikers > Beveiliging.
 4. Klik in het gedeelte domeinverificatie op het pictogram verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis